Najnowsze wiadomości

Podsumowanie programu edukacyjnego

16.12.2008

15 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się podsumowanie realizacji programu edukacyjnego pt. „Z matematyką żyje się lżej”, realizowanego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.”. Środki na realizację programu, w kwocie prawie 28 tys., pochodziły z konkursu ogłoszonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W programie brały udział gminne placówki oświatowe: 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Z zajęć matematycznych, szachowych, informatycznych skorzystało 900 uczniów, a realizowało je 31 nauczycieli. W podsumowaniu wziął udział Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Wychowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Marek Frąckiewicz.


W mieście czy poza nim?

16.12.2008

15 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Jasionówka kolonie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z ewentualnym oddzieleniem ulic: Jasionówka, Jasionówka kolonie, Małyszówka, Małyszówka kolonie, od miasta Dąbrowa Białostocka. Podstawowym argumentem na rzecz oddzielenia jest fakt, że rolnicy posiadający grunty na obszarze miasta nie mogą otrzymywać dopłat ONW. Wymienione ulice są jednocześnie sołectwami, które wchodzą w skład obrębów geodezyjnych Jasionówka i Małyszówka. Zebrani postanowili poczekać na stanowisko pozostałych sołectw i na początku stycznia określić dalsze kroki postępowania w tej sprawie.


Asfalt w Grabowie

16.12.2008

10 grudnia 2008 r. zakończone zostało asfaltowanie części ulicy we wsi Grabowo. Dotychczasowa brukowcowa nawierzchnia została zastąpiona równo położoną masą asfaltową. Asfaltowanie tej ulicy ma wieloletnią historię. W roku 1995 Urząd Miejski wyasfaltował odcinek 350 mb jako drogę dojazdową do wsi. Ulica w samej wsi ma dwóch zarządców: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce oraz Gminę Dąbrowa Białostocka. W listopadzie br. swój odcinek wyasfaltował PZD (160 mb za 39.913,00 zł), przy 50 % udziale finansowym Gminy. Dąbrowska gmina, przy 10 % finansowym udziale mieszkańców, wyasfaltowała kolejny odcinek drogi o długości 150 mb, koszt robót wyniósł 40.144,00 zł. Prace zostały wykonane przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.


Remont drogi w Reszkowcach

12.12.2008

Trwa remont drogi żwirowej na koloniach zachodnich wsi Reszkowce.


Parafialny parking

12.12.2008

Mieszkańcy Parafii rzymskokatolickiej w Zwierzyńcu Wielkim przygotowują w czynie społecznym plac pod parafialny parking. Działkę pod parking nieodpłatnie przekazał jeden z parafian.


Nowe samochody

02.12.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej dokonał zakupu dwóch samochodów. Bus marki Mercedes o 20 miejscach siedzących za cenę 210000,00 zl (50 % dofinansowanie PFRON) został zakupiony na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w celu dowożenia dzieci do szkoły w Dąbrowie Białostockiej, natomiast samochód osobowy marki KIA za cenę 71000,00 zł został zakupiony na potrzeby Urzędu Miejskiego.


Żwirówka we wsi Zwierzyniec Mały

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa na koloniach wsi Zwierzyniec Mały. Dotychczasowa droga była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1550 m, wartość zadania wyniosła 30000 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków

24.11.2008

W dniach 20-21 listopada 2008 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka odbyło się 5 spotkań z mieszkańcami nt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków typu roślinno-stawowego. Przedstawiciel Instytutu Ekologii Stosowanej Tomasz Warężak zapoznał zebranych z budową i technologią oczyszczania ścieków w prezentowanej oczyszczalni. Mieszańcy zostali zapoznani z funkcjonującym gminnym programem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz z planami opracowania projektu na środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przegrodowe oczyszczalnie ścieków. Osoby chętne do przystąpienia do programu w ramach PROW muszą do 15 grudnia br. podpisać odpowiednią deklarację przystąpienia do programu i wpłacić swój udział finansowy w wysokości 1500,00 zł. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju nr 1 (p. Kazimierz Antonik) lub pod numerem telefonu: 085-7121-100.


Żwirówka we wsi Ostrowie kolonie

24.11.2008

20 listopada 2008 r. oddana została do użytku nowa droga żwirowa we wsi Ostrowie kolonie. Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia utrudniała komunikację, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Wykonana droga ma długość 1075 m, wartość zadania wyniosła 25180zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Czyn społeczny w Kamiennej Starej kolonii

18.11.2008

Mieszkańcy Kamiennej Starej kolonii zorganizowali się do społecznej pracy przy naprawie swoich dróg żwirowych. Sami dali żwir oraz transport a Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej koparkę i równiarkę.


Obchody 11 listopada

17.11.2008


Droga żwirowa Zwierzyniec Mały – Kuderewszyzna

07.11.2008

Zakończony został remont rogi żwirowej ze Zwierzyńca Małego do Kuderewszczny. Część tej drogi została wyremontowana przy pomocy mieszkańców zamieszkujących przy tej drodze.


Przebudowa drogi

07.11.2008

Rozpoczęła się przebudowa drogi na granicy kolonii Wroczyńczyzny i Bagien. Zakończenie zadania jest przewidziane na koniec listopada br.


Naprawa dróg żwirowych

07.11.2008

Zakończona została naprawa dróg żwirowych na koloniach Zwierzyńca Małego i Miedzianowa.


Droga dojazdowa do łąk w Małowistej

07.11.2008

Zakończony został remont drogi dojazdowej do łąk we wsi Małowista. Gruntowa, błotnista droga została zastąpiona droga żwirową. W pracach remontowych pomagali mieszkańcy wsi.


Informacja na temat dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków unijnych

05.11.2008

Szanowni Państwo
       Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej planuje przygotowanie wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach funduszy unijnych mamy zamiar wybudować chętnym mieszkańcom roślinno-stawowe oczyszczalnie ścieków.
      Szacunkowy koszt budowy jednej oczyszczalni wynosi około 8000 zł. Udział mieszkańców wynosić będzie od 1000 do 1500 zł, Urzędu Miejskiego również od 1000 do 1500 zł. Pozostałe koszty pokryte będą ze środków unijnych.
     Ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie projektu prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie chęci budowy oczyszczalni sołtysom do 15 listopada 2008.
     Od 15 listopada 2008 będą organizowane spotkania robocze z osobami zainteresowanymi, które wpisały się na listę chętnych.
     Do obowiązków mieszkańców należeć będzie:
• udział w spotkaniach
• obecność w domach podczas ustalenia z projektantami lokalizacji oczyszczalni
• posiadanie mapy ewidencyjnej (mapa do celów opiniodawczych, dostępna w Starostwie Powiatowym, koszt ok. 35 zł)
• podpisanie zobowiązania do ciągłej pięcioletniej eksploatacji oczyszczalni na Państwa
posesjach.
• podłączenie oczyszczalni do budynku (przyłącze i prąd)

     Drodzy Państwo, mamy niewiele czasu na przygotowanie dokumentacji, prosimy więc o podjęcie szybkiej decyzji. Następna możliwość budowy oczyszczalni przydomowych z funduszy unijnych pojawi się prawdopodobnie dopiero po 2015 roku.
     Zgodnie z zobowiązaniami wobec ARiMR, Ci z Państwa, którzy korzystają z dopłat ONW muszą mieć uporządkowaną gospodarkę ściekową na własnej posesji, dlatego też nadarzająca się możliwość wybudowania oczyszczalni przy pomocy unijnych funduszy, stwarza szansę do uporządkowania tejże gospodarki przy małym nakładzie finansowym.


Zajęcia pozalekcyjne

05.11.2008

Od połowy października do połowy grudnia br. szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Dąbrowa Białostocka będą realizowały zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu - „Z matematyką żyje się lżej”: w klasach II-III szkoły podstawowej zajęcia matematyczne - „Z matematyką na placu zabaw”, zajęcia szachowe - „Pierwsze kroki i skoki na szachownicy” , w klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęcia matematyczne - „Matematyka w domu i na podwórku”, zajęcia szachowe - „Od piona do hetmana”, w klasach I-III gimnazjum zajęcia matematyczne - „Uważaj, nie potknij się o matematykę – matematyka w rożnych dziedzinach życia”, zajęcia komputerowe – „Matematyka w komputerze”, zajęcia szachowe - „I ty możesz zostać arcymistrzem”. Wartość projektu wynosi 27.981,32 zł, a środki Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej pozyskał z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty. Projekt obejmie przeszło 900 uczniów.


Parking na kolonii Stock

05.11.2008

30 października 2008 r. oddano do użytku parking przy cmentarzu prawosławnym na kolonii Stock. Parking o powierzchni 1500 m2 został wykonany za cenę 89.944,50 zł przez Sokólskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.


Wodociąg na kolonii Sławno

05.11.2008

29 października 2008 r. na kolonii Sławno oddano do użytku 879 m wodociągu wraz z 138 m przyłączy. Wartość zadania wyniosła 32.751,02 zł, jego wykonawcą była firma Hurtownia Artykułów Przemysłowych IMPORT-EKSPORT Radosław Kalinowski Dąbrowa Białostocka.


Nowy chodnik

05.11.2008

Przy drodze wojewódzkiej w ulicy Jasionówka trwają prace remontowe chodnika. Chodnik zostanie zmieniony na długości 592,5m za cenę187.939,54 zł przez BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Wodociąg na kolonii Grodziszczany

05.11.2008

29 października 2008 r. na kolonii Grodziszczany oddano do użytku 593 m wodociągu wraz z 520 m przyłączy. Wartość zadania wyniosła 41.956,96 zł, jego wykonawcą była firma Hurtownia Artykułów Przemysłowych IMPORT-EKSPORT Radosław Kalinowski Dąbrowa Białostocka.


XVIII sesja Rady Miejskiej

28.10.2008

27 października 2008 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XVIII Sesji. Na początku Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczyli stypendia edukacyjne. Głównym tematem obrad były sprawy związane z uchwaleniem wysokości podatków na 2009 r.


Stypendium edukacyjne

28.10.2008

27 października 2008 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendia edukacyjne na I semestr roku szkolnego 2008/2009 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu dąbrowskiej gminy. Stypendium wynosi 100 zł na miesiąc. (tutaj wykaz uczniów)


Komunikat prezesa ARiMR w sprawie otrzymania przez Agencję stałej akredytacji na obsługę PROW 2007-13

24.10.2008

Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października „stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że procedury stosowane przez agencję, jej oprogramowanie komputerowe i system kontroli wypłacanych środków spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej i Polskiego prawa.

Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 października pełne akredytacje na obsługę 10 działań z PROW 2007-13: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Grupy producentów rolnych”, „Renty strukturalne”, „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, „Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)”, „Pomoc techniczna”. Pełna akredytacja na te działania oznacza, że Agencja może przyjmować wnioski, weryfikować je, podpisywać umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze Beneficjentom. W przypadku działań, które dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje wypłata środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu i skontrolowaniu przez ARiMR.

Obecnie ARiMR, ma już w sumie pełne akredytacje na 10 działań w ramach PROW 2007-13. Obejmują one łącznie już 70 procent wszystkich środków finansowych z tego Programu a Agencja wypłaciła już z niego 3 miliardy 769 milionów złotych. Do uruchomienia przez Agencję pozostaną jeszcze tylko cztery działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług doradczych”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej i leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR planuje uruchomić na początku przyszłego roku.Prezes ARiMR

Dr Dariusz WojtasikPromocja

14.10.2008

12 października 2008 r. w sali widowiskowej M-GOK w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce promocja III Dąbrowskiego Almanachu Literackiego. Wydawcą tomiku poezji był dąbrowski M-GOK przy współudziale Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Spośród 11 autorów wierszy obecnych było trzech: Regina Ryżewska ze Zwierzyńca Wielkiego, Ryszard Myśliwiec z Kamiennej Starej Kolonii oraz Stanisław Wieliczko z Sieruciowiec (gmina Nowy Dwór), którzy prezentowali swoją twórczość. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „Lipszczanki” z Lipska.


Nagroda Burmistrza

14.10.2008

Wykaz nauczycieli, którym przyznano Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14.10.2008 r. znajduje się w załączniu.


Telewizor dla chorych dzieci

10.10.2008

9 października 2008 r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej przekazali telewizor i DVD szpitalowi SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Sprzęty zostały umieszczone na oddziale dziecięcym, aby dzieci, oglądając ciekawe filmy, mogły zapomnieć o swoich chorobach.


Brokułowe żniwa

10.10.2008

Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka kilkudziesięciu rolników ma plantacje brokułów. Roślina ta wymaga żyznej ziemi oraz troskliwej pielęgnacji. Zbiór odbywa się głównie we wrześniu i październiku. Polega na wycinaniu na plantacji tzw. róż. Następnie w obejściu dzieli się je na drobne kawałki zwane różyczki, a te z kolei dostarczane są do zakładów chłodniczych.


Informacja Starosty Sokólskiego

10.10.2008

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Starosty Sokólskiego o potrzebie sprawdzania ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Informacja jest dostępna w załączeniu.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115