Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie MOPS w Dąbrowie Białostockiej

02.04.2020

POMOC PRAWNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej mając na uwadze ogłoszony stan epidemiologiczny spowodowany COVID-19, informuje mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia prawnego.

W kwietniu 2020 r. pomoc prawna świadczona będzie w formie telefonicznej w każdy czwartek w godz. od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 880 243 524.


Wyrazy głębokiego współczucia

02.04.2020
Ogłoszenie MOPS w Dąbrowie Białostockiej

01.04.2020

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej mając na uwadze ogłoszony stan epidemiologiczny spowodowany COVID-19, informuje mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Pomoc psychologiczna świadczona będzie w formie telefonicznej w każdą środę w godz. od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu 882 129 053


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

01.04.2020

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Białostocka

Z uwagi na fakt, że Rząd zaostrza środki bezpieczeństwa prosimy stosować się do zaleceń:
1) wychodzić z domów tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw i potrzeb,
2) zakaz zgromadzeń,
3) osoby powyżej 65 roku życia dokonują zakupów w godzinach 10.00-12.00,
4) zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego,
5) zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, parków i innych miejsc służących rekreacji,
6) zachować odległość między pieszymi minimalnie 2 metry
7) osoby, które powróciły z zagranicy powinny zachować szczególną ostrożność, nie opuszczać miejsca pobytu i stosować się do zaleceń kwarantanny,
8) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u siebie lub i innych osób kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.


Transmisja XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

31.03.2020

Transmisja z XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xcrnfIzZSbE&feature=emb_titleUlotka informacyjna dotycząca aplikacji "Kwarantanna Domowa"

27.03.2020
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

27.03.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że:

1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji można złożyć w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 8:00 – 11:00 na biurze podawczym Urzędu Miejskiego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 667988543;

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 7:30 – 15:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dabrowab@beep.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą;

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

4) zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod nr telefonu 667988543


Zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

26.03.2020
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 11:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa Urzędu jest zamknięta do odwołania).

Numery rachunków bankowych:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 11:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej informują,
że Wspólne posiedzenie Komisji Rady
zwołane na dzień 26 marca 2020 r. godz. 9:00
odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej informują, że Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do oglądania sesji online. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu oraz na portalu Sokolka.TV.Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

24.03.2020

- Informacja o zwołaniu XVI Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
- Projekty uchwał.
Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 26.03.2020 r. godz. 9:00.


Zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.03.2020Inicjatywa skierowana do osób potrzebujących pomocy

17.03.2020
Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

17.03.2020

Apel Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do osób powracających z zagranicy

16.03.2020

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Burmistrz Dąbrowy Białostockiej apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka powracających w ostatnim czasie z zagranicy o pozostanie w domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do poniższych wytycznych w zakresie obowiązkowej kwarantanny i higieny.

W przypadku pytań i wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokółce:
• 85 7 113 625
• 509 449 903
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

16.03.2020


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
informuje, że Targowica Miejska
oraz Bazar Miejski przy ul. 11 listopada
zostają zamknięte do odwołania.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

16.03.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. (termin może ulec zmianie) wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa Urzędu jest zamknięta do odwołania).

Numery rachunków bankowych:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa

14.03.2020

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirusInformacja Burmistrza do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka dot. koronawirusa

12.03.2020

W związku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem koronawirusa Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się z prośbą w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych o korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
Sugeruje także dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.
Burmistrz przypomina o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101