Najnowsze wiadomości

Remont drogi żwirowej w Kamiennej Nowej

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończony został remont drogi żwirowej we wsi Kamienna Nowa. Wykonana droga ma długość 1500 mb, wartość zadania wyniosła 67.466,00 zł, a jej wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo TRANS-HAN Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.


Oświetlona bazylika w Różanystoku

24.12.2008

22.12.2008 r. zakończone zostały prace związane z oświetleniem bazyliki w Różanymstoku. Obiekt ten, wraz z całym Różanymstokiem, stanowi jedno z bardziej znanych miejsc turystycznych Podlasia. Jest również miejscem kultu maryjnego, które corocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Nowe oświetlenie ma za zadanie podkreślić, w porze nocnej, walory architektoniczne świątyni. Zadanie kosztowało 78.556,00 tys. zł, a wykonawcą prac był ESCO PROJEKT Roman Dębowski Marki k. Warszawy.


Nowa droga na koloniach Wroczyńszczyzny

24.12.2008

22 grudnia 2008 r. zakończona została przebudowa drogi na koloniach wsi Wroczyńszczyzna. Dotychczasowa nawierzchnia gruntowa była w bardzo złym stanie. Obecna droga jest droga żwirową pozwalającą na wygodną jazdę pojazdów. Wykonana droga ma długość 1025 mb, wartość zadania wyniosła 98.504,00 zł (z czego 60 tys. zł. pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z funduszu rekultywacji dróg), a jej wykonawcą była firma P-U-H „SOFIX” Stanisław Sofiński Suwałki.


Życzenia świąteczne

24.12.2008

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru

Przyniesie Państwu spokój i radość

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

Żyje własnym pięknem,

A Nowy Rok obdaruje Państwa

Spokojem ducha i wewnętrzną siłą

 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

Życzą mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej           Przewodniczący Rady Miejskiej

         Tadeusz Ciszkowski                         Antoni Hrynkiewicz

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym

18.12.2008

Powiatowy Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka ogłasza przetarg nieograniczony na: Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym. Ogłoszenie jest dostępne w załączeniu.


Zaułek Mickiewicza

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. zakończony został remont jednego z zaułków ul. Mickiewicza w Dąbrowie Białostockiej. Dotychczasowy stan drogi w zasadniczy sposób utrudniał mieszkańcom komunikację. Samochody miały trudności z wjazdami w poszczególne podwórka. Wjazdy na posesje, które powstawały w przeszłości, były na różnych poziomach w stosunku do drogi. Zaułek został utwardzony polbrukiem. Powierzchnia utwardzonej drogi wyniosła 436 m², wartość zadania wyniosła 95.998,00 zł, a wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Nowa żwirówka w Brzozowie Koloni

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. została wyremontowana droga żwirowa we wsi Brzozowo Kolonie. Dotychczasowa jezdnia drogi była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Droga łączy Brzozowo Kolonie z Jasionówką koloniami. Remont drogi wykonano na długości 1650 mb, wartość zadania wyniosła 35.356,00 zł, a jej wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.


Parking przy szkole

17.12.2008

12 grudnia 2008 r. zakończył się remont parkingu i ogrodzenia przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Plac został utwardzony polbrukiem (877 m²) i ogrodzony płotem (101 mb). Wartość zadania wyniosła 170.967,00 zł, a wykonawcą była firma Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel Rowińska Dąbrowa Białostocka.


Bezpieczniejszy przejazd kolejowy

16.12.2008

12 grudnia 2008 r. zakończony został remont drogi w Kamiennej Nowej prowadzącej przez przejazd kolejowy pomiędzy stacją kolejową Kamienna Nowa w wsią. Przejazd ten dotychczas był bardzo niewygodny dla przejeżdżających pojazdów, szczególnie dla autobusów oraz ciągników z sianem lub drewnem. Przebudowa tej drogi pozwoli na znacznie bezpieczniejsze pokonywanie przejazdu kolejowego. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Wartość zadania wyniosła 92.700,00 tys. zł (z czego 50% dofinansowała Gmina Dąbrowa Białostocka). Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo TRANS-HAN Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.


Podsumowanie programu edukacyjnego

16.12.2008

15 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się podsumowanie realizacji programu edukacyjnego pt. „Z matematyką żyje się lżej”, realizowanego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.”. Środki na realizację programu, w kwocie prawie 28 tys., pochodziły z konkursu ogłoszonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W programie brały udział gminne placówki oświatowe: 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Z zajęć matematycznych, szachowych, informatycznych skorzystało 900 uczniów, a realizowało je 31 nauczycieli. W podsumowaniu wziął udział Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Marek Frąckiewicz.


W mieście czy poza nim?

16.12.2008

15 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Jasionówka kolonie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z ewentualnym oddzieleniem ulic: Jasionówka, Jasionówka kolonie, Małyszówka, Małyszówka kolonie, od miasta Dąbrowa Białostocka. Podstawowym argumentem na rzecz oddzielenia jest fakt, że rolnicy posiadający grunty na obszarze miasta nie mogą otrzymywać dopłat ONW. Wymienione ulice są jednocześnie sołectwami, które wchodzą w skład obrębów geodezyjnych Jasionówka i Małyszówka. Zebrani postanowili poczekać na stanowisko pozostałych sołectw i na początku stycznia określić dalsze kroki postępowania w tej sprawie.


Asfalt w Grabowie

16.12.2008

10 grudnia 2008 r. zakończone zostało asfaltowanie części ulicy we wsi Grabowo. Dotychczasowa brukowcowa nawierzchnia została zastąpiona równo położoną masą asfaltową. Asfaltowanie tej ulicy ma wieloletnią historię. W roku 1995 Urząd Miejski wyasfaltował odcinek 350 mb jako drogę dojazdową do wsi. Ulica w samej wsi ma dwóch zarządców: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce oraz Gminę Dąbrowa Białostocka. W listopadzie br. swój odcinek wyasfaltował PZD (160 mb za 39.913,00 zł), przy 50 % udziale finansowym Gminy. Dąbrowska gmina, przy 10 % finansowym udziale mieszkańców, wyasfaltowała kolejny odcinek drogi o długości 150 mb, koszt robót wyniósł 40.144,00 zł. Prace zostały wykonane przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.


Remont drogi w Reszkowcach

12.12.2008

Trwa remont drogi żwirowej na koloniach zachodnich wsi Reszkowce.


Parafialny parking

12.12.2008

Mieszkańcy Parafii rzymskokatolickiej w Zwierzyńcu Wielkim przygotowują w czynie społecznym plac pod parafialny parking. Działkę pod parking nieodpłatnie przekazał jeden z parafian.


Nowe samochody

02.12.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej dokonał zakupu dwóch samochodów. Bus marki Mercedes o 20 miejscach siedzących za cenę 210000,00 zl (50 % dofinansowanie PFRON) został zakupiony na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w celu dowożenia dzieci do szkoły w Dąbrowie Białostockiej, natomiast samochód osobowy marki KIA za cenę 71000,00 zł został zakupiony na potrzeby Urzędu Miejskiego.


Żwirówka we wsi Zwierzyniec Mały

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa na koloniach wsi Zwierzyniec Mały. Dotychczasowa droga była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1550 m, wartość zadania wyniosła 30000 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

24.11.2008

W dniach 20-21 listopada 2008 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka odbyło się 5 spotkań z mieszkańcami nt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego. Przedstawiciel Instytutu Ekologii Stosowanej Tomasz Warężak zapoznał zebranych z budową i technologią oczyszczania ścieków w prezentowanej oczyszczalni. Mieszańcy zostali zapoznani z funkcjonującym gminnym programem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz z planami opracowania projektu na środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przegrodowe oczyszczalnie ścieków. Osoby chętne do przystąpienia do programu w ramach PROW muszą do 15 grudnia br. podpisać odpowiednią deklarację przystąpienia do programu i wpłacić swój udział finansowy w wysokości 1500,00 zł. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju nr 1 (p. Kazimierz Antonik) lub pod numerem telefonu: 085-7121-100.


Żwirówka we wsi Ostrowie kolonie

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa we wsi Ostrowie kolonie. Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia utrudniała komunikację, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1075 m, wartość zadania wyniosła 25180zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Czyn społeczny w Kamiennej Starej kolonii

18.11.2008

Mieszkańcy Kamiennej Starej kolonii zorganizowali się do społecznej pracy przy naprawie swoich dróg żwirowych. Sami dali żwir oraz transport a Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej koparkę i równiarkę.


Obchody 11 listopada

17.11.2008


Droga żwirowa Zwierzyniec Mały – Kuderewszyzna

07.11.2008

Zakończony został remont rogi żwirowej ze Zwierzyńca Małego do Kuderewszczny. Część tej drogi została wyremontowana przy pomocy mieszkańców zamieszkujących przy tej drodze.


Przebudowa drogi

07.11.2008

Rozpoczęła się przebudowa drogi na granicy kolonii Wroczyńczyzny i Bagien. Zakończenie zadania jest przewidziane na koniec listopada br.


Naprawa dróg żwirowych

07.11.2008

Zakończona została naprawa dróg żwirowych na koloniach Zwierzyńca Małego i Miedzianowa.


Droga dojazdowa do łąk w Małowistej

07.11.2008

Zakończony został remont drogi dojazdowej do łąk we wsi Małowista. Gruntowa, błotnista droga została zastąpiona droga żwirową. W pracach remontowych pomagali mieszkańcy wsi.


Informacja na temat dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków unijnych

05.11.2008

Szanowni Państwo
       Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej planuje przygotowanie wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach funduszy unijnych mamy zamiar wybudować chętnym mieszkańcom roślinno-stawowe oczyszczalnie ścieków.
      Szacunkowy koszt budowy jednej oczyszczalni wynosi około 8000 zł. Udział mieszkańców wynosić będzie od 1000 do 1500 zł, Urzędu Miejskiego również od 1000 do 1500 zł. Pozostałe koszty pokryte będą ze środków unijnych.
     Ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie projektu prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie chęci budowy oczyszczalni sołtysom do 15 listopada 2008.
     Od 15 listopada 2008 będą organizowane spotkania robocze z osobami zainteresowanymi, które wpisały się na listę chętnych.
     Do obowiązków mieszkańców należeć będzie:
• udział w spotkaniach
• obecność w domach podczas ustalenia z projektantami lokalizacji oczyszczalni
• posiadanie mapy ewidencyjnej (mapa do celów opiniodawczych, dostępna w Starostwie Powiatowym, koszt ok. 35 zł)
• podpisanie zobowiązania do ciągłej pięcioletniej eksploatacji oczyszczalni na Państwa
posesjach.
• podłączenie oczyszczalni do budynku (przyłącze i prąd)

     Drodzy Państwo, mamy niewiele czasu na przygotowanie dokumentacji, prosimy więc o podjęcie szybkiej decyzji. Następna możliwość budowy oczyszczalni przydomowych z funduszy unijnych pojawi się prawdopodobnie dopiero po 2015 roku.
     Zgodnie z zobowiązaniami wobec ARiMR, Ci z Państwa, którzy korzystają z dopłat ONW muszą mieć uporządkowaną gospodarkę ściekową na własnej posesji, dlatego też nadarzająca się możliwość wybudowania oczyszczalni przy pomocy unijnych funduszy, stwarza szansę do uporządkowania tejże gospodarki przy małym nakładzie finansowym.


Zajęcia pozalekcyjne

05.11.2008

Od połowy października do połowy grudnia br. szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Dąbrowa Białostocka będą realizowały zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - „Z matematyką żyje się lżej”: w klasach II-III szkoły podstawowej zajęcia matematyczne - „Z matematyką na placu zabaw”, zajęcia szachowe - „Pierwsze kroki i skoki na szachownicy” , w klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęcia matematyczne - „Matematyka w domu i na podwórku”, zajęcia szachowe - „Od piona do hetmana”, w klasach I-III gimnazjum zajęcia matematyczne - „Uważaj, nie potknij się o matematykę – matematyka w rożnych dziedzinach życia”, zajęcia komputerowe – „Matematyka w komputerze”, zajęcia szachowe - „I ty możesz zostać arcymistrzem”. Wartość projektu wynosi 27.981,32 zł, a środki Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej pozyskał z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Projekt obejmie przeszło 900 uczniów.


Parking na kolonii Stock

05.11.2008

30 października 2008 r. oddano do użytku parking przy cmentarzu prawosławnym na kolonii Stock. Parking o powierzchni 1500 m2 został wykonany za cenę 89.944,50 zł przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.


Wodociąg na kolonii Sławno

05.11.2008

29 października 2008 r. na kolonii Sławno oddano do użytku 879 m wodociągu wraz z 138 m przyłączy. Wartość zadania wyniosła 32.751,02 zł, jego wykonawcą była firma Hurtownia Artykułów Przemysłowych IMPORT-EKSPORT Radosław Kalinowski Dąbrowa Białostocka.


Nowy chodnik

05.11.2008

Przy drodze wojewódzkiej w ulicy Jasionówka trwają prace remontowe chodnika. Chodnik zostanie zmieniony na długości 592,5m za cenę187.939,54 zł przez BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Wodociąg na kolonii Grodziszczany

05.11.2008

29 października 2008 r. na kolonii Grodziszczany oddano do użytku 593 m wodociągu wraz z 520 m przyłączy. Wartość zadania wyniosła 41.956,96 zł, jego wykonawcą była firma Hurtownia Artykułów Przemysłowych IMPORT-EKSPORT Radosław Kalinowski Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112