Najnowsze wiadomości

„Schetynówka” Suchodolina-Trzcianka

05.11.2014

5 listopada 2014 r. miał miejsce oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina-Sadowo-Nowinka-Reszkowce-Romanówka-Holiki-Majewo-Trzcianka. Przebudowa została wykonana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, radni i sołtysi, wykonawcy. Długość wykonanej drogi to 17 km, w tym na terenie gminy Dąbrowa Białostocka 8,230 km. Finansowanie przedsięwzięcia było następujące: wartość robót brutto 6.561.974,00 zł, z tego Powiat Sokólski: 1.200.000,00, Gmina Dąbrowa Białostocka: 948.000,00 zł, Gmina Sidra: 1.200.000,00 zł, Gmina Janów: 213.974,00 zł, dotacja z budżetu państwa: 3.000.000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Oddział Białystok.


XXXIX Sesja Rady Miejskiej

31.10.2014

30 października 2014 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXXIX sesji, już ostatniej w tej kadencji. Na początku sołtysi złożyli życzenia imieninowe Burmistrzowi i jednemu z radnych. Po rozpoczęciu obrad Burmistrz poinformował radnych o zdobyciu przez Gminę statuetki „Lider Rozwoju Regionalnego”, krajowej nagrody za wykonane inwestycje i pozyskane środki unijne oraz wspomniał, że gmina otrzyma drugą ogólnokrajową nagrodę „Samorządowy Lider Edukacji”. Następnie zostały wręczone nagrody Stanisławowi Krahelowi z Miedzianowa i Piotrowi Majewskiemu z Brzozowa Kolonii za sukcesy w hodowli koni zimnokrwistych. Kolejnymi nagrodzonymi byli uczniowie, którzy uzyskali Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych (wykaz tutaj). Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2013/2014 wyróżnili się w swojej pracy (wykaz tutaj). Podziękowano pani Janinie Kurel, emerytowanej nauczycielce Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej, za 35 lat pracy. Po przyjęciu sprawozdań i podjęciu uchwał radni podsumowali mijająca kadencję. Wystąpili: Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Hrynkiewicz i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Tadeusz Jedliński. Na zakończenie obrad radni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki z herbem miasta. Po zakończeniu obrad radni wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie we własnym gronie oraz z burmistrzem i kierownikami referatów.Dąbrowa Białostocka wśród najlepszych gmin w Polsce wspierających oświatę

31.10.2014

30 października 2014 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się gala wręczenia certyfikatów – „Samorządowy Lider Edukacji”. Organizatorem uroczystości była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa oraz Agencja PRC. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała zaszczytne wyróżnienia za szczególną troskę o szkolnictwo na swoim terenie, stawianie sobie celu, że rozwój edukacji to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji, wyróżniające się inwestycje w oświatę oraz za znaczące osiągnięcia dydaktyczne, społeczne, organizacyjne i sportowe prowadzonych przez siebie szkół. W imieniu gminy certyfikat odebrali dyrektorzy szkół: Jerzy Białomyzy – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, Marta Truchanowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, Jolanta Żdanuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nierośnie.


Dąbrowa Białostocka laureatem prestiżowej nagrody za pozyskiwanie środków unijnych

30.10.2014

27 października 2014 r. w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się II Polski Kongres Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Patronami medialnymi przedsięwzięcia były: redakcja Forum Przedsiębiorczości, Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Wyborcza. W ramach Kongresu wieczorem w budynku Filharmonii Śląskiej odbyła się gala wręczenia nagród najlepszym samorządom w Polsce pod względem wykonanych inwestycji i wykorzystanych środków unijnych. Wśród wyróżnionych statuetką – „Lider Rozwoju Regionalnego” znalazła się również Gmina Dąbrowa Białostocka. Oprócz Dąbrowy z województwa podlaskiego wyróżniono Michałowo oraz Supraśl.


Spotkanie informacyjne w sprawie przyznawania dopłat rolnikom

29.10.2014
Informacja o pierwszym spotkaniu szkoleniowym obwodowych komisji wyborczych

29.10.2014

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że dnia 31 października 2014 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się pierwsze spotkanie szkoleniowe członków obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej

27.10.2014

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 października 2014 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

23.10.2014W okresie od 22 września do 3 października br. odbyło się kolejne z przewidzianych do realizacji w 2014 roku szkoleń zawodowych prowadzonych w ramach działań aktywnej integracji. W 80 godzinnym szkoleniu pt. „System zarządzania magazynem – magazynier.” udział wzięło 8 osób (w tym 3 kobiety). Wiadomości teoretyczne i praktyczne zdobyte przez uczestników Szkolenia zostały potwierdzone pozytywnym egzaminem wyniku końcowego.
„Stylizacja paznokci” to ostatnie z 4 szkoleń przewidzianych w 2014 r. w ramach Projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W szkoleniu brało udział 7 kobiet.. W trakcie szkolenia od 6 do 15 października, uczestnicy zdobywali wiedzę w zakresie stylizacji, pielęgnacji paznokci, masażu dłoni oraz technik zdobienia paznokci.

W trakcie realizacji jest także 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dodatkowo dla 19 beneficjentów Projektu. W październiku 10 uczestników z pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego zakończyło realizację kursu. Do końca listopada pozostałych dziewięciu uczestników kursu przejdą cykl zajęć praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Smaki Podlasia

22.10.2014

19 października 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Jacznie odbył się turniej Smaki Podlasia. W kulinarnej rywalizacji wzięło udział 14 drużyn (sołectw) z terenu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Lipsk, Suchowola, Sztabin. Jury miało ogromny problem z wyłonieniem najlepszej potrawy. Za pierwsze wśród równych uznano kartacze okraszone czosnkiem wykonane przez reprezentację kolonii Jasionówka oraz budyń z malinami, przygotowany przez dziewczęta z Nowego Dworu. Stroną organizacyjną zajęła się gmina Dąbrowa Białostocka. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ze środków pozyskanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Debata

22.10.2014

22 października 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się debata publiczna na temat: Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka. Na sali konferencyjnej urzędu obecnych było przeszło 100 mieszkańców gminy. Wśród poruszanych problemów były m.in. zagadnienia związane z usytuowaniem na terenie gminy wiatraków, możliwości przekształceń działek, możliwości budowy na terenach wiejskich, przebiegu linii energetycznych, dróg krajowych.Uroczyste otwarcie drogi Kamienna Stara-Kamienna Nowa

20.10.2014

18 października 2014 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyasfaltowanej drogi Kamienna Stara-Kamienna Nowa. Asfalt położono na długości 4100 mb.

Wyremontowana świetlica w Grzebieniach

16.10.2014

13 października 2014 r. w Grzebieniach miał miejsce odbiór miejscowej świetlicy po generalnym remoncie. Przy świetlicy została ustawiana wiata. Natomiast w ramach wyposażenia świetlicy zostały zakupione ławki i krzesła.


Nowe ogłoszenie

10.10.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Białostockiej.


Wiata przystankowa

09.10.2014

W parku przy Placu Kościuszki, od strony zatoki autobusowej, została ustawiana wiata przystankowa, która ma służyć podróżnym.
Sukces hodowlany Stanisława Krahela z Miedzianowa

09.10.2014

7 października 2014 r. w Janowie odbyła się 58. Wystawa – Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Zaprezentowanych zostało 57 ogierów. W tej stawce były ogiery z dąbrowskiej gminy: Stanisława Krahela z Miedzianowa i Janusza Jodczyka ze Stocka. Konie prezentowane były w typie sokólskim oraz polski koń zimnokrwisty. Wśród ogierów w typie sokólskim tytuł czempiona zdobył Ural z hodowli Stanisława Krahela z Miedzianowa.

Informacja w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. Sulika

06.10.2014
Kanalizacja i wodociąg w ul. Armii Krajowej i Sulika

06.10.2014


Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji i wodociągu w ul. Armii Krajowej oraz wodociągu w ul. Sulika.
Nowe ogłoszenie

26.09.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium.
Nowe ogłoszenia

23.09.2014

Do BIPu zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Obwieszczenie BGK.6733.02.2014.
- Decyzja BGK.6220.10.2014.Wyniki rywalizacji sportowej Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego

15.09.2014
Dożynki Powiatowo-Gminne w Kamiennej Starej

10.09.2014

7 września 2014 r. w Kamiennej Starej odbyły się dożynki, które miały charakter powiatowo-gminny. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościółku p.w. Św. Anny. Przed ołtarzem prezentowały się wieńce dożynkowe oraz dary dożynkowe. Chleb dożynkowy starostowie dożynkowi Elżbieta Jakowczyk z Kamiennej Starej i Andrzej Mościcki z Nowej Wsi przekazali Wicestaroście Sokólskiemu Alicji Rysiejko. Wspólnie podzielili się nim z uczestnikami dożynek. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko przekazał druhom z miejscowego OSP sprzęt przeciwpożarowy. W turnieju wsi wzięło udział 10 sołectw, z których najlepszym okazały się Reszkowce. W popołudniowym i wieczornym koncercie zaprezentowali się soliści i zespoły wokalne. Występy gwiazd wieczoru przyciągnęły tłumy widzów, którzy świetnie bawili się przy rytmach muzyki. W ciągu dnia uczestnicy dożynek mogli zwiedzać liczne stoiska z wyrobami lokalnymi, wystawy firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa, skosztować smacznego bigosu. (więcej zdjęć tutaj)
VI Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna

09.09.2014

W pierwszy czwartek września 422 mieszkańców gminy wzięło udział w VI Dąbrowskiej Sztafecie 12-godzinnej pokonując razem 168.800,00 m.
Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

08.09.2014
Nowe ogłoszenie

05.09.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91