Najnowsze wiadomości

Utwardzony szkolny plac w Nierośnie

09.09.2010

7 września 2010 r. miał miejsce odbiór utwardzonego szkolnego placu przy SP w Nierośnie. Dotychczasowy podmokły grunt został zastąpiony żwirem i pospółka, które spowodują, że plac będzie suchy. Wartość prac wyniosła 21.404,53 zł, a ich wykonawcą była firma Usługi Transportowe i Handlowe Wnukowski Tadeusz 15-315 Lipsk, Kościelna 7.


Oświetlenie cerkwi w Dąbrowie

09.09.2010

3 września 2010 r. miał miejsce odbiór oświetlenia cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Wartość robót wyniosła 42.700,00 zł, a ich wykonawcą była firma „Lighting System” Wioletta Jodłowska ul. Hugona Kołłątaja 4/10, 18-400 Łomża.


Oświetlenie cerkwi w Jacznie

09.09.2010

3 września 2010 r. miał miejsce odbiór oświetlenia cerkwi w Jacznie. Wartość robót wyniosła 13.786,00 zł, a ich wykonawcą była firma „Lighting System” Wioletta Jodłowska ul. Hugona Kołłątaja 4/10, 18-400 Łomża.


Nakładka asfaltowa w Jałówce

09.09.2010

30.08.2010 r. miał miejsce odbiór naprawionej nawierzchni drogi asfaltowej na długości 200 m we wsi Jałówka. Uszkodzenia spowodowane były przez mroźną zimę. Wartość robót wyniosła 45.994,00 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka..


Polbruk na ul. Dębowej

09.09.2010

27.08.2010 r. miał miejsce odbiór ułożonego polbruku (97 m2) na chodniku przy ul. Dębowej. Wartość robót wyniosła 10,359,63 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Polbruk przy remizie w Olszy

09.09.2010

26.08.2010 r. miał miejsce odbiór ułożonego polbruku (62 m2) do garażu i biura przy remizie OSP w Olszy. Wartość robót wyniosła 13.476,12 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka do Szuszalewa

09.09.2010

17.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 1247B od drogi nr 673 - Szuszalewo. Wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość prac wyniosła 42.700,00 zł, z czego 10 % to wkład Powiatu Sokólskiego, a 90% to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka do Trzechrzeczek

09.09.2010

16.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 1346B od drogi nr 1345B - Trzyrzeczki Wykonawcą robót była Firma Usługowo-Handlowa Waldemar Kulawik, ul. ST. Konarskiego 26 16-300 Augustów. Wartość prac wyniosła 65.758,00 zł, z czego 10 % to wkład Powiatu Sokólskiego, a 90% to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka w Brzozowie

09.09.2010

10.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi gruntowej na długości 111 m w Brzozowie. Wartość robót wyniosła 10.339,19 zł, a ich wykonawcą firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz, ul. Krzyżanowskiego 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka na koloniach Stocka

09.09.2010

3.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi gruntowej na długości 625 m na koloniach północnych wsi Stock. Wartość robót wyniosła 34.121,88 zł, a ich wykonawcą firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Parking w Różanymstoku

09.09.2010

15.06.2010 r. miał miejsce odbiór rozbudowy parkingu (913,15 m2) w Różanymstoku. Wartość robót wyniosła 33.269,91 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Nowe ogłoszenie

09.09.2010

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Bł. (Kalno).


II Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna

08.09.2010


Gminne Dożynki – Różanystok 2010

07.09.2010

5 września 2010 r. w Różanymstoku odbyły się gminne dożynki. Uroczystościom kościelnym przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Kutwiński, który we wzruszających słowach mówił o ciężkiej pracy rolnika. Po nabożeństwie orszak dożynkowy przemaszerował na pobliski parking. Po odegraniu Hymnu Narodowego i Roty zebranych powitał burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski. Wśród gości była delegacja z partnerskiego miasta Mołodeczno na Białorusi. Starostowie dożynkowi Anna Sawastynowicz (Stock) i Wojciech Sieńko (Nowinka) wręczyli burmistrzowi bochen chleba, którym następnie podzielili się ze zgromadzonymi mieszkańcami gminy. Duże zainteresowanie wzbudził Turniej Wsi. W wyniku rywalizacji sołectwa zajęły następujące miejsca: Jasionówka Kolonia – I, Wroczyńszczyzna – II, Miedzianowo – III, Reszkowce – IV, Bagny – V, Małowista – VI. Jednak nie miejsca były najważniejsze, a radość ze wspólnej zabawy. Wręczone zostały nagrody w konkursie na najładniej zagospodarowaną przyzagrodową oczyszczalnię ścieków. Nagrody otrzymali: Marek Dmochowski (Reszkowce), Stanisław Lulewicz (Bagny). Tadeusz Stankiewicz (Trzyrzeczki), Przyznano również wyróżnienie: Wojciechowi Jedlińskiemu (Jasionówka Kolonia), Andrzejowi Kamlińskiemu (Kropiwno), Janowi Kułakowi (Hamulka). Uczestnicy dożynek mieli okazję zwiedzić różne wystawy i prezentacje, zjeść porcję bigosu, zakupić ciasta, owoce, przejechać się bryczką. Dużo wrażeń dostarczyło rozstrzygnięcie loterii fantowej. Na scenie występowali artyści bawiąc młodszych i starszych. Śmiech wywoływały skecze i piosenki zespołu Hanka Podlasianka i jej babeczki. Wieczór zakończył występ gwiazdy estradowej – Shazzy.
Unijne pieniądze dla Dąbrowy

06.09.2010


6 września 2010 r. Burmistrz Dąbrowy i Skarbnik Gminy podpisali z Województwem Podlaskim Umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Zadanie obejmuje termomodernizację i instalację systemu kolektorów słonecznych na budynkach Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej oraz Samorządowego Przedszkola-Żłobka w Dąbrowie Białostockiej Wartość zadania wyniesie 2.544.868,29 PLN, w tym koszty kwalifikowane 2.484.689,55 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 1.862.517,16 PLN przy obowiązkowym wkładzie własnym 621.172,39 PLN.


Chory bocian

06.09.2010

2 września 2010 r. w pobliżu Dąbrowy Białostockiej został schwytany chory bocian. Przewieziono go do ośrodka rehabilitacyjnego przy Biebrzańskim Parku Narodowym.


Konkurs projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

06.09.2010

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego dostępne jest tutaj.Żurawie przed odlotem

06.09.2010

Od wielu lat na początku września żurawie „sejmikują” na polach kolonii Osmołowszczyzna (w kierunku Kamiennej Starej).


Plac zabaw przy SP w Kamiennej Nowej

06.09.2010

3 września 2010 r. miał miejsce odbiór placu zabaw przy SP w Kamiennej Nowej. Jego wykonawcą jest Firma „Ostrowia” Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo. Koszt robót wyniósł 17.915,70 zł. Środki finansowe na budowę zostały przekazane z funduszu sołeckiego przez sołectwa: Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kamienna Stara Kolonie, Nowa Wieś.


Zmiany w oświacie

02.09.2010

0d 1 września 2010 r. w dąbrowskiej oświacie zaszło szereg zmian. Na kolejną 5-letnią kadencję dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej został powołany mgr Jerzy Białomyzy. Na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie, na kadencję 2010-2015, została powołana mgr Jolanta Żdanuk. W Różanymstoku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego weszły: Samorządowe Przedszkole w Różanymstoku, Szkoła Podstawowa w Różanymstoku, Gimnazjum nr 2 w Różanymstokuy. Na rok szkolny 2010/2011 p.o. dyrektora tej placówki została powołana mgr Iwona Granacka.


Złoty jubileusz małżeństwa

01.09.2010

28 sierpnia 2010 r. 25 par małżeńskich z terenu gminy Dąbrowa Białostocka otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.


Plac zabaw przy ul. Krzyżanowskiego

01.09.2010

31 sierpnia 2010 r. miał miejsce osiedlowy festyn z okazji oddania do użytku placu zabaw przy ul. Krzyżanowskiego. Wykonawcą robót była Firma „Ostrowia” Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo a ich wartość wyniosła 78.748,69 zł..


XXXV Sesja Rady Miejskiej

01.09.2010

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbyła się 31 sierpnia 2010 r.


Spotkanie Burmistrza z sołtysami

01.09.2010

31 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami. W czasie zebrania omówiony został przebieg realizacji funduszu sołeckiego w roku 2010 i zasady jego realizacji, które będą obowiązywać w roku 2011. Zebrani zostali zapoznani z organizacją Spisu Rolnego 2010. Omówiona została sprawa zbiórki zboża dla terenów dotkniętych powodzią. Przeanalizowano także potrzebę utworzenia gminnej spółki wodnej.Plac zabaw przy ul. Kasztanowej

31.08.2010

30 sierpnia 2010 r. miał miejsce osiedlowy festyn z okazji oddania do użytku placu zabaw przy ul. Kasztanowej. Wykonawcą robót była firma JORK s.c. Ossowski Jarosław, Ossowska Teresa, Łapiński Krzysztof, ul. Gen. F. Kleeberga 14A, 15-691 Białystok, a ich wartość wyniosła 100.199,78 zł.


Modernizacja Roku 2009

31.08.2010

26 sierpnia 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku 2009. Do konkursu zostało zgłoszonych przeszło 800 obiektów wyremontowanych w roku 2009, z których tytuł finalisty otrzymało ok. 70. Gmina Dąbrowa Białostocka została Finalistą Konkursu za: Modernizację i adaptację garażu na budynek mieszkalny Różanystok 7 gm. Dabrowa Białostocka oraz Modernizację elewacji budynku Gimnazjum nr 2 Różanystok 7 gm. Dabrowa Białostocka. Należy dodać, że byliśmy jedynymi finalistami z województwa podlaskiego (więcej: www.modernizacjaroku.pl).Żwirówka na koloniach Bagien i Wroczyńszczyzny

31.08.2010

26 sierpnia 2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do pól o długości 1144 m na koloniach wsi Bagny i Wroczyńszczna. Wykonawcą robót była firma „TRANS-HAN” Usługi Transportowe, Budowa i Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz ul. Grodzieńska 88 16-100 Sokółka. Wartość robót wyniosła 24.598,86 zł.


Podziękowania

27.08.2010Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

27.08.2010
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84