Najnowsze wiadomości

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

26.10.2009

Od dnia 6 października 2009 r. trwają warsztaty z psychologiem zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Warsztaty potrwają do 27.10.2009 r. Z w/w formy wsparcia skorzysta 27 bezrobotnych kobiet biorących udział w Projekcie.
Po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się także zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych zorganizowane dla 12 dzieci uczestników Projektu. Zajęcia potrwają do listopada br.


13. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

26.10.2009

Dąb Dabrowa Białostocka – Gryf Gródek – 4:1. Po trzynastej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Stypendia edukacyjne gminy Dąbrowa Białostocka

23.10.2009

Wykaz uczniów, którym Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał Stypendia Edukacyjne na I semestr roku szkolnego 2009/2010
1. Anna Dziewiątkowska - Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku
2. Patrycja Garbecka - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Izabela Godlewska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
4. Hubert Kalinowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
5. Magdalena Kowalczuk - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
6. Karolina Laskowska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
7. Michał Lewkowicz - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
8. Paweł Rysiejko - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
9. Marlena Siedzik - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
10. Marta Żdanuk - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej


Pucharowe zwycięstwo

23.10.2009

Pucharowe zwycięstwo
21 października 2009 r. w 4 rudzie Podlaskiego Pucharu Polski Dąb Dąbrowa Białystok pokonał na wyjeździe Hetmana Tykocin 3:2 (więcej tutaj).


Obchody 90. Rocznicy Oświaty Polskiej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

23.10.2009

17 października 2009 r. miały miejsce obchody 90. Rocznicy Oświaty Polskiej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej a jej uczestników powitał burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, który przedstawił również rys historyczny dąbrowskiej oświaty. Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Bożenna Krystyna Krzesak-Mucha odczytała listy skierowane do uczestników uroczystości wystosowane przez Wojewodę Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, a także złożyła najlepsze życzenia z okazji jubileuszu. Wicestarosta Sokólski Cecylia Waszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Antoni Hrynkiewicz podziękowali nauczycielom emerytom i czynnym nauczycielom oraz emerytowanym i czynnym pracownikom administracyjno-obsługowym za ich trud w kształceniu i wychowaniu kolejnych roczników uczniów. Następnie burmistrz wręczył, wyróżniającym się nauczycielom oraz tym, którzy w ostatnim roku odeszli na emeryturę, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy zaproszeni emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu dąbrowskiej gminy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Z okazji jubileuszu wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe grawertony ufundowane przez Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysława Baszko. Uroczystość uświetnił koncert uczniów i nauczycieli SP w Dąbrowie Białostockiej, w czasie którego zgromadzeni usłyszeli piosenki znane wszystkim pokoleniom nauczycieli. Uroczystość zakończyło spotkanie przy biesiadnym stole.


Informacja dla przedsiębiorców w zakresie zmiany kodów PKD-2004 na kody PKD-2007

20.10.2009

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie PKD (Dz.U. Nr 251, poz. 1885), od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono obowiązek stosowania PKD 2007 (§ 1).
Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy powinni dostosować wpis do ewidencji działalności gospodarczej do nowych kodów PKD -2007 w terminie: do 31 grudnia 2009 roku.
Podmioty, które wcześniej zgłosiły prowadzenie działalności , zachęcamy do uzupełnienia danych dotyczących rodzaju działalności wg PKD 2007. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej będzie służył pomocą w tym zakresie. W pokoju nr 30 w godz. od 7 ³º do 15 ³º dostępne są aktualnie obowiązujące wnioski EDG-1 oraz klucze powiązań PKD 2004 – PKD 2007 oraz PKD 2007 – PKD 2004 (informacja tel. (085 ) 7121-100 nr wew. 41)
Zachęcamy również przedsiębiorców do skorzystania ze stron internetowych GUS, na których znajduje się wyszukiwarka klasyfikacji PKD 2007 oraz klucze powiązań PKD 2004 i PKD 2007. Adres strony internetowej www.stat.gov.pl

Natomiast wniosek EDG-1 jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowy Białostockiej. Jego pobranie następuje, gdy z menu tematycznego wybieramy kolejno:
- załatwianie spraw
- działalność gospodarcza
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej , zmiana , zawieszenie lub rezygnacja (pobierz plik).
Reasumując, bezpłatnej zmiany wpisów można dokonać codziennie (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 30 w godz. od 7 ³º do 15 ³º w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 . W celu prawidłowego wypełnienia wniosku EDG-1 prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, numeru PESEL, REGON i NIP.


Środki unijne na drogę Dąbrowa-Ostrowie

19.10.2009

16 października 2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu przebudowy drogi Dąbrowa Białostocka-Ostrowie realizowanej w ramach RPO poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa.


12. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

19.10.2009

Dąb Dabrowa Białostocka - Wissa Szczuczyn – 2:0. Po dwunastej rundzie Dąb zajmuje 2. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Szkolenia

14.10.2009

Szanowni Państwo,
W imieniu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Naszym głównym zadaniem jest Opracowanie i realizacja programów dla osób spoza działalności akademickiej (zwiększenie szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym) poprzez realizacje, cyklu szkoleń, których głównym celem jest wsparcie społeczności w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Inicjatywa skierowana jest do osób, które zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych umiejętności i zdolności zawodowych. Oferujemy Państwu:
1. Szkolenie z pozyskiwania funduszy dla rozpoczynających i prowadzących
działalność gospodarczą; liczba wolnych miejsc: 20.
2. Szkolenie „Finanse w mojej firmie"; liczba wolnych miejsc: 20.
3. Szkolenie z zarządzania cyklem projektu; liczba wolnych miejsc: 15.
4. Kursy komputerowe „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"
ECDL; liczba miejsc: 40 osób.
5. Specjalistyczny biznesowy kurs językowy; liczba miejsc: 10.
Rekrutacja rozpocznie się 12 października 2009 r. o godz. 8.00. Będzie ona prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.wiemywiecej.edu.pl Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Dodatkowo, osoba powinna zamieszkiwać na terenie województwa podlaskiego, jak również ukończyć 18 rok życia. Ponadto, uczestnikiem szkoleń nie może być osoba posiadająca status studenta, ucznia, pracownika naukowego i naukowo-dydaktycznego.
Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.wiemywiecej .edu.p
w zakładce Zadanie 9. Osobą odpowiedzialną za realizację szkoleń jest Katarzyna Wierzbicka, która pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail kwierzbicka@o2.pl, nr tel. 85 732 12 93 wew. 121.
Żywimy ogromną nadzieję, że nasza oferta edukacyjna wzbudzi Państwa zainteresowanie.
Z poważaniem Koordynator ds. realizacji projektu
dr Magdalena Kun-Buczko


Nagrody Burmistrza

13.10.2009

13.października 2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Burmistrza Dąbrowy Białostockiej następującym nauczycielom (wykaz tutaj)Plac zabaw

08.10.2009

7 października 2009 r. w Szkole Podstawowej w ZSS w Dąbrowie Białostockiej odbył się uroczysty odbiór szkolnego placu zabaw, wyposażonego w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”. W uroczystości wzięli udział Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz przedstawiciel Wojewody Podlaskiego.


53. Wystawa –Sprzedaż Ogierów w Mońkach

07.10.2009

6 października 2009 r. w Mońkach odbyła się 53. Wystawa-Sprzedaż Ogierów, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Z gminy Dąbrowa Białostocka dwuletnie ogiery reprezentowali: Piotr Majewski (Brzozowo Kolonie), Jan Kirejczyk i Tomasz Świetlicki (Wroczyńszczyzna), Stanisław Krahel (Miedzianowo) Grzegorz Kalisz (Zwierzyniec Wielki). W stawce 40 ogierów tytuł championa uzyskał ogier IKAR Stanisława Krahela, a tytuł wicechampiona ogier BAŁER Piotra Majewskiego.


Przelot żurawi

07.10.2009

6 października 2009 r. zaobserwowano na terenie gminy Dąbrowa Białostocka olbrzymie stado żurawi zmierzające z północy na zimowe żerowiska w kierunku południowym.


„Orlik” w Różanymstoku

05.10.2009

2 października 2009 r. w Różanymstoku miał miejsce oficjalny odbiór kompleksu boisk, którego budowa została sfinansowana z programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, Programu „Rozwój i Odnowa Wsi”, oraz ze środków Ośrodka Salezjańskiego w Różanymstoku i budżetu gminy Dąbrowa Białostocka.


XXVI Sesja Rady Miejskiej

01.10.2009

28 września 2009 r. obradowała XXVI Sesja Rady Miejskiej.


Stypendia dla uczniów

25.09.2009

Uczniowie z obszaru województwa podlaskiego mogą ubiegać się o stypendia w ramach projektu “Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009”- poddziałanie 9.1.3 POKL.
Wnioski o stypendium można składać do dnia 30 października 2009r. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendia_ue/


Żwirówka na koloniach Kamiennej Nowej

23.09.2009

22 września 2009 r. zakończony został remont drogi żwirowej na koloniach Kamiennej Nowej tzw. „Nowince”. Nowa żwirowa nawierzchnia została położona na długości 1660 mb za kwotę 36.234,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo Handlowa Waldemar Kulawik z Augustowa.


Przebudowa budynku gospodarczego

22.09.2009

21 września 2009 r. w Różanymstoku rozpoczęła się przebudowa budynku gospodarczego znajdującego się przy gimnazjum na mieszkania socjalne. W sumie powstaną dwa mieszkania dwuizbowe i jedno mieszkanie trzyizbowe.


Obchody 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę

18.09.2009

17 września 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce obchody 70. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Po nabożeństwach w kościele i cerkwi uczestnicy obchodów spotkali się pod pomnikiem ku czci gen. Nikodema Sulika. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski. Następnie głos zabrał syn generała Sulika - Bolesław Sulik, który mówił o wojennych losach swojej rodziny. Młodzież dąbrowskiego liceum zaprezentowała część artystyczną poświęconą martyrologii narodu polskiego. Na zakończenie przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, szkół. złożyli kwiaty pod pomnikiem generała, a orkiestra z Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku zaprezentowała kilka melodii wojskowych.


Zakończenie budowy kanalizacji w Jasionówce

15.09.2009

14 września 2009 r. odbył się odbiór II (ostatniego) etapu budowy kanalizacji w ul. Jasionówka. Wybudowano 1023 m kolektora sanitarnego i 23 przyłącza. Kolektor sanitarny ma charakter grawitacyjny. Jednak ze względu ma ukształtowanie terenu trzeba było dodatkowo zbudować 254 m ciśnieniowego kolektora tłocznego wraz z pompą tłoczną. Inwestycja kosztowała 693.584,26 zł, a jej wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Wyjazd do Kalwarii

14.09.2009

12 września 2009 r. miał miejsce wyjazd delegacji gminy Dąbrowa Białostocka do Kalwarii na Litwie. Wyjazd odbył się na zaproszenie samorządu Kalwarii w związku z świętem tego miasta. Dąbrowa i Kalwaria mają podpisaną umowę o partnerstwie.


Zebranie sołeckie w Bagnach

14.09.2009

11 września 2009 r. w Bagnach odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było uchwalenie wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2010. Po przedyskutowaniu i ustaleniu zadań zebrani jednogłośnie przegłosowali uchwałę zebrania wiejskiego.


I Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna

11.09.2009

10 września 2009 r. w godzinach 7.00-19.00 na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka wzięli udział w 12-godzinnej sztafecie. Na zmianach sztafetowych wynoszących 400 m przebiegło 471 osób co dało dystans 188,4 km. Głównie byli to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnej. Na uwagę zasługuje to, że najmłodszy uczestnik sztafety miał kilka lat a najstarszy kilkadziesiąt.
Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

11.09.2009

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2009 r.
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów - drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką w planowanym terminie: 11.09 do 14.09. 2009 r.
• przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o
średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm i zawierają zatopiony
plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
• zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki itp, z pominięciem
obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
• prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były
dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
• szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
• dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki
znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe człowieka
względnie na uszkodzony naskórek - należy miejsca te gruntownie
przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
• po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni należy: trzymać psy na
uwięzi, a koty w zamknięciu.

Dziękujemy za pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.

Podlaski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii


Dożynki Gminne - Zwierzyniec Wielki 2009

08.09.2009

6 września 2009 r. w Zwierzyńcu Wielkim miały miejsce dożynki gminne gminy Dąbrowa Białostocka. W czasie nabożeństwa w miejscowym kościele zostały poświęcone tegoroczne plony. Następnie na placu szkolnym odbył się festyn dożynkowy. Starostowie dożynkowi Małgorzata Juchniewicz z Małowistej i Grzegorz Kalisz ze Zwierzyńca Wielkiego wręczyli burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża. Burmistrz i starostowie dożynkowi rozdzielili chleb pomiędzy uczestników uroczystości. W rozegranym turnieju wsi wzięło udział 5 sołectw. Rywalizowały one w konkurencjach związanych z pracą i życiem na wsi. Końcowa kolejność była następująca: 1. Miedzianowo, 2. Bagny, 3. Małowista, 4. Wroczyńszczyzna, 5. Jasionówka Kolonia. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody pieniężne. Uczestnicy festynu mieli okazję do zwiedzenia licznych stoisk wystawowych, a także zakupić artykuły żywnościowe prosto rolników. Mogli również skosztować pysznego bigosu, którego rozdano 1000 porcji. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, który losował główną nagrodę w loterii „Złota jałówka”. Widzów zabawiały zespoły muzyczne m.in. „Rybcie znad Biebrzy” oraz „Prymaki”. Przy muzyce tego ostatniego zespołu wiele osób tańczyło na „parkiecie pod chmurką”. Imprezę zakończył pokaz tańca z ogniami.
Ogłoszenie MOPS

03.09.2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od dnia 1 września 2009 r. rozpocznie wydawanie i przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 roku.

Mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka, którzy zainteresowani są otrzymaniem świadczeń rodzinnych (zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego), mogą pobrać druki wniosków w siedzibie Ośrodka w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 (pok. 24), w godzinach 7:30 – 14:00.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada br. (art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października br. do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień nastąpi do 31 grudnia br. (art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Wnioski złożone przez osoby posiadające gospodarstwa rolne będą rozpatrywane po dniu 23 września 2009 r. (niezależnie od daty złożenia wniosku), tj. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie danych statystycznych wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów podmiot realizujący świadczenia rodzinne pozostawia wniosek bez rozpatrzenia ( art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych).


Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Dąbrowie Białostockiej

02.09.2009

1 września 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W nabożeństwie w Kościele p.w. Św. Stanisława BiM wzięła udział młodzież z dąbrowskich szkół, poczty sztandarowe, przedstawiciel duchowieństwa prawosławnego, przedstawiciele władz samorządowych gminy. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik Poległym i Pomordowanym za Wolność Ojczyzny przy Placu Kościuszki. Pod pomnikiem Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, a następnie delegacje zakładów pracy instytucji i szkół złożyły kwiaty. Na zakończenie chór „Dąbrowiacy” wystąpił z koncertem patriotycznych pieśni.


Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Różanymstoku

02.09.2009

1 września 2009 r. uczniowie szkół podstawowych z Różanegostoku i Nierośna oraz Gimnazjum nr 2 w Różanegostoku wzięli wspólnie udział w uroczystość upamiętniającej wybuch II wojny światowej. Po nabożeństwie w różanostockiej bazylice udali się pod symboliczny grób upamiętniający zamęczonych i pomordowanych w czasie wojny, gdzie złożyli kwiaty. W uroczystości wzięli udział miejscowi księża z ks. proboszczem Stanisławem Kutwińskim na czele, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK oraz dąbrowskich władz samorządowych.


70 lat później

01.09.2009

Mieszkanka naszej gminy, Pani Leokadia Łazar, w jednym z artykułów wrześniowego numeru miesięcznika "Twój Styl" opowiada o wydarzeniach z dnia 1 września 1939 roku, 70 lat później.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115