Najnowsze wiadomości

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Białostockiej

02.11.2010

Miejska Komisja Wyborcza w Dąbrowie Białostockiej informuje,
że w dniu 4 listopada 2010 r. godz. 10:00 odbędzie się losowanie przyznania numerów listom kandydatówna radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Dąbrowa Białostocka zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.oraz o godz. 11:00 odbędzie się losowanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Dąbrowie Białostockiej
Tomasz Rogoziński


Dwie „schetynówki” dla Dąbrowy

02.11.2010

29 października 2010 r. została ogłoszona Lista Rankingowa Wniosków zgłoszonych do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Lista A Drogi powiatowe, na której do dofinansowania przewidziano drogi Bagny-Krasne, Nierośno-Reszkowce więcej tutaj.


14. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

02.11.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Pogoń Łapy 1:0. Po czternastej rundzie Dąb zajmuje 7. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


13. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

27.10.2010

Motor Lubawa - Dąb Dąbrowa Białostocka 1:2. Po trzynastej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


XXXVII Sesja Rady Miejskiej

27.10.2010

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 września 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

26.10.2010

W dniu 27.09.2010 r. dziesięciu uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej pt. „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakończyło udział w 100 godzinnym szkoleniu „Kucharz – garmażer”. Wzbogaceni w wiedzę teoretyczną i praktyczną beneficjenci zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne przygotowując szereg dań stanowiących egzamin praktyczny.
W ramach anektowanych kontraktów socjalnych zorganizowano dla 6 uczestników dodatkowe szkolenie „ABC przedsiębiorczości – jak założyć i prowadzić własną firmę”, w trakcie którego przekazana zostanie wiedza z zakresu podstaw przedsiębiorczości, tworzenia biznes planu, technik sprzedaży oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z wykorzystaniem programów komputerowych.
W celu wzmocnienia postaw sprzyjających podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej uczestnikom Projektu zorganizowano kolejny cykl zajęć indywidualnych z psychologiem. Zajęcia rozpoczęły się 2 października i potrwają do 13 listopada 2010 r.Nowe ogłoszenie

20.10.2010

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o przetargu na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.


12. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

19.10.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Start Działdowo 0:2. Po dwunastej rundzie Dąb zajmuje 7. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


IV Dąbrowski Almanach Literacki

19.10.2010

17 października 2010 r. w M-GOK w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce promocja IV Dąbrowskiego Almanachu Literackiego Znad Biebrzy. Dziesięciu dąbrowskich poetów opublikowało po 10 swoich wierszy. Wydawcą tomiku jest dąbrowski ośrodek kultury. Na promocji poeci prezentowali swoje wiersze. Recytacji towarzyszyła ciepła kameralna atmosfera.


PŁODY ROLNE ZEBRANE Z TERENU GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

14.10.2010

Wykaz płodów rolnych zebranych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka dla powodzian z gminy Łubnice dostępny jest tutaj.


11. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

11.10.2010

Vęgoria Węgorzewo – Dąb Dąbrowa Białostocka 1:3. Po jedenastej rundzie Dąb zajmuje 7. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Przepust w Osmołowszczyźnie

11.10.2010

8 października 2010 r. miał miejsce odbiór przebudowanego przepustu na drodze powiatowej nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna. Przebudowa polegała na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rurę Ǿ HDPE dł. ok.12 m. Wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość robót wyniosła 30.000,00 zł, z czego 27 tys. zł to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka a 3 tys. zł Starostwa Powiatowego w Sokółce.


Nowe ogłoszenie

11.10.2010

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.Zaproszenie

08.10.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców sołectw zainteresowanych budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 października 2010 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1.Realizacja projektu pn. ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”

07.10.2010

Realizacja projektu pn. ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” więcej tutaj.


Bezpieczniejszy przejazd kolejowy

07.10.2010

Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka k. Grabowa. Wartość zadania kosztuje ok. 1.2000.000,00 zł, z czego udział Gminy Dąbrowa Białostocka wyniesie 610.000,00 zł. Inwestorem jest PKP PLK S.A.


Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza

07.10.2010

Trwa przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza.


Zbiórka zboża na powodzian

05.10.2010

4 października 2010 r. mieszkańcy sołectw Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kamienna Stara kol. starczyli na rzecz powodzian 7750 kg zboża oraz 2750 kg ziemniaków.


Grzybowe żniwa

05.10.2010

Późne lato i wczesna jesień br. zaowocowały obfitością grzybów. W dąbrowskich lasach każdy grzybiarz mógł znaleźć duże ilości borowików, koźlarzy, podgrzybków, kurek, turków, opieniek.


10. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

04.10.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Olimpia Zambrów 2:2. Po dziesiątej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


XXXVI Sesja Rady Miejskiej

27.09.2010

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 28 września 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Wymiana kulturowa: bitwa pod Grunwaldem - historia i teraźniejszość

27.09.2010

Trwa realizacja projektu „Wymiana kulturowa: bitwa pod Grunwaldem - historia i teraźniejszość” pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka i Samorządem Kalwarii (Litwa) przy wsparciu środków z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 „Sąsiedzi w działaniu”. Budżet projektu wynosi 85.692,00 Euro, przy obowiązkowym wkładzie partnerów projektu w wysokości 12.853,80 Euro więcej tutaj.


Nagrody Burmistrza dla nauczycieli

27.09.2010

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XX/145/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał nagrody następującym nauczycielom:
1.Adamowicz Halina - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
2.Andrukiewicz Wojciech - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
3.Byczkowska Elżbieta - Gimnazjum w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
4.Ciszkowska Grażyna Bożena - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku
5.Dzienisik Mirosław - Szkoła Podstawowa w Nierośnie
6.Góralska Alicja - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku
7.Hakało Ewa - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
8.Hańczaruk Mirosław - Gimnazjum w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
9.Janczylik Bożena - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
10.Kochanowska Henryka - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku
11.Maksimczyk Marzanna - Szkoła Podstawowa w ZS-P w Różanymstoku
12.Możejko Lucyna - Szkoła Podstawowa w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
13.Raducha Barbara - Szkoła Podstawowa w ZS-P w Różanymstoku
14.Samojlik Danuta - Samorządowe Przedszkole w ZS-P w Różanymstoku
15.Sanik Rafał - Gimnazjum w ZSS w Dąbrowie Białostockiej
16.Sienkiewicz Bożena - Gimnazjum Nr 2 w ZS-P w Różanymstoku


9. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

27.09.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Czarni Olecko 2:1. Po dziewiątej rundzie Dąb zajmuje 8. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Festyn sołecki w Kamiennej Starej

27.09.2010

26 września 2010 r. w Kamiennej Starej odbył się sołecki festyn. Wykorzystując środki funduszu sołeckiego mieszkańcy zorganizowali doskonałą zabawę. Przy muzyce mogli bawić się starsi i najmłodsi. Szczególnie wielu emocji dostarczyły konkursy sprawnościowe. Jednak zanim doszło do wspólnej zabawy grupa mieszkańców odkrzaczyła otoczenie budynku wiejskiej świetlicy, oszkliła okna, posprzątała wewnątrz budynku oraz dokonała naprawy instalacji elektrycznej. Świetlica w Kamiennej Starej przed laty była znana jako miejsce świetnych wiejskich zabaw. Być może obecnie, po wielu latach gdy była nieczynna, powróci do swojej społecznej funkcji.


Życzenia 200 lat życia

21.09.2010

20 września 2010 r. pan Edward Kuderko z Kuderewszczyzny obchodził 100. urodziny. Z tej okazji Dostojny Jubilat otrzymał najserdeczniejsze życzenia 200 lat życia od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno, przedstawicieli KRUS oraz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. W uroczystości wzięli udział członkowie najbliższej rodziny Jubilata.8. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

20.09.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Zatoka Braniewo 1:0. Po ósmej rundzie Dąb zajmuje 8. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115