Najnowsze wiadomości

Zaproszenie na wykład

11.03.2011Informacja ARiMR

07.03.2011Nowe ogłoszenie

03.03.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na przeprowadzenie audytu wewnętrznego.


Spotkanie sołtysów kadencji 2011-2014

02.03.2011

1 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sołtysów z gminy Dąbrowa Białostocka wybranych na kadencję 2011-2014. Spotkanie uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Dębina”, który obchodzi w br. 10-lecie działalności artystycznej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz podziękowali za społeczną pracę sołtysom, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji. 16 sołtysów otrzymało pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Ci z nich, którzy pełnili swoje funkcje najdłużej: Edward Rećko z Lewek (58 lat), Józef Andrejczyk ze Zwierzyńca Wielkiego (30 lat), Władysław Pauk z Ostrowia kolonii (26 lat), otrzymali także pamiątkowe grawertony i książki. Sołtysi otrzymali służbowe teczki oraz materiały związane z ich sołectwami. Następnie zostały przedstawione informacje dotyczące: wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2011-2014, uprawnień i obowiązków sołtysów i rad sołeckich, zasad tworzenia i wydatkowania funduszu sołeckiego, umarzania podatku na podstawie wniosku na padłe zwierzęta hodowlane, wyborów do Podlaskiej Izby Rolniczej, tworzenia i funkcjonowania gminnej spółki wodnej, likwidacji szkód łowieckich, zasad wycinki drzew, powszechnego spis ludności i mieszkań. Na zakończenie obecni sołtysi wraz z Burmistrzem wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.03.2011


W dniu 14 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej. Na spotkaniu zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2011 roku projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Rozpocznie się także rekrutacja uczestników.


Ogłoszenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

28.02.2011

Ogłoszenie na temat przystąpienia Biebrzańskiego Parku Narodowego do sporządzania Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów "Ostoja Biebrzańska" i "Dolina Biebrzy" dostępne jest tutaj


Obrady Związku Komunalnego Biebrza

28.02.2011

25 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Komunalnego Biebrza. W czasie obrad wybrano nowe władze Związku. Przewodniczącym Zgromadzenia ZK Biebrza został Jerzy Demiańczuk (miasto Augustów), a jego zastępcami Irena Pycz (Suchowola) oraz Grzegorz Robert Curyło (miasto Grajewo). Przewodniczącym Zarządu ZK Biebrza został Andrzej Lićwinko (Dabrowa Białostocka), jego zastępcą Tadeusz Ciszkowski (Dąbrowa Białostocka). Członkami Zarządu ZK Biebrza zostali: Piotr Gabriel Haffke (Goniądz) Jan Joka (Jaświły), Zbigniew Karwowski (Mońki), Kazimierz Kożuchowski (miasto Augustów), Adam Kiełczewski (miasto Grajewo). W skład Komisji Rewizyjnej ZK Biebrcza weszli: przewodniczący – Marek Jarosz (Jaświły), członkowie: Tadeusz Drągiewicz (Sztabin), Zbigniew Tadeusz Buksiński (gmina Augustów), Edward Sławomir Klepacki (Mońki), Czesław Karpiński (Rajgród).


Zaproszenie na wykład

25.02.2011


Doposażenie wysypiska śmieci

25.02.2011

18 lutego 2011 r. w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce podpisanie umowy na przekazanie placu budowy na doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej (budowa stacji transformatorowej oraz wodociągu). Wartość robót wyniesie ok. 200 tys. zł. Inwestorem jest BIOM Sp. z o. o., a wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Gromko ul. Jasionówka 8, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Inwestycja powstaje w ramach Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”.


Nagroda FRDL

25.02.2011

23 lutego 2011 r. w siedzibie Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku miało miejsce podsumowanie działań podlaskich samorządów w zakresie szkolenia swoich pracowników w roku 2010. Za szczególną aktywność w tej dziedzinie zostało wyróżnionych 11 gmin, w tym gronie znalazła się także Dąbrowa Białostocka.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

24.02.2011

Dnia 17 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Analizie poddano także sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w oparciu o dane GUS. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Uniwersytet Trzeciego Wieku

24.02.2011

20 lutego 2011 r. w restauracji „Sympatia” Fundacja Gama rozpoczęła działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Białostockiej. W czasie spotkania miał miejsce wykład prof. dr hab. Małgorzaty Halickiej nt. Aspekty demograficzne związane z osobami starszymi.
Kolejne spotkanie odbędzie się 27 lutego (niedziela) 2011 r. o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1. Wykładowcą będzie dr hab. med. Z. Beata Wojszel z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z tematem: „Przyczyny zaburzeń pamięci w starości. Czy można temu zaradzić?”
Wstęp na wykład jest wolny dla wszystkich chętnych.Informacja o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

16.02.2011

VI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 22 lutego 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Konkurs

01.02.2011

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutajInformacja KRUS OR Białystok

31.01.2011

W związku z obowiązkiem posiadania przez rolników obowiązkowego ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych KRUS OR w Białysmtoku przesyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która dostępna jest tutaj


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

31.01.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2011 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Działania projektowe zostaną skierowane do 26 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka (bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników).
Rekrutacja do projektu przewidziana jest na miesiąc marzec br. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowanych do wyboru 5 szkoleń zawodowych, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka.Nowe ogłoszenie

24.01.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Nierośno - Reszkowce "


Druhny w OSP Jaczno

24.01.2011

15.01.2011 r. w OSP Jaczno miała miejsce uroczysta zbiórka, w czasie której zostali przyjęci nowi członkowie. Ślubowanie złożyło sześć druhen oraz dwaj druhowie. Panie utworzyły pierwszą w gminie Dąbrowa Białostocka żeńską drużynę OSP.


Informacja o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.01.2011

V Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 25 stycznia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Fundacja GAMA przystępuje do realizacji projektu „Złota jesień życia”

19.01.2011


Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach

13.01.2011

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie informacji o terminach złożenia sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. dostępny jest tutaj.
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach jednoscześnie informuje, że na stronie Delegatury znajdują się druki sprawozdań finansowych, oświadczeń zastępujących sprawozdanie finansowe oraz wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących zasad gospodarki finansowej komitetów wyborczych.


Finał 19. WOŚP

13.01.2011

W dniach 8-10 stycznia 2011 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce imprezy związane z finałem 19. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Towarzyszyło im kwestowanie na ulicach oraz licytacje w czasie występów. W sumie zebrano 6.621,81 zł.


Podziękowania od Gminy Wilków

04.01.2011


Bezpłatne szkolenia

29.12.2010


Podziękowania

27.12.2010
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112