Najnowsze wiadomości

19. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

11.04.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – Concordia Elbląg – 1:0. Po dziewiętnastej rundzie Dąb awansował na 6. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Zaproszenie na wykład

08.04.2011
Informacja o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.04.2011

VII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 15 kwietnia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Wynik wyborów do Izb Rolnicznych

05.04.2011

Wyniki wyborów w gminie Dąbrowa Białostocka do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 3 kwietnia 2011 r. tutaj


18. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

05.04.2011

Promień Mońki – Dąb Dąbrowa Białostocka – 0:0. Po osiemnastej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.Zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

31.03.2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Zarządzeniem 6/11 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 31 stycznia 2011r. w gminie Dąbrowa Białostocka został powołany zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, sądu oraz kultury.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie zadań podmiotów i specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Obsługą organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Przebudowa wysypiska śmieci

30.03.2011

25 marca 2011 r. miało miejsce podpisanie umowy na przekazanie placu budowy pod przebudowę wysypiska śmieci w Dąbrowie Białostockiej. Prace będą polegały na budowie stacji przeładunkowej, wagi oraz budynku socjalnego. Zadanie jest realizowane przez Spółkę BIOM.


Termomodernizacja szkoły podstawowej

30.03.2011


Rozpoczęto termomodernizację budynku dąbrowskiej szkoły podstawowej.


Termomodernizacja przedszkola-żłobka

30.03.2011


Rozpoczęto termomodernizację budynku dąbrowskiego przedszkola-żłobka.


Asfalt w ulicy Orzeszkowej

30.03.2011

Trwa budowa drogi asfaltowej w ul. Orzeszkowej.


Asfalt w ulicy Górnej i Pięknej

30.03.2011

Trwa budowa drogi asfaltowej w ul. Górnej i Pięknej.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

25.03.2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. więcej informacji tutaj.

Zapraszamy również do zapoznania się z wersją demonstracyjną aplikacji formularza do samospiu internetowego zobacz więcej.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

24.03.2011

Firma Lechaa Consulting Sp. z.o.o. realizująca projekt Droga do celu zaprasza rolników oraz domowników rolników z województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia więcej tutaj


Zaproszenie na wykład

24.03.2011


Droga w łąki

23.03.2011

Rozpoczęły się prace przy budowie drogi żwirowej w łąki na koloniach Kamiennej Starej od Osmołowszczyzny.


Asfalt Nierośno-Reszkowce

23.03.2011

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi Nierośno-Reszkowce z drogi brukowcowej na drogę asfaltową.12 marca spotkanie z Posłem na Sejm RP

17.03.2011

12 marca (sobota) 2011 r. w sali widowiskowej dąbrowskiego ośrodka kultury odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Tołwińskim. Głównym tematem spotkania była sytuacja w polskim rolnictwie.


Zaproszenie na wykład

11.03.2011Informacja ARiMR

07.03.2011Nowe ogłoszenie

03.03.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na przeprowadzenie audytu wewnętrznego.


Spotkanie sołtysów kadencji 2011-2014

02.03.2011

1 marca 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sołtysów z gminy Dąbrowa Białostocka wybranych na kadencję 2011-2014. Spotkanie uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Dębina”, który obchodzi w br. 10-lecie działalności artystycznej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz podziękowali za społeczną pracę sołtysom, którzy zakończyli pełnienie swojej funkcji. 16 sołtysów otrzymało pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Ci z nich, którzy pełnili swoje funkcje najdłużej: Edward Rećko z Lewek (58 lat), Józef Andrejczyk ze Zwierzyńca Wielkiego (30 lat), Władysław Pauk z Ostrowia kolonii (26 lat), otrzymali także pamiątkowe grawertony i książki. Sołtysi otrzymali służbowe teczki oraz materiały związane z ich sołectwami. Następnie zostały przedstawione informacje dotyczące: wyników wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2011-2014, uprawnień i obowiązków sołtysów i rad sołeckich, zasad tworzenia i wydatkowania funduszu sołeckiego, umarzania podatku na podstawie wniosku na padłe zwierzęta hodowlane, wyborów do Podlaskiej Izby Rolniczej, tworzenia i funkcjonowania gminnej spółki wodnej, likwidacji szkód łowieckich, zasad wycinki drzew, powszechnego spis ludności i mieszkań. Na zakończenie obecni sołtysi wraz z Burmistrzem wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.03.2011


W dniu 14 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej. Na spotkaniu zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2011 roku projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Rozpocznie się także rekrutacja uczestników.


Ogłoszenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

28.02.2011

Ogłoszenie na temat przystąpienia Biebrzańskiego Parku Narodowego do sporządzania Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów "Ostoja Biebrzańska" i "Dolina Biebrzy" dostępne jest tutaj


Obrady Związku Komunalnego Biebrza

28.02.2011

25 lutego 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Komunalnego Biebrza. W czasie obrad wybrano nowe władze Związku. Przewodniczącym Zgromadzenia ZK Biebrza został Jerzy Demiańczuk (miasto Augustów), a jego zastępcami Irena Pycz (Suchowola) oraz Grzegorz Robert Curyło (miasto Grajewo). Przewodniczącym Zarządu ZK Biebrza został Andrzej Lićwinko (Dabrowa Białostocka), jego zastępcą Tadeusz Ciszkowski (Dąbrowa Białostocka). Członkami Zarządu ZK Biebrza zostali: Piotr Gabriel Haffke (Goniądz) Jan Joka (Jaświły), Zbigniew Karwowski (Mońki), Kazimierz Kożuchowski (miasto Augustów), Adam Kiełczewski (miasto Grajewo). W skład Komisji Rewizyjnej ZK Biebrcza weszli: przewodniczący – Marek Jarosz (Jaświły), członkowie: Tadeusz Drągiewicz (Sztabin), Zbigniew Tadeusz Buksiński (gmina Augustów), Edward Sławomir Klepacki (Mońki), Czesław Karpiński (Rajgród).
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115