Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zaproszenie

02.06.2014

BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
zapraszają
Mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka
na obchody 25. rocznicy wolnych wyborów w 1989 r.

4 czerwca 2014 r. o godz. 13:00
Urząd Miejski w Dąbrowie BiałostockiejObwieszczenie w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Armii Krajowej

02.06.2014Debata społeczna "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży"

28.05.2014


Mecz Dąb Dąbrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn

28.05.2014

Mecz odbędzie się 30.05.2014 o godzinie 17:00 na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.
Transmisja Live dostępna będzie na stronie www.sulika.net .


XIX Dni Dąbrowy Białostockiej

27.05.2014Zakończono pomoc przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie

22.05.2014

21 maja 2014 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zakończył udzielanie pomocy rolnikom z terenu gminy Dąbrowa Białostocka przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. W tym roku z tej formy pomocy skorzystała rekordowa ilość rolników. Było ich 587.


Szkolenie w zakresie środków PROW

22.05.2014

20 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie dla rolników z dąbrowskiej gminy, zorganizowane przez ARiMR, w zakresie planowanych środków PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwienia startu młodym rolnikom.Wojewódzki finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym

21.05.2014

20 maja 2014 r. w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego. Konkurs organizowany został we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Sokólskiego oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Finalistom wręczone zostały dyplomy uzyskania tytułu finalisty konkursu, natomiast laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.
Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

21.05.201410 maja 2014 r. zostało zainicjowane kolejne działanie aktywnej integracji w ramach Projektu systemowego: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej warsztatach z doradcą zawodowym w okresie maj – czerwiec 2014 r. udział weźmie łącznie 30 osób zakwalifikowanych do udziału w edycji Projektu 2014. Z założenia program warsztatów ma wpłynąć na zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, a także nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.
Osoby, które w tegorocznej edycji projektu zakwalifikowane zostały jako powracające, odbyły w maju zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Zajęcia prowadzone były w kierunku uaktualnienia i utrwalenia wiadomości w zakresie aktywnego poszukiwania pracy takimi jak: metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznanie z tematyką i komunikatywności, przyswojenie podstaw autoprezentacji i roli stresu w życiu człowieka.
Kolejnym działaniem, w którym wezmą udział uczestnicy projektu będą warsztaty kompetencji społecznych z psychologiem.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.