Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

01.04.2020

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Białostocka

Z uwagi na fakt, że Rząd zaostrza środki bezpieczeństwa prosimy stosować się do zaleceń:
1) wychodzić z domów tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw i potrzeb,
2) zakaz zgromadzeń,
3) osoby powyżej 65 roku życia dokonują zakupów w godzinach 10.00-12.00,
4) zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego,
5) zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, parków i innych miejsc służących rekreacji,
6) zachować odległość między pieszymi minimalnie 2 metry
7) osoby, które powróciły z zagranicy powinny zachować szczególną ostrożność, nie opuszczać miejsca pobytu i stosować się do zaleceń kwarantanny,
8) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u siebie lub i innych osób kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.


Transmisja XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

31.03.2020

Transmisja z XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xcrnfIzZSbE&feature=emb_titleUlotka informacyjna dotycząca aplikacji "Kwarantanna Domowa"

27.03.2020
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

27.03.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że:

1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji można złożyć w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 8:00 – 11:00 na biurze podawczym Urzędu Miejskiego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 667988543;

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 7:30 – 15:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dabrowab@beep.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą;

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

4) zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod nr telefonu 667988543


Zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

26.03.2020
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 10 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 11:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa Urzędu jest zamknięta do odwołania).

Numery rachunków bankowych:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 11:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej informują,
że Wspólne posiedzenie Komisji Rady
zwołane na dzień 26 marca 2020 r. godz. 9:00
odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.