Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Dąbrowski wtorkowy rynek

18.06.2019

Od kilku tygodni zauważalnie wzrosło zainteresowanie dąbrowskim rynkiem.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej serdecznie zaprasza sprzedających do korzystania z Targowicy miejskiej.


Dotacja na modernizację drogi w obrębie Łozowo

17.06.2019

17 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Dabrowa Białostocka została podpisana umowa udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 530,00 m, położonej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, w obrębie Łozowo. W związku z otrzymaną dotacją Marszałek Artur Kosicki, Wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski, a także radni wojewódzcy Paweł Wnukowski i Sebastian Łukaszewicz wręczyli Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej symboliczny czek na kwotę 39 200,00 zł.
Nowe ogłoszenie

14.06.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


Upał - zalecenia dla ludności

14.06.2019
Inicjatywa WiFi4EU

12.06.2019


Dnia 12.06.2019 r. została podpisana Umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029384-036052 pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) a Gminą Dąbrowa Białostocka.

Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicznych (np. obiektach administracji publicznej, szkołach, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muzeach, parkach i placach publicznych). Dzięki temu społeczności będą w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku cyfrowego, użytkownicy uzyskają dostęp do społeczeństwa gigabitowego, zwiększą się umiejętności cyfrowe, a usługi publiczne świadczone w tych przestrzeniach zostaną uzupełnione o dodatkowe możliwości.

Dotacja na działanie wynosi maksymalnie 15 000 EUR i ma formę wkładu w postaci płatności ryczałtowej („bon”).
Nowe ogłoszenie

05.06.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.


Informacji o wynikach konkursu Działaj lokalnie XI 2019

05.06.2019
Lista rankingowa Działaj Lokalnie XI 2019


XVIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

04.06.2019

30 maja 2019 r. na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbył się XVIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, w którym udział wzięły dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.