Najnowsze wiadomości

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

27.04.2011

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w okresie kwiecień – czerwiec br. odbywają się warsztaty z doradcą zawodowym, pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy korzystają z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 13 osób. Warsztaty prowadzone są w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Po ukończeniu warsztatów beneficjenci projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w szkolenia.


INFORMACJA

27.04.2011


21. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

26.04.2011

Wissa Szczuczyn – Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:1. Po dwudziestej pierwszej rundzie Dąb spadł na 6. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Utworzenie Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych

20.04.2011


Życzenia świąteczne

20.04.2011

Pełnych spokoju i radości

Świąt Wielkanocnych,

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie

oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz

sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

wszystkim Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka życzą


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady MiejskiejTrwa budowa chodnika w Reszkowcach w ramach drogi asfaltowej Nierośno-Reszkowce

18.04.2011


Trwa budowa żwirówki na łąki Kamiennej Starej od Osmołowszczyzny

18.04.2011


Trwają ostatnie prace przy asfaltowaniu ulic Górnej i Pięknej

18.04.2011


Informacja dla przedsiębiorców

18.04.2011


20. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

18.04.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – MKS Korsze – 1:0. Po dwudziestej rundzie Dąb awansował na 5. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


VII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

15.04.2011
Pomoc w wypełnianiu wniosków

14.04.2011

Od 15 marca 2011 r. rolnicy posiadający grunty na terenie gminy Dąbrowa Białostocka korzystają z gminnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.


Dąbrowa Białostocka czci pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku

13.04.2011

10 kwietnia 2011 r. mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka uczcili pamięć 96 Polaków, którzy rok wcześniej, będąc na służbie Rzeczpospolitej Polskiej, zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Uroczystości rozpoczęły nabożeństwa w koście i cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na dąbrowskie rondo łączące Suchowolę – Lipsk - Nowy Dwór. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz odczytał uchwałę Rady z 11 listopada 2010 r. nadającej nazwę rondu położnemu u zbiegu dróg wojewódzkich nr 670 - ul. Wojska Polskiego z drogą nr 673 – Rondo Ofiar Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku. Odsłonięcia tablicy z nazwą ronda dokonali goście uroczystości Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i Walenty Korycki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Ziemię przywiezioną z miejsca katastrofy smoleńskiej przez Panią Reginę Sulik umieścili na rondzie Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski oraz inicjator nadania rondu nazwy, radny poprzedniej kadencji, Dariusz Haponik. Rondo poświęcili dąbrowscy księża proboszczowie: ks. Wacław Lewkowicz i ks. Mikołaj Dejneko. Wieniec od społeczeństwa województwa i gminy złożyli Wicemarszałkowie oraz Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej. Kwiaty w imieniu Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu w Sokółce złożyli Wicestarosta Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Jerzy Białomyzy i radny Romuald Gniedziejko.


Stypendium edukacyjne

11.04.2011

Jednym z głównych celów samorządu Gminy Dąbrowa Białostocka jest wspieranie edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendia w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej następującym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Stypendia zostały przyznane na II semestr roku szkolnego 2010/2011.
1.Karolina Budnik – Szkoła Podstawa w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
b)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

2.Martyna Czerpak – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)I miejsce w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt
b)II miejsce w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w czwórboju lekkoatletycznym
c)XIII miejsce w Krajowych Igrzyskach w piłce ręcznej dziewcząt

3.Katarzyna Dziewiątkowska – Gimnazjum w Różanymstoku
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
b)Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
c)Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim L. Szubzdy

4.Adrian Jałoszewski – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
b)Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

5.Izabela Kondrat – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)I miejsce w skoku wzwyż w Halowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Juniorów Młodszych
b)I miejsce w skoku wzwyż w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Młodziczek
c)I miejsce w skoku wzwyż w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek
d)I miejsce w skoku wzwyż w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego „Samsung Athletic Cup”
e)III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

6.Grzegorz Kozioł – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
b)Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

7.Joanna Piruta – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
b)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego
c)Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

8.Paweł Rysiejko – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
b)Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

9.Sylwia Stupak – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
b)Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

10.Agata Topolewska – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a)Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego19. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

11.04.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – Concordia Elbląg – 1:0. Po dziewiętnastej rundzie Dąb awansował na 6. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Zaproszenie na wykład

08.04.2011
Informacja o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.04.2011

VII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 15 kwietnia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Wynik wyborów do Izb Rolnicznych

05.04.2011

Wyniki wyborów w gminie Dąbrowa Białostocka do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 3 kwietnia 2011 r. tutaj


18. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

05.04.2011

Promień Mońki – Dąb Dąbrowa Białostocka – 0:0. Po osiemnastej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.Zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

31.03.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Zarządzeniem 6/11 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 31 stycznia 2011r. w gminie Dąbrowa Białostocka został powołany zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, sądu oraz kultury.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie zadań podmiotów i specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Obsługą organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Przebudowa wysypiska śmieci

30.03.2011

25 marca 2011 r. miało miejsce podpisanie umowy na przekazanie placu budowy pod przebudowę wysypiska śmieci w Dąbrowie Białostockiej. Prace będą polegały na budowie stacji przeładunkowej, wagi oraz budynku socjalnego. Zadanie jest realizowane przez Spółkę BIOM.


Termomodernizacja szkoły podstawowej

30.03.2011


Rozpoczęto termomodernizację budynku dąbrowskiej szkoły podstawowej.


Termomodernizacja przedszkola-żłobka

30.03.2011


Rozpoczęto termomodernizację budynku dąbrowskiego przedszkola-żłobka.


Asfalt w ulicy Orzeszkowej

30.03.2011

Trwa budowa drogi asfaltowej w ul. Orzeszkowej.


Asfalt w ulicy Górnej i Pięknej

30.03.2011

Trwa budowa drogi asfaltowej w ul. Górnej i Pięknej.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91