Najnowsze wiadomości

12. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

19.10.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Start Działdowo 0:2. Po dwunastej rundzie Dąb zajmuje 7. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


IV Dąbrowski Almanach Literacki

19.10.2010

17 października 2010 r. w M-GOK w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce promocja IV Dąbrowskiego Almanachu Literackiego Znad Biebrzy. Dziesięciu dąbrowskich poetów opublikowało po 10 swoich wierszy. Wydawcą tomiku jest dąbrowski ośrodek kultury. Na promocji poeci prezentowali swoje wiersze. Recytacji towarzyszyła ciepła kameralna atmosfera.


PŁODY ROLNE ZEBRANE Z TERENU GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

14.10.2010

Wykaz płodów rolnych zebranych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka dla powodzian z gminy Łubnice dostępny jest tutaj.


11. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

11.10.2010

Vęgoria Węgorzewo – Dąb Dąbrowa Białostocka 1:3. Po jedenastej rundzie Dąb zajmuje 7. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Przepust w Osmołowszczyźnie

11.10.2010

8 października 2010 r. miał miejsce odbiór przebudowanego przepustu na drodze powiatowej nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna. Przebudowa polegała na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rurę Ǿ HDPE dł. ok.12 m. Wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość robót wyniosła 30.000,00 zł, z czego 27 tys. zł to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka a 3 tys. zł Starostwa Powiatowego w Sokółce.


Nowe ogłoszenie

11.10.2010

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.Zaproszenie

08.10.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców sołectw zainteresowanych budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 października 2010 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1.Realizacja projektu pn. ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

07.10.2010

Realizacja projektu pn. ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” więcej tutaj.


Bezpieczniejszy przejazd kolejowy

07.10.2010

Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka k. Grabowa. Wartość zadania kosztuje ok. 1.2000.000,00 zł, z czego udział Gminy Dąbrowa Białostocka wyniesie 610.000,00 zł. Inwestorem jest PKP PLK S.A.


Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza

07.10.2010

Trwa przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza.


Zbiórka zboża na powodzian

05.10.2010

4 października 2010 r. mieszkańcy sołectw Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kamienna Stara kol. starczyli na rzecz powodzian 7750 kg zboża oraz 2750 kg ziemniaków.


Grzybowe żniwa

05.10.2010

Późne lato i wczesna jesień br. zaowocowały obfitością grzybów. W dąbrowskich lasach każdy grzybiarz mógł znaleźć duże ilości borowików, koźlarzy, podgrzybków, kurek, turków, opieniek.


10. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

04.10.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Olimpia Zambrów 2:2. Po dziesiątej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


XXXVI Sesja Rady Miejskiej

27.09.2010

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 28 września 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Wymiana kulturowa: bitwa pod Grunwaldem - historia i teraźniejszość

27.09.2010

Trwa realizacja projektu „Wymiana kulturowa: bitwa pod Grunwaldem - historia i teraźniejszość” pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka i Samorządem Kalwarii (Litwa) przy wsparciu środków z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 „Sąsiedzi w działaniu”. Budżet projektu wynosi 85.692,00 Euro, przy obowiązkowym wkładzie partnerów projektu w wysokości 12.853,80 Euro więcej tutaj.


Nagrody Burmistrza dla nauczycieli

27.09.2010

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XX/145/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał nagrody następującym nauczycielom:
1.Adamowicz Halina - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
2.Andrukiewicz Wojciech - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
3.Byczkowska Elżbieta - Gimnazjum w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
4.Ciszkowska Grażyna Bożena - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku
5.Dzienisik Mirosław - Szkoła Podstawowa w Nierośnie
6.Góralska Alicja - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku
7.Hakało Ewa - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
8.Hańczaruk Mirosław - Gimnazjum w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
9.Janczylik Bożena - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
10.Kochanowska Henryka - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku
11.Maksimczyk Marzanna - Szkoła Podstawowa w ZS-P w Różanymstoku
12.Możejko Lucyna - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
13.Raducha Barbara - Szkoła Podstawowa w ZS-P w Różanymstoku
14.Samojlik Danuta - Samorządowe Przedszkole w ZS-P w Różanymstoku
15.Sanik Rafał - Gimnazjum w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
16.Sienkiewicz Bożena - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku


9. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

27.09.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Czarni Olecko 2:1. Po dziewiątej rundzie Dąb zajmuje 8. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Festyn sołecki w Kamiennej Starej

27.09.2010

26 września 2010 r. w Kamiennej Starej odbył się sołecki festyn. Wykorzystując środki funduszu sołeckiego mieszkańcy zorganizowali doskonałą zabawę. Przy muzyce mogli bawić się starsi i najmłodsi. Szczególnie wielu emocji dostarczyły konkursy sprawnościowe. Jednak zanim doszło do wspólnej zabawy grupa mieszkańców odkrzaczyła otoczenie budynku wiejskiej świetlicy, oszkliła okna, posprzątała wewnątrz budynku oraz dokonała naprawy instalacji elektrycznej. Świetlica w Kamiennej Starej przed laty była znana jako miejsce świetnych wiejskich zabaw. Być może obecnie, po wielu latach gdy była nieczynna, powróci do swojej społecznej funkcji.


Życzenia 200 lat życia

21.09.2010

20 września 2010 r. pan Edward Kuderko z Kuderewszczyzny obchodził 100. urodziny. Z tej okazji Dostojny Jubilat otrzymał najserdeczniejsze życzenia 200 lat życia od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno, przedstawicieli KRUS oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. W uroczystości wzięli udział członkowie najbliższej rodziny Jubilata.8. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

20.09.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Zatoka Braniewo 1:0. Po ósmej rundzie Dąb zajmuje 8. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.Doposażenie dąbrowskiego wysypiska śmieci

14.09.2010

10 września 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej został podpisany kontrakt pomiędzy BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym, Adam Gromko ul. Jasionówka 8, 16-200 Dabrowa Białostocka na Projekt i roboty budowlane na doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Wartość kontraktu wynosi 558.998,99 PLN.


Dąbrowski targ

14.09.2010

W każdy wtorek na dąbrowskiej targowicy można dokonać atrakcyjnych zakupów.


Wyniki rywalizacji sportowej PWSZS

14.09.2010

Wyniki rywalizacji sportowej Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2009/2010.
1.Klasyfikacja powiatów (17 powiatów):
a)Powiat Sokólski - 3. miejsce
2.Klasyfikacja gmin miejskich i miejsko-wiejskich (32 gminy):
a)Gmina Dąbrowa Białostocka – 9. miejsce
3.Klasyfikacja szkół podstawowych dużych (punktowało 124 szkoły):
a)Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej – 5. miejsce
4.Klasyfikacja szkół podstawowych małych (punktowało 137 szkół):
a)Szkoła Podstawowa w Nierośnie – 38. miejsce
b)Szkoła Podstawowa w Różanymstoku – 75. miejsce
5.Klasyfikacja gimnazjów (punktowało 166 szkół):
a)Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej – 11 miejsce
b)Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku – 163. miejsce
6.Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych (punktowało 94 szkoły):
a) Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 45. miejsce


Koszenie dzikich nadbiebrzańskich łąk

14.09.2010

Rolnicy ze wsi Szuszalewo przystąpili do koszenia dzikich nadbiebrzańskich łąk. Praca ta jest skoordynowana z działaniami Biebrzańskiego Parku Narodowego mającymi na celu ochronę pierwotnej przyrody jaka występuje w dolinie Biebrzy. W sumie mają do wykarczowania i wykoszenia 100 ha łąk. Docelowo tym działaniem ma być objętych 400 ha. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie z BPN.


II Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna

10.09.2010

9 września 2010 r. na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się II Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna. W biegu wzięli udział mieszkańcy gminy w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. W sumie dystans po 400 m przebiegło 417 osób pokonując 166,800 km.

.


6. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

09.09.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Wissa Szczuczyn 1:0. Po szóstej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Asfalt w Zwierzyńcu

09.09.2010

7.09.2010 r. miał miejsce odbiór przebudowanej drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały od km 5+100 do km 6+250 i od km 6+750 do km 7+500. Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, M. Konopnickiej 16, 16-200 Dąbrowa Białostocka; BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość prac wyniosło 548.921,38 zł, z czego 10 % to wkład Powiatu Sokólskiego, a 90% to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84