Najnowsze wiadomości

Boiska wielofunkcyjne

18.06.2010

Trwają prace na terenie boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej.


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabud. położonej w Zwierzyńcu Wielkim

18.06.2010

Ogłoszenie jest dostępne w załączeniu.


29. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

14.06.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Rudnia Zabłudów 3:0. Po dwudziestej dziewiątej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Pozyskaj bezzwrotne środki finansowe na rozwój firmy

09.06.2010


28. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

08.06.2010

Gryf Gródek - Dąb Dąbrowa Białostocka 1:2. Po dwudziestej siódmej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


"Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"

02.06.2010

W ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 są przewidziane stypendia dla uzdolnionych uczniów.
Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXTX/448/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 1 12, póz. 1632).
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2009/2010, za który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r., na formularzu określonym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale Edukacja: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.
Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 307).


Powiatowe przetargi na dąbrowskie drogi

02.06.2010

Powiatowe przetargi na dąbrowskie drogi (więcej tutaj: www.pzdsokolka.internetdsl.pl/index.php?go=przetargi.


Oświetlenie w ul. Armii Krajowej

02.06.2010

2 czerwca 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór oświetlenia w ul. Armii Krajowej, w którym wzięli udział radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz wykonawcy zadania.


Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora

02.06.2010

Do BIPu zostało dodane Zarządzenie Nr 20/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie i Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku.


Różanystok – solary

02.06.2010

Trwa montaż instalacji solarnej na kotłowni w Różanymstoku.


XV Dni Dąbrowy Białostockiej - zdjęcia z 30 maja

02.06.2010
XV Dni Dąbrowy Białostockiej - zdjęcia z 29 maja

02.06.2010
27. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

31.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn 0:0. Po dwudziestej szóstej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 2010

31.05.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


26. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

27.05.2010

Włókniarz Białystok - Dąb Dąbrowa Białostocka 2:1. Po dwudziestej piątej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

25.05.2010

sad


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.05.2010

W dniu 24 maja 2010 r. dobiegło końca 90 godzinne szkolenie „Projektowanie ogrodów” zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Dziesięcioro uczestników szkolenia w ramach zajęć praktycznych wykonało dokumentację projektową trawników znajdujących się przy budynku Urzędu Miejskiego. Zrealizowano pierwszy etap projektu, tj. zagospodarowano trawnik poprzez wykonanie roślinnego herbu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka oraz nasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych.


Program XV Dni Dąbrowy Białostockiej,

24.05.2010

29 maja /sobota/
10:00 Uroczysta sesja Rady Miejskiej – Urząd Miejski
14:00 Podlaski Zlot BMW – parking przy kościele
21:30 Koncert zespołu „Ich Troje” – stadion miejski
23:00 Kolorowa noc nad Dąbrową - pokaz sztucznych ogni

30 maja /niedziela/ - stadion miejski
10:00-13:00 II Dąbrowski Pokaz Konia
13:00 Uroczyste otwarcie XV Dni Dąbrowy Białostockiej
13:15-15:30 Występy artystyczne – w tym występ zespołu z Kalwarii (Litwa)
15:30-16:00 Rozstrzygnięcie Loterii „Kobyłka dla szczęśliwca”,
Rozstrzygnięcie konkursów: Kreator Roku 2010, Największy Klinek Twarogowy, Twarogowe Pyszności, Strofy o Serze,
Wielkie Bigosowanie – darmowa porcja bigosu dla każdego
16:15 Występy artystyczne
20:00 Koncert zespołu „Happysad”

1 czerwca /wtorek/ godz. 10:00 - stadion miejski
Dzień Dziecka


Asfalt do Harasimowicz

21.05.2010

20 maja 2010 r. miał miejsce oficjalny odbiór wyremontowanej drogi z Dąbrowy Białostockiej do Harasimowicz na gminnym odcinku drogi. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy i sołtysi trzech sołectw (Harasimowicze, Harasimowicze kolonie, Ostrowie kolonie), duchowieństwo, przedstawiciele władz gminnych, wykonawca zadania. Wszyscy z zadowoleniem mówili o gminnej inwestycji, która polepszy jakowość komunikacji na tym obszarze. Zadanie nosiło nazwę: Przebudowa drogi gminnej nr 103527B w drodze Harasimowicze (2722 mb). Jego wykonawcą była firma: BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Wartość robót wyniosła kwotę - 882.493,30 zł.


Roślinny herb

20.05.2010

Przy budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej powstał herb miasta utworzony z roślin. Kompozycja wykonana została przez uczestników szkolenia pt. Projektowanie ogrodów. Szkolenie zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego prze Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


„Oberwanie chmury”

20.05.2010

17 maja 2010 r. ok. godz. 14.00 nad dąbrowską gminą miało miejsce przysłowiowe „oberwanie chmury”. Gwałtownie padający deszcz wraz z gradem spowodował szybki przybór wód w rzekach i rowach melioracyjnych. Spływająca z pól i łąk woda zniszczyła wiele odcinków żwirowych dróg oraz uszkodziła przepusty. W Jasionówce woda przelewała się przez wojewódzką drogę. W Dąbrowie rzeka Kropiwna przelewała się przez ul. Łąkową i podtopiła posesje przy ul. Kołłątaja i 11 Listopada.


Harcerskie śpiewanie

20.05.2010

15 maja 2010 r. w dąbrowskim kinie „Lotos” odbył się V Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. W imprezie wzięły udział 4 gromady zuchowe i 9 drużyn harcerskich. Około 200 zuchów i harcerzy przybyło z Lipska, Nowego Dworu, Korycina, Kuźnicy, Sokółki i oczywiście z Dąbrowy Białostockiej.


Harcerskie dęby

20.05.2010

18 maja 2010 r. na skwerach parkingowych przy ul Wesołej oraz na placu przy LO w Dąbrowie Białostockiej zostały posadzone przez harcerzy trzy dęby. Sadzenie drzew odbyło się w ramach akcji: 100 dębów na 100-lecie harcerstwa. Młodym drzewkom nadano imiona: przy LO – Harcerzy - Obrońców Grodna z 20-22 września 1939 r., przy ul. Wesołej imiona harcerzy, którzy zginęli w walce z Armią Czerwoną broniąc Grodna – 13-letniego Tadeusza Jasińskiego oraz 16-letniego Janusza Budzanowskiego.


Informacja dotycząca przebiegu realizacji projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap II"

19.05.2010

Projekt jest realizowany na terenie 19 gmin województwa podlaskiego będących członkami Związku Komunalnego „Biebrza", leżących na terenie czterech powiatów:
- Powiat Augustowski: Miasto Augustów, gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin.
- Powiat Moniecki: gminy: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne.
- Powiat Sokólski: gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola
- Powiat Grajewski: Miasto Grajewo, gminy: Grajewo, Rajgród.

Beneficjentem Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest BIOM Spółka z o. o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, która na ten cel pozyskała dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Zakres rzeczowy całego przedsięwzięcia „Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami - etap II" obejmuje:
1. Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo.
ZZO składać się będzie z obiektów istniejących, modernizowanych oraz nowych obiektów i elementów technologicznych, w tym (główne obiekty):
- obiekty adaptowane: budynek administracyjny i garaże, kontener na odpady problemowe i
niebezpieczne, pompownia, wiata na surowce z selektywnej zbiórki, 2 zbiorniki wód deszczowych, zbiornik odcieków, kwatery składowe odpadów I, II i III, drogi i place, myjnia płytowa, studnie odgazowujące, pochodnia biogazu.
- obiekty nowoprojektowane: hala sortowni odpadów, kompostownia odpadów biodegradowalnych, kontenerowy budynek socjalno - sanitarny, zbiornik ścieków sanitarnych.
2. Budowę 3 stacji przeładunkowych odpadów w miejscowościach:
- Augustów, Gmina Augustów;
- Dąbrowa Białostocka, Gmina Dąbrowa Białostocka;
- Świerzbienie, Gmina Mońki.
3. Rekultywacje 3 składowisk odpadów w miejscowościach:
- Augustów, Gmina Augustów;
- Dąbrowa Białostocka, Gmina Dąbrowa Białostocka;
- Świerzbienie, Gmina Mońki.


Wyróżnieni w konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka

18.05.2010

W konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka zostali wyróżnieni autorzy następujących prac:

1. Bielenica Artur, Parcelacje majątków ziemskich na terenie gm. Dąbrowa Białostocka w latach 1944-1958, Białystok 2005 (maszynopis pracy magisterskiej – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny).
2. Hańczaruk Mirosław, Powiat sokólski w okresie okupacji radzieckiej 1939-1941, Białystok 1993 (maszynopis pracy magisterskiej - Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku).
3. Klejbuk Aneta, Marketingowa strategia rozwoju na przykładzie gminy Dąbrowa Białostocka, Białystok 2009 (maszynopis pracy magisterskiej – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku).
4. Pauk Marek, Ocena efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka, Białystok 2010 (maszynopis pracy inżynierskiej – Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska i Ochronie Środowiska).
5. Sanik Justyna, Monografia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej, Białystok 2009 (maszynopis pracy magisterskiej – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii).


„Biała Niedziela” w Zwierzyńcu Wielkim

17.05.2010

16 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim miała miejsce tzw. „Biała Niedziela”. 75 mieszkańców okolicznych miejscowości skorzystało z konsultacji medycznych, które udzielali lekarze ze Szpitala Miejskiego nr 2 w Grodnie. Prawie 100 mieszkańców zmierzyło ciśnienie i poziom cukru we krwi.


Parking przy ul. Wesołej

17.05.2010

14 maja 2010 r. miał miejsce odbiór parkingu przy ul. Wesołej w Dąbrowie Białostockiej. Jego powierzchnia wynosi 1100 m2 i znajduje się tam 35 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą zadania była firma JAR-TECH Sp. z o.o. Pisanica 77B, 19-314 Kalinowo, a jego wartość wyniosła 124.954,02 zł.


25. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

17.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - KS Michałowo 3:1. Po dwudziestej czwartej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


II Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

14.05.2010

11 maja 2010 r. Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej było organizatorem II Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (więcej tutaj).


Zaległa 21. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

14.05.2010

Dąb Dąbrowa Białostocka - Kolejarz Czeremcha 2:0. Po dwudziestej trzeciej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115