Najnowsze wiadomości

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokólskiego

17.01.2019
Nowe ogłoszenie

17.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Harmonogram wyborów sołtysa - aktualizacja

16.01.2019

- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 rokuOgłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce

15.01.2019

Informacja o spotkaniu inicjującym działanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

14.01.2019
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

11.01.2019
Nowe ogłoszenie

11.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Harmonogram wybory sołtysów

09.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Harmonogram wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 rokuŻyczenia Świąteczne Wyznawcom Prawosławia

04.01.2019
Nowe ogłoszenie

04.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym.


Podziękowania osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które przyłączyły się do zbiórki „Paczka dla seniora 2018"

03.01.2019
Transmisja IV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

02.01.2019

Transmisja z IV sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/5tLSv9z3joQ


Informacja o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej

27.12.2018

Informacja o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej.


Życzenia na Boże Narodzenie

24.12.2018
Spotkanie opłatkowe

21.12.2018

20 grudnia w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli katoliccy i prawosławni duchowni, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i mundurowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Nauczycieli AD Rem oraz Zespołu Solatium z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli przybyłym świąteczne życzenia. Na zakończenie, po odśpiewaniu kolędy, wszyscy podzielili się opłatkiem.


III Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

21.12.2018

20 grudnia odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni podjęli uchwały związane m.in. ze zmianami w budżecie, opłatą za odbieranie odpadów, likwidacji filii bibliotecznych, przyjęto gminny program profilaktyki na 2019 rok oraz wyłoniono przedstawiciela do ZKB „Biebrza”. Stałe Komisje Rady oraz Rada Miejska przedstawiły swoje plany pracy na 2019 rok.Transmisja III sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.12.2018

Transmisja z III sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/_MT1GoSefkMPrzekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka

19.12.2018Przekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 19 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego, jednostkom Ochotniczych Staży Pożarnych zakupionego w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Dąbrowa Białostocka na zakup sprzętu pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 31 064,62 zł, zaś wkład własny do projektu wynosi 1% (313,78 zł). Dzięki dotacji do jednostek OSP trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy, który posłuży do realizacji zadań podczas akcji ratowniczych w komunikacji drogowej. Do OSP trafiły profesjonalny sprzęt służący do prowadzenia i zabezpieczenia działań ratowniczych, w skład którego wchodzą między innymi: piły do drewna, dyski świetlne FLARY, pachołki drogowe, parawany do osłony miejsca wypadku, taśmy ostrzegawcze, lizaki świetlne oraz sprzęt do prowadzenia działań ratownictwa drogowego.
Przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej – Artur Gajlewicz z udziałem Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.


Informacja o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej

18.12.2018

Informacja o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej.Nowe ogłoszenie

14.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Wigilia Miejska

13.12.2018
Informacja o przerwach w dostawie wody

12.12.2018

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej będą przerwy w dostawie wody w dniu 14.12.2018 w godz. 9-15 w obrębie miejscowości Łozowo.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88