Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

04.03.2010

W BIPie Urzędu zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Placu zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim. Dostępne jest tutaj.


Ocena jakości wody

26.02.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, dostępna jest „Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych w powiecie sokólskim w roku 2009.”


Stypendia edukacyjne

25.02.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że termin składania wniosków na stypendia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrowa Białostocka mija 28 lutego br. (regulamin i wzór wniosku – tutaj).


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.02.2010

Dnia 22 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w referacie BGK

16.02.2010

W BIPie została zamieszczona informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. tutaj.


Lista kandydatów

10.02.2010

W BIPie została zamieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Lista jest dostępna tutaj.


„Paszport do eksportu”

02.02.2010

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Wsparcie na projekty mające na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach - Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne odbędzie się:
17 lutego 2010 r. (środa) – Białystok, RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8

Seminarium informacyjne będzie prowadzone przez pracowników Regionalnej Instytucji Finansującej, udzielających informacji na temat Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podczas seminarium zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące środków unijnych w zakresie wspierania projektów mających na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach. Seminarium w szczególności skierowane jest do przedsiębiorstw, które chcą:
- wejść na nowe rynki europejskie
- wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych
- zwiększyć udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w ogólnej sprzedaży
- wypromować swoją markę na rynkach zagranicznych

W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium informacyjnym oraz program.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

29.01.2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż trwają przygotowania organizacyjne do wdrożenia w 2010 roku realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W lutym br. odbędzie się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu. Na miesiąc marzec zaplanowano rekrutację uczestników projektu.Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

28.01.2010

Do BIPu zostało dodane ogłoszenie o Otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka w 2010 roku.


Badania mammograficzne

28.01.2010

Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce uprzejmie informuje, że w terminie 7 – 8 lutego 2010r. w Dąbrowie Białostockiej będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (pełne roczniki 1941-1960).
Rejestracja na badania mammograficzne odbywa się telefonicznie w Przychodni Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T. N. N. w Białymstoku pod nr 85 6760332, 85 6761322. Rejestrować się można w godzinach 8.00-22.00. Rejestrując się należy podać numer PESEL.


XXX Sesja Rady Miejskiej – 26 stycznia 2010 r.

27.01.2010


Ferie w gminie Dąbrowa Białostocka

26.01.2010

Ferie w gminie Dąbrowa Białostocka


Ogłoszenie o zamówieniu

22.01.2010

Do BIPu zostały dodane ogłoszenie o zamówieniu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka.


Informacja dla szkół podst. i gimnazjów

21.01.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że została ufundowana nagroda w postaci zagranicznej wycieczki dla trzech uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w roku szkolnym 2009/2010 zgodnie z Regulaminem przyznawania tytułu „Najlepszy uczeń w gminie Dąbrowa Białostocka".


Gmina w zimowej szacie

19.01.2010XXX Sesja Rady Miejskiej

19.01.2010

XXX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Konkurs projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

19.01.2010

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego dostępne jest tutaj.


Szkolenie dla strażaków

15.01.2010

Gmina Dąbrowa Białostocka wspólnie z gminą Lipsk otrzymały środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na projekt pt. Strażak z OSP z uprawnieniami pilarza z gmin Dąbrowa Białostocka-Lipsk. W ramach projektu zostanie przeszkolonych po 15 strażaków z każdej gminy, którzy uzyskają kwalifikacje pilarza.


Modernizacja Roku 2009

15.01.2010


Zarządzenie 2/09

14.01.2010

Do Biuletynu Informacji Publicznej zostało dodane Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.


18. Finał WOŚP

12.01.2010

10 stycznia 2010 r. również w Dąbrowie Białostockiej odbył się 18. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 wolontariuszy w czasie ulicznej kwesty zebrało 5.882,04 zł. Z wejściówek na koncert w kinie Lotos zebrano 576,23 zł. Natomiast z licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców uzyskano kwotę 889,00 zł. W sumie na rzecz WOŚP zebrano 7.347,27 zł.


Integracyjna choinka

12.01.2010

9 stycznia 2010 r. w kinie Lotos odbyła się choinka integracyjna ph. I Ty możesz zostać św. Mikołajem. W imprezie wzięło udział 210 dzieci z całej gminy. Obejrzały przedstawienie lalkowe oraz otrzymały świąteczne paczki.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

07.01.2010

W BIPie Urzedu zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Ogłoszenie jest dostępne tutaj.


Dąbrowa noworoczno-zimowa

05.01.2010


Nowe publikacje

05.01.2010

Przy wsparciu finansowym gminy zostały wydane publikacje dotyczące historii, geografii, przyrody gminy Dąbrowa Białostocka.


Oświetlenie ul. Wojska Polskiego

05.01.2010

30 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego. Na odcinku od ul Konopnickiej do 11-go Listopada ustawiono 39 lamp wraz z oświetleniem ronda. Wartość zadania wyniosła 122.627,00 zł, a jego wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Gromko Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka na koloniach Nowej Wsi

05.01.2010

30 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi polnej w sołectwie Nowa Wieś. Usypano 1134 mb nowej żwirówki. Wartość zadania wyniosła 83.329,00 zł, a jego wykonawcą była firma Wykopy Ziemne i Usługi Transportowe Marek Zabłocki Sokółka.


Żwirówka w Małyszówce Kolonii

05.01.2010

30 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi żwirowej w sołectwie Małyszówka Kolonie. Usypano 500 mb nowej żwirówki. Wartość zadania wyniosła 17.080,00 zł, a jego wykonawcą była firma Wykopy Ziemne i Usługi Transportowe Marek Zabłocki Sokółka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99