Najnowsze wiadomości

Uroczystości 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Polskiego oraz odsłonięcie pominka poświęconego generałowi Edwardowi Józefowi Godlewskiemu

05.10.2018

27 września we wsi Harasimowicze odbyły się uroczystości 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Polskiego, połączone z odsłonięciem obelisku poświęconego generałowi Edwardowi Józefowi Godlewskiemu. Rozpoczęły się one polową mszą świętą, następnie wyświęcono i odsłonięto pomnik. W uroczystościach uczestniczyła m.in. rodzina generała.
Przy pomniku generała wartę honorową wystawiła klasa mundurowa z Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.
Po części uroczystej wszyscy przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Jacznie, gdzie wysłuchano utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej i zespołu Solatium działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Można było także obejrzeć wystawę zdjęć archiwalnych poświęconych generałowi.

Podziękowania kierujemy do IPN, który sfinansował budowę pomnika oraz Pani Radnej Haliny Raducha i Pana Artura Gajlewicza za ogromne zaangażowanie w powstanie pomnika oraz organizację uroczystości odsłonięcia. Dziękujemy również Panu Radnemu Pawłowi Chodziutko za przygotowanie dokumentacji projektowej.
[Źródło:www.isokolka.eu]


62 Wystawa - Sprzedaż Ogierów

04.10.2018

W dniach 1-2 października 2018 r. w Szepietowie odbyła się 62 Wystawa-Sprzedaż Ogierów, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Z gminy Dąbrowa Białostocka dwuletnie ogiery reprezentowali: Pan Marek Lewkowicz i Pan Piotr Majewski. Spośród ogierów biorących udział w wystawie w kategorii koni zimnokrwistych tytuł championa zdobył ogier TAUPE natomiast wicechampionem został ogier o imieniu THOR. Nagrodzone konie należą do Pana Marka Lewkowicza.


Przebudowa drogi powiatowej 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jałówka - Została zakończona

01.10.2018


Przebudowano drogę o łącznej długości 7674,33 m. Droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną szerokości 5,50 m (6,00 m na przepuście w KM 7+551) i obustronnymi poboczami szerokości 1,25 m (1,50 m na przepuście w KM 7+551). Poza terenem zabudowanym zostały wykonane pobocza żwirowe, a w miejscowościach przekrój szlakowy został zamieniony na przekrój uliczny z utwardzonymi poboczami spełniającymi rolę chodników dla pieszych, co w znacznym stopniu zwiększyło bezpieczeństwo ruchu pieszego. Spadek jezdni daszkowy 2 %. Spadek poboczy 2 % (pobocza utwardzone) oraz 6 % (pobocza żwirowe). Profil podłużny drogi wykonano na przeważającej części w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejącego terenu i zagospodarowania działek sąsiednich. Celem prawidłowego odwodnienia drogi i uniknięcia zalewnia przyległych posesji wykonano renowację istniejących rowów usytuowanych wzdłuż drogi. Roboty polegały na profilowaniu skarp i przeciwskarp do nachylenia 1:1,5 oraz dna rowu oraz obsianie trawą po zakończeniu przebudowy drogi. Wykonano także przebudowę istniejących przepustów pod drogą. Na przyległe nieruchomości wykonano zjazdy: na terenie zabudowanym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, poza terenem zabudowanym o nawierzchni żwirowej, na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto wykonano utwardzone dojścia do kapliczek zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego przebudowanej drogi. W rejonie przystanków komunikacji dalekobieżnej utwardzono pobocza szerokości 1,25 – 2,00 m w dostosowaniu do istniejącej szerokości pasa drogowego z dojściami do wiat przystankowych, a w Suchodolinie wykonano zatokę autobusową szerokości 3,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, na wysokości szkoły w Suchodolinie wykonano wyniesione przejście dla pieszych. W Jałówce, na odcinku drogi w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła wykonano zatoki postojowe po obu stronach drogi.

Parametry drogi po przebudowie:
• kategoria drogi: powiatowa
• klasa drogi: L
• kategoria ruchu: KR2
• prędkość projektowa: 50km/h
• obciążenie: 100kN/oś

W ramach przebudowy drogi uzyskano:
• Powierzchnia jezdni 42220,32 m2
• Powierzchnia poboczy żwirowych 15398,13 m2
• Powierzchnia poboczy utwardzonych 3294,98 m2
• Powierzchnia zatoki autobusowej w Suchodolinie 116 m2
• Powierzchnia zatok postojowych w Jałówce 449,70 m2


Roboty budowlane dot. projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka”

28.09.2018


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rozpoczęto roboty budowlane dotyczące projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka”
Wartość zadania wynosi - 2 993 800,00 zł


Zadanie jest realizowane w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.09.2018

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przeprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka, którzy chcieli wziąć udział w spotkaniu dotyczącym Programu „Czyste Powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” (24.09.2018 r. o godz. 18:00 w kinie Lotos).

Spotkanie nie odbyło się z przyczyn od nas niezależnych.

Informacja o nowym terminie spotkania zostanie podana na stronie http://dabrowa-bial.pl po uzgodnieniu z organizatorem spotkania.


Bezpłatne badania mammograficzne

24.09.2018Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.09.2018
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka na spotkanie poświęcone Programowi „Czyste Powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” , w którym można uzyskać dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Więcej informacji w załączniku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.09.2018 r. o godz. 18:00 w kinie Lotos w Dąbrowie Białostockiej.

Załącznik


Zaproszenie BPN do udziału w wydarzeniu pn. „Zwierzęta nocy”

20.09.2018
Nowe ogłoszenie

18.09.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


Pomoc klęskowa dla rolników

17.09.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-straty-spowodowane-susza.htmlInformacja

14.09.2018

W poniedziałek 17 września 2018 roku o godzinie 12:00 na terenie miasta Dąbrowa Białostocka zostaną włączone syreny alarmowe w związku z upamiętnieniem 79 rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę.

Sygnał akustyczny będzie trwał jedną minutę.Informacja o zwołaniu XLII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

10.09.2018

Informacja o zwołaniu XLII sesji Rady Miejskiej.podpisywanie protokołów

06.09.2018

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich rolników, którzy składali wnioski o zgłaszanie się do podpisu protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do dnia 13 września br. Protokoły można odbierać w pokoju nr 7 lub 15 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.Godło Rzeczypospolitej Polskiej

03.09.2018

W zawiązku z trwającymi pracami remontowymi budynku Urzędu Miejskiego Pan Andrzej Antonik Naczelnik Urzędu Pocztowego w Dąbrowie Białostockiej przekazał na ręce Romualda Gromackiego Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ufundowane przez siebie Godło Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie umieszczone na budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.
Dożynki Powiatowe

31.08.2018

Informacja

31.08.2018

W sobotę 1 września 2018 roku o godzinie 9:00 na terenie miasta Dąbrowa Białostocka zostaną włączone syreny alarmowe w związku z upamiętnieniem 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Sygnał akustyczny będzie trwał jedną minutę.

Informacja MOPS

22.08.2018


Spotkanie z seniorami geodetami województwa podlaskiego

09.08.2018

8 sierpnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z seniorami geodetami województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz Dyrektor MGOK w Dąbrowie Białostockiej Maciej Sulik, którzy zapoznali seniorów z osiągnięciami i perspektywami rozwoju miasta i gminy Dąbrowa Białostocka. Następnie uczestnicy spotkania udali się do parku przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku, Kościół św. Stanisława w Dąbrowie Białostockiej, Cerkiew św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej oraz drewniany Kościół św. Anny w Kamiennej Starej. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem we wsi Hamulka.Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91