Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017
Nowe ogłoszenie

30.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - bazy teleadresowe.Informacja o zbieraniu kart projektów

26.06.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza do wypełnienia karty projektu do LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy.

Obszar rewitalizacji obejmuje:

Podobszar rewitalizacji 1: Sołectwa Grodziszczany, Grzebienie, Różanystok
Podobszar rewitalizacji 2: Dąbrowa Białostocka, ulice: Gen. Sulika, Armii Krajowej, Dworcowa, Krzyżanowskiego, Ks. Fordona, Ks. J. Popiełuszki, Południowa, Sikorskiego, Tuwima

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne.
Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji.
Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Karty można pobrać i składać:
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej – sekretariat, pokój nr 19
• w formie elektronicznej, formularz dostępny na stronie: http://www.dabrowa-bial.pl/, w zakładce REWITALIZACJA, a następnie wysłać na adres mailowy dabrowab@beep.pl

Karty można składać od 26 czerwca do 14 lipca 2017 r.
Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.
Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

Osoba do kontaktów: Andrzej Wnukowski, email: awnukowski@dabrowa-bial.pl, tel. 85 7121 100


Remont przejazdu kolejowo-drogowego w Dąbrowie Białostockiej

23.06.2017

W związku z planowanym rozpoczęciem robót wymiany nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 33,758 kat. „C” linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki w ciągu ulicy Kunawina w Dąbrowie Białostockiej Zakład Linii Kolejowych w Białystoku informuje, że wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.


Przymrozki wiosenne

23.06.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż w przypadku wystąpienia szkód w uprawach spowodowanych przymrozkami wiosennymi, istnieje możliwość złożenia do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej wniosku o ich szacowanie.
Wniosek należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2017 r. na odpowiednim formularzu, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pokój nr 15.Nowe Ogłoszenie

21.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Nabór do grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno–edukacyjnego.


Posiedzenia Komisji Rady

21.06.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 8:00, sala nr 48.
Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 8:30, pokój nr 6.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 9:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.