Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Nowe ogłoszenie

27.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

24.01.2020
Nowe ogłoszenie

23.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowym.Życzenia z okazji dnia Babci i Dziadka

21.01.2020
Spotkanie z sołtysami

21.01.2020

21 stycznia 2020 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. Spotkanie w formie śniadania zorganizował Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. Uczestniczyli w nim pracownicy urzędu: Skarbnik Joanna Ryszkiewicz, Sekretarz Gminy Leszek Kiejko, Kierownik Referatu BRG Marian Lichanów, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko, radni: Mateusz Adaszczyk i Łukasz Owsiejko oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej asp. Arkadiusz Kondracki i sierż. Piotr Gałażyn, którzy poruszyli temat ostatnich kradzieży, jakie miały miejsce na terenie Gminy i metod zabezpieczania się przed nimi. Na spotkaniu poruszono sprawy związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego, pobieraniem podatku rolnego za pośrednictwem czytników elektronicznych. Podjęty został temat przeznaczenia części funduszu sołeckiego sołectw w 2020 r. na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Reszkowce. Na zakończenie sołtysi zadawali pytania dotyczące funkcjonowania sołectwa i problemów, jakie są z tym związane. Odpowiedzi udzielał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz pracownicy urzędu.
Nowe ogłoszenie

21.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wyniku postępowania - obsługa geodezyjna Gminy Dąbrowa Białostocka.


XIV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

17.01.2020

17 stycznia 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIV sesji. Rada podjęła uchwały mi.n. w sprawie zmian w budżecie gminy, dofinansowania dla Powiatu Sokólskiego na zadania bieżące, udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego, ustalono sieć szkół oraz stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przyjęto również sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz sprawozdanie Burmistrza z prac organu wykonawczego za IV kwartał 2019 roku.
Transmisja XIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

17.01.2020

Transmisja z XIV sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/jqYN6O9ahWo
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.