Najnowsze wiadomości

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 r.

24.05.2019
24. dni Dąbrowy Białostockiej

23.05.2019

Otwarcie dróg powiatowych w Jałówce i Szuszalewie

21.05.2019

18 maja 2019 r. w miejscowościach Jałówka i Szuszalewo w Gminie Dąbrowa Białostocka odbyło się uroczyste otwarcie dróg powiatowych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezus w Jałówce. Po nabożeństwie oraz przemówieniach osób zaangażowanych w zakończone inwestycje nastąpiło poświęcenie wyremontowanej drogi w Jałówce oraz symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi. W równie uroczysty sposób została otwarta druga wyremontowana droga powiatowa nr 1247B w miejscowości Szuszalewo.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Europoseł prof. Karol Karski, Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, samorządowcy powiatowi na czele ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko, gminni z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem, radni powiatu i gminy, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Droga powiatowa Brzozowo – Suchodolina - Jałówka 1254B ma długość 7,6 kilometra. Całkowity koszt jej modernizacji wyniósł prawie 7 milionów złotych. Dofinansowanie w ramach PROW to prawie 3 miliony, pozostałą kwotę po połowie wyłożyły samorządy powiatu sokólskiego i gminy Dąbrowa Białostocka.

Całkowity koszt przebudowy drogi powiatowej nr 1247B w Szuszalewie wyniósł 2 106 206,24 zł. Na przebudowę drogi pozyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie: 1 102 384,00 zł. Pozostałą kwotę wyłożyły samorządy: Powiat Sokólski- 501 911,24 zł i Gmina Dąbrowa Białostocka – 501 911,00 zł. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2,26 km.
Wykonawcą obu inwestycji jest P.U.H. KAMPOL.
Infomracje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

21.05.2019

Informacje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce" pod hasłem "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach":

REGULAMIN KONKURSU - Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach

Załączniki do regulaminuNowe ogłoszenie

20.05.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej.


XI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

17.05.2019

Dnia 14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyła się jedenasta edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego. Organizatorami konkursu był Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Sokólski i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 12 marca 2019 roku wzięło udział 84 uczniów z 10 szkół.

Laureaci XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:
Wyniki części pisemnej XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

16.05.2019W dniu 15.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów.

Koszt robót budowlanych wynosi 258 300,00 zł brutto, w tym 210 00,00 zł netto oraz 23 % podatek VAT, co stanowi 48 300,00 zł.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głównie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0239/18-00. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 23.08.2019 r.


Zaproszenie do udziału w wydarzeniu pn. „Europejski Dzień Parków Narodowych”

16.05.2019


Nabór do konkursu - Rozwijanie działalności gospodarczej

10.05.2019
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku

10.05.2019
Szczegóły dot. wydarzenia: Informacja o Festiwalu


Wybory do Parlamentu Europejskiego

10.05.2019

Strona poświęcona wyborom do Parlamentu Europejskiego dostępna jest pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/


Możliwość gazyfikacji Dąbrowy Białostockiej

09.05.2019

30 kwietnia 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej w Białymstoku przedstawił koncepcję wykonania sieci gazowej na terenie miasta. Obecny był także przedstawiciel firmy Green Investment oferujący wykorzystanie gazu poprzez kogenerację jako ciepło do ogrzewania mieszkań.

Więcej informacji: Prezentacja na temat możliwości gazyfikacji Dąbrowy Białostockiej
Uroczystości w Harasimowiczach

07.05.2019

6 maja 2019 r. w Harasimowiczach odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę śmierci gen. Edwarda Józefa Godlewskiego. W uroczystościach udział brały m.in. bratanice generała. Obecny był także ks. Proboszcz z parafii pw. NMP w Różanymstoku, który pomodlił się za zmarłego generała. Przy tablicy upamiętniającej została wystawiona warta honorowa przez uczniów Klasy Mundurowej z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Po uroczystych przemowach złożono kwiaty pod pomnikiem przez delegacje: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z pracownikami Urzędu, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Młodzieżowa Rada Miejska z opiekunem Rady Radnym Bogdanem Hajkowskim, delegacja Straży Granicznej w Nowym Dworze, Szkoła Podstawowa w Różanymstoku, Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz mieszkańcy Harasimowicz.
Festyn Rodzinny

07.05.2019

4 maja 2019 r. w Amfiteatrze Leśnym w Dąbrowie Białostockiej odbył się Festyn Rodzinny. Najmłodsi uczestnicy festynu mogli bezpłatnie skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, dmuchanego placu zabaw oraz malowania twarzy. Zapewniony był także darmowy popcorn oraz zorganizowano ognisko z kiełbaską. Na scenie zaprezentowały się zespoły "Solatium" oraz "Forti". Festyn zakończył się dyskoteką, którą poprowadził DJ Zielo.IV Dąbrowski Ćwierćmaraton „O złoty liść dębu”

07.05.2019

3 maja 2019 r. około południa w Dąbrowie Białostockiej wystartował IV Dąbrowski Ćwierćmaraton „O złoty liść dębu”. Wyznaczona trasa biegła z Dąbrowy Białostockiej do Różanegostoku i z powrotem. Zawodnicy mieli do pokonania łącznie 10 600 metrów. Wydarzeniu towarzyszyły także biegi towarzyszące, w których udział brały dzieci i młodzież. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, koszulki oraz posiłki regenerujące. Ufundowano również nagrodę dla najstarszych zawodników oraz odbyło się losowanie nagrody specjalnej dla mieszkańca dąbrowskiej gminy, który ukończył bieg w przewidzianym czasie.
Organizatorami imprezy byli: Gmina Dąbrowa Białostocka, Powiat Sokólski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej, Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej oraz Totalizator Sportowy Oddział w Białymstoku.
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

07.05.2019

3 maja 2019 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w której uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe. Po przemarszu pod pomnik Generała Nikodema Sulika uroczyste przemówienie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. Następnie nastąpiło uroczyste złożenie wieńców oraz kwiatów przez delegacje: Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z pracownikami Urzędu Miejskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Wojteczko z radnymi, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Sokółce, Młodzieżowej Rady Miejskiej, przedstawicieli organizacji społecznych, jednostek oświatowych, służb mundurowych oraz mieszkańców Dąbrowy Białostockiej. Uroczystości uświetniły występy artystyczne zespołu Ad Rem oraz Szkolnej Orkiestry, które zaprezentowały utwory patriotyczne.Transmisja VII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

06.05.2019

Transmisja z VII sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/VmXf-LBOh9Y


VII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

02.05.2019

30 kwietnia odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni podjęli uchwały związane ze zmianami w budżecie i uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podczas sesji dyrektor oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej w Białymstoku przedstawił koncepcję wykonania sieci gazowej na terenie miasta. Obecny był także przedstawiciel firmy Green Investment oferujący wykorzystanie gazu poprzez kogenerację jako ciepło do ogrzewania mieszkań. Zgłaszane były interpelacje i wnioski dotyczące problemów nurtujących mieszkańców.
Życzenia z okazji Dnia Strażaka

02.05.2019

Życzenia Wielkanocne

26.04.2019
Spot zapraszający Polaków do wywieszenia polskiej flagi

26.04.2019

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. „Niepodległa – moja flaga”. Można go obejrzeć pod linkiem:

https://youtu.be/eXEGIyNMmEs
Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

25.04.2019
IV Dąbrowski Ćwierćmaraton

25.04.2019
Dąbrowska majówka

25.04.2019


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91