Najnowsze wiadomości

INFORMACJA

19.10.2020

W związku z wprowadzeniem od 17 października strefy czerwonej w powiecie sokólskim oraz wprowadzonymi ograniczeniami zgromadzeń, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje o odwołaniu zaplanowanego na dzień 20.10.2020 r. spotkania z pracownikiem PSG z Białegostoku dotyczącego warunków przyłączenia się do gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami PSG pod następującymi numerami telefonów: 85 6645925, 85 6756824, 85 6645967.Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2020
Dzień Ratownictwa Medycznego

13.10.2020
Przebudowa drogi w miejscowości Stock

12.10.2020

Rozpoczęto prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi – działka Nr 176/1 w miejscowości Stock". Wykonawcą jest Firma BRUKPOL Usługi Budowlano – Drogowe Szymczyk Krzysztof. Za wykonanie zadania w wyniku przetargu ustalone zostało wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 180 852,44 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku 505,0 m. o szerokości 5,00 m. wraz z robotami przygotowawczymi.


Dezynfekcja pomieszczeń urzędu

12.10.2020

W piątek 9 października dzięki pomocy strażaków z OSP przeprowadzono dezynfekcję wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu.Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.10.2020

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

od 8 października 2020 r. nieczynna do odwołania


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.10.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 8 października 2020 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

Kasa Urzędu od 8 października 2020 r. nieczynna do odwołania

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Wnioski o przyłączenie do sieci gazowej

07.10.2020Do pobrania:

- Przykład wypełnionego wniosku

- Wniosek o warunki do 10m3

- Wniosek o warunki powyżej 10m3


Apel do użytkowników gospodarstw rolnych o udział w Powszechnym Spisie Rolnym w formie samospisu Internetoweg

07.10.2020W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Gminny Komisarz Spisowy zwraca się do Użytkowników gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze samospisu, wykazując się postawą obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie zwraca się z prośbą do młodzieży, aby pomogła w dokonaniu samospisu rodzicom, dziadkom, znajomym, jeżeli będą mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.
Jeżeli potrzebować będą Państwo naszej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (tel. 85 7121 100 wew. 123).

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek ustawowy dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie https://spisrolny.gov.pl/.
Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa poprzez:
• integrację z węzłem krajowym – uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków,
• PESEL i numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w liście Prezesa GUS),
• PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e- wniosku ARiMR),
• Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Zorganizowaliśmy dla Was stanowisko spisowe - sala 48 (na parterze). Można skorzystać również z pomocy pracowników Urzędu przy wypełnianiu formularza.

Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!


Wyrazy głębokiego współczucia

06.10.2020
Włączenie syren alarmowych - ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

06.10.2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż
w dniach 6-9 października 2020 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym w różnych rejonach województwa podlaskiego w ramach ww. ćwiczenia mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:
• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;
• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.
Dożynki Parafialno-Gminne w Dąbrowie Białostockiej

05.10.2020

4 października 2020r. w cerkwi p.w. św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej odbyły się dożynki parafialno-gminne. Uroczystą liturgię dożynkową, podczas której dziękowano za zebrane plony oraz proszono o urodzaj na przyszły rok, odprawił Ks. Proboszcz Mikołaj Dejneko.
W nabożeństwie uczestniczyli m.in.: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Adam Wojteczko z Radnymi, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy oraz wierni.

W trakcie liturgii złożono dary ołtarza w postaci pieczywa, serów, wędlin oraz tradycyjnych wypieków.


[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]Budowa sieci gazowej w Dąbrowie Białostockiej

02.10.2020

Na terenie miasta Dąbrowa Białostocka trwają roboty budowlane dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) – etap II. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ODPOL” Sylwester Odolak z Otwocka, natomiast właścicielem urządzeń będzie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Odział Zakład Gazowniczy w Białymstoku.Wyrazy głębokiego współczucia

02.10.2020
Festiwal Młodzieży bez Granic 2020

01.10.2020

28 do 30 września 2020 r. w Różanymstoku odbył się Festiwal Młodzieży bez Granic. Były to 3 bardzo intensywne dni: warsztatów kulturalnych, pokazów i koncertów. Tegoroczny festiwal bez granic musiał sprostać barierom epidemicznym, mimo to udało się przyjąć odmienną formułę działania i zrealizować cele. W tym roku, ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz zgodnie z wytycznymi rządowymi, bezpośredni kontakt uczestników warsztatów został ograniczony do działań wyłącznie różanostockich. Od 28 do 30 września gościliśmy w Różanymstoku grupę artystów, którzy w czasie wielogodzinnych warsztatów pracowali codziennie z wychowankami dwóch ośrodków salezjańskich. Tegoroczne warsztaty to m.in.: beat box, hip hop, warsztaty instrumentalne i wokalne, plastyczne, improwizacji teatralnej, freestyle football czy capoeira. 30 września 2020 r. odbył się koncert finałowy i występ zespołu Tęgie Chłopy, jednak to nie był koniec samego Festiwalu.
Niespodzianką tego roku działania była zmiana formuły Karawany bez granic na podróż wirtualną. W ubiegłych latach działania festiwalu rozpoczynały się obwoźną Karawaną bez Granic, czyli zespołem artystów z całego świata reprezentujących inne dziedziny sztuki, którzy łącząc swoje siły odwiedzali szkoły w całej Polsce, aby w czasie bezpośrednich warsztatów kulturalnych wypełnić ideę festiwalu: łączyć w odmienności, budować otwartość na innych w oparciu o kulturę i sztukę.
W tym roku kontakt bezpośredni w tak różnych regionach nie jest możliwy, dlatego już od piątku 2 października Karawana rozpocznie działania w sieci, łącząc się warsztatami on-line m.in. z Legionowem, Ostródą czy Mińskiem Mazowieckim. Jest to niemałe wyzwanie dla organizatorów - Towarzystwa Salezjańskiego - Inspektorii Warszawskiej i Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku, jednak przygotowujemy się do tego od wielu dni i mamy nadzieję, że oferta warsztatów spotka się z ciepłym przyjęciem dzieci i młodzieży.

Wydarzenie było współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z promocji kultury oraz przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Partnerem Strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie, a partnerami honorowymi:
Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki
Starosta Powiatu Sokólskiego Pan Piotr Rećko
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Pan Artur Gajlewicz[Źródło: Salezjański Ośrodek Wychowawczy
im. ks. Jana Bosko w Różanymstoku]


Informacja o liczbie zakażeń COVID-19 na terenie gminy

01.10.2020

Informacja o liczbie zakażeń COVID-19 na terenie gminy na dzień 01.10.2020 r.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że z informacji otrzymanych od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokółce, 11 osób z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka ma potwierdzone zakażenie COVID-19. Osoby te przebywają w izolacji.


Informacja dot. przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biał.”

01.10.2020Gmina Dąbrowa Białostocka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” jest dofinansowane w 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.


Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o zdalnym nauczaniu

01.10.2020

Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o zdalnym nauczaniu

W związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-Co-V 2 u jednego z nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Różanysmtoku, na podstawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje o zmianie trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla całej szkoły od dnia 1 października 2020 r. do dnia 14 października 2020 r. włącznie.


Informacja w sprawie zbliżającego się okresu grzewczego

01.10.2020
Jak co roku wraz z początkiem okresu grzewczego apelujemy o ostrożność i rozwagę przy eksploatacji urządzeń grzewczych oraz kominów. Temperatura zaczyna spadć poniżej 10 st. C, każdy chce mieć ciepło w domu, a ogrzewanie budynku staje się rutyną. Niesprawny, rozszczelniony komin może być przyczyną nie tylko pożaru ale również zatrucia tlenkiem węgla mieszkańców. Za stan instalacji kominowej oraz kotłów grzewczych odpowiadają właściciele budynków. Instalacje grzewcze muszą być użytkowane w prawidłowy sposób, zgodnie z przeznaczeniem, poddawane okresowym kontrolom. Przewody kominowe i wentylacyjne muszą być poddawane okresowej kontroli co najmniej raz do roku. Przeglądy takie mogą wykonywać mistrzowie w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych dotyczy wszystkich obiektów ogrzewanych za pomocą pieców i kotłów na paliwo stałe, ciekłe i gazowe. W zależności od rodzaju paliwa jakie jest używane do opalania , okres usuwania zanieczyszczeń z przewodów jest różny i wynosi:

Raz w miesiącu – w lokalach gastronomicznych i zbiorowego żywienia (bez względu na rodzaj paliwa)

Co najmniej raz na 3 mies. – paliwo stałe (węgiel , drewno)

Co najmniej raz na 6 mies. – paliwo płynne i gazowe

Kontrola kotłów w zależności od mocy kotła.
W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie w/w zasad i zachowanie szczególnej ostrożności podczas użytkowania urządzeń grzewczych.


XIX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

30.09.2020

W dniu 30 września 2020 r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zmiany w WPF, ustalono cenę paliwa oraz przystanki autobusowe. Na sesji obecny był przedstawiciel firmy PSG w Białymstoku, który omówił zasady składania wniosków o przyłącze do sieci gazowniczej, która zostanie wybudowana na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
Odbiór robót związanych przebudową drogi gminnej - ul. Małyszówka Kolonia

30.09.2020

29 września 2020 roku dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obrębie 2 Dąbrowa Białostocka ul. Małyszówka Kolonia”.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo BRUKPOL Usługi Budowlano – Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

W zakresie prac wykonane zostało:
Roboty przygotowawcze:
roboty pomiarowe oraz odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej.
Karczowanie drzew i krzaków.
Usunięcie warstwy humusu: Usunięcie warstwy gruntu i darniny wraz z wywozem urobku.
Roboty ziemne – wykopy: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie wraz z odwozem urobku. Wykonanie rowów przydrożnych, mechaniczne i ręczne plantowanie powierzchni skarp w wykopach.
Roboty ziemne – nasypy: Wykonanie nasypów z pospółki, zakup materiału, wraz z formowaniem, zagęszczeniem warstwami, uzupełnienie korpusu drogi. Mechaniczne i ręczne plantowanie powierzchni skarp w nasypach. Remont istniejących przepustów rurowych wraz z robotami ziemnymi, ławą żwirową, wykonaniem nasypu i obrukowaniem skarp brukiem na podsypce.
Podbudowa: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod podbudowę z kruszywa. Lokalne wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowej.
Nawierzchnia drogi: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych.

Wartość zadania wyniosła 379 999,89 zł

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]Transmisja XIX Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

30.09.2020

Transmisja z XIX Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=N23Yesg4fVs&fbclid=IwAR26_m77VFjyBiN5wHNkCDKjCKcE6q7SnIY1QrKgi6E-trkrY3irddtplRc


Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108