Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej

24.12.2012Dąbrowa Białostocka w okowach śnieżnej i mroźnej zimy

21.12.2012

KS Szczypiorniak mistrzem I rundy (jesiennej) Podlaskiej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR

21.12.2012

19 grudnia 2012 r. został rozegrany ostatni mecz rundy jesiennej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR, w którym KS Szczypiorniak pokonał u siebie MOKS Słoneczny Stok 37-25. KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka z kompletem 4 zwycięstw i 8 punktami zajmuje I miejsce w tabeli rozgrywek.


Życzenia świąteczne

21.12.2012

Święta Bożego Narodzenia,
niech Was radością obdarzą.
Wszystkich marzeń spełnienia,
niechaj cuda się zdarzą!
Gwiazda Betlejemska już wschodzi,
do szczęścia rozświetlając drogę.
A Chrystus, który się narodzi,
z serc usunie Wam trwogę.
Niech echo kolęd się niesie,
w powietrzu od mrozu białym.
A nowy rok niech przyniesie,
spokój na świecie całym!
Wesołych Świąt!

Życzy:
Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego


Informacja o godzinach pracy

21.12.2012

Kasa Urzędu Miejskiego
Dnia 24.12.2012 r. i 31.12.2012 r.
czynna do godz. 11:30


Bądź aktywny – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

20.12.2012


Życzenia na Boże Narodzenie

20.12.2012

Najserdeczniejsze życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, wielkiej miłości, w sercach miejsca dla wszystkich, pod choinką zaś dużo prezentów. Niech te święta przyniosą radość i odpoczynek oraz nadzieję, że Nowy Rok spełni marzenia i zapewni realizację wszelkich planów.
Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka składają       Antoni Hrynkiewicz                                       Tadeusz Ciszkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej                                   Burmistrz
     w Dąbrowie Białostockiej                              Dąbrowy Białostockiej


Dąbrowa świąteczna

20.12.2012XXIII Sesja Rady Miejskiej

19.12.2012

18 grudnia 2012 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej. Na początku sesji Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z programu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przyjęcia budżetu gminy na rok 2013 ze względu na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniósł o wycofanie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2012 ze względu na to, że uchwała ta będzie ponownie głosowana na kolejnej sesji tj. 28 grudnia br. Radni przegłosowali pozytywnie zaproponowane zmiany. Kolejne zmiany dotyczyły pakietu uchwał dotyczących polityki śmieciowej na wniosek Burmistrza i radnych one również zostały wycofane z obrad. Przyczyną wycofania była potrzeba dalszej dyskusji nad optymalnym rozwiązaniem polityki śmieciowej w gminie jak również trwającymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu w tym zakresie. Okrojony program został sprawnie zrealizowany. Radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2012 r., podziału Gminy Dąbrowa Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(tutaj), programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. W drugiej części obrad miała miejsce część uroczysta – opłatkowa. Z kolędami wystąpiły dwa chóry parafialne z Dąbrowy Białostockiej: cerkiewny i kościelny. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli radnym i przybyłym gościom żywienia bożonarodzeniowe i noworoczne. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.Kalendarz na rok 2013 poświęcony rękodziełu i produktowi lokalnemu

17.12.2012

Staraniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został wydany kalendarz na rok 2013, w którym zostały zamieszczone sylwetki 12 mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka zajmujących się rękodziełem i gminnym produktem lokalnym. Kalendarz został wydany przy finansowym wsparciu Fundacji Biebrzańskiej.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.