Najnowsze wiadomości


4. runda rozgrywek seniorów III ligi w piłkę ręczną

27.11.2012

Szczypiorniak Ełk - KS Szczypiorniak Dąbrowa – 26-33. Po czwartej rundzie Szczypiorniak zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

26.11.2012

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2012 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Obwieszczenie

23.11.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Obwieszczenie - budowa biogazowni.17. kolejka rozgrywek III ligi piłki nożnej

22.11.2012

Tur Bielsk Podlaski – Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:1. Po siedemnastej kolejce Dąb kończy sezon jesienny na 15. miejscu w tabeli rozgrywek, z tym że ma jeden zaległy mecz z Granicą Kętrzyn, który zostanie rozegrany w sezonie wiosennym.


3. runda rozgrywek seniorów III ligi w piłkę ręczną

22.11.2012

Czarni Olecko - KS Szczypiorniak Dąbrowa – 22-40. Po trzeciej rundzie Szczypiorniak zajmuje 2. miejsce w tabeli rozgrywek.


Obrady Białostockiego Obszaru Metropolitarnego

22.11.2012

21 listopada 2012 r. w Dąbrowie Białostockiej odbył się konwent prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów Białostockiego Obszaru Metropolitarnego. W skład BOM wchodzą: miasto Białystok, powiat białostocki i sokólski oraz gminy z powiatu białostockiego i sokólskiego. W czasie obrad poruszone zostały następujące tematy: System planowania strategicznego, a realizacja zadań publicznych w obszarze metropolitarnym (ref. Adam Poliński – Zastępca Prezydenta Miasta Białystok), Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (ref. Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), Polityka śmieciowa (ref. Aneta Dorosz – Dyrektor Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta w Białymstoku). Obrady uświetnił występ dąbrowskiego nauczycielskiego zespołu wokalnego.
Budowa kanalizacji

20.11.2012


Trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Skłodowskiej (zaułek).


Budowa kanalizacji

20.11.2012


Trwają prace przy budowie kanalizacji w ul. Dworcowej.


Nowe dąbrowskie widokówki

20.11.2012


Najlepiej zachowany zabytek architektury drewnianej

20.11.2012

18 listopada 2012 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2012 roku. W konkursie II miejsce zajął dom mieszkalny Zbigniewa Łozowskiego z Nowej Wsi.

Nowe ogłoszenie

16.11.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej.


Nowy chodnik w ulicy wsi Mościcha

15.11.2012

Zakończony został remont chodnika wraz z renowacją rowu w ulicy wsi Mościcha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk-Sokółka. Długość wyremontowanego chodnika wyniosła 742 mb, a wartość robót to 139.245,63 zł. Wykonawcą była firma P.U.H. Kampol Barbara Szymczyk, 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Małyszówka Kolonia 33, natomiast inwestorem - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.


Tytuł Samorządowy Lider Edukacji dla gminy Dąbrowa Białostocka

15.11.2012

14 listopada 2012 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się gala finałowa II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji 2012”. Gmina Dąbrowa Białostocka, jako jedyna z województwa podlaskiego, znalazła się wśród 60 wyróżnionych gmin i powiatów z całej Polski. Organizatorem certyfikacji jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.16. kolejka rozgrywek III ligi piłki nożnej

12.11.2012

Dąb Dąbrowa Białostocka – Wissa Szczuczyn – 1:1. Po szesnastej kolejce Dąb zajmuje 15. miejsce w tabeli rozgrywek.


Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego na spotkaniu producentów z restauratorami

08.11.2012

07.11.2012 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury ,,Spodki'' odbyło się spotkanie producentów lokalnych produktów z podlaskimi restauratorami i szefami kuchni. Było to możliwe w ramach wspólnego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Slow Food Youth pt:,, Żywność wysokiej jakości. Krótsza droga od producenta do konsumenta''. To już 12 ze spotkań organizowanych w całej Polsce. Jego celem jest zapoznanie podlaskich restauratorów z producentami i najlepszymi lokalnymi produktami oraz promowanie tych specjałów i ich dostępność w restauracjach. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Pani Ewa Kulikowska - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego i Pan Jan Zalewski - Dyrektor Podlaskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego. Obiecali oni utworzenie strony internetowej dla lokalnych producentów i ich produktów oraz wytyczenie szlaku produktów. O korzyściach płynących ze współpracy przekonywała również Pani Izabella Byszewska Prezes Zarządu PIPRiL i koordynator projektu Pani Zofia Winawer. Moderatorem spotkania był Pan Marcin Budynek szef kuchni hotelu ,,Warszawa'' w Augustowie i właściciel Akademii Kulinarnej, który sam korzysta z produktów lokalnych i współpracuje z producentami. Także inni restauratorzy obecni na spotkaniu byli zainteresowani ewentualną współpracą z wytwórcami. Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego zaprezentowało nasz produkt lokalny, czyli klinek dąbrowski, który wzbudził uznanie i zainteresowanie ewentualnych nabywców. Nawiązaliśmy pierwsze kontakty, które w przyszłości być może zaowocują współpracą. I tu ukłon w stronę naszych rodzimych restauratorów, aby zauważyli lokalnych producentów i ich produkty.15. kolejka rozgrywek III ligi piłki nożnej

05.11.2012

Olimpia Zambrów - Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:0. Po piętnastej kolejce Dąb zajmuje 15. miejsce w tabeli rozgrywek.


1. runda rozgrywek seniorów III ligi w piłkę ręczną

05.11.2012

KS Szczypiorniak Dąbrowa – TS MOSIR Siemiatycze – 31-28. Po pierwszej rundzie Szczypiorniak zajmuje 3. miejsce w tabeli rozgrywek.


Dwie nowe „schetynówki” na terenie naszej gminy

31.10.2012

31 października 2012 r. Podlaski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na liście tej znalazły się dwie drogi z terenu naszej gminy. Zgłoszone zostały do programu pod następującymi nazwami:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247 B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Kropiwno-Ostrowie.
2. Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu. (więcej tutaj)


Podatkowa Sesja Rady Miejskiej

31.10.2012

30 października 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego obradowała XXII Sesja Rady Miejskiej. Na początku obrad radni oraz obecni sołtysi zostali poinformowani przez przedstawiciela firmy recyklingowej o możliwości zbycia opakowań po środkach ochrony roślin oraz zużytego oleju silnikowego. Następnie pani mjr Maria Kalinowska z Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze, w imieniu Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wręczyła Medale za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Skarbnik Gminy Ewie Czarnieckiej oraz Sekretarzowi Gminy Leszkowi Kiejko. Kolejnym uroczystym momentem sesji było wręczenie stypendiów edukacyjnych Burmistrza Dąbrowy Białostockiej uczniom, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, działalności artystycznej lub społecznej (wykaz tutaj). Dyskusję wśród radnych wywołała wysokość podatku rolnego. Stawka ogłoszona przez GUS wynosiła 75,86 zł za 1q żyta. Natomiast radni, na wniosek jednego z nich, większością głosów obniżyli tę stawkę do 72,00 zł/1q. Kolejne uchwały podatkowe jak również uchwały pozostałe były podejmowane jednogłośnie lub zdecydowaną większością głosów (wykaz stawek podatkowych tutaj). Radni również podzielili gminę na jednomandatowe okręgi wyborcze do wyborów samorządowych. Rozdzielony został okręg dwumandatowy, w skład którego wchodziły sołectwa od Kamiennej Nowej do Ostrowia na dwa okręgi jednomandatowe: Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kamienna Stara kol., Kirejewszczyzna, Miedzianowo, Nowa Wieś, Osmołowszczyzna oraz Grabowo, Kropiwno, Ostrowie, Ostrowie kol., Szuszalewo. Granice pozostałych okręgów pozostały bez zmian. Uchwała będzie obowiązywała od wyborów samorządowych, które odbędą się w roku 2014.Odwołany mecz Dębu

31.10.2012

Ze względu na warstwę śniegu zalegającego płytę boiska w dniu 26 października 2012 r. został odwołany mecz Dębu Dabrowa Białostocka z Granicą Kętrzyn.


Otwarcie stoisk handlowo-promocyjnych

26.10.2012


24 października 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie dwóch stoisk handlowo-promocyjnych przy ul. Wesołej. Obiekty zostały wykonane z drewna, ze zdobieniami w stylu dawnych domów wiejskich. Powstały ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20012-2013 osi 4 „Leader” w ramach operacji pod nazwą „Promocja tradycji kulinarnych, twórczości ludowej i rękodzieła gminy Dąbrowa Białostocka”. Na stoiskach wyroby swoje będą mogli sprzedawać członkowie Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego. Smakosze znajdą tu: klinki dąbrowskie – produkt regionalny, sery podpuszkowe, masło, chleb na zakwasie i wiele różnych smakołyków. Miłośnicy rękodzieła będą mogli kupić serwety, obrusy, firanki oraz rzeźby.
Wyjazd studyjny w Beskid Gorlicki

25.10.2012

W dniach 18-21 października Panie z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego uczestniczyły w studyjnym wyjeździe w Beskid Gorlicki zorganizowanym przez Fundację Biebrzańską pt. „Produkt Lokalny - szansą promocji i rozwoju regionu”. Było to możliwe dzięki pomocy lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”.
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić przepiękne tereny Ziemi Gorlickiej oraz zapoznać się z promocją i kreowaniem produktu lokalnego na tym terenie.
Zwiedzanie miejsca to:
Historyczne miasto Biecz zwane „Małym Krakowem”. Funkcjonuje tam Stowarzyszenie Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej, które kultywuje tradycje rycerskie tym samym promując swój region. W Bieczu znajduje się najstarsza na Podkarpaciu apteka i słynna szkoła katów
Kościół gotycki pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej z cudownym obrazem Matki Boskiej Piaskowej z 1665r. darem Króla Jana Kazimierza.
Galeria koronki klockowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa - koronki są także produktem lokalnym.
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, gotycko - renesansowy dwór obronny rodu Gładyszów.
Kasztel - zamek.
Zagroda Maziarska w Łosiu - mieszkańcy tradycyjnie zajmowali się wędrownym handlem mazią i smarami.
Cerkiew katedralna w Gorlicach - perła architektoniczna łemkowszczyzny.
Stary Dom Zdrojowy w Wysokiej-Zdrój.
Produkt lokalny „Święto Rydza” - coroczna impreza związana z rydzem.
Pijalnia wód Mineralnych w Wysowej-Zdrój.
Stadnina koni huculskich w Regietowie.
Muzeum pszczelarstwa.
Uczestnicy wycieczki wysłuchali także wykładu na temat produktu lokalnego.

Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

24.10.2012W okresie od 27 sierpnia od 27 września br. odbyło się trzecie z czterech z przewidzianych do realizacji w 2012 roku szkoleń zawodowych w ramach działań aktywnej integracji. W 96 godzinnym szkoleniu pt. „Masaż sportowo leczniczy” wzięło udział 15 osób, w tym 13 kobiet. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.


12 października rozpoczął się 94 godzinny kurs zawodowy: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”. W szkoleniu bierze udział 12 beneficjentów Projektu. Przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie sprzedawcy potrwa do 10 listopada 2012 r.Dobiega końca 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dodatkowo dla 6 beneficjentów projektu. Do końca października uczestnicy kursu przejdą cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.Informacja o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.10.2012

XXII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 października 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Rekultywacja wysypiska śmieci

22.10.2012

Trwa rekultywacja wysypiska śmieci w Dąbrowie Białostockiej.Ul. Kunawina przebudowana

22.10.2012

Zakończona została przebudowa 500 m ul. Kunawina w Dąbrowie Białostockiej w ciągu drogi powiatowej nr 2308B. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm KAMPOL/BRUKPOL Dąbrowa Białostocka. Wartość zadania wyniosła 174.510,56 zł. Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Gmina Dąbrowa Białostocka sfinansowała 50% wartości inwestycji.


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91