Najnowsze wiadomości

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

25.06.2010

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 czerwca 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nagrody za uczniowskie osiągnięcia

23.06.2010

Z okazji zbliżającego się końca roku szkolnego 2009/2010 Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał nagrody uczniom gminnych szkół za uzyskanie tytuły „Najlepszy uczeń Gminy Dąbrowa Białostocka”, osiągnięcia w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i rywalizacji sportowej. Nauczyciele za przygotowanie uczniów otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej oraz z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Różanymstoku.
30. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

23.06.2010

Piast Białystok - Dąb Dąbrowa Białostocka 4:1. Po zakończeniu sezonu Dąb zajął 1. miejsce w tabeli rozgrywek i awansował do III ligi. (więcej tutaj).


Wyniki I tury Wyborów Prezydenta

21.06.2010

Wyniki I tury Wyborów Prezydenta z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka dostępne są w załączeniu.


Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

20.06.2010

Trwa budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Na zdjęciu oczyszczalnia przy zabudowaniach państwa Kułaków w Kamiennej Starej Kolonii.


Najlepszy uczeń 2009/2010

20.06.2010

Wykaz uczniów, którzy uzyskali tytuł „Najlepszy uczeń w Gminie Dąbrowa Białostocka w roku szkolnym 2009/2010” oraz Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Białostockiej znajduje się w załączeniu.


Wiejski czyn społeczny

18.06.2010

Mieszkańcy kolonii Stock w miesiącu czerwcu 2010 r. zorganizowali się do wspólnej pracy społecznej. W ciągu dwóch dni, korzystając z wiejskiej żwirowni i własnego transportu, poprawili stan nawierzchni wiejskiej drogi żwirowej. Urząd Miejski w Dąbrowie wsparł prace mieszkańców zapewniając koparkę oraz równiarkę.


Żwirówka na koloniach wsi Krugło

18.06.2010

16 czerwca 2010 r. została odebrana zmodernizowana droga żwirowa łącząca wieś Krugło z koloniami zachodnimi. Długość zmodernizowanej drogi wyniosła 1500 m., a wartość robót 40.000,14 zł. Wykonawcą zadania była firma - Usługi Transportowe i Handel, Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna, 16-315 Lipsk.


Odbiór drogi z rekultywacji

18.06.2010

16 czerwca 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór zmodernizowanej drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych koloni zachodnich wsi Krugło. Długość zmodernizowanej drogi wyniosła 770 m., a wartość robót 97.893,19 zł. Wykonawcą zadania była firma - Usługi Transportowe i Handel, Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna, 16-315 Lipsk. Środki finansowe pochodziły z tzw. funduszu rekultywacji, którym dysponuje Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz budżetu gminy Dąbrowa Białostocka.


Boiska wielofunkcyjne

18.06.2010

Trwają prace na terenie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabud. położonej w Zwierzyńcu Wielkim

18.06.2010

Ogłoszenie jest dostępne w załączeniu.


29. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

14.06.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Rudnia Zabłudów 3:0. Po dwudziestej dziewiątej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Pozyskaj bezzwrotne środki finansowe na rozwój firmy

09.06.2010


28. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

08.06.2010

Gryf Gródek - Dąb Dąbrowa Białostocka 1:2. Po dwudziestej siódmej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


"Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"

02.06.2010

W ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 są przewidziane stypendia dla uzdolnionych uczniów.
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXTX/448/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 1 12, póz. 1632).
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2009/2010, za który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r., na formularzu określonym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.
Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 307).


Powiatowe przetargi na dąbrowskie drogi

02.06.2010

Powiatowe przetargi na dąbrowskie drogi (więcej tutaj: www.pzdsokolka.internetdsl.pl/index.php?go=przetargi.


Oświetlenie w ul. Armii Krajowej

02.06.2010

2 czerwca 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór oświetlenia w ul. Armii Krajowej, w którym wzięli udział radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz wykonawcy zadania.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora

02.06.2010

Do BIPu zostało dodane Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku.


Różanystok – solary

02.06.2010

Trwa montaż instalacji solarnej na kotłowni w Różanymstoku.


XV Dni Dąbrowy Białostockiej - zdjęcia z 30 maja

02.06.2010
XV Dni Dąbrowy Białostockiej - zdjęcia z 29 maja

02.06.2010
27. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

31.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn 0:0. Po dwudziestej szóstej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2010

31.05.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


26. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

27.05.2010

Włókniarz Białystok - Dąb Dąbrowa Białostocka 2:1. Po dwudziestej piątej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

25.05.2010

sad


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.05.2010

W dniu 24 maja 2010 r. dobiegło końca 90 godzinne szkolenie „Projektowanie ogrodów” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Dziesięcioro uczestników szkolenia w ramach zajęć praktycznych wykonało dokumentację projektową trawników znajdujących się przy budynku Urzędu Miejskiego. Zrealizowano pierwszy etap projektu, tj. zagospodarowano trawnik poprzez wykonanie roślinnego herbu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka oraz nasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych.


Program XV Dni Dąbrowy Białostockiej,

24.05.2010

29 maja /sobota/
10:00 Uroczysta sesja Rady Miejskiej – Urząd Miejski
14:00 Podlaski Zlot BMW – parking przy kościele
21:30 Koncert zespołu „Ich Troje” – stadion miejski
23:00 Kolorowa noc nad Dąbrową - pokaz sztucznych ogni

30 maja /niedziela/ - stadion miejski
10:00-13:00 II Dąbrowski Pokaz Konia
13:00 Uroczyste otwarcie XV Dni Dąbrowy Białostockiej
13:15-15:30 Występy artystyczne – w tym występ zespołu z Kalwarii (Litwa)
15:30-16:00 Rozstrzygnięcie Loterii „Kobyłka dla szczęśliwca”,
Rozstrzygnięcie konkursów: Kreator Roku 2010, Największy Klinek Twarogowy, Twarogowe Pyszności, Strofy o Serze,
Wielkie Bigosowanie – darmowa porcja bigosu dla każdego
16:15 Występy artystyczne
20:00 Koncert zespołu „Happysad”

1 czerwca /wtorek/ godz. 10:00 - stadion miejski
Dzień Dziecka


Asfalt do Harasimowicz

21.05.2010

20 maja 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór wyremontowanej drogi z Dąbrowy Białostockiej do Harasimowicz na gminnym odcinku drogi. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy i sołtysi trzech sołectw (Harasimowicze, Harasimowicze kolonie, Ostrowie kolonie), duchowieństwo, przedstawiciele władz gminnych, wykonawca zadania. Wszyscy z zadowoleniem mówili o gminnej inwestycji, która polepszy jakowość komunikacji na tym obszarze. Zadanie nosiło nazwę: Przebudowa drogi gminnej nr 103527B w drodze Harasimowicze (2722 mb). Jego wykonawcą była firma: BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość robót wyniosła kwotę - 882.493,30 zł.


Roślinny herb

20.05.2010

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej powstał herb miasta utworzony z roślin. Kompozycja wykonana została przez uczestników szkolenia pt. Projektowanie ogrodów. Szkolenie zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Oberwanie chmury”

20.05.2010

17 maja 2010 r. ok. godz. 14.00 nad dąbrowską gminą miało miejsce przysłowiowe „oberwanie chmury”. Gwałtownie padający deszcz wraz z gradem spowodował szybki przybór wód w rzekach i rowach melioracyjnych. Spływająca z pól i łąk woda zniszczyła wiele odcinków żwirowych dróg oraz uszkodziła przepusty. W Jasionówce woda przelewała się przez wojewódzką drogę. W Dąbrowie rzeka Kropiwna przelewała się przez ul. Łąkową i podtopiła posesje przy ul. Kołłątaja i 11 Listopada.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112