Najnowsze wiadomości


Laureaci X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

16.05.2018

Laureaci X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego organizowanego we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty, objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Sokólskiego, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Wyniki części pisemnej X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego

16.05.2018

Wyniki części pisemnej X Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego organizowanego we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty, objętego honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Sokólskiego, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Nabór wniosków na wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego i przedszkoli

14.05.2018
Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego

10.05.2018

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Zielona Galę i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13 maja 2018 roku w Szepietowie. Główną tematyką Targów jest zbiór zielonki na pasze oraz budownictwo inwentarskie. Na Podlasiu, gdzie najbardziej rozwinięta gałęzią rolnictwa jest mleczarstwo, dla rolników są to bardzo ważne tematy. Aby w jak najbardziej ciekawy i efektywny sposób przedstawić rolnikom jakie są najnowsze trendy i technologie przy zbiorze zielonek zostanie zorganizowany pokaz pracy maszyn rolniczych. Swój sprzęt zaprezentują dwie firmy: Pronar i Ursus.
Rolnicy, którzy rozbudowują swoje gospodarstwa będą mogli zapoznać się z ofertami kilkunastu firm zajmujących się projektowaniem, budowaniem i sprzedażą materiałów budowlanych. Będzie można porównać oferty cenowe, jak i jakość oferowanych przez nich produktów.
Równocześnie z Zieloną Galą i Targami Budownictwa Wiejskiego odbędzie się Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich. Dzień wcześniej, bo już 12 maja odbędzie się ocena przywiezionych na wystawę koni, by w niedzielę 13 maja zaprezentować te najpiękniejsze, które otrzymały tytuł czempiona.
Podczas trwania Targów odbędzie się również wykład „Podsiew jako zabieg przedłużający żywotność użytków zielonych” Marcina Mierzejewskiego DSV Polska. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do namiotu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Tradycyjnie na Targach będzie można skorzystać z porad doradców PODR Szepietowo, jak i zrobić zakupy na stoiskach z rękodziełem i regionalną żywnością.

Program

Nowe ogłoszenie

09.05.2018

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2018 r. godz. 9:00 pokój nr 6. Tematyka posiedzenia - wszczęcie procedury absolutoryjnej.


Nowe ogłoszenie

09.05.2018

Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej w dniu 11 maja 2018 r. godz. 8:00 pokój nr 6. Tematyka posiedzenia:
- naprawa dróg gminnych zniszczonych przez wykonawcę budowy drogi nr 673
- przebudowa drogi Brzozowo - Suchodolina - Jałówka
- sprawy różneInformacja Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

09.05.2018
100. rocznica urodzin

09.05.2018

W dniu 2 maja 2018 r. setną rocznicę urodzin obchodziła Pani Janina Budnik z Grodziszczan. Z tej okazji Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wraz z Zastępcą Kierownika USC złożyli jubilatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, a także wręczono pamiątkowy grawerton, kwiaty oraz przekazano listy gratulacyjne od Pana Premiera i Wojewody Podlaskiego.
Konsultacje społeczne

08.05.2018
Nowe ogłoszenie

07.05.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja

07.05.2018

Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 8 maja 2018 roku (wtorek) pokoje nr: 25, 26, 27 (komórka pomocy społecznej) będą nieczynne, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów w sprawach obejmujących ww. komórkę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka

02.05.2018

W dniu 30.04.2018 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 163 245,64 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 999 533,00 zł. a dofinansowanie stanowi 1 299 696,45 zł., co stanowi 65 % kosztów kwalifikowalnych.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka. Planuje się montaż 166 instalacji, w tym 143 instalacji solarnych i 23 instalacji fotowoltaicznych.
Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wzrost stopnia adaptacji i uwzględnienie zmian klimatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.
Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy oraz poprawa jakości ich życia, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.
Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.11.2018 r.

Informacja

02.05.2018

Informacja

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż w dniu 04 maja 2018 roku (piątek) pokoje nr: 9 (KASA), 10 (sprawy związane z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami i czynszami mieszkaniowymi), 11 (ewidencja ludności, USC), 12 (dowody osobiste), 17 (Sekretarz), 19 (sekretariat), 20 (Burmistrz), 33 (działalność gospodarcza), 32,34,35,36 (księgowość podatkowa i budżetowa) będą nieczynne, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów ww. sprawach.

Jeszcze raz informuje, że dnia 04.05.2018 r. KASA będzie NIECZYNNA.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Nowe ogłoszenie

27.04.2018

Informacja dot. Referatu BRG w UM w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek), ze względu na prace remontowe pokoje Nr 1, 2 i 2A będą NIECZYNNE.

Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) pokoje nr: 24 (komórka świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych), 23, 22, 21 (kancelaria Ośrodka) będą NIECZYNNE, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów w sprawach obejmujących ww. komórki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

27.04.2018

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, podziału Gminy na obwody głosowania oraz zwrot wydatków za świadczenia społeczne. Radni składali wnioski i interpelacje dot. napraw i profilowania dróg uszkodzonych po zimie oraz prze Firmę Unibep budującą drogę 673, wycinki zakrzaczeń, a także wykazu nieruchomości gminnych do sprzedaży.
Obchody 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26.04.2018
III Dąbrowski Ćwierćmaraton

26.04.2018

Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88