Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

08.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku, mogą zgłaszać swoje kandydatury na odpowiednich drukach, które są do pobrania w Urzędzie Miejskim.
Kandydatami do Komisji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Dąbrowa Białostocka. Termin składania oświadczeń upływa 15 grudnia 2016 roku godz. 15:00, liczba miejsc ograniczona.
Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju Nr 19 (Sekretariat I piętro).


Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

07.12.2016
Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka

02.12.2016

Dnia 02.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka w sprawie centralizacji podatku VAT gminy i jej jednostek budżetowych oraz organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych prowadzonej przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.
Bezpłatne badanie mammograficzne

02.12.2016
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

01.12.2016
58 Wszechnica Biebrzańska pn. Mijające krajobrazy

01.12.2016

Do pobrania:
-Program dnia
-mapa dojazdu do miejsca wycieczki terenowej
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30.11.2016
Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów "FLORIANY"

29.11.2016
Pomoc dla producentów rolnych

29.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że producenci rolni poszkodowani w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Wniosek o przyznanie pomocy do pobrania na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2016
1 XII 2016 Światowy Dzień Walki z AIDS

25.11.2016

Poniżej informacja i plakat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o Światowym Dniu Walki z AIDS i założeniach kampanii edukacyjnej „Coś Was łączy ? Zrób test na HIV”.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.