Najnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

14.06.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


Upał - zalecenia dla ludności

14.06.2019
Inicjatywa WiFi4EU

12.06.2019


Dnia 12.06.2019 r. została podpisana Umowa o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029384-036052 pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) a Gminą Dąbrowa Białostocka.

Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w wewnętrznych bądź zewnętrznych przestrzeniach publicznych (np. obiektach administracji publicznej, szkołach, bibliotekach, ośrodkach zdrowia, muzeach, parkach i placach publicznych). Dzięki temu społeczności będą w większym stopniu korzystać z jednolitego rynku cyfrowego, użytkownicy uzyskają dostęp do społeczeństwa gigabitowego, zwiększą się umiejętności cyfrowe, a usługi publiczne świadczone w tych przestrzeniach zostaną uzupełnione o dodatkowe możliwości.

Dotacja na działanie wynosi maksymalnie 15 000 EUR i ma formę wkładu w postaci płatności ryczałtowej („bon”).
Nowe ogłoszenie

05.06.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.


Informacji o wynikach konkursu Działaj lokalnie XI 2019

05.06.2019
Lista rankingowa Działaj Lokalnie XI 2019


XVIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

04.06.2019

30 maja 2019 r. na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbył się XVIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, w którym udział wzięły dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie.


Dzień Dziecka

04.06.2019

27 maja 2019 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się Festyn z Okazji Dnia Dziecka. Maluchy z terenu gminy mogły bawić się na rozstawionych dmuchańcach i zjeżdżalniach. Dodatkowymi atrakcjami było malowanie twarzy, konkurs karaoke oraz darmowe lody.


24. Dni Dąbrowy Białostockiej

04.06.2019

25 maja 2019 r. na murawie Stadionu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbył się Turniej Piłki Nożnej, który rozpoczął atrakcje związane z 24. Dniami Dąbrowy Białostockiej. W turnieju zmierzyło się ze sobą pięć zespołów: Wybrzeże Klatki Schodowej, Pędzące Banany, FC Stock, Kats i Mundurowi. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Kolejnym punktem dnia był Festyn Białoruski, podczas którego na scenie można było usłyszeć tradycyjne utwory białoruskie w wykonaniu zespołów: Ad Rem z Dąbrowy Białostockiej, Omorfos z Siemiatycz, Świtanak z Białegostoku, Animato z Narwi i Przepiórka z Hajnówki oraz solistek: Aleksandry Wołczyk z Hajnówki i Julii Sawczuk z Narwi. Sobotni wieczór zakończył się koncertem hiphopowym ADM (Mateusza Adamowicza).

26 maja 2019 r. na murawie stadionu zmierzyły się drużyny Samorządowców i Mundurowych. Mecz wygrali Mundurowi z wynikiem 5:2. Następnie po uroczystych przemówieniach, przyznano tytuły Kreatora Roku 2019 i wręczono statuetki „Złoty liść dębu”, które otrzymali:
• działalność społeczna i charytatywna – Eliza Masłowska;
• twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury – Regina Sulik;
• upowszechnianie kultury fizycznej – Bogumiła Panasewicz;
• super uczeń – Sylwia Sapkowska;
• super sportowiec – Bartosz Kowalczyk;
• super rolnik – Marcin Kondracki;
• super firma – Eldom Mariusz Kimborowicz.

Kolejnymi atrakcjami dnia były występy artystyczne uczniów ze szkół z terenu gminy, przedszkolaków, lokalnych zespołów oraz pokaz football freestyle w wykonaniu mistrza Polski Red Bull Dawida Krzyżewskiego.
24. Dni Dąbrowy Białostockiej zakończyły się koncertem Cleo, na którym wokalistka prezentowała swoje największe przeboje.
Raport o stanie Gminy za 2018 rok

31.05.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Raport o stanie gminy
- Zgłoszenie o udziału w debacie nad raportem o stanie gminy


Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.

30.05.2019
Ogłoszenie Podlaskiej Izby Rolniczej dot. wyborów do Izb Rolniczych

29.05.2019

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

29.05.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja dotycząca zgłoszeń kandydatów na ławników
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB

28.05.2019
Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Dąbrowa Białostocka

27.05.2019

Frekwencja w Gminie Dąbrowa Białostocka – 38,56 %

Kandydaci z list, które uzyskały największa liczbę głosów na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

Lista Nr 3- KWW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
1. Frankowski Tomasz – 597 głosów
2. Pasławska Urszula Stefania – 62 głosów

Lista Nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Karski Karol – 1485 głosów
2. Jurgiel Krzysztof – 720 głosów

Głosy ważne oddane na poszczególne listy kandydatów
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 r.

24.05.2019
24. dni Dąbrowy Białostockiej

23.05.2019

Otwarcie dróg powiatowych w Jałówce i Szuszalewie

21.05.2019

18 maja 2019 r. w miejscowościach Jałówka i Szuszalewo w Gminie Dąbrowa Białostocka odbyło się uroczyste otwarcie dróg powiatowych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezus w Jałówce. Po nabożeństwie oraz przemówieniach osób zaangażowanych w zakończone inwestycje nastąpiło poświęcenie wyremontowanej drogi w Jałówce oraz symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi. W równie uroczysty sposób została otwarta druga wyremontowana droga powiatowa nr 1247B w miejscowości Szuszalewo.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Europoseł prof. Karol Karski, Radny Województwa Podlaskiego Paweł Wnukowski, samorządowcy powiatowi na czele ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko, gminni z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem, radni powiatu i gminy, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Droga powiatowa Brzozowo – Suchodolina - Jałówka 1254B ma długość 7,6 kilometra. Całkowity koszt jej modernizacji wyniósł prawie 7 milionów złotych. Dofinansowanie w ramach PROW to prawie 3 miliony, pozostałą kwotę po połowie wyłożyły samorządy powiatu sokólskiego i gminy Dąbrowa Białostocka.

Całkowity koszt przebudowy drogi powiatowej nr 1247B w Szuszalewie wyniósł 2 106 206,24 zł. Na przebudowę drogi pozyskano dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie: 1 102 384,00 zł. Pozostałą kwotę wyłożyły samorządy: Powiat Sokólski- 501 911,24 zł i Gmina Dąbrowa Białostocka – 501 911,00 zł. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2,26 km.
Wykonawcą obu inwestycji jest P.U.H. KAMPOL.
Infomracje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce"

21.05.2019

Informacje o konkursie "Rolniczki motorem innowacji w Polsce" pod hasłem "Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach":

REGULAMIN KONKURSU - Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach

Załączniki do regulaminuNowe ogłoszenie

20.05.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej.


XI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

17.05.2019

Dnia 14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyła się jedenasta edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży województwa podlaskiego. Organizatorami konkursu był Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Sokólski i Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 12 marca 2019 roku wzięło udział 84 uczniów z 10 szkół.

Laureaci XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:
Wyniki części pisemnej XI Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

16.05.2019W dniu 15.05.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.

Wykonawcą inwestycji będzie firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów.

Koszt robót budowlanych wynosi 258 300,00 zł brutto, w tym 210 00,00 zł netto oraz 23 % podatek VAT, co stanowi 48 300,00 zł.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głównie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0239/18-00. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 23.08.2019 r.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92