Najnowsze wiadomości

Informacja Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie wycinki drzew

12.12.2012Zakończony remont na ul. Wojska Polskiego

10.12.2012

W połowie września br. zakończony został remont nawierzchni i chodnika w ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 670 Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa. Łącznie wykonano jezdni 0,660 km i chodnika 0,633 km. Roboty polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej, poprawie odwodnienia, wykonaniu nowych chodników oraz powiększeniu skrajni pod wiaduktem kolejowym. Wartość zadania wyniosła 833.945,24 zł, a jego wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka. Inwestorem był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Informacja o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej

10.12.2012

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 18 grudnia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Odbiór drogi asfaltowej w Harasimowiczach

06.12.2012

5 grudnia 2012 r. w Harasimowiczach miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanego mostu i drogi powiatowej 1245 B Harasimowicze – Wielki Staw. Długość wyasfaltowanej drogi wyniosła 2,87 km. Wartość inwestycji to 1.280.863,00 zł, z tego: dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 640.431,00 zł, Starostwo Powiatowe w Sokółce – 320.216,00 zł, Gmina Dąbrowa Białostocka – 320.216,00 zł. Inwestorem zastępczym był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, a wykonawcą były firmy: STRABAG Sp. z o.o. Dyrekcja Płn.-Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów oraz Usługi Drogowe Krzysztof Błahuszewski ul. Witosa 106, 16-100 Sokółka.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Białostocka

06.12.2012

W roku 2013 gmina Dąbrowa Białostocka przystąpi do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2014-2020. Wspomniany okres to również lata, w których będą dostępne nowe środki unijne. Pragnąc opracować Plan, jak najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców, zwracamy się do Państwa z propozycją jego współtworzenia. Swoje propozycje mogą Państwo zgłaszać do 30 czerwca 2013 r. drogą meilową na adres: dabrowab@beep.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1, a także za pomocą pisma pozostawionego w kancelarii Urzędu. Jedynym warunkiem zgłoszenia propozycji jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.


Mammobus w powiecie sokólskim

05.12.2012

Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie!

Już niebawem mammobus kolejny raz odwiedzi powiat sokólski. Panie znów będą miały szansę zgłosić się na profilaktyczne badanie piersi. Czy to zrobią?
Mimo, iż Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi trwa już kilka lat, poziom przebadania wśród pań nie jest zadowalający. Nadal wiele mieszkanek powiatu sokólskiego uprawnionych do wykonania mammografii nie zgłosiło się na badanie. Czas to zmienić!
Zachęcamy wszystkie panie w grupie wiekowej 50- 69 lat do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonywanego co 2 lata. W tym wieku panie są szczególnie narażone na zachorowanie na raka piersi. Jednak wczesne jego wykrycie gwarantuje niemal 100 % pewności na wyleczenie choroby, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne oraz samobadanie piersi.

Zarejestruj się, a także swoją przyjaciółkę!

Panie, które znajdują się poza tą grupą wiekową, mogą wykonać mammografię odpłatnie, po okazaniu skierowania na badanie. Mogą również zachęcić swoje mamy, babcie, sąsiadki i przyjaciółki do zgłoszenia się na refundowaną mammografię. Razem zyskajmy spokój o zdrowie nasze i naszych najbliższych!

Badania wykonywane będą w miejscowościach:

• Sokółka – 11 – 12 grudnia za Urzędem Miasta, Plac Kościuszki 1
• Dąbrowa Białostocka – 13 grudnia na placu przy kinie, Kunawina 1

Nie masz czasu zadzwonić? Zarejestruj się przez Internet!

Wszystkie panie, które chcą wykonać badanie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, w sobotę i niedzielę 9-18. Rejestracji można dokonać również na stronie internetowej: www.fado.pl/rejestracja-mammografia.
Na każdą z Pań czeka w mammobusie upominek od firmy Ziaja.


Odbiór świetlicy w Reszkowcach

04.12.2012


30 listopada 2012 r. miał miejsce techniczny odbiór świetlicy w Reszkowcach. Ze środków gminnych oraz PROW powstał budynek świetlicy z podjazdem dla samochodu, plac zabaw dla dzieci oraz wiata z kominkiem, kryta wiórem drewnianym.
Plac zabaw w Hamulce

04.12.2012

4 grudnia 2012 r. w Hamulce miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia wiejskiego placu zabaw. Mieszkańcy sołectwa, zorganizowani przez sołtysa Jana Kułka, wykorzystując fundusz sołecki, a także własną społeczną pracę zrekultywowali wiejską działkę: wyrównali ją, zasiali trawę, otoczyli płotem. Na niej urządzili plac zabaw dla najmłodszych, boisko do gier oraz altanę na okolicznościowe spotkania.

Rozporządzenie Nr 7/12 Powiatowego lekarza weterynarii w Sokółce

30.11.2012


Odbiór wodociągu w Jałówce

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectwa Jałówka. Długość nowego wodociągu wynosi 2787 mb. Wykonanych zostało 8 przyłączy. Wartość inwestycji wyniosła 148.764,00 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica.


Odbiór wodociągu Kamienna Nowa – Kamienna Stara kolonie

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectw Kamienna Nowa – Kamienna Stara Kolonie. Długość nowego wodociągu wynosi 1823 mb. Wykonane zostały 3 przyłącza. Wartość inwestycji wyniosła 81.858,70 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica.


Odbiór wodociągu w Sadku

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectwa Sadek. Długość nowego wodociągu wynosi 3511 mb. Wykonanych zostało 7 przyłączy. Wartość inwestycji wyniosła 171.636,47 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania była firma SAN-KAN Jarosław Sadanowicz ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka.4. runda rozgrywek seniorów III ligi w piłkę ręczną

27.11.2012

Szczypiorniak Ełk - KS Szczypiorniak Dąbrowa – 26-33. Po czwartej rundzie Szczypiorniak zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

26.11.2012

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2012 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Obwieszczenie

23.11.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Obwieszczenie - budowa biogazowni.17. kolejka rozgrywek III ligi piłki nożnej

22.11.2012

Tur Bielsk Podlaski – Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:1. Po siedemnastej kolejce Dąb kończy sezon jesienny na 15. miejscu w tabeli rozgrywek, z tym że ma jeden zaległy mecz z Granicą Kętrzyn, który zostanie rozegrany w sezonie wiosennym.


3. runda rozgrywek seniorów III ligi w piłkę ręczną

22.11.2012

Czarni Olecko - KS Szczypiorniak Dąbrowa – 22-40. Po trzeciej rundzie Szczypiorniak zajmuje 2. miejsce w tabeli rozgrywek.


Obrady Białostockiego Obszaru Metropolitarnego

22.11.2012

21 listopada 2012 r. w Dąbrowie Białostockiej odbył się konwent prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów Białostockiego Obszaru Metropolitarnego. W skład BOM wchodzą: miasto Białystok, powiat białostocki i sokólski oraz gminy z powiatu białostockiego i sokólskiego. W czasie obrad poruszone zostały następujące tematy: System planowania strategicznego, a realizacja zadań publicznych w obszarze metropolitarnym (ref. Adam Poliński – Zastępca Prezydenta Miasta Białystok), Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (ref. Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), Polityka śmieciowa (ref. Aneta Dorosz – Dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Białymstoku). Obrady uświetnił występ dąbrowskiego nauczycielskiego zespołu wokalnego.
Budowa kanalizacji

20.11.2012


Trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Skłodowskiej (zaułek).


Budowa kanalizacji

20.11.2012


Trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Dworcowej.


Nowe dąbrowskie widokówki

20.11.2012


Najlepiej zachowany zabytek architektury drewnianej

20.11.2012

18 listopada 2012 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2012 roku. W konkursie II miejsce zajął dom mieszkalny Zbigniewa Łozowskiego z Nowej Wsi.

Nowe ogłoszenie

16.11.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.


Nowy chodnik w ulicy wsi Mościcha

15.11.2012

Zakończony został remont chodnika wraz z renowacją rowu w ulicy wsi Mościcha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk-Sokółka. Długość wyremontowanego chodnika wyniosła 742 mb, a wartość robót to 139.245,63 zł. Wykonawcą była firma P.U.H. Kampol Barbara Szymczyk, 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Małyszówka Kolonia 33, natomiast inwestorem - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.


Tytuł Samorządowy Lider Edukacji dla gminy Dąbrowa Białostocka

15.11.2012

14 listopada 2012 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się gala finałowa II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji 2012”. Gmina Dąbrowa Białostocka, jako jedyna z województwa podlaskiego, znalazła się wśród 60 wyróżnionych gmin i powiatów z całej Polski. Organizatorem certyfikacji jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.16. kolejka rozgrywek III ligi piłki nożnej

12.11.2012

Dąb Dąbrowa Białostocka – Wissa Szczuczyn – 1:1. Po szesnastej kolejce Dąb zajmuje 15. miejsce w tabeli rozgrywek.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88