Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zaułek Mickiewicza

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. zakończony został remont jednego z zaułków ul. Mickiewicza w Dąbrowie Białostockiej. Dotychczasowy stan drogi w zasadniczy sposób utrudniał mieszkańcom komunikację. Samochody miały trudności z wjazdami w poszczególne podwórka. Wjazdy na posesje, które powstawały w przeszłości, były na różnych poziomach w stosunku do drogi. Zaułek został utwardzony polbrukiem. Powierzchnia utwardzonej drogi wyniosła 436 m², wartość zadania wyniosła 95.998,00 zł, a wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Nowa żwirówka w Brzozowie Koloni

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. została wyremontowana droga żwirowa we wsi Brzozowo Kolonie. Dotychczasowa jezdnia drogi była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Droga łączy Brzozowo Kolonie z Jasionówką koloniami. Remont drogi wykonano na długości 1650 mb, wartość zadania wyniosła 35.356,00 zł, a jej wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.


Parking przy szkole

17.12.2008

12 grudnia 2008 r. zakończył się remont parkingu i ogrodzenia przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Plac został utwardzony polbrukiem (877 m²) i ogrodzony płotem (101 mb). Wartość zadania wyniosła 170.967,00 zł, a wykonawcą była firma Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel Rowińska Dąbrowa Białostocka.


Bezpieczniejszy przejazd kolejowy

16.12.2008

12 grudnia 2008 r. zakończony został remont drogi w Kamiennej Nowej prowadzącej przez przejazd kolejowy pomiędzy stacją kolejową Kamienna Nowa w wsią. Przejazd ten dotychczas był bardzo niewygodny dla przejeżdżających pojazdów, szczególnie dla autobusów oraz ciągników z sianem lub drewnem. Przebudowa tej drogi pozwoli na znacznie bezpieczniejsze pokonywanie przejazdu kolejowego. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Wartość zadania wyniosła 92.700,00 tys. zł (z czego 50% dofinansowała Gmina Dąbrowa Białostocka). Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo TRANS-HAN Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.


Podsumowanie programu edukacyjnego

16.12.2008

15 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się podsumowanie realizacji programu edukacyjnego pt. „Z matematyką żyje się lżej”, realizowanego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.”. Środki na realizację programu, w kwocie prawie 28 tys., pochodziły z konkursu ogłoszonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W programie brały udział gminne placówki oświatowe: 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Z zajęć matematycznych, szachowych, informatycznych skorzystało 900 uczniów, a realizowało je 31 nauczycieli. W podsumowaniu wziął udział Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Marek Frąckiewicz.


W mieście czy poza nim?

16.12.2008

15 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Jasionówka kolonie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z ewentualnym oddzieleniem ulic: Jasionówka, Jasionówka kolonie, Małyszówka, Małyszówka kolonie, od miasta Dąbrowa Białostocka. Podstawowym argumentem na rzecz oddzielenia jest fakt, że rolnicy posiadający grunty na obszarze miasta nie mogą otrzymywać dopłat ONW. Wymienione ulice są jednocześnie sołectwami, które wchodzą w skład obrębów geodezyjnych Jasionówka i Małyszówka. Zebrani postanowili poczekać na stanowisko pozostałych sołectw i na początku stycznia określić dalsze kroki postępowania w tej sprawie.


Asfalt w Grabowie

16.12.2008

10 grudnia 2008 r. zakończone zostało asfaltowanie części ulicy we wsi Grabowo. Dotychczasowa brukowcowa nawierzchnia została zastąpiona równo położoną masą asfaltową. Asfaltowanie tej ulicy ma wieloletnią historię. W roku 1995 Urząd Miejski wyasfaltował odcinek 350 mb jako drogę dojazdową do wsi. Ulica w samej wsi ma dwóch zarządców: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce oraz Gminę Dąbrowa Białostocka. W listopadzie br. swój odcinek wyasfaltował PZD (160 mb za 39.913,00 zł), przy 50 % udziale finansowym Gminy. Dąbrowska gmina, przy 10 % finansowym udziale mieszkańców, wyasfaltowała kolejny odcinek drogi o długości 150 mb, koszt robót wyniósł 40.144,00 zł. Prace zostały wykonane przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.


Remont drogi w Reszkowcach

12.12.2008

Trwa remont drogi żwirowej na koloniach zachodnich wsi Reszkowce.


Parafialny parking

12.12.2008

Mieszkańcy Parafii rzymskokatolickiej w Zwierzyńcu Wielkim przygotowują w czynie społecznym plac pod parafialny parking. Działkę pod parking nieodpłatnie przekazał jeden z parafian.


Nowe samochody

02.12.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej dokonał zakupu dwóch samochodów. Bus marki Mercedes o 20 miejscach siedzących za cenę 210000,00 zl (50 % dofinansowanie PFRON) został zakupiony na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w celu dowożenia dzieci do szkoły w Dąbrowie Białostockiej, natomiast samochód osobowy marki KIA za cenę 71000,00 zł został zakupiony na potrzeby Urzędu Miejskiego.


Żwirówka we wsi Zwierzyniec Mały

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa na koloniach wsi Zwierzyniec Mały. Dotychczasowa droga była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1550 m, wartość zadania wyniosła 30000 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.