Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

12.02.2014

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Zmiana sołtysa w sołectwie Kamienna Nowa

10.02.2014

10 lutego 2014 r. w sołectwie Kamienna Nowa odbyły się wybory nowego sołtysa, dotychczasowy zrezygnował ze swojej funkcji. Nowym sołtysem została pani Stanisława Wołczek.Nowe publikacje o Dąbrowie Białostockiej

03.02.2014

Pod koniec 2013 r. ukazały się dwie publikacje, w których są informacje o Dąbrowie Białostockiej i dąbrowskiej gminie. Wybitny znawca historii Podlasia prof. Adam Czesław Dobroński opublikował książkę pt. „Miasta województwa podlaskiego”. Zawarł w niej zwięzłe historie czterdziestu miast obecnego województwa podlaskiego, w tym Dąbrowy Białostockiej. Z kolei Artur Gaweł i Grzegorz Ryżewski, znani białostoccy historycy, wydali książkę pt. „Drewniane budownictwo dorzecza Biebrzy”. Zawarli w niej przykłady tradycyjnego budownictwa drewnianego, z uwzględnieniem charakterystycznych, dla danego środowiska, detali architektonicznych. Z terenu dąbrowskiej gminy zaprezentowany został drewniany kościółek z Kamiennej Starej, „zielona willa” z Różanegostoku, budynki mieszkalne z Hamulki, Jałówki, Jaczna, Grabowa, spichlerze z Jałówki, Kuderewszczyzny, Małowistej, wiatrak z Kamiennej Starej, kaplica cmentarna z Jaczna, krzyż przydrożny ze Sławna, kapliczka w żywej lipie z Suchodoliny. Publikacja została wydana nakładem Fundacji Biebrzańskiej.Afrykański pomór świń

03.02.2014


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2014


List Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej do Komendanta Wojewódzkiego Policji

31.01.2014


XXXIII Sesja Rady Miejskiej

27.01.2014

24 stycznia 2014 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXXIII Sesji. Na początku obrad, przy zatwierdzaniu porządku sesji, na wniosek jednego z radnych, radni zdjęli z porządku punkt dotyczący ustalenia stawek za ścieki i wodę w Dąbrowie Białostockiej. W kolejnym punkcie obrad Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej przedstawił sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych przeznaczonych przez gminę Dąbrowa Białostocka na dodatkowe patrole na terenie miasta i gminy w roku 2013. Natomiast Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sokółce omówił zamiar reorganizacji komisariatu w Dąbrowie (likwidacja stanowisk dyżurnych i powierzenie policjantom innych obowiązków, przeniesienie dwóch etatów do Sokółki). W następnym punkcie księgowa SP ZOZ zaprezentowała wyniki finansowe swojej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala (dyrektor był w NFZ). O swojej działalności radnych i zebranych gości poinformowali delegaci do Powiatowej Izby Rolniczej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka oraz radni Rady Powiatu Sokólskiego. Pomimo zaproszenia na obrady nie przybył przedstawiciel SM „Mlekpol”. Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że tzw. dodatek wyrównawczy dla nauczycieli za rok 2013 będzie wypłacony tylko dla nauczycieli stażystów w kwocie 6.269,94 zł. Pozostałe grupy awansu zawodowego przekroczyły wskaźnik określony Kartą nauczyciela. Przy zmianach w budżecie na rok 2014 radni wprowadzili dwie nowe inwestycje: przebudowa drogi gminnej nr 565 Kamienna Stara-Kamienna Nowa oraz drogi powiatowej 1230 w Kamiennej Nowej (inwestycja przewidziana jest na lata 2014-2015) oraz przebudowa przepustu i osadnika w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej. W następnym punkcie radni utrzymali na dotychczasowym poziomie taryfy opłat za ścieki w Różanymstoku oraz za wodę z hydroforni wiejskich. W dwóch następnych punktach radni załatwili odmownie skargi jednego z mieszkańców gminy na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dotyczące: lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy ul. Armii Krajowej oraz przepustu na ul. Armii Krajowej. Na zakończenie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie zmian w dąbrowskim komisariacie i postanowili swoje stanowisko przesłać do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.Informacja o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej

16.01.2014

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


XXII Finał WOŚP

15.01.2014

12 stycznia 2014 r. również w naszej gminie obył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu dnia 20 wolontariuszy zbierało datki do puszek w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku. Po południu w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne 16 zespołów i solistów oraz licytacja 54 przedmiotów. W całej akcji zebrano 12.000,00 zł: w puszkach było 6.285.09 zł, za wejście do kina widzowie zapłacili 1.114,95 zł, licytacja przyniosła 3.895,00 zł, anonimowy darczyńca przekazał 675,96 zł. Najwyższą cenę w licytacji uzyskano za piłkę nożną podpisaną przez piłkarzy Jagiellonii – 600 zł, a plakat XXII Finału WOŚP uzyskał 100 zł.Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.