Najnowsze wiadomości

XXX Sesja Rady Miejskiej

19.01.2010

XXX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2010 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Konkurs projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

19.01.2010

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego dostępne jest tutaj.


Szkolenie dla strażaków

15.01.2010

Gmina Dąbrowa Białostocka wspólnie z gminą Lipsk otrzymały środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich na projekt pt. Strażak z OSP z uprawnieniami pilarza z gmin Dąbrowa Białostocka-Lipsk. W ramach projektu zostanie przeszkolonych po 15 strażaków z każdej gminy, którzy uzyskają kwalifikacje pilarza.


Modernizacja Roku 2009

15.01.2010


Zarządzenie 2/09

14.01.2010

Do Biuletynu Informacji Publicznej zostało dodane Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.


18. Finał WOŚP

12.01.2010

10 stycznia 2010 r. również w Dąbrowie Białostockiej odbył się 18. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 wolontariuszy w czasie ulicznej kwesty zebrało 5.882,04 zł. Z wejściówek na koncert w kinie Lotos zebrano 576,23 zł. Natomiast z licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców uzyskano kwotę 889,00 zł. W sumie na rzecz WOŚP zebrano 7.347,27 zł.


Integracyjna choinka

12.01.2010

9 stycznia 2010 r. w kinie Lotos odbyła się choinka integracyjna ph. I Ty możesz zostać św. Mikołajem. W imprezie wzięło udział 210 dzieci z całej gminy. Obejrzały przedstawienie lalkowe oraz otrzymały świąteczne paczki.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

07.01.2010

W BIPie Urzedu zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Ogłoszenie jest dostępne tutaj.


Dąbrowa noworoczno-zimowa

05.01.2010


Nowe publikacje

05.01.2010

Przy wsparciu finansowym gminy zostały wydane publikacje dotyczące historii, geografii, przyrody gminy Dąbrowa Białostocka.


Oświetlenie ul. Wojska Polskiego

05.01.2010

30 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego. Na odcinku od ul Konopnickiej do 11-go Listopada ustawiono 39 lamp wraz z oświetleniem ronda. Wartość zadania wyniosła 122.627,00 zł, a jego wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Gromko Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka na koloniach Nowej Wsi

05.01.2010

30 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi polnej w sołectwie Nowa Wieś. Usypano 1134 mb nowej żwirówki. Wartość zadania wyniosła 83.329,00 zł, a jego wykonawcą była firma Wykopy Ziemne i Usługi Transportowe Marek Zabłocki Sokółka.


Żwirówka w Małyszówce Kolonii

05.01.2010

30 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi żwirowej w sołectwie Małyszówka Kolonie. Usypano 500 mb nowej żwirówki. Wartość zadania wyniosła 17.080,00 zł, a jego wykonawcą była firma Wykopy Ziemne i Usługi Transportowe Marek Zabłocki Sokółka.


Asfalt w Hamulce

05.01.2010

28 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór zaasfaltowanej drogi brukowcowej w Hamulce. Asfalt położono na długości 380 mb. Wartość zadania wyniosła 191.778,00 zł, a jego wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.


Leśna żwirówka

05.01.2010

17 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór żwirówki biegnącej przez las na odcinku Sławno-Wroczyńszczyzna. Żwirówka została naprawiona na odcinku 2500 mb., a wartość inwestycji wyniosła 107.823,60 zł. Na sfinansowanie zadania złożyły się środki właściciela drogi – Starostwa Powiatowego w Sokółce (8234,60 zł) oraz gminy Dąbrowa Białostocka (107.000,00 zł). Wykonawcą zadania była firma TRANS HAN Usługi Transportowe, Budowa, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.


Mieszkania socjalne

05.01.2010

17 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanego budynku w Różanymstoku. W przebudowanym garażu przy gimnazjum powstały trzy mieszkania socjalne. Wartość zadania wyniosła 222.174,00 zł, z czego 30 % to dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawcą zadania była firma PPHU „BUDOPOL” Nowinka.


Żwirówka na koloniach Szuszalewa

05.01.2010

10 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór wyremontowanej drogi polnej w Szuszalewie. Usypano 1300 mb nowej żwirówki biegnącej nad biebrzańskimi łąkami. Wartość zadania wyniosła 54.799,00 zł, a jego wykonawcą była firma Usługi Transportowe i Handel Wnukowski Tadeusz Lipsk.


XXIX Sesja Rady Miejskiej

28.12.2009

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 grudnia 2009 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nabór na stanowiska pracy do BIOM sp. z o. o.

23.12.2009

W związku z realizacją Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – Etap II”, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, BIOM sp. z o. o. w Dolistowie Starym poszukuje kandydatów na pracowników do Jednostki Realizującej Projekt na następujące stanowiska: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (więcej tutaj), Stanowisko ds. technicznych (więcej tutaj), Stanowisko ds. zamówień publicznych i umów (więcej tutaj), Koordynator ds. promocji projektu, monitoringu, sprawozdawczości (więcej tutaj).
Oferty należy składać w siedzibie spółki do dnia 30 grudnia 2009 r.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” konferencja podsumowująca

21.12.2009

W dniu 18 grudnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników ze zrealizowanymi w 2009 roku działaniami, a także osiągniętymi rezultatami projektu. W trakcie spotkania uczestnikom projektu przekazano certyfikaty potwierdzające ukończenie poszczególnych modułów szkoleniowych zorganizowanych w ramach aktywnej integracji.


Życzenia świąteczne

18.12.2009

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste

doznania, spełnił zamierzenia i dążenia

zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele

satysfakcji z własnych dokonań.

           Burmistrz Dąbrowy Białostockiej                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                    Tadeusz Ciszkowski                                   Antoni Hrynkiewicz

Dąbrowskie rondo

18.12.2009

16 grudnia 2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie ronda przy ul. Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej. W uroczystości wzięli udział: Jarosłw Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego, Mieczysław Baszko – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Józef Sulima – dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przedstawiciele duchowieństwa, gminnych władz samorządowych, wykonawcy inwestycji. Inwestorem był PZDW, a wartość zadania wyniosła prawie 2.100.000,00 zł.


„Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja"

16.12.2009

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum rozpoczęła realizację projektu pt. „Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Serdecznie zapraszamy do udziału w rym projekcie osoby odwiedzające Państwa Instytucję. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie. W załączeniu przesyłamy ulotkę projektową. Czas realizacji projektu: 01.11.2009r. - 31.07.2011r.

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca lipca 2011 r., grupy 21 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Beneficjenci
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W szczególności zapraszamy:
• kobiety ( w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem ł wychowaniem dzieci),
• osoby niepełnosprawne;
• osoby bezrobotne;
• osoby do 25 roku życia;
• osoby po 45 roku życia;
• osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25
rys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją
roślinną i/lub zwierzęcą.
Priorytetowo potraktujemy:
Osoby niepełnosprawne,
Osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 rys.
mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną
i/lub zwierzęcą.
Rekrutacja do projektu trwa do 30.12.2009r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej
www.frdl.bialystok.pl (zakładka projekty realizowane) lub w siedzibie Biura Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26,15- 555 Białystok lub pod numerem telefonu:
085 749-91-58, 085 732-17-88
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Gen. Sulika

15.12.2009

Nieruchomości posiadają księgę wieczystą KW Nr 21200. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są jako ”tereny zaplecza garażowo – parkingowego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2009 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 – sala konferencyjna.

Więcej informacji jest dostępnych w ogłoszeniu.


Spotkanie z posłem

14.12.2009

13 grudnia 2009 r. w Różanymstoku miało miejsce spotkanie z Posłem na Sejm RP Józefem Piotrem Klimem. Dyskusja uczestników spotkania z posłem dotyczyła głównie problemów polskiej wsi oraz oświaty.


Unijne pieniądze na związkowe śmieci

11.12.2009

11 grudnia 2009 r. w Suchowoli miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Spółką BIOM, której gmina Dąbrowa Białostocka jest współudziałowcem poprzez Związek Komunalny Biebrza oraz własne udziały, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa dotyczy kwoty 22 mln zł pochodzącej z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przeznaczonej na realizację II Etapu Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami. 16 związkowych gmin planuje budowę wspólnego wysypiska śmieci w Koszarówce k. Grajewa oraz trzech stacji przeładunkowych w: Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach.


Rolniczy czyn społeczny

11.12.2009

Mieszkańcy sołectwa Łozowo kolonie, zorganizowani przez soją sołtys, w dniach 9-11 grudnia 2009 r. zorganizowali czyn społeczny polegający na poprawie dróg dojazdowych do pól i posesji. Do prac wykorzystali materiał z wiejskiej żwirowni oraz ładowarkę sfinansowaną ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Upominek dla OSP w Olszy

11.12.2009

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2009 r. przedstawiciele KRUS-u w Dąbrowie Białostockiej wręczyli strażakom z OSP w Olszy upominek w postaci zestawu ratownictwa przedmedycznego.


Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej

11.12.2009

8 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór sieci kanalizacyjnej w ulicach Świerkowej i Wierzbowej. Zbudowano 25 mb kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej), 306 mb sieci i 128 mb przyłączy. Inwestycja kosztowała 224..588,64 zł. Wykonawcą zadania była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Krzysztof Szymczyk Szuszalewo.


Panele solarne w Różanymstoku

11.12.2009

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3019/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała kwotę 283.442,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody na obiekcie kotłowni w Różanymstoku. (więcej tutaj)
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115