Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Ocena jakości wody

26.02.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, dostępna jest „Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych w powiecie sokólskim w roku 2009.”


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.02.2010

Dnia 22 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w referacie BGK

16.02.2010

W BIPie została zamieszczona informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. tutaj.


Lista kandydatów

10.02.2010

W BIPie została zamieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Lista jest dostępna tutaj.


„Paszport do eksportu”

02.02.2010

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Wsparcie na projekty mające na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach - Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne odbędzie się:
17 lutego 2010 r. (środa) – Białystok, RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8

Seminarium informacyjne będzie prowadzone przez pracowników Regionalnej Instytucji Finansującej, udzielających informacji na temat Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podczas seminarium zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące środków unijnych w zakresie wspierania projektów mających na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach. Seminarium w szczególności skierowane jest do przedsiębiorstw, które chcą:
- wejść na nowe rynki europejskie
- wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych
- zwiększyć udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w ogólnej sprzedaży
- wypromować swoją markę na rynkach zagranicznych

W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium informacyjnym oraz program.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

29.01.2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż trwają przygotowania organizacyjne do wdrożenia w 2010 roku realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W lutym br. odbędzie się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu. Na miesiąc marzec zaplanowano rekrutację uczestników projektu.Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

28.01.2010

Do BIPu zostało dodane ogłoszenie o Otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka w 2010 roku.


XXX Sesja Rady Miejskiej – 26 stycznia 2010 r.

27.01.2010


Ferie w gminie Dąbrowa Białostocka

26.01.2010

Ferie w gminie Dąbrowa Białostocka


Ogłoszenie o zamówieniu

22.01.2010

Do BIPu zostały dodane ogłoszenie o zamówieniu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.