Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Kampania informacyjna „Twój e-PIT”

01.03.2021

obraz
Nowe ogłoszenie

01.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Referent w Referacie Finansowym.


Konkurs plastyczny KRUS

01.03.2021


Regulamin + załączniki do pobrania:
- Regulamin + załączniki


Spotkanie dot. opracowania dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Gen. Sulika

26.02.2021

W dniu 26.02.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce spotkanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Gen. Sulika. Na zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w spotkaniu udział wziął przedstawiciel Pracowni Architektoniczno - Graficznej GRAF z Białegostoku - Piotr Kuczyński, Maciej Sulik - Dyrektor MGOK, Mieczysław Sołowiej - prezes Klubu Sportowego "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Na spotkaniu były omawiane kwestie rozwiązań projektowych dla przebudowy stadionu miejskiego. Zakres planowanych prac miałby obejmować m.in. przebudowę nawierzchni boiska oraz bieżni, remont budynku pełniącego funkcję zaplecza, wykonanie nawodnienia terenu, budowę oświetlenia zewnętrznego, montaż monitoringu. Po opracowaniu koncepcji projektu budowlanego, Gmina Dąbrowa Białostocka planuje wnioskować o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach projektu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, Edycja 2021".
Podpisanie wniosku dot. projektu pn. „Inicjatywy dla aktywności – Program Aktywności Lokalnej Gminy Dąbrowa Białostocka”

26.02.2021

26 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej został podpisany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego pn. „Inicjatywy dla aktywności – Program Aktywności Lokalnej Gminy Dąbrowa Białostocka”, który zostanie złożony w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli.

Całkowita wartość projektu wynosi 330 672,00 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 300 141,40 zł. Beneficjentem projektu jest Fundacja Inicjatyw z siedzibą w Mońkach, Partnerem: Gmina Dąbrowa Białostocka, natomiast Realizatorem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze gminy Dąbrowa Białostocka (zrzeszonej w LGD Fundusz Biebrzański). Planowany termin realizacji projektu - 01.09.2021 r. do 28.02.2023 r.
„Koperta życia Caritas”

26.02.2021Z inicjatywy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza oraz Przewodniczącego Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej Stanisława Danilewicza, Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej uzyskała 100 szt. „Kopert życia Caritas”. Koperty pozyskano z Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Działania pod tytułem „Koperta życia Caritas” skierowane są przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych niepełnosprawnych oraz do ich opiekunów a pośrednio dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora.

“Koperta życia Caritas” to przede wszystkim karta, na której zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika – seniora: dane osobowe, pesel, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach.
“Koperta życia Caritas” umieszczana jest w lodówce (w wewnętrznych drzwiach) – miejscu łatwo dostępnym dla ratowników i obecnym w każdym domu.

Poza kartą zawierającą podstawowe informacje o domowniku w pakiecie „Koperty życia Caritas” znajdują się też: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka na lodówkę informująca, że tu znajduje się „Koperta życia Caritas” oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na wypadek, gdyby służby medyczne trzeba wzywać na ulicy poza miejscem zamieszkania seniora.

W celu uzyskania “Koperty życia Caritas” należy zgłosić się do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, pok. 19 lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności 1 w Dąbrowie Białostockiej.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

25.02.2021
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sokółce

22.02.2021W ostatnim czasie Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce zaobserwował zwiększoną ilość skarg i wniosków Konsumentów tyczących się obecnej sytuacji w kraju i związanych z tym realizacji umów, wykonywania usług, zwrotu zaliczek itp.

W związku z tym Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce przedstawia najważniejsze informacje dotyczące najczęściej pojawiających się problemów:
- rzecznik_Informacja PRK 02 2021 wersja ostateczna


Kampania informacyjno – edukacyjna ZUS – „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

22.02.2021

obraz
Wyrazy głębokiego współczucia

19.02.2021


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.