Najnowsze wiadomości

Szkolenie rachmistrzów

17.07.2010

W dniach 15-17 lipca 2010 r. odbywało się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej szkolenie rachmistrzów Powszechnego Spisu Rolnego 2010 z terenu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola. Szkolenie przeprowadziły pracownice Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z Białegostoku.


Wiejski plac zabaw

16.07.2010

16 lipca 2010 r. zakończyły się prace przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żwierzyńcu Wielkim.


Żwirówka do Trzechrzeczek

16.07.2010

Trwają prace przy przebudowie drogi żwirowej do Trzechrzeczek od strony Kuderewszczyzny.


Przyzagrodówki

16.07.2010

Trwa realizacja projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka.


600. rocznica bitwy pod Grunwaldem

15.07.2010

15 lipca 2010 r. mija 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem, w czasie której połączone wojska polsko-litewskie pokonały Krzyżaków (więcej tutaj: grunwald2010.warmia.mazury.pl)


Odkrzaczanie drogi do Zwierzyńca

14.07.2010

Trwa odkrzaczanie drogi z Dąbrowy Białostockiej do Zwierzyńca Wielkiego.


Żwirówka w Szuszalewie

14.07.2010

Rozpoczął się remont drogi żwirowej od drogi wojewódzkiej Dąbrowa–Lipsk do Szuszalewa. Nowa nawierzchnia żwirowa poprawi komfort jazdy.


Przepust w Sadku

14.07.2010

14 lipca 2010 r. oddano do użytku wyremontowany przepust na rowie melioracyjnym w Sadku. Nowy przepust pozwoli na odprowadzenie dużej ilości wód z wiosennych roztopów oraz opadowych, a także na bezpieczną komunikację pojazdami samochodowymi i rolniczymi.


Remont drogi polnej na koloniach Harasimowicz

14.07.2010

Trwa remont drogi polnej na koloniach Harasimowicz. Z drogi polnej, wąskiej i błotnistej stanie się wygodną żwirówką o szerokości 9 m.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

08.07.2010

W dniu 28 czerwca 2010 r. rozpocznie się osiemdziesięcio godzinne szkolenie zawodowe „Profesjonalny opiekun dziecięcy” realizowane w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W trakcie szkolenia 10 uczestników zostanie zapoznanych między innymi z pielęgnacją, żywieniem i zasadami udzielania pierwszej pomocy dziecku, a także podstawami psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz profilaktyki logopedycznej i aspektami opieki nad dzieckiem z deficytem rozwojowym.
Na lipiec br. zaplanowano także przeprowadzenie dla 30 uczestników projektu 20 godzinnych warsztatów z psychologiem, ukierunkowanych na rozwijanie, wzmacnianie postaw sprzyjających aktywności zawodowej oraz motywacji do podejmowania działań w tym zakresie.


Miejsce rekreacyjne w Zwierzyńcu Małym

07.07.2010

Mieszkańcy Zwierzyńca Małego, wykorzystując fundusz sołecki, własną pracę, swoje środki finansowe oraz gminną działkę, urządzili wspaniałe miejsce do rekreacji. Wykorzystali ciek wodny i zbudowali półwysep, a na nim altanę do sąsiedzkich spotkań.


Fundusz sołecki w Małowistej

07.07.2010

Mieszkańcy Małowistej z funduszu sołeckiego, na gminnej działce, urządzili boisko wiejskie do piłki nożnej.


Nowa żwirówka w sołectwie Łozowo kolonie

05.07.2010


Nowa żwirówka w sołectwie Bity Kamień

05.07.2010


Wyniki II tury Wyborów Prezydenta

04.07.2010

Wyniki II tury Wyborów Prezydenta z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka dostępne są w załączeniu.


Budowa boisk

02.07.2010

Trwa budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk szkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.


Słoneczne ciepło w Różanymstoku

02.07.2010

30 czerwca 2010 r. w Różanymstoku oddano do użytku „Instalację solarną do przygotowania ciepłej wody na obiekcie kotłowni w Różanymstoku”. Urządzenie wykorzystywać będzie promienie słoneczne do podgrzania ciepłej wody dla mieszkańców Różanegostoku i zastąpi wykorzystywany w tym celu olej opałowy. Wartość inwestycji wyniosła: 267.107,12 zł. Środki finansowe pochodziły z PROW WP. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - EKO ENERGA P. Szutkiewicz Sp. J., 15-206 Białystok, ul. J. K. Branickiego 33, Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RAPID" Sp. z o. o., 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7.


Nietypowy zbiór siana

02.07.2010

Nietypowy, ale pomysłowy sposób pracy przy sianie zastosował jeden z rolników na łące na koloniach wsi Stock. Jako maszyny pociągowej użył pojazdu samochodowego.


Badania mammograficzne

02.07.2010

W terminie 12 – 13 lipca 2010r. w Dąbrowie Białostockiej będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Rejestracja na badania mammograficzne odbywa się telefonicznie pod nr 0 801 080 007, 58 666-24-44. Rejestrować się można w godzinach 8.00-16.00. Rejestrując się należy podać numer PESEL i numer telefonu.


Konkursy na dyrektorów gminnych szkół

02.07.2010

30 czerwca 2010 r. odbyły się konkursy na dyrektorów gminnych szkół. Na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej zgłosiła się jedna osoba. Dyrektorem ponownie został mgr Jerzy Białomyzy. Na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie zgłosiły się 2 osoby. Dyrektorem została mgr Jolanta Żdanuk. Na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku nikt się nie zgłosił.


Wystawa rolnicza w Szepietowie

28.06.2010

27 czerwca 2010 r. grupa dąbrowskich rolników zwiedziła XVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz VI Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego w Szepietowie.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

25.06.2010

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 czerwca 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nagrody za uczniowskie osiągnięcia

23.06.2010

Z okazji zbliżającego się końca roku szkolnego 2009/2010 Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał nagrody uczniom gminnych szkół za uzyskanie tytuły „Najlepszy uczeń Gminy Dąbrowa Białostocka”, osiągnięcia w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i rywalizacji sportowej. Nauczyciele za przygotowanie uczniów otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej oraz z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Różanymstoku.
30. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

23.06.2010

Piast Białystok - Dąb Dąbrowa Białostocka 4:1. Po zakończeniu sezonu Dąb zajął 1. miejsce w tabeli rozgrywek i awansował do III ligi. (więcej tutaj).


Wyniki I tury Wyborów Prezydenta

21.06.2010

Wyniki I tury Wyborów Prezydenta z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka dostępne są w załączeniu.


Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

20.06.2010

Trwa budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Na zdjęciu oczyszczalnia przy zabudowaniach państwa Kułaków w Kamiennej Starej Kolonii.


Najlepszy uczeń 2009/2010

20.06.2010

Wykaz uczniów, którzy uzyskali tytuł „Najlepszy uczeń w Gminie Dąbrowa Białostocka w roku szkolnym 2009/2010” oraz Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Białostockiej znajduje się w załączeniu.


Wiejski czyn społeczny

18.06.2010

Mieszkańcy kolonii Stock w miesiącu czerwcu 2010 r. zorganizowali się do wspólnej pracy społecznej. W ciągu dwóch dni, korzystając z wiejskiej żwirowni i własnego transportu, poprawili stan nawierzchni wiejskiej drogi żwirowej. Urząd Miejski w Dąbrowie wsparł prace mieszkańców zapewniając koparkę oraz równiarkę.


Żwirówka na koloniach wsi Krugło

18.06.2010

16 czerwca 2010 r. została odebrana zmodernizowana droga żwirowa łącząca wieś Krugło z koloniami zachodnimi. Długość zmodernizowanej drogi wyniosła 1500 m., a wartość robót 40.000,14 zł. Wykonawcą zadania była firma - Usługi Transportowe i Handel, Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna, 16-315 Lipsk.


Odbiór drogi z rekultywacji

18.06.2010

16 czerwca 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór zmodernizowanej drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych koloni zachodnich wsi Krugło. Długość zmodernizowanej drogi wyniosła 770 m., a wartość robót 97.893,19 zł. Wykonawcą zadania była firma - Usługi Transportowe i Handel, Wnukowski Tadeusz, ul. Kościelna, 16-315 Lipsk. Środki finansowe pochodziły z tzw. funduszu rekultywacji, którym dysponuje Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz budżetu gminy Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115