Najnowsze wiadomości


Doposażenie dąbrowskiego wysypiska śmieci

14.09.2010

10 września 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej został podpisany kontrakt pomiędzy BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym, Adam Gromko ul. Jasionówka 8, 16-200 Dabrowa Białostocka na Projekt i roboty budowlane na doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej i Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Wartość kontraktu wynosi 558.998,99 PLN.


Dąbrowski targ

14.09.2010

W każdy wtorek na dąbrowskiej targowicy można dokonać atrakcyjnych zakupów.


Wyniki rywalizacji sportowej PWSZS

14.09.2010

Wyniki rywalizacji sportowej Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2009/2010.
1.Klasyfikacja powiatów (17 powiatów):
a)Powiat Sokólski - 3. miejsce
2.Klasyfikacja gmin miejskich i miejsko-wiejskich (32 gminy):
a)Gmina Dąbrowa Białostocka – 9. miejsce
3.Klasyfikacja szkół podstawowych dużych (punktowało 124 szkoły):
a)Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej – 5. miejsce
4.Klasyfikacja szkół podstawowych małych (punktowało 137 szkół):
a)Szkoła Podstawowa w Nierośnie – 38. miejsce
b)Szkoła Podstawowa w Różanymstoku – 75. miejsce
5.Klasyfikacja gimnazjów (punktowało 166 szkół):
a)Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej – 11 miejsce
b)Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku – 163. miejsce
6.Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych (punktowało 94 szkoły):
a) Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej – 45. miejsce


Koszenie dzikich nadbiebrzańskich łąk

14.09.2010

Rolnicy ze wsi Szuszalewo przystąpili do koszenia dzikich nadbiebrzańskich łąk. Praca ta jest skoordynowana z działaniami Biebrzańskiego Parku Narodowego mającymi na celu ochronę pierwotnej przyrody jaka występuje w dolinie Biebrzy. W sumie mają do wykarczowania i wykoszenia 100 ha łąk. Docelowo tym działaniem ma być objętych 400 ha. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie z BPN.


II Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna

10.09.2010

9 września 2010 r. na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się II Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna. W biegu wzięli udział mieszkańcy gminy w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. W sumie dystans po 400 m przebiegło 417 osób pokonując 166,800 km.

.


6. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

09.09.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka – Wissa Szczuczyn 1:0. Po szóstej rundzie Dąb zajmuje 9. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Asfalt w Zwierzyńcu

09.09.2010

7.09.2010 r. miał miejsce odbiór przebudowanej drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Zwierzyniec - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały od km 5+100 do km 6+250 i od km 6+750 do km 7+500. Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, M. Konopnickiej 16, 16-200 Dąbrowa Białostocka; BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość prac wyniosło 548.921,38 zł, z czego 10 % to wkład Powiatu Sokólskiego, a 90% to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka.


Utwardzony szkolny plac w Nierośnie

09.09.2010

7 września 2010 r. miał miejsce odbiór utwardzonego szkolnego placu przy SP w Nierośnie. Dotychczasowy podmokły grunt został zastąpiony żwirem i pospółka, które spowodują, że plac będzie suchy. Wartość prac wyniosła 21.404,53 zł, a ich wykonawcą była firma Usługi Transportowe i Handlowe Wnukowski Tadeusz 15-315 Lipsk, Kościelna 7.


Oświetlenie cerkwi w Dąbrowie

09.09.2010

3 września 2010 r. miał miejsce odbiór oświetlenia cerkwi w Dąbrowie Białostockiej. Wartość robót wyniosła 42.700,00 zł, a ich wykonawcą była firma „Lighting System” Wioletta Jodłowska ul. Hugona Kołłątaja 4/10, 18-400 Łomża.


Oświetlenie cerkwi w Jacznie

09.09.2010

3 września 2010 r. miał miejsce odbiór oświetlenia cerkwi w Jacznie. Wartość robót wyniosła 13.786,00 zł, a ich wykonawcą była firma „Lighting System” Wioletta Jodłowska ul. Hugona Kołłątaja 4/10, 18-400 Łomża.


Nakładka asfaltowa w Jałówce

09.09.2010

30.08.2010 r. miał miejsce odbiór naprawionej nawierzchni drogi asfaltowej na długości 200 m we wsi Jałówka. Uszkodzenia spowodowane były przez mroźną zimę. Wartość robót wyniosła 45.994,00 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka..


Polbruk na ul. Dębowej

09.09.2010

27.08.2010 r. miał miejsce odbiór ułożonego polbruku (97 m2) na chodniku przy ul. Dębowej. Wartość robót wyniosła 10,359,63 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Polbruk przy remizie w Olszy

09.09.2010

26.08.2010 r. miał miejsce odbiór ułożonego polbruku (62 m2) do garażu i biura przy remizie OSP w Olszy. Wartość robót wyniosła 13.476,12 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka do Szuszalewa

09.09.2010

17.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 1247B od drogi nr 673 - Szuszalewo. Wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość prac wyniosła 42.700,00 zł, z czego 10 % to wkład Powiatu Sokólskiego, a 90% to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka do Trzechrzeczek

09.09.2010

16.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 1346B od drogi nr 1345B - Trzyrzeczki Wykonawcą robót była Firma Usługowo-Handlowa Waldemar Kulawik, ul. ST. Konarskiego 26 16-300 Augustów. Wartość prac wyniosła 65.758,00 zł, z czego 10 % to wkład Powiatu Sokólskiego, a 90% to wkład Gminy Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka w Brzozowie

09.09.2010

10.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi gruntowej na długości 111 m w Brzozowie. Wartość robót wyniosła 10.339,19 zł, a ich wykonawcą firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz, ul. Krzyżanowskiego 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka na koloniach Stocka

09.09.2010

3.08.2010 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi gruntowej na długości 625 m na koloniach północnych wsi Stock. Wartość robót wyniosła 34.121,88 zł, a ich wykonawcą firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Parking w Różanymstoku

09.09.2010

15.06.2010 r. miał miejsce odbiór rozbudowy parkingu (913,15 m2) w Różanymstoku. Wartość robót wyniosła 33.269,91 zł, a ich wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Nowe ogłoszenie

09.09.2010

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Bł. (Kalno).


II Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna

08.09.2010


Gminne Dożynki – Różanystok 2010

07.09.2010

5 września 2010 r. w Różanymstoku odbyły się gminne dożynki. Uroczystościom kościelnym przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Kutwiński, który we wzruszających słowach mówił o ciężkiej pracy rolnika. Po nabożeństwie orszak dożynkowy przemaszerował na pobliski parking. Po odegraniu Hymnu Narodowego i Roty zebranych powitał burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski. Wśród gości była delegacja z partnerskiego miasta Mołodeczno na Białorusi. Starostowie dożynkowi Anna Sawastynowicz (Stock) i Wojciech Sieńko (Nowinka) wręczyli burmistrzowi bochen chleba, którym następnie podzielili się ze zgromadzonymi mieszkańcami gminy. Duże zainteresowanie wzbudził Turniej Wsi. W wyniku rywalizacji sołectwa zajęły następujące miejsca: Jasionówka Kolonia – I, Wroczyńszczyzna – II, Miedzianowo – III, Reszkowce – IV, Bagny – V, Małowista – VI. Jednak nie miejsca były najważniejsze, a radość ze wspólnej zabawy. Wręczone zostały nagrody w konkursie na najładniej zagospodarowaną przyzagrodową oczyszczalnię ścieków. Nagrody otrzymali: Marek Dmochowski (Reszkowce), Stanisław Lulewicz (Bagny). Tadeusz Stankiewicz (Trzyrzeczki), Przyznano również wyróżnienie: Wojciechowi Jedlińskiemu (Jasionówka Kolonia), Andrzejowi Kamlińskiemu (Kropiwno), Janowi Kułakowi (Hamulka). Uczestnicy dożynek mieli okazję zwiedzić różne wystawy i prezentacje, zjeść porcję bigosu, zakupić ciasta, owoce, przejechać się bryczką. Dużo wrażeń dostarczyło rozstrzygnięcie loterii fantowej. Na scenie występowali artyści bawiąc młodszych i starszych. Śmiech wywoływały skecze i piosenki zespołu Hanka Podlasianka i jej babeczki. Wieczór zakończył występ gwiazdy estradowej – Shazzy.
Unijne pieniądze dla Dąbrowy

06.09.2010


6 września 2010 r. Burmistrz Dąbrowy i Skarbnik Gminy podpisali z Województwem Podlaskim Umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Zadanie obejmuje termomodernizację i instalację systemu kolektorów słonecznych na budynkach Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej oraz Samorządowego Przedszkola-Żłobka w Dąbrowie Białostockiej Wartość zadania wyniesie 2.544.868,29 PLN, w tym koszty kwalifikowane 2.484.689,55 PLN. Kwota dofinansowania wyniesie 1.862.517,16 PLN przy obowiązkowym wkładzie własnym 621.172,39 PLN.


Chory bocian

06.09.2010

2 września 2010 r. w pobliżu Dąbrowy Białostockiej został schwytany chory bocian. Przewieziono go do ośrodka rehabilitacyjnego przy Biebrzańskim Parku Narodowym.


Konkurs projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

06.09.2010

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego dostępne jest tutaj.Żurawie przed odlotem

06.09.2010

Od wielu lat na początku września żurawie „sejmikują” na polach kolonii Osmołowszczyzna (w kierunku Kamiennej Starej).


Plac zabaw przy SP w Kamiennej Nowej

06.09.2010

3 września 2010 r. miał miejsce odbiór placu zabaw przy SP w Kamiennej Nowej. Jego wykonawcą jest Firma „Ostrowia” Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo. Koszt robót wyniósł 17.915,70 zł. Środki finansowe na budowę zostały przekazane z funduszu sołeckiego przez sołectwa: Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kamienna Stara Kolonie, Nowa Wieś.


Zmiany w oświacie

02.09.2010

0d 1 września 2010 r. w dąbrowskiej oświacie zaszło szereg zmian. Na kolejną 5-letnią kadencję dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej został powołany mgr Jerzy Białomyzy. Na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie, na kadencję 2010-2015, została powołana mgr Jolanta Żdanuk. W Różanymstoku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego weszły: Samorządowe Przedszkole w Różanymstoku, Szkoła Podstawowa w Różanymstoku, Gimnazjum nr 2 w Różanymstokuy. Na rok szkolny 2010/2011 p.o. dyrektora tej placówki została powołana mgr Iwona Granacka.


Złoty jubileusz małżeństwa

01.09.2010

28 sierpnia 2010 r. 25 par małżeńskich z terenu gminy Dąbrowa Białostocka otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115