Najnowsze wiadomości

Nowa żwirówka w sołectwie Bity Kamień

05.07.2010


Wyniki II tury Wyborów Prezydenta

04.07.2010

Wyniki II tury Wyborów Prezydenta z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka dostępne są w załączeniu.


Budowa boisk

02.07.2010

Trwa budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk szkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.


Słoneczne ciepło w Różanymstoku

02.07.2010

30 czerwca 2010 r. w Różanymstoku oddano do użytku „Instalację solarną do przygotowania ciepłej wody na obiekcie kotłowni w Różanymstoku”. Urządzenie wykorzystywać będzie promienie słoneczne do podgrzania ciepłej wody dla mieszkańców Różanegostoku i zastąpi wykorzystywany w tym celu olej opałowy. Wartość inwestycji wyniosła: 267.107,12 zł. Środki finansowe pochodziły z PROW WP. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - EKO ENERGA P. Szutkiewicz Sp. J., 15-206 Białystok, ul. J. K. Branickiego 33, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RAPID" Sp. z o. o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7.


Nietypowy zbiór siana

02.07.2010

Nietypowy, ale pomysłowy sposób pracy przy sianie zastosował jeden z rolników na łące na koloniach wsi Stock. Jako maszyny pociągowej użył pojazdu samochodowego.


Badania mammograficzne

02.07.2010

W terminie 12 – 13 lipca 2010r. w Dąbrowie Białostockiej będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Rejestracja na badania mammograficzne odbywa się telefonicznie pod nr 0 801 080 007, 58 666-24-44. Rejestrować się można w godzinach 8.00-16.00. Rejestrując się należy podać numer PESEL i numer telefonu.


Konkursy na dyrektorów gminnych szkół

02.07.2010

30 czerwca 2010 r. odbyły się konkursy na dyrektorów gminnych szkół. Na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej zgłosiła się jedna osoba. Dyrektorem ponownie został mgr Jerzy Białomyzy. Na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie zgłosiły się 2 osoby. Dyrektorem została mgr Jolanta Żdanuk. Na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku nikt się nie zgłosił.


Wystawa rolnicza w Szepietowie

28.06.2010

27 czerwca 2010 r. grupa dąbrowskich rolników zwiedziła XVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz VI Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego w Szepietowie.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

25.06.2010

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 czerwca 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nagrody za uczniowskie osiągnięcia

23.06.2010

Z okazji zbliżającego się końca roku szkolnego 2009/2010 Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał nagrody uczniom gminnych szkół za uzyskanie tytuły „Najlepszy uczeń Gminy Dąbrowa Białostocka”, osiągnięcia w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i rywalizacji sportowej. Nauczyciele za przygotowanie uczniów otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej oraz z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Różanymstoku.
30. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

23.06.2010

Piast Białystok - Dąb Dąbrowa Białostocka 4:1. Po zakończeniu sezonu Dąb zajął 1. miejsce w tabeli rozgrywek i awansował do III ligi. (więcej tutaj).


Wyniki I tury Wyborów Prezydenta

21.06.2010

Wyniki I tury Wyborów Prezydenta z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka dostępne są w załączeniu.


Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

20.06.2010

Trwa budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Na zdjęciu oczyszczalnia przy zabudowaniach państwa Kułaków w Kamiennej Starej Kolonii.


Najlepszy uczeń 2009/2010

20.06.2010

Wykaz uczniów, którzy uzyskali tytuł „Najlepszy uczeń w Gminie Dąbrowa Białostocka w roku szkolnym 2009/2010” oraz Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Białostockiej znajduje się w załączeniu.


Wiejski czyn społeczny

18.06.2010

Mieszkańcy kolonii Stock w miesiącu czerwcu 2010 r. zorganizowali się do wspólnej pracy społecznej. W ciągu dwóch dni, korzystając z wiejskiej żwirowni i własnego transportu, poprawili stan nawierzchni wiejskiej drogi żwirowej. Urząd Miejski w Dąbrowie wsparł prace mieszkańców zapewniając koparkę oraz równiarkę.


Żwirówka na koloniach wsi Krugło

18.06.2010

16 czerwca 2010 r. została odebrana zmodernizowana droga żwirowa łącząca wieś Krugło z koloniami zachodnimi. Długość zmodernizowanej drogi wyniosła 1500 m., a wartość robót 40.000,14 zł. Wykonawcą zadania była firma - Usługi Transportowe i Handel, Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna, 16-315 Lipsk.


Odbiór drogi z rekultywacji

18.06.2010

16 czerwca 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór zmodernizowanej drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych koloni zachodnich wsi Krugło. Długość zmodernizowanej drogi wyniosła 770 m., a wartość robót 97.893,19 zł. Wykonawcą zadania była firma - Usługi Transportowe i Handel, Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna, 16-315 Lipsk. Środki finansowe pochodziły z tzw. funduszu rekultywacji, którym dysponuje Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz budżetu gminy Dąbrowa Białostocka.


Boiska wielofunkcyjne

18.06.2010

Trwają prace na terenie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabud. położonej w Zwierzyńcu Wielkim

18.06.2010

Ogłoszenie jest dostępne w załączeniu.


29. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

14.06.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Rudnia Zabłudów 3:0. Po dwudziestej dziewiątej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Pozyskaj bezzwrotne środki finansowe na rozwój firmy

09.06.2010


28. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

08.06.2010

Gryf Gródek - Dąb Dąbrowa Białostocka 1:2. Po dwudziestej siódmej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


"Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"

02.06.2010

W ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 są przewidziane stypendia dla uzdolnionych uczniów.
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXTX/448/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 1 12, póz. 1632).
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2009/2010, za który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r., na formularzu określonym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.
Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 307).


Powiatowe przetargi na dąbrowskie drogi

02.06.2010

Powiatowe przetargi na dąbrowskie drogi (więcej tutaj: www.pzdsokolka.internetdsl.pl/index.php?go=przetargi.


Oświetlenie w ul. Armii Krajowej

02.06.2010

2 czerwca 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór oświetlenia w ul. Armii Krajowej, w którym wzięli udział radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz wykonawcy zadania.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora

02.06.2010

Do BIPu zostało dodane Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku.


Różanystok – solary

02.06.2010

Trwa montaż instalacji solarnej na kotłowni w Różanymstoku.


XV Dni Dąbrowy Białostockiej - zdjęcia z 30 maja

02.06.2010
XV Dni Dąbrowy Białostockiej - zdjęcia z 29 maja

02.06.2010
27. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

31.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn 0:0. Po dwudziestej szóstej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99