Najnowsze wiadomości

27. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

31.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn 0:0. Po dwudziestej szóstej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2010

31.05.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


26. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

27.05.2010

Włókniarz Białystok - Dąb Dąbrowa Białostocka 2:1. Po dwudziestej piątej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

25.05.2010

sad


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.05.2010

W dniu 24 maja 2010 r. dobiegło końca 90 godzinne szkolenie „Projektowanie ogrodów” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Dziesięcioro uczestników szkolenia w ramach zajęć praktycznych wykonało dokumentację projektową trawników znajdujących się przy budynku Urzędu Miejskiego. Zrealizowano pierwszy etap projektu, tj. zagospodarowano trawnik poprzez wykonanie roślinnego herbu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka oraz nasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych.


Program XV Dni Dąbrowy Białostockiej,

24.05.2010

29 maja /sobota/
10:00 Uroczysta sesja Rady Miejskiej – Urząd Miejski
14:00 Podlaski Zlot BMW – parking przy kościele
21:30 Koncert zespołu „Ich Troje” – stadion miejski
23:00 Kolorowa noc nad Dąbrową - pokaz sztucznych ogni

30 maja /niedziela/ - stadion miejski
10:00-13:00 II Dąbrowski Pokaz Konia
13:00 Uroczyste otwarcie XV Dni Dąbrowy Białostockiej
13:15-15:30 Występy artystyczne – w tym występ zespołu z Kalwarii (Litwa)
15:30-16:00 Rozstrzygnięcie Loterii „Kobyłka dla szczęśliwca”,
Rozstrzygnięcie konkursów: Kreator Roku 2010, Największy Klinek Twarogowy, Twarogowe Pyszności, Strofy o Serze,
Wielkie Bigosowanie – darmowa porcja bigosu dla każdego
16:15 Występy artystyczne
20:00 Koncert zespołu „Happysad”

1 czerwca /wtorek/ godz. 10:00 - stadion miejski
Dzień Dziecka


Asfalt do Harasimowicz

21.05.2010

20 maja 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór wyremontowanej drogi z Dąbrowy Białostockiej do Harasimowicz na gminnym odcinku drogi. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy i sołtysi trzech sołectw (Harasimowicze, Harasimowicze kolonie, Ostrowie kolonie), duchowieństwo, przedstawiciele władz gminnych, wykonawca zadania. Wszyscy z zadowoleniem mówili o gminnej inwestycji, która polepszy jakowość komunikacji na tym obszarze. Zadanie nosiło nazwę: Przebudowa drogi gminnej nr 103527B w drodze Harasimowicze (2722 mb). Jego wykonawcą była firma: BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość robót wyniosła kwotę - 882.493,30 zł.


Roślinny herb

20.05.2010

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej powstał herb miasta utworzony z roślin. Kompozycja wykonana została przez uczestników szkolenia pt. Projektowanie ogrodów. Szkolenie zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Oberwanie chmury”

20.05.2010

17 maja 2010 r. ok. godz. 14.00 nad dąbrowską gminą miało miejsce przysłowiowe „oberwanie chmury”. Gwałtownie padający deszcz wraz z gradem spowodował szybki przybór wód w rzekach i rowach melioracyjnych. Spływająca z pól i łąk woda zniszczyła wiele odcinków żwirowych dróg oraz uszkodziła przepusty. W Jasionówce woda przelewała się przez wojewódzką drogę. W Dąbrowie rzeka Kropiwna przelewała się przez ul. Łąkową i podtopiła posesje przy ul. Kołłątaja i 11 Listopada.


Harcerskie śpiewanie

20.05.2010

15 maja 2010 r. w dąbrowskim kinie „Lotos” odbył się V Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. W imprezie wzięły udział 4 gromady zuchowe i 9 drużyn harcerskich. Około 200 zuchów i harcerzy przybyło z Lipska, Nowego Dworu, Korycina, Kuźnicy, Sokółki i oczywiście z Dąbrowy Białostockiej.


Harcerskie dęby

20.05.2010

18 maja 2010 r. na skwerach parkingowych przy ul Wesołej oraz na placu przy LO w Dąbrowie Białostockiej zostały posadzone przez harcerzy trzy dęby. Sadzenie drzew odbyło się w ramach akcji: 100 dębów na 100-lecie harcerstwa. Młodym drzewkom nadano imiona: przy LO – Harcerzy - Obrońców Grodna z 20-22 września 1939 r., przy ul. Wesołej imiona harcerzy, którzy zginęli w walce z Armią Czerwoną broniąc Grodna – 13-letniego Tadeusza Jasińskiego oraz 16-letniego Janusza Budzanowskiego.


Informacja dotycząca przebiegu realizacji projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap II"

19.05.2010

Projekt jest realizowany na terenie 19 gmin województwa podlaskiego będących członkami Związku Komunalnego „Biebrza", leżących na terenie czterech powiatów:
- Powiat Augustowski: Miasto Augustów, gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin.
- Powiat Moniecki: gminy: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne.
- Powiat Sokólski: gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola
- Powiat Grajewski: Miasto Grajewo, gminy: Grajewo, Rajgród.

Beneficjentem Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest BIOM Spółka z o. o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, która na ten cel pozyskała dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Zakres rzeczowy całego przedsięwzięcia „Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami - etap II" obejmuje:
1. Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo.
ZZO składać się będzie z obiektów istniejących, modernizowanych oraz nowych obiektów i elementów technologicznych, w tym (główne obiekty):
- obiekty adaptowane: budynek administracyjny i garaże, kontener na odpady problemowe i
niebezpieczne, pompownia, wiata na surowce z selektywnej zbiórki, 2 zbiorniki wód deszczowych, zbiornik odcieków, kwatery składowe odpadów I, II i III, drogi i place, myjnia płytowa, studnie odgazowujące, pochodnia biogazu.
- obiekty nowoprojektowane: hala sortowni odpadów, kompostownia odpadów biodegradowalnych, kontenerowy budynek socjalno - sanitarny, zbiornik ścieków sanitarnych.
2. Budowę 3 stacji przeładunkowych odpadów w miejscowościach:
- Augustów, Gmina Augustów;
- Dąbrowa Białostocka, Gmina Dąbrowa Białostocka;
- Świerzbienie, Gmina Mońki.
3. Rekultywacje 3 składowisk odpadów w miejscowościach:
- Augustów, Gmina Augustów;
- Dąbrowa Białostocka, Gmina Dąbrowa Białostocka;
- Świerzbienie, Gmina Mońki.


Wyróżnieni w konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka

18.05.2010

W konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka zostali wyróżnieni autorzy następujących prac:

1. Bielenica Artur, Parcelacje majątków ziemskich na terenie gm. Dąbrowa Białostocka w latach 1944-1958, Białystok 2005 (maszynopis pracy magisterskiej – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny).
2. Hańczaruk Mirosław, Powiat sokólski w okresie okupacji radzieckiej 1939-1941, Białystok 1993 (maszynopis pracy magisterskiej - Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku).
3. Klejbuk Aneta, Marketingowa strategia rozwoju na przykładzie gminy Dąbrowa Białostocka, Białystok 2009 (maszynopis pracy magisterskiej – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku).
4. Pauk Marek, Ocena efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka, Białystok 2010 (maszynopis pracy inżynierskiej – Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska i Ochronie Środowiska).
5. Sanik Justyna, Monografia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej, Białystok 2009 (maszynopis pracy magisterskiej – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii).


„Biała Niedziela” w Zwierzyńcu Wielkim

17.05.2010

16 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim miała miejsce tzw. „Biała Niedziela”. 75 mieszkańców okolicznych miejscowości skorzystało z konsultacji medycznych, które udzielali lekarze ze Szpitala Miejskiego nr 2 w Grodnie. Prawie 100 mieszkańców zmierzyło ciśnienie i poziom cukru we krwi.


Parking przy ul. Wesołej

17.05.2010

14 maja 2010 r. miał miejsce odbiór parkingu przy ul. Wesołej w Dąbrowie Białostockiej. Jego powierzchnia wynosi 1100 m2 i znajduje się tam 35 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą zadania była firma JAR-TECH Sp. z o.o. Pisanica 77B, 19-314 Kalinowo, a jego wartość wyniosła 124.954,02 zł.


25. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

17.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - KS Michałowo 3:1. Po dwudziestej czwartej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


II Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

14.05.2010

11 maja 2010 r. Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej było organizatorem II Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (więcej tutaj).


Zaległa 21. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

14.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Kolejarz Czeremcha 2:0. Po dwudziestej trzeciej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

14.05.2010

Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku utworzył Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej. To pierwszy w województwie podlaskim INKUBATOR promujący przedsiębiorczość społeczną i wspierający ją bezpłatnie.
Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej skierowany jest do istniejących już podmiotów sektora ekonomii społecznej oraz osób zainteresowanych utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tworzenia biznesplanu, strategii marketingowych oraz formalności niezbędnych do założenia przedsiębiorstwa.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.podlaskiinkubator.pl.Finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

12.05.2010

W dniu 30 kwietnia 2010 roku odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”.
Naszą gminę reprezentowali Małgorzata Sutuła w grupie szkół ponadgimnazjalnych i Bartłomiej Sutuła w grupie szkół gimnazjalnych. Małgorzata Sutuła zajęła w swojej grupie wiekowej I miejsce i zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 28-30 maja 2010 roku. Natomiast Bartłomiej Sutuła zajął 7 miejsce w swojej grupie.


Powiatowe eliminacje Konkursu Wiedzy Pożarniczej

12.05.2010

W dniu 25 marca 2010 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Eliminacje przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: młodzieży szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), młodzieży szkół gimnazjalnych (II kategoria wiekowa) oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa). Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobom ich likwidacji i zachowania się w przypadku powstania, historii i działalności państwowych i ochotniczych straży. W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele gmin Kuźnica, Szudziałowo, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Korycin, Janów oraz Sidra. Po bardzo zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:
o Szkoły Podstawowe
o I miejsce - Aleksandra Szejda - NSP w Lipinie, gm. Sokółka,
o II miejsce - Szymon Woronowicz - SP w Babikach, gm. Szudziałowo,
o III miejsce - Anna Szuflicka - SP w Białousach, gm. Janów.
o Gimnazja
o I miejsce - Bartłomiej Sutuła - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej,
o II miejsce - Michał Łoszczyk - Gimnazjum w Kuźnicy,
o III miejsce - Michał Białomyzy - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.
o Szkoły Ponadgimnazjalne
o I miejsce - Małgorzata Sutuła - Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej,
o II miejsce - Kinga Skomin - Liceum Ogólnokształcące w Sokółce,
o III miejsce - Szymon Kowalewski - Liceum Ogólnokształcące w Sokółce.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu wręczył Starosta Sokólski - Pan Franciszek Budrowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - bryg. Wacław Greś. Fundatorami upominków było Starostwo Powiatowe w Sokółce, PSS "Społem" Sokółka, Bank PKO BP w Sokółce, Metal Fach Sp. o.o. w Sokółce oraz S.P.H. "Krynka" w Krynkach. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 30 kwietnia br. w Dubiczach Cerkiewnych (powiat hajnowski).


Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

12.05.2010

Dnia 05.03.2010 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze szkół podstawowych, 13 uczniów z gimnazjów, oraz 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsza trójka z poszczególnych kategorii wiekowych zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:

A) Szkoły podstawowe:
1. Kamila Sićko – SP Różanystok
2. Kamil Kiejko – SP Różanystok
3. Łukasz Smarżewski – SP Zwierzyniec Wielki

B) Gimnazja:
1. Michał Białomyzy – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
2. Bartłomiej Sutuła – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Marta Kulmbacz – Gimnazjum w Różanymstoku

C) Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Justyna Wałejko – ZS w Dąbrowie Białostockiej
2. Justyna Pigiel – ZS w Dąbrowie Białostockiej
3. Małgorzata Sutuła – ZS w Dąbrowie Białostockiej


Konkurs na stanowisko dyrektora LO w Dąbrowie Białostockiej

10.05.2010

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej dostępny jest w załączeniu.


24. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

10.05.2010

ŁKS Łomża - Dąb Dąbrowa Białostocka 4:2. Po dwudziestej drugiej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Dąbrowskie obchody 219. rocznicy Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3-Maja.

06.05.2010


Zaproszenie

04.05.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka do udziału w akcji pod nazwą „Biała Niedziela”.
W ramach akcji w dniu 16 maja 2010 r. w godz. 10.00 – 14.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim można będzie nieodpłatnie skorzystać z konsultacji lekarskiej. Konsultacji udzielać będą lekarze ze Szpitala Miejskiego nr 2 w Grodnie, wraz z polskimi kolegami, o następujących specjalnościach:
- kardiolog,
- okulista,
- reumatolog-ortopeda,
- internista,
- gastrolog
Na miejscu możliwy będzie pomiar cukru i ciśnienia krwi.


23. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

04.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Puszcza Hajnówka – 3:0. Po dwudziestej pierwszej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

30.04.2010

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej 2010 r.
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów - drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką w planowanym terminie: 11.05 do 15.05. 2010 r.
• przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o
średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm i zawierają zatopiony
plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp, z pominięciem
obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
• prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były
dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki
znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe człowieka
względnie na uszkodzony naskórek - należy miejsca te gruntownie
przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni należy: trzymać psy na
uwięzi, a koty w zamknięciu.

Dziękujemy za pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.

Podlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

29.04.2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż 4 maja 2010 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe realizowane w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W dziewięćdziesięcio godzinnym szkoleniu „Projektowanie ogrodów” weźmie udział 10 osób, które podpisały kontrakty socjalne i uczestniczą w działaniach aktywnej integracji.
8 maja 2010 r. dobiegną końca trwające od 27 marca br. zajęcia z doradcą zawodowym realizowane w postaci konsultacji indywidualnych.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99