Najnowsze wiadomości

Remont przystanków autobusowych na terenie gminy

18.11.2019

W bieżącym roku kalendarzowym na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka zostały wyremontowane przystanki autobusowe. We wsiach Łozowo, Sadek oraz Podbagny zakres prac obejmował wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, natomiast przystanek we wsi Grabowo został odnowiony przez pomalowanie ścian. Zadanie zostało zrealizowane przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ze środków własnych gminy w oparciu o pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Prace remontowe poprawiły estetykę, jak również funkcjonalność dla osób korzystających z transportu publicznego.
Jubileusz 20 – lecia działalności Stowarzyszenia „EDUKATOR”

15.11.2019

15 listopada 2019 r. odbył się jubileusz 20 – lecia działalności Społeczno – Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży, w którym uczestniczył m.in. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej – Artur Gajlewicz. Jednym z zadań Stowarzyszenia jest prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe: w Suchodolinie, Reszkowcach oraz Kamiennej Nowej, których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „EDUKATOR”.101. Rocznica Odzyskania Niepodległości

12.11.2019

11 listopada 2019 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta w Kościele p.w. św. Stanisława. Po nabożeństwie w koncercie patriotycznym zaprezentowała się Szkolna Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej oraz zespół nauczycieli "Ad Rem". Następnie delegacje przemaszerowały pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i uroczyście odśpiewano Hymn Państwowy, który równocześnie został odegrany z urządzeń systemu alarmowania.
Kwiaty złożyli m.in. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z pracownikami urzędu i Przewodniczącym Rady Miejskiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiciele jednostek oświatowych i organizacyjnych gminy, służb mundurowych oraz harcerze.

[Źródło: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


100 lat obecności Salezjanów w Różanymstoku

12.11.2019

10 listopada 2019 r. księża salezjanie warszawskiej prowincji i siostry salezjanki, animatorzy i wolontariusze, przyjaciele, pracownicy i podopieczni Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego świętowali 100-lecie działalności Towarzystwa Salezjańskiego w Różanymstoku. Jubileuszowemu dziękczynieniu przewodniczył metropolita białostocki Abp Tadeusz Wojda. Uroczystą Mszę św. poprzedziła pielgrzymka młodych z Dąbrowy Białostockiej do różanostockiego sanktuarium.
Mszę świętą koncelebrowali księża salezjanie wraz z ks. prowincjałem Tadeuszem Jareckim SDB, a także kapłani diecezjalni pochodzący z parafii. Uczestniczyły w niej osoby konsekrowane wraz z siostrami salezjankami, salezjańscy seminarzyści oraz wielu pielgrzymów i parafian. Obecni byli również przedstawiciele miejscowych władz, na czele ze starostą Piotrem Rećko i Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem.

[Tekst i zdjęcia źródło: Teresa Margańska, https://archibial.pl/]


Dotacja dla OSP w Reszkowcach

12.11.2019

10 listopada 2019 r. w jednostce OSP w Reszkowcach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i umundurowania. Jednostka OSP otrzymała między innymi motopompę, ubrania specjalne i koszarowe, radiotelefony oraz hełmy strażackie. Nabycie sprzętu o wartości 70 tysięcy złotych było możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


[Zdjęcia źródło: https://isokolka.eu]


Prośba o wywieszenie flagi państwowej z okazji Święta Niepodległości

08.11.2019

W związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2019 r. Narodowym Świętem Niepodległości, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka z prośbą o uczczenie tego święta i wywieszenie flagi państwowej na swoich nieruchomościach w dniu 11 listopada br.
Zaproszenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

08.11.2019

Często się zastawiamy: dokarmiać ptaki czy nie?
A kiedy już zdecydujemy się na dokarmianie ptaków, jak robić to mądrze?
Odpowiedzi na te i inne nurtujące nas pytania usłyszymy podczas spotkania pt. „Sypnij ziarnem - czyli jak zrobić mądrze, aby było dobrze”.

Kiedy: 21.11.2019 r.
Gdzie: Siedziba Biebrzańskiego PN, Osowiec-Twierdza 8
Start: 9.30
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

07.11.2019

W dniu 07 listopada 2019r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej na uroczystej Sesji Rady Seniorów 37 par świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz złożył Jubilatom serdeczne życzenia, a także wręczył medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci odnowili treść przysięgi małżeńskiej, oraz obejrzeli prezentację, która przedstawiała ich ślubne zdjęcia. Nie brakowało wzruszeń, wróciły piękne wspomnienia. Wspólnie odśpiewano „100 lat”, był toast, tort i pamiątkowe zdjęcia.

Bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego"

06.11.2019

6 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne w ramach projektu ,,Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego". Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia osób w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Bezpłatne badania wśród pracowników urzędu i samorządowców przeprowadzane były w kierunku chorób układu krążenia i nowotworów, w tym m.in.: badania biochemiczne krwi z wykorzystaniem szybkich testów paskowych, pomiary antropometryczne oraz ciśnienia tętniczego, określenie czynników ryzyka zachorowania.

W trakcie badań pracownicy mogli skorzystać również z porady edukatora zdrowotnego.

Badania realizowane były przez pracowników poradni medycyny pracy R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny w Białymstoku.


Informacja

05.11.2019

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

05.11.2019

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2019 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Znicze upamiętniające poległych podczas wojen

04.11.2019

Przed 1 listopada Burmistrz Dąbrowy Białostockiej odwiedził groby oraz zapalił symboliczne znicze upamiętniające poległych podczas wojen na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Nowe ogłoszenie

31.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020.


Nabór wniosków o powierzenie grantów

31.10.2019
101. Rocznica Odzyskania Niepodległości

30.10.2019
XI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.10.2019

29 października 2019 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XI sesji, na której podęto uchwały związane ze zmianami w budżecie, zmianą metody naliczania opłaty za śmieci, w tym zwiększenia stawki oraz wzoru deklaracji, jaką należy złożyć. Radni przyjęli informację w sprawie stawki podatku rolnego i leśnego oraz informację z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy. Burmistrz przyznał stypendia uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/2019 wyróżnili się w swojej pracy. W sesji wziął udział Prezes spółki BIOM Mirosław Bałakier, który wyjaśnił, co wpływa na zwiększenie cen śmieci, a także Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej Pan Paweł Jakubiak, który mówił o podejmowanych działaniach związanych z kradzieżami na terenie gminy oraz o tym, jak wykorzystano środki pozyskane z budżetu gminy na dodatkowe patrole.
Transmisja XI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

29.10.2019

Transmisja z XI sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/izsbRtbVGro


Informacja dot. gazyfikacji m. Dąbrowa Białostocka

29.10.2019
Próba syren i test sprawności urządzeń systemu alarmowania

23.10.2019

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że 24 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w związku z próbą syren i testem sprawności urządzeń systemu alarmowania zostanie odegrany Mazurek Dąbrowskiego.


Nowe ogłoszenie

21.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.Zaproszenie do wzięcia udziału w wyjeździe na międzynarodowe targi do Wilna

17.10.2019
Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2019

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z Sekretarzem Gminy Leszkiem Kiejko odwiedzili szkoły z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. Złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty.

Nowe ogłoszenie

15.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew „na pniu” – Podbagny, Sadek, Wesołowo.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96