Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Gminne Spotkanie z Mundurem

10.08.2020

Nowe ogłoszenie

10.08.2020

UWAGA!!!

W Kamiennej Starej w obrębie prywatnych stawów został zlokalizowany rasowy czarno-biały gołąb hodowlany, posiadający dwie obrączki: granatowo fioletową oraz srebrną, prawdopodobnie z imieniem. Ww. teren stawów jest terenem zamkniętym. Właściciela gołębia prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pod nr tel.: 85 712 11 00, wew. 123. Ze względu na wartość ekonomiczną oraz sentymentalną zwierzęcia w celu identyfikacji, właściciel zostanie poproszony o podanie imienia gołębia znajdującego się na srebrnej obrączce. Następnie zostaną przekazane dane kontaktowe do osób, u których ww. gołąb przebywa.


Regionalna Wystawa Koni oraz IX Jarmark Dąbrowski

10.08.2020

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie wsi Szuszalewo

04.08.2020

Gmina Dąbrowa Białostocka przystąpiła do realizacji zadania pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej nr 310 położonej w obrębie Szuszalewo, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski, województwo podlaskie”. Wykonawcą zadania jest firma P.U.H. DROGMET Tomasz Wnukowski z Lipska.
W zakresie prac wykonane zostanie: wznowienie punktów geodezyjnych, wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, oczyszczenie rowów odwadniających, wykonanie warstwy jezdnej o grubości 15 cm z kruszywa natułanego, oczyszczenie przepustu zjazdowego oraz karczowanie zakrzaczeń z oczyszczeniem terenu. Długość remontowanego odcinka wynosi 1100 mb. Łączna wartość zamówienia wynosi 96 450,45 zł.

Nowe ogłoszenie

03.08.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu pisemnym na "sprzedaż drzew na pniu”.Włączenie syren alarmowych

29.07.2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu
1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania
i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.