Najnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

28.05.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wewnętrzny remont kapitalny sali gimnastycznej.


Wyremontowane żwirówki w Kropiwnie

25.05.2012

W Kropiwnie zostały wyremontowane dwie drogi żwirowe znajdujące się na terenie sołectwa.


Ruszyła karawana Festiwalu Młodzieży „Bez Granic”

23.05.2012

22 maja 2012 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej nastąpiło otwarcie Festiwalu Młodzieży „Bez Granic”. W powitalnym koncercie wystąpili soliści i zespoły z Mongolii, Indii oraz Japonii.


Zmarł Bolesław Sulik

22.05.2012

22 maja 2012 r. w wieku 83 lat zmarł Bolesław Sulik - filmowiec, scenarzysta, publicysta i krytyk, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, b. członek Rady Nadzorczej TVP.
Bolesław Sulik urodził się 8 kwietnia 1929 r. w Toruniu. Prawie całe życie spędził na emigracji w Wielkiej Brytanii. Po II wojnie światowej osiadł tam z ojcem - gen. Nikodemem Sulikiem, dowódcą 5. Kresowej Dywizji Piechoty w armii generała Andersa.
W połowie lat sześćdziesiątych nawiązał bliskie kontakty z polskim środowiskiem literackim i filmowym. Był współscenarzystą filmu Andrzeja Wajdy "Smuga cienia" z 1976 r. Współpracował też przy scenariuszach filmów Jerzego Skolimowskiego - "Na samym dnie" z 1970 r. oraz "Fucha" z 1982 r. Wyreżyserował i wyprodukował też głośny film dokumentalny "W Solidarności", zrealizowany dla brytyjskiej BBC.
W Polsce na stałe zamieszkał w maju 1991 r. W 1993 r., został wybrany w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jej przewodniczącym został w grudniu 1995 r., funkcję tę pełnił do kwietnia 1999 r.
W maju 1999 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego radia i telewizji".
W 1999 r. został doradcą ds. programowych zarządu TVP, a w 2000 r. - członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. Później kierował Działem Artystyczno-Literackim Filmu Agencji Filmowej TVP.
Przez cały okres pobytu w Polsce miał żywe kontakty z rodziną ojca w Kamiennej Starej. W tej miejscowości przy Kościółku p.w. Św. Anny spoczęły prochy jego matki i ojca. Grób rodziców był przez niego systematycznie odwiedzany.
W ostatnich latach życia zmagał się z ciężką chorobą. Niech spoczywa w pokoju.
Żonie i córce śp. Bolesława oraz wszystkim członkom rodziny Sulik serdeczne wyrazy współczucia składa Burmistrz Dąbrowy Białostockiej i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.


Asfalt w zaułku ul. Sulika

22.05.2012

17 maja 2012 r. oddana została do użytku wyasfaltowana alejka pomiędzy garażami na ul. Sulika.


Asfalt na części ul. Mickiewicza

22.05.2012

17 maja 2012 r. oddany został do użytku nowo wyremontowany fragment ul Mickiewicza.


Zakończona pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty rolnicze

22.05.2012

15 maja 2012 r. był ostatnim dniem, w którym rolnicy chcieli skorzystać z pomocy Urzędu Miejskiego przy wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe dla rolników. Z pomocy skorzystało 491 rolników.


26. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

22.05.2012

Granica Kętrzyn - LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – 0:0. Po dwudziestej szóstej rudzie Dąb zajmuje 3. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Finał Wojewódzki IV Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

16.05.2012

15 maja 2012 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej odbył się finał wojewódzki IV Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów z województwa podlaskiego. W eliminacjach szkolnych tego konkursu wzięło udział kilkuset gimnazjalistów. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się sześćdziesięciu z 37 gimnazjów. Po części pisemnej do etapu ustnego przeszło dziesięciu uczestników, którzy rywalizowali o ostateczne miejsce w konkursie jak również atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Urząd Marszałkowski, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.
Wykaz Laureatów IV Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz wyniki części pismenej dostępne są tutaj.


FESTIWAL MŁODZIEŻY BEZ GRANIC RÓŻANYSTOK 22-26 maja 2012

16.05.2012

Festiwal Młodzieży Bez Granic już po raz trzeci odbędzie w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku w dniach 22-26 maja 2012. Wciąż przyświeca mu idea edukacji młodzieży w niekonwencjonalny sposób. Organizatorzy chcą zaprezentować rożne aspekty kultury z całego świata, skupiając się przede wszystkim na muzyce. Po niezwykle udanych edycjach z lat poprzednich, poświęconych kulturom afrykańskim i południowoamerykańskim, w tym roku ukazane zostaną kultury Dalekiego Wschodu. Na zaproszenie odpowiedziały grupy młodzieży z Indii, zespoły z Japonii i Mongolii, ale także grupy z Litwy, Izraela i Anglii. Wszystkie egzotyczne pokazy z dalekich krajów uzupełniane będą silnym akcentem polskim. W ten sposób podkreślone zostanie znaczenie polskiej rodzimej tradycji, młodym ludziom przekazana zostanie wiedza na temat ich korzeni, a zarazem pokazana zostanie różnorodność kultur, także z dalekich zakątków świata. Jednym z głównych celów jest przede wszystkim rozwijanie wiedzy na temat kultury, a także, poprzez wspólne projekty artystyczne, integracja młodzieży Podlasia z młodymi ludźmi z całego świata.
W tym roku przygotowano szereg warsztatów, podczas których będzie można nauczyć się tańczyć m.in.: indyjskich tańców, origami i japońskiej kaligrafii, nauczyć się mongolskiego śpiewu khoomei, gry na japońskim flecie shakuhachi, sztuki breakdance, czy też przejść podstawowy kurs improwizacji teatralnej i wstępny kurs dziennikarstwa. Podczas festiwalu planowane są zajęcia z zakresu malarstwa, rzeźby oraz warsztaty teatralne. Nie zabraknie także koncertów muzyki azjatyckiej, pokazów i projekcji filmowych. Podobnie jak i w roku ubiegłym powstanie Orkiestra Bez Granic, której występ zaplanowany jest na dzień finałowy festiwalu.
Nową inicjatywą jest „Karawana Festiwalowa”, która w ramach Festiwalu ruszy po województwie podlaskim odwiedzając m.in. Dąbrowe Białostocką, Lipsk, Sokółkę, Białystok, Grabowo.( program dostępny jest tutaj)


XVII Dni Dąbrowy Białostockiej – 2012

15.05.2012

22 maja 12.00 – Aula Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej – otwarcie Festiwalu Młodzieży „Bez Granic” – koncert zespołów dziecięcych z różnych krajów świata
26 maja 14.00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej – powitanie uczestników rajdu rowerowego z Grodna
26 maja 16.00-19.00 – Stadion miejski – Festiwal Białoruski wystąpią zespoły:"Prymaki" z Michałowa, "As" i "Krynica" z Białegostoku, Trio Rodzinne z Makówki, "Art-Pronar" z Narwi i "Ciernica" z Mińska.
26 maja 18.00 – Sala widowiskowa Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku (tzw. Drapieżnik) – Koncert Galowy Festiwalu Młodzieży „Bez Granic”
27 maja – stadion miejski
10.00 – IV Dąbrowski Pokaz Konia
13.00 – Uroczyste otwarcie XVII Dni Dąbrowy Białostockiej
13.15 – Występy artystyczne oraz
- Wielkie Bigosowanie – darmowa porcja bigosu dla każdego
- pokazy i wystawy, m.in. przyzagrodowe siłownie wiatrowe
- konkursy
16.00 – Rozstrzygnięcie konkursów
- Kreator Roku 2012
- Największy Klinek Twarogowy
- Twarogowe Pyszności
- Strofy o Serze
16.15 – Występy artystyczne
19.00 – Koncert zespołu „Holiday”
20.00 – Koncert zespołu „Skalar”
21.30 – „Kolorowa Noc nad Dąbrową” – pokaz sztucznych ogni


Informacja MOPS

15.05.2012


W dniu 12 maja 2012 r. zostało zainicjowane kolejne działanie aktywnej integracji w ramach Projektu systemowego: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej warsztatach z doradcą zawodowym w okresie maj – czerwiec 2012 r. udział weźmie łącznie 32 osoby zakwalifikowane do udziału w edycji Projektu 2012. Z założenia program warsztatów ma wpłynąć na zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, a także nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.


25. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

14.05.2012

LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – ŁKS 1926 Łomża – 4:1. Po dwudziestej piątej rudzie Dąb awansował na 3. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Zaproszenie na wykład

10.05.2012


Zjazd absolwentów LO

07.05.2012

Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Absolwenci z lat 1966-2002. Data zjazdu 2.06.2012 r. więcej tutaj.


24. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

07.05.2012

Czarni Olecko - LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:3. Po dwudziestej czwartej rudzie Dąb zajmuje 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

07.05.2012


10.000.000,00 zł dla Dąbrowy Białostockiej

04.05.2012


30 kwietnia 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Gmina Dąbrowa Białostocka za wniosek pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka, którego wartość wynosi 13.043.628,55 zł, otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości 10.000.000,00 PLN.


Dąbrowskie obchody 221. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04.05.2012


23. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

30.04.2012

LKS Dąb Dąbrowa Białostocka – MKS Korsze – 6:2. Po dwudziestej trzeciej rudzie Dąb zajmuje 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Nowe ogłoszenie

27.04.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy ZSS w Dąbrowie Biał.


Zaproszenie na wykład

26.04.2012


Uczniowie zbierają elektrośmieci

26.04.2012

26 kwietnia 2012 r. odbyło się podsumowanie akcji zbiórki elektrośmieci. Uczniowie szkół podstawowych z terenu dąbrowskiej gminy zebrali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie w ramach ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Drugie życie elektrośmieci” zorganizowanego przez Europejską Platformę Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Europejską Platformę Recyklingu Batteries Poland Sp. z o. o. Konkurs został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Krajowym koordynatorem konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont. Konkurs trwał od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r. Do konkursu przystąpiło 80 szkół, które zostały koordynatorami gminnymi. Na terenie naszej gminy koordynatorem byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nierośnie pod opieką swojej nauczycielki Elżbiety Olechno.


Asfaltowania zaułka przy ul. Sulika

26.04.2012

Trwają prace związane z asfaltowaniem 1. zaułka przy ul. Sulika.


Informacja MOPS

25.04.2012


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje o wdrożeniu pierwszego etapu działań aktywnej integracji w ramach realizowanego Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”. W pierwszym etapie działań 32 uczestnikom tegorocznego Projektu zaproponowano odbycie jednogodzinnych konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym w trakcie, których przeprowadzona zostanie indywidualna diagnoza potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych.
Po odbyciu konsultacji indywidualnych w okresie maj - czerwiec br. uczestnicy odbędą warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystają z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 16 osób.
Warsztaty prowadzone będą w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.22. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

23.04.2012

Pogoń Łapy - Dąb Dąbrowa Białostocka - 2:3. Po dwudziestej drugiej rudzie Dąb awansował na 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Informacja o obradach XVIII sesji Rady Miejskiej

23.04.2012

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 27 kwietnia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Twórczość dąbrowskich uczniów

20.04.2012

W Urzędzie Miejskim na korytarzu na I piętrze została otwarta wystawa prac plastycznych uczniów dąbrowskiej podstawówki. Uczniowie wykonali makiety charakterystycznych miejsc w mieście i okolicy.


Gmina kupiła dawny pas kolejowy.

20.04.2012

19 kwietnia 2012 r. Gmina Dąbrowa Białostocka kupiła od PKP S.A. pas przedwojennej kolei prowadzącej do Grodna. Zakupionych zostało 62,386 ha, które leżą na terenie następujących obrębów geodezyjnych: Kamienna Stara (7,616 ha), Grabowo (16,22 ha), Ostrowie (18,79 ha), Harasimowicze (19,76 ha). Wartość transakcji wyniosła 200.490,00 zł. Gmina Dąbrowa Białostocka wraz z Nowym Dworem planują wybudowanie na nasypie kolejowym ścieżki rowerowej. Środki pieniężne na tę inwestycję będą mogły być pozyskane ze środków unijnych w następnym okresie finansowania.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91