Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja Fundacji Gama

15.11.2016
Nowe ogłoszenie

14.11.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"


XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

09.11.2016

8 listopada 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazło się min. sprawozdanie z realizacji uchwał, informacja oświatowa, określenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podjęcie współpracy z samorządem Iwia i Grodna w Republice Białoruś. Przyjęto zmiany do budżetu gminy polegające na zabezpieczeniu środków na wykonanie dokumentacji na projekty składane do Funduszu Biebrzańskiego. Na sesji Burmistrz wręczył stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom oraz nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Święto Niepodległości

09.11.2016
Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Poszczególne czynności wyborcze określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie wraz załącznikami dostępne tutaj.


Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej o pracach zmierzających do wyłonienia członków Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 roku


Działając na podstawie art. 10 ust. 2 Statutu Rady Seniorów podjętej uchwałą Nr XXI/128/16 z dnia 13 września 2016 r. podaję do publicznej wiadomości, iż zainteresowane osoby spełniające jedno z kryteriów:
- bycie emerytem,
- posiadanie wieku powyżej 60 lat,
- reprezentowanie podmiotu działającego na rzecz osób starszych,
mogą składać pisemne deklaracje wyrażenia zgody na wzięcie udziału w pracach zmierzających do wyłonienia Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.
Deklaracje są do pobrania i złożenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej (pokój Nr 1 Pani Aleksandra Szczerba) oraz w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pokój nr 19 – Sekretariat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 85 7121 109.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

07.11.2016


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

03.11.2016
Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim

02.11.2016

Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, a BESTIOS BIAŁYSTOK odbędzie się dnia 2 listopada 2016 r. (środa) o godz. 19:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24.


Informacja o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej

02.11.2016

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 8 listopada 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Informacja

28.10.2016

Informujemy, że projekt złożony wspólnie z samorządami Kalwarii na Litwie i Gminę Sztabin w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Oś Priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej, Cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu na realizację projektu pod nazwą „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” został zatwierdzony do finansowania przez Komitet Monitorujący.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.