Najnowsze wiadomości

Afrykański pomór świń

15.11.2013


Nowe ogłoszenie

14.11.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy na lata 2014 i 2015.


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.

14.11.2013

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2013 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Narodowe Święto Niepodległości i rocznica nadania praw targowych

12.11.2013

11 listopada 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce uroczyste obchodny 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień wcześniej w cerkwi w Dąbrowie Białostockiej i Jacznie odprawiono nabożeństwa za Ojczyznę. Natomiast 11 listopada nabożeństwa za Ojczyznę miały miejsce w kościołach w Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku oraz Zwierzyńcu Wielkim. O godzinie 12:00 delegacje urzędów, instytucji, szkół, jednostek, organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się Koncert Galowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz z okazji 300 lat nadania praw targowych Dąbrowie Białostockiej. Zebrani mieszkańcy mogli usłyszeć pieśni patriotyczne, biesiadne i rozrywkowe w wykonaniu zespołu wokalnego „AD REM”. Gościem uroczystości był wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko.Nowa publikacja o gminach biebrzańskich

06.11.2013

Staraniem Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska” została wydana publikacja pt.: Z biegiem Biebrzy. Przewodnik historyczno-etnograficzny. Redaktorami publikacji są znani podlascy etnografowie i historycy Artur Gaweł i Grzegorz Ryżewski (pochodzi ze Zwierzyńca Wielkiego). Książka jest dostępna w bibliotekach publicznych. Traktuje w sposób przystępny ziemie leżące wzdłuż Biebrzy w ich wymiarze historycznym i etnograficznym. Autorką okładki jest pani Wiktoria Tołłoczko-Tur, wielokrotna uczestniczka plenerów malarskich w Różanymstoku.Nowe ogłoszenie

06.11.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Białostockiej.


Remont drogi wojewódzkiej Nr 670 na wysokości wsi Stock

31.10.2013

Trwa remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa w km 54+195 - 55+183 i w km 55+355 - 55+830. Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a wykonawcą P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
Informacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

30.10.2013

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Mobilny punkt ZIP będzie działał w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej 12 listopada (wtorek), w godzinach od 9.30 do 15.00.
Uwaga: konieczne jest okazanie dowodu osobistego!

Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta to działający od początku lipca system internetowy, w którym zarejestrowani użytkownicy znajdą dane o swoim leczeniu w ramach NFZ i jego finansowaniu od 2008 r.

Pacjent korzystający z ZIP dowie się:
- czy jest ubezpieczony (czy system eWUŚ potwierdza prawo do świadczeń)
- gdzie się leczył i ile zapłacił za to NFZ od 2008 r.
- gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku
- gdzie złożył deklarację do lekarza POZ
- kiedy otrzymał refundowane przedmioty ortopedyczne
- gdzie się leczyć bezpłatnie (lokalizacja i godziny pracy poradni)

Jak uzyskać dostęp do ZIP?
Żeby skorzystać ze wszystkich danych zawartych w Informatorze, w tym z informacji na temat historii leczenia, należy założyć indywidualne konto pacjenta. Aby ułatwić osobom pracującym dostęp do systemu, NFZ organizuje stanowiska mobilne, które odwiedzą duże zakłady pracy. Pracownik Funduszu w ciągu 2-3 minut przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i wręczy kopertę z unikalnymi danymi niezbędnymi do logowania w systemie.

Czy ZIP jest bezpieczny?
Tak. Informacje udostępniane w Informatorze podlegają szczególnej ochronie. Dlatego po login i hasło trzeba zgłosić się osobiście. System opiera się na bezpiecznych połączeniach internetowych, wymaga też każdorazowo hasła dostępu. Konto jest więc chronione podobnie jak bankowe konta internetowe. Ważne! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia serwisu zip.nfz.gov.pl


Wycieczka po instalacjach śmieciowych

30.10.2013

29 października 2013 r. grupa radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej wzięła udział w wycieczce po instalacjach zajmujących się przetwarzaniem odpadów z terenu działania Związku Komunalnego Biebrza, a zarządzanych przez BIOM Sp. z o.o. Na stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej zapoznali się z systemem transportu odpadów zmieszanych od mieszkańca oraz z funkcjonowaniem urządzenia wysokiego zgniotu do przeładunku odpadów ze śmieciarki do kontenera. W Zakładzie Recyklingu w Dolistowie zobaczyli sposób zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. Zapoznali się z taśmą sortowniczą, a także urządzeniem do prasowania wyselekcjonowanych odpadów. Z kolei w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce k. Grajewa zwiedzili sortownię, kompostownię oraz składowisko balastu.


XXX Sesja Rady Miejskiej

30.10.2013

29 października 2013 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXX Sesji. Na początku zostały wręczone stypendia edukacyjne uczniom, którzy wyróżnili się w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, aktywności społecznej (wykaz tutaj). Następnie przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprezentowali działania na rzecz ochrony łąk nadbiebrzańskich celem zachowania tradycyjnych roślin i zwierząt. Omówili także zasady, które należy spełnić przy meliorowaniu tych łąk. W dalszej części obrad radni podjęli szereg uchwał, w tym uchwały określające wysokość podatków na rok 2014.Spotkanie z sołtysami

30.10.2013

29 października 2013 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej spotkał się z sołtysami. Celem spotkania było omówienie sytuacji prawnej mienia wiejskiego znajdującego się w poszczególnych sołectwach jak również przekazanie informacji o zamiarze zbycia zbędnych działek. Na terenie gminy znajduje się 151 działek mienia wiejskiego o łącznej powierzchni 55,0019 ha. Działki te stanowią: grzebowiska, kopalnie, nieużytki, place postojowe, place szkolne, tereny zielone, wodopoje, żwirownie.

Nowe ogłoszenie

29.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Dąbrowa Białostocka.


Uhonorowano dąbrowską wiejską zabudowę drewnianą

28.10.2013

27 października 2013 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie IX edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Zgłoszonych zostało 36 obiektów z terenu województwa podlaskiego, w tym 5 z terenu gminy Dąbrowa Białostocka. Budynek mieszkalny pani Ireny Krawel z Wesołowa zajął III miejsce, a budynek mieszkalny i stodoła pana Michała Gałeckiego z Grabowa uzyskały wyróżnienie.

Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

24.10.2013W okresie od 9 września do 17 października br. odbyło się trzecie z czterech z przewidzianych do realizacji w 2013 roku szkoleń zawodowych w ramach działań aktywnej integracji. W 155 godzinnym szkoleniu pt. „Spawacz metodą MAG-135” wzięło udział 5 osób. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.


15 października rozpoczął się 98 godzinny kurs zawodowy: „Księgowanie przy pomocy komputera”. W szkoleniu bierze udział 9 (w tym 8 kobiet) beneficjentów Projektu. Do 6 listopada uczestnicy Szkolenia będą zdobywali wiedzę w zakresie obsługi programów księgowych.W trakcie realizacji jest także 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dodatkowo dla 14 beneficjentów Projektu. Do końca listopada uczestnicy kursu przejdą cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

21.10.2013

XXX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 października 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

18.10.2013


Nowe ogłoszenie

18.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursy ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


II Gminne Forum Sportowe

18.10.2013

17 października 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się II Gminne Forum Sportowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego, kierownicy jednostek wspierających sport oraz przedstawiciele władz gminnych. W czasie zebrania zostały zaprezentowane możliwości pozyskiwania środków finansowych na sport, wyniki dąbrowskich szkół w wojewódzkiej rywalizacji sportowej. Przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych przedstawili działalność swoich jednostek oraz zamierzenia na przyszłość. W czasie dyskusji wskazywano na ograniczenia w rozwoju sportu, a także na możliwość rozwoju nowych dyscyplin sportu oraz nowych form aktywności sportowej.
Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

17.10.2013

w związku ze zbliżającym się okresem zimy o placówkach położonych na terenie województwa podlaskiego udzielających schronienia osobom bezdomnym (wykaz placówek tutaj). Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają bliższych informacji i pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w budynku Urzędu Miejskiego, I piętro pokoje nr 25, 26 i 27 oraz pod numerem telefonu 85 7 121 246.


Mniej azbestu na dachach

14.10.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zakończył II edycję odbioru azbestu od mieszkańców gminy. W tym roku azbest został zdjęty z 30 budynków (mieszkalnych i gospodarczych). Zdjęto 4734 m2 azbestu o masie 71,01 t. Wartość zadania wyniosła 33.984,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 18.884,92 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne gminy. Mieszkańcy gminy, którzy planują w roku następnym nieodpłatnie zdjąć azbest ze swoich budynków mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, pok. nr 1 (parter).


Sukces sołectwa Bagny

14.10.2013

13 października 2013 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś”. Sołectwo Bagny w tym konkursie zajęło V miejsce za uporządkowanie placu wokół kościoła oraz nasadzenie drzew i krzewów.
Asfalt w II zaułku ul. Sulika

09.10.2013

Zakończona została przebudowa drogi pomiędzy garażami przy ul. gen. N. Sulika. Wartość zadania wyniosła 48.970,11 zł, a wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Schetynówka na ul. Kołłątaja

09.10.2013Zakończona została przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu. Zadanie 2: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną z przyłączami w ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 757.943,11 zł. Wykonawcą inwestycji była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka.


57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

09.10.2013

8 października 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyła się 57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. W poprzednich latach wystawa odbywała się w Mońkach. Na wystawę zakwalifikowano 50 ogierów z województwa podlaskiego, w tym cztery z dąbrowskiej gminy. Ich właścicielami są: Janusz Jodczyk ze Stocka, Stanisław Krahel z Miedzianowa, Marek Lewkowicz z Jasionówki kolonii oraz Piotr Majewski z Brzozowa Kolonii, którego ogier o imieniu Beryl uzyskał tytuł wiceczempiona w typie sokólskim. Atrakcją wystawy jest możliwość sprzedaży prezentowanych ogierów do dalszej hodowli. Sprzedano ok. 40 % koni. Najwyższa uzyskana cena wyniosła 15100 zł. Jednak typowa cena to 10-12 tys. zł.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert

09.10.2013

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa 17 października 2013 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski

Zobacz:
-Formularz


Nowe ogłoszenie

07.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej.


Grzybowe bogactwo

07.10.2013

Przełom lata i jesieni br. obfituje w różne gatunki grzybów. Każdy ich amator może zebrać kosze opieniek, dziesiątki podgrzybków i borowików. Szczególnie te ostatnie są cenną nagrodą dla zbieraczy. Lasy koło Łozowa również obfitują w grzyby, czego przykładem są poniższe zdjęcia.

Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88