Najnowsze wiadomości

Infrastruktura w ul. ks. J. Popiełuszko

27.02.2014

Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji i wodociągu w ul. ks. J. Popiełuszko.Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Kamiennej Starej

24.02.2014


22 lutego 2014 r. w Kamiennej Starej miała miejsce uroczystość oddania do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej. Z tej okazji druhowie z miejscowej OSP otrzymali wóz strażacki. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wojewódzki Kapelan OSP ks. Wojciech Ejsmond, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego a zarazem Wiceprezes ZW OSP Mieczysław Baszko, Komendant Powiatowy PSP Wacław Greś, przedstawiciel UM w Sokółce Daniel Gałażewski jako przekazujący wóz strażacki, przedstawicielka „Fundacji Biebrzańskiej”.
Zadanie pod nazwą Remont z przebudową budynku świetlicy we wsi Kamienna Stara zostało zrealizowane w Ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na obszarze LSR, realizowane przez lokalną grupę działania o nazwie: Lokalna Grupa Działania „FUNDACJA BIEBRZAŃSKA” objętego PROW na lata 2007-2014.
Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 164.772,07 zł
Środki własne Gminy Dąbrowa Białostocka – 177.434,32 zł
Afrykański pomór świń

14.02.2014Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku - Zawiadomienie

13.02.2014


Stypendium edukacyjne

13.02.2014

Do 28 lutego 2014 r. można składać wnioski o Stypendium Edukacyjne Burmistrza Dąbrowy Białostockiej (uchwała Rady Miejskiej i wniosek tutaj).


Ogłoszenie

12.02.2014

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 4 marca 2014 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2013.
Urząd Skarbowy prosi o zabranie przychodu za 2012 rok, w celu złożenia zeznania podatkowego.


Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

12.02.2014

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Zmiana sołtysa w sołectwie Kamienna Nowa

10.02.2014

10 lutego 2014 r. w sołectwie Kamienna Nowa odbyły się wybory nowego sołtysa, dotychczasowy zrezygnował ze swojej funkcji. Nowym sołtysem została pani Stanisława Wołczek.Nowe publikacje o Dąbrowie Białostockiej

03.02.2014

Pod koniec 2013 r. ukazały się dwie publikacje, w których są informacje o Dąbrowie Białostockiej i dąbrowskiej gminie. Wybitny znawca historii Podlasia prof. Adam Czesław Dobroński opublikował książkę pt. „Miasta województwa podlaskiego”. Zawarł w niej zwięzłe historie czterdziestu miast obecnego województwa podlaskiego, w tym Dąbrowy Białostockiej. Z kolei Artur Gaweł i Grzegorz Ryżewski, znani białostoccy historycy, wydali książkę pt. „Drewniane budownictwo dorzecza Biebrzy”. Zawarli w niej przykłady tradycyjnego budownictwa drewnianego, z uwzględnieniem charakterystycznych, dla danego środowiska, detali architektonicznych. Z terenu dąbrowskiej gminy zaprezentowany został drewniany kościółek z Kamiennej Starej, „zielona willa” z Różanegostoku, budynki mieszkalne z Hamulki, Jałówki, Jaczna, Grabowa, spichlerze z Jałówki, Kuderewszczyzny, Małowistej, wiatrak z Kamiennej Starej, kaplica cmentarna z Jaczna, krzyż przydrożny ze Sławna, kapliczka w żywej lipie z Suchodoliny. Publikacja została wydana nakładem Fundacji Biebrzańskiej.Afrykański pomór świń

03.02.2014


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2014


List Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej do Komendanta Wojewódzkiego Policji

31.01.2014


XXXIII Sesja Rady Miejskiej

27.01.2014

24 stycznia 2014 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXXIII Sesji. Na początku obrad, przy zatwierdzaniu porządku sesji, na wniosek jednego z radnych, radni zdjęli z porządku punkt dotyczący ustalenia stawek za ścieki i wodę w Dąbrowie Białostockiej. W kolejnym punkcie obrad Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej przedstawił sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych przeznaczonych przez gminę Dąbrowa Białostocka na dodatkowe patrole na terenie miasta i gminy w roku 2013. Natomiast Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sokółce omówił zamiar reorganizacji komisariatu w Dąbrowie (likwidacja stanowisk dyżurnych i powierzenie policjantom innych obowiązków, przeniesienie dwóch etatów do Sokółki). W następnym punkcie księgowa SP ZOZ zaprezentowała wyniki finansowe swojej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala (dyrektor był w NFZ). O swojej działalności radnych i zebranych gości poinformowali delegaci do Powiatowej Izby Rolniczej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka oraz radni Rady Powiatu Sokólskiego. Pomimo zaproszenia na obrady nie przybył przedstawiciel SM „Mlekpol”. Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że tzw. dodatek wyrównawczy dla nauczycieli za rok 2013 będzie wypłacony tylko dla nauczycieli stażystów w kwocie 6.269,94 zł. Pozostałe grupy awansu zawodowego przekroczyły wskaźnik określony Kartą nauczyciela. Przy zmianach w budżecie na rok 2014 radni wprowadzili dwie nowe inwestycje: przebudowa drogi gminnej nr 565 Kamienna Stara-Kamienna Nowa oraz drogi powiatowej 1230 w Kamiennej Nowej (inwestycja przewidziana jest na lata 2014-2015) oraz przebudowa przepustu i osadnika w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej. W następnym punkcie radni utrzymali na dotychczasowym poziomie taryfy opłat za ścieki w Różanymstoku oraz za wodę z hydroforni wiejskich. W dwóch następnych punktach radni załatwili odmownie skargi jednego z mieszkańców gminy na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dotyczące: lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy ul. Armii Krajowej oraz przepustu na ul. Armii Krajowej. Na zakończenie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie zmian w dąbrowskim komisariacie i postanowili swoje stanowisko przesłać do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.Informacja o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej

16.01.2014

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


XXII Finał WOŚP

15.01.2014

12 stycznia 2014 r. również w naszej gminie obył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu dnia 20 wolontariuszy zbierało datki do puszek w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku. Po południu w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne 16 zespołów i solistów oraz licytacja 54 przedmiotów. W całej akcji zebrano 12.000,00 zł: w puszkach było 6.285.09 zł, za wejście do kina widzowie zapłacili 1.114,95 zł, licytacja przyniosła 3.895,00 zł, anonimowy darczyńca przekazał 675,96 zł. Najwyższą cenę w licytacji uzyskano za piłkę nożną podpisaną przez piłkarzy Jagiellonii – 600 zł, a plakat XXII Finału WOŚP uzyskał 100 zł.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dąbrowie Białostockiej

13.01.2014
Życzenia na Boże Narodzenie

03.01.2014


Oddanie do użytku świetlicy w Kamiennej Starej

24.12.2013

24 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór techniczny, po remoncie i przebudowie, świetlicy w Kamiennej Starej. Wartość inwestycji wyniosła 344.720,29 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 137.876,00 zł. Wykonawcą zadania była firma KRB Budownictwo Krzysztof Bołtryk ul. Legionowa 14/16 lok. 110, 15-099 Białystok.

Nowe ogłoszenie

20.12.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Miejskiej.


ATSO w oczyszczalni ścieków już funkcjonuje

20.12.2013

20 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej (system ATSO). Wartość inwestycji wyniosła 5.937.834,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PRO WP na lata 2007-2013 – 4.475.074,00 zł. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS ul. Piastowska 7, 16-400 Suwałki.
Odbiór żwirówki

19.12.2013

18 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór przebudowanej drogi gminnej Sławno-Jałówka. Na dotychczasowej drodze gruntowej powstała droga żwirowa. Długość przebudowanej drogi wynosi 1.532 mb. Wartość zadania to 197.640,09 zł. Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka.
Gminne spotkanie opłatkowe

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetnił Dąbrowski Chór Seniora, który wystąpił z koncertem kolęd.Budżetowa Sesja Rady Miejskiej

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. obradowała XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad był projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Radni przegłosowali go przy jednym głosie wstrzymującym się.


Podsumowanie Projektu realizowanego w ramach EFS

16.12.2013Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako cel główny przyjął zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowe oraz pracujących w nisko dochodowych gospodarstwach rolnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Na spotkaniu informacyjnym w dniu 22 marca 2013 r. mającym na celu zapoznanie zainteresowane osoby z założeniami projektu, rozpoczęto rekrutację uczestników. Do Projektu zakwalifikowano 34 osoby w wieku 15 – 60 lat, mieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


W sierpniu br. rozpoczęło się pierwsze z przewidzianych na 2013 r. szkoleń, tj. „Kursu prawa jazdy kat. B” zorganizowane dla 14 osób biorących udział w tegorocznym projekcie. 60 godzinny kurs trwał do końca listopada 2013 r. Uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.W ramach działań aktywnej integracji w okresie sierpień - wrzesień br. odbyło się 100 godzinne szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym wzięło udział 5 uczestników (w tym trzy kobiety) projektu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.W okresie 09.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 5 beneficjentów zrealizowało kolejny etap realizacji zawartych kontraktów socjalnych, tj. 155 godzinne szkolenie „Spawacz metodą MAG-135”. Uczestnicy szkolenia przeszli cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach aktywnej integracji było szkolenie „Księgowanie przy pomocy komputera”, trwające w okresie październik - listopad. Nabycie umiejętności do pracy w zakresie księgowości dziewięciu uczestnikom projektu zapewnił 98 godzinny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu związanego z księgowaniem komputerowym.Aktywizacja społeczna oraz zawodowa uczestników Projektu obejmowała zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystali z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 17 osób. Warsztaty prowadzone były w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostały warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były w kierunku zwiększenia motywacji podopiecznych do aktywnego działania, gotowości do zmian, podniesienia zdolności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. W trakcie 20 godzinnych warsztatów uczestnicy dążyli do poznania swoich predyspozycji, a także zwiększenia efektywności radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pracą socjalną.
W działaniach aktywnej integracji uczestniczyło 34 beneficjentów.
Realizując Projekt w 2013 roku Ośrodek osiągnął następujące rezultaty:
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów kompetencji Społecznych i konsultacji indywidualnych;
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów z doradcą zawodowym i konsultacji indywidualnych;
- 14 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu prawa jazdy kat. B.,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Spawacz metodą MAG-135”,
- 9 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Księgowanie przy pomocy komputera”
- 1 osoba uzyskała certyfikat o odbyciu konsultacji i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym
- 1 osoby uzyskała certyfikaty o odbyciu zajęć i konsultacji indywidualnych z psychologiem
- 34 osoby zrealizowało kontrakty socjalne i zakończyło udział w projektach aktywnej integracji.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91