Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Informacja ARiMR

07.03.2011Nowe ogłoszenie

03.03.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na przeprowadzenie audytu wewnętrznego.


Spotkanie sołtysów kadencji 2011-2014

02.03.2011

1 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sołtysów z gminy Dąbrowa Białostocka wybranych na kadencję 2011-2014. Spotkanie uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Dębina”, który obchodzi w br. 10-lecie działalności artystycznej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz podziękowali za społeczną pracę sołtysom, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji. 16 sołtysów otrzymało pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Ci z nich, którzy pełnili swoje funkcje najdłużej: Edward Rećko z Lewek (58 lat), Józef Andrejczyk ze Zwierzyńca Wielkiego (30 lat), Władysław Pauk z Ostrowia kolonii (26 lat), otrzymali także pamiątkowe grawertony i książki. Sołtysi otrzymali służbowe teczki oraz materiały związane z ich sołectwami. Następnie zostały przedstawione informacje dotyczące: wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2011-2014, uprawnień i obowiązków sołtysów i rad sołeckich, zasad tworzenia i wydatkowania funduszu sołeckiego, umarzania podatku na podstawie wniosku na padłe zwierzęta hodowlane, wyborów do Podlaskiej Izby Rolniczej, tworzenia i funkcjonowania gminnej spółki wodnej, likwidacji szkód łowieckich, zasad wycinki drzew, powszechnego spis ludności i mieszkań. Na zakończenie obecni sołtysi wraz z Burmistrzem wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.03.2011


W dniu 14 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej. Na spotkaniu zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2011 roku projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Rozpocznie się także rekrutacja uczestników.


Ogłoszenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

28.02.2011

Ogłoszenie na temat przystąpienia Biebrzańskiego Parku Narodowego do sporządzania Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów "Ostoja Biebrzańska" i "Dolina Biebrzy" dostępne jest tutaj


Obrady Związku Komunalnego Biebrza

28.02.2011

25 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Komunalnego Biebrza. W czasie obrad wybrano nowe władze Związku. Przewodniczącym Zgromadzenia ZK Biebrza został Jerzy Demiańczuk (miasto Augustów), a jego zastępcami Irena Pycz (Suchowola) oraz Grzegorz Robert Curyło (miasto Grajewo). Przewodniczącym Zarządu ZK Biebrza został Andrzej Lićwinko (Dabrowa Białostocka), jego zastępcą Tadeusz Ciszkowski (Dąbrowa Białostocka). Członkami Zarządu ZK Biebrza zostali: Piotr Gabriel Haffke (Goniądz) Jan Joka (Jaświły), Zbigniew Karwowski (Mońki), Kazimierz Kożuchowski (miasto Augustów), Adam Kiełczewski (miasto Grajewo). W skład Komisji Rewizyjnej ZK Biebrcza weszli: przewodniczący – Marek Jarosz (Jaświły), członkowie: Tadeusz Drągiewicz (Sztabin), Zbigniew Tadeusz Buksiński (gmina Augustów), Edward Sławomir Klepacki (Mońki), Czesław Karpiński (Rajgród).


Zaproszenie na wykład

25.02.2011


Doposażenie wysypiska śmieci

25.02.2011

18 lutego 2011 r. w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce podpisanie umowy na przekazanie placu budowy na doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej (budowa stacji transformatorowej oraz wodociągu). Wartość robót wyniesie ok. 200 tys. zł. Inwestorem jest BIOM Sp. z o. o., a wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Gromko ul. Jasionówka 8, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Inwestycja powstaje w ramach Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”.


Nagroda FRDL

25.02.2011

23 lutego 2011 r. w siedzibie Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku miało miejsce podsumowanie działań podlaskich samorządów w zakresie szkolenia swoich pracowników w roku 2010. Za szczególną aktywność w tej dziedzinie zostało wyróżnionych 11 gmin, w tym gronie znalazła się także Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.