Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zaproszenie dla rolników

17.11.2016

Poniżej zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze CRT 2016 w Nadarzynie pod Warszawą

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do poniedziałku (21 listopada) do godz. 12:00 do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pok. 16.
W przypadku zebrania grupy osób chętnych na wyjazd, Burmistrz zorganizuje transport.
Wyjazd planowany jest na dzień 26 listopada 2016 r. z parkingu pod Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

PROGRAM CENTRALNYCH TARGÓW ROLNICZYCH NA SOBOTĘ 26 LISTOPADA 2016 r.

10.00-15.00 Europejskie Forum Młodych Rolników organizator Centrum Narodowe Młodych Rolników przy współpracy z Europejską Radą Młodych Rolników (CEJA)
10.00-12.00 Konferencja „Potencjał eksportowy polskiego sadownictwa” organizator Związek Sadowników RP
10.00-16.00 III Forum sektora wołowiny – dzień drugi, organizator Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
10.00-11.00 Zjazd członków Mazowieckiej Izby Rolniczej (posiedzenie zamknięte)
11.00-14.30 Konferencja „Innowacje dla Rolnictwa” organizator Krajowa Rada Izb Rolniczych przy współpracy z Instytutami Naukowo-Badawczymi
11.30-15.00 Forum branży drobiarskiej, organizator Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
12.00-15.00 Konferencja „Aktualna wartość dietetyczne wieprzowiny” organizator Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
15.00-17.00 Festiwal Disco Polo

W trakcie godzin otwarcia ekspozycji: degustacje, prezentacje stołów bożonarodzeniowych oraz koncerty zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Współpraca Dąbrowy Białostockiej z Grodnem

16.11.2016

We czwartek 10 listopada 2016 r. delegacja władz samorządowych Dąbrowy Białostockiej gościła w Grodnie na Białorusi. Celem spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie współpracy związanej z realizacją projektów transgranicznych. Umowę podpisali mer Grodna Mieczysław Goj i Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki.
Samorządy Dąbrowy Białostockiej i Grodna w pierwszej kolejności podejmą współpracę w zakresie realizacji projektu, którego celem będzie budowa Centrum Edukacji, Kultury i Turystyki w Dąbrowie Białostockiej."PACZKA DLA SENIORA"

16.11.2016
Wystawa fotograficzna "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć"

16.11.2016
Informacja

15.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że prowadzone są wstępne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa, odnośnie ustalenia zapotrzebowania na gaz ziemny LNG na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka i ewentualnej możliwości budowy gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
Szacunkowe koszty wykonania przyłącza gazowego podane są w ankiecie.
W związku z powyższym Polska Spółka Gazownictwa zaprasza osoby prywatne, instytucje i podmioty gospodarcze zainteresowane przyłączeniem do wspomnianej sieci do wypełnienia ankiety mającej na celu zbadanie zapotrzebowania na gaz ziemny LNG i ewentualną możliwość gazyfikacji miasta Dąbrowa Białostocka.

Dodatkowe informacje związane z realizacją powyższego zadania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, pok. 2 w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 85 712 11 00 (wew.137).

Wypełnioną ankietę należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pok. nr 2 do 30 listopada 2016 r.

Ankieta w wersji papierowej do pobrania w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej lub tutaj.


Informacja Fundacji Gama

15.11.2016
Nowe ogłoszenie

14.11.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"


XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

09.11.2016

8 listopada 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazło się min. sprawozdanie z realizacji uchwał, informacja oświatowa, określenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podjęcie współpracy z samorządem Iwia i Grodna w Republice Białoruś. Przyjęto zmiany do budżetu gminy polegające na zabezpieczeniu środków na wykonanie dokumentacji na projekty składane do Funduszu Biebrzańskiego. Na sesji Burmistrz wręczył stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom oraz nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Święto Niepodległości

09.11.2016
Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Poszczególne czynności wyborcze określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie wraz załącznikami dostępne tutaj.


Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej o pracach zmierzających do wyłonienia członków Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 roku


Działając na podstawie art. 10 ust. 2 Statutu Rady Seniorów podjętej uchwałą Nr XXI/128/16 z dnia 13 września 2016 r. podaję do publicznej wiadomości, iż zainteresowane osoby spełniające jedno z kryteriów:
- bycie emerytem,
- posiadanie wieku powyżej 60 lat,
- reprezentowanie podmiotu działającego na rzecz osób starszych,
mogą składać pisemne deklaracje wyrażenia zgody na wzięcie udziału w pracach zmierzających do wyłonienia Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.
Deklaracje są do pobrania i złożenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej (pokój Nr 1 Pani Aleksandra Szczerba) oraz w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pokój nr 19 – Sekretariat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 85 7121 109.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.