Najnowsze wiadomości

Budowa garażu

09.04.2008

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ogłasza zamówienie na budowę garażu na autobusy szkolne.


Uwaga rolnicy!

07.04.2008

Niebawem rusza realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Program finansowany jest z budżetu państwa. Warunkiem objęcia badaniami stada trzody chlewnej, jest zarejestrowanie w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwa nie objęte programem zwalczania nie będą mogły wprowadzać świń do obrotu a do rzeźni skupowane będą po niższych cenach. Większość krajów Unii Europejskiej jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego u świń lub realizuje program zwalczania.

Hodowco! Jest to ostatni moment, aby zarejestrować swoje stado świń w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zgłosić je do programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Uzgodnij stan swego stada i świń z rejestrem prowadzonym przez Biuro Powiatowe ARiMR.

Więcej informacji na temat programu zwalczania choroby Aujeszkyego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. tel. 085 7118926, 085 7112327


Ogłoszenie ARiMR

02.04.2008

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności z tytułu ONW. Wnioski te będą przyjmowane do dnia 15 maja 2008 r.
W bieżącym roku zmienione zostały zasady wypełniania wniosków. Jest to powodem występowania nieprawidłowości i błędów wynikających z wypełniania wniosków według zasad z roku poprzedniego. ­
Niektórych błędów nie da się poprawić po upływie terminu składania wniosków. Może to narazić rolników na znaczne zmniejszenia przyznanych dopłat a nawet na nałożenie sankcji finansowych.
W związku z powyższym zwracam się z apelem o składanie wniosków w jak naj szybszym terminie. Pozwoli to na weryfikację wniosków bezpośrednio w dniu ich złożenia i wyeliminowanie wielu błędów. Taka szczegółowa weryfikacja nie będzie możliwa w ostatnich tygodniach ustawowego terminu ze względu na bardzo dużą liczbę składanych wniosków w tych dniach - co można stwierdzić na podstawie lat ubiegłych.


Nowy dyrektor M-GOK

01.04.2008

1.04.2008 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej powołał nowego dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Został nim Maciej Sulik, dotychczasowy pracownik tej placówki.


Tablice ogłoszeniowe

31.03.2008

Na terenie sołectw gminy Dąbrowa Białostocka rozpoczęto umieszczanie nowych tablic ogłoszeniowych. Zastąpią one stare kilkudziesięcioletnie tablice, wykonane często przez samych sołtysów.Zakończenie Projektu „Akademia Jutra”

31.03.2008

29 marca 2008 r. w Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie miało miejsce oficjalne zakończenie realizacji Projektu „Akademia Jutra”. Uczestniczyły w nim 53 placówki oświatowe z powiatu augustowskiego i powiatów ościennych. Z terenu gminy Dąbrowa Białostocka program realizowały: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Dąbrowy Białostockiej, Szkoła Podstawowa z Nierośna, Gimnazjum Nr 2 z Różanegostoku. Na jego realizację otrzymały łącznie 313.501.80 zł. Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczestniczące szkoły miały okazję do zaprezentowania zrealizowanych przez siebie programów.


XIII Sesja Rady Miejskiej

31.03.2008

XIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbyła się dnia 26 marca.

Podczas obrad sesji:

1. Przedstawiono informację nt. wypadków w rolnictwie na terenie gminy i powiatu.
2. Przedstawiono informację nt. funkcjonowania SP ZOZ na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
3. Przyjęto sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007.
4. Przyjęto sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej i Komisji za rok 2007.
5. Przyjęto sprawozdanie z realizacji uchwały odnośnie umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
6. Radni podjęli uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
b) ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki,
c) udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację zadania w zakresie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.
d) wyrażenia zgody na wspólną realizację przedsięwzięcia w zakresie instalacji samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym koło Grabowa.
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
f) udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
g) zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011,
h) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
i) wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie i korzystanie z nieruchomości w Różanymstoku,
j) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
k) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
l) przejęcia od Powiatu Sokólskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową,
m) Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
7. Przyjęto plan zadań inwestycyjnych na lata 2008 – 2011.Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

27.03.2008

27 marca 2008 r. mieszkanka Łozowa (kol.) Marianna Kozioł otrzymała od Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Pani Marianna miała 5 synów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową przyczyniając się do wzrostu obronności kraju.


Stypendium edukacyjne

27.03.2008

Jednym z głównych celów samorządu Gminy Dąbrowa Białostocka jest wspieranie edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendia w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej następującym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Stypendia zostały przyznane na II semestr roku szkolnego 2007/2008
1. Adaszczyk Mateusz – Gimnazjum w Różanymstoku
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych

2. Gniedziejko Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej
b) pełni funkcję zastępowej w drużynie harcerskiej

3. Haraszkiewicz Izabela – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

4. Kozioł Grzegorz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału wojewódzkich konkursów przedmiotowych z historii i przyrody
b) członek szkolnego pocztu sztandarowego

5. Rysiejko Paweł – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureat Wojewódzkiego Konkursu „Szansa dla młodego serca”

6. Samojło Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych
b) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

7. Sienkiewicz Katarzyna – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureatka II stopnia konkursu Oxford Educational

8. Snarska Kamila – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) III miejsce w sztafecie lekkoatletycznej O Puchar Urzędu Marszałkowskiego
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

9. Topolewski Mateusz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału Wojewódzkiego Konkursu HistorycznegoŻyczenia wielkanocne

20.03.2008

Pełnych spokoju i miłości świąt wielkanocnych,
smacznego święconego w rodzinnym gronie,
uśmiechu i szczęścia, wiosennej radości każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności
życzą


Przewodniczący Rady Miejskiej                 Burmistrz
            w Dąbrowie Białostockiej            Dąbrowy Białostockiej
                 Antoni Hrynkiewicz                  Tadeusz Ciszkowski
Zebranie hodowców koni

19.03.2008

18 marca 2008 r. na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sprawozdawcze Terenowego Koła Hodowców Koni. Koło skupia około 100 hodowców z gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola.
Sprzedaż dąbrowskiego „Ośrodka Maszynowego”

17.03.2008

14 marca 2008 r. Komornik Sądu Rejonowego w Sokółce sprzedał na drodze licytacji dąbrowskie PPHU „Ośrodek Maszynowy” Spółka z o.o. w likwidacji. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 553.800,00 zł. Licytację wygrał mieszkaniec Suwałk kwotą 620.000,00zł.


Kolejny numer „Głosu Dąbrowy”

17.03.2008

Ukazał się kolejny numer „Głosu Dąbrowy” z marca 2008, nr 3(128).


Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej

17.03.2008

Od kwietnia 2007 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka działają trzy Wiejskie Ośrodki Edukacji Przedszkolnej. Uczęszcza do nich przeszło 30 dzieci w wieku 3-5 lat. Ośrodki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, a wspierane przez UM w Dąbrowie Białostockiej. Będą czynne do końca czerwca br.

Czyn społeczny mieszkańców Krugła

17.03.2008

W dniach 11-12 marca 2008 r. mieszkańcy kolonii Krugło, zorganizowani przez sołtysa Janusza Franciszkiewicza, w czynie społecznym żwirowali swoje kolonijne drogi. Materiał pozyskali z wiejskiej żwirowni, a koparkę do załadunku pospółki udostępnił Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.


Niszczycielska działalność bobrów

17.03.2008

Bobry zniszczyły drogę dojazdową do łąk na kolonii Osmołowszczyzna. W kilku miejscach wykopały w poprzek drogi kanały, które zagrażają przejeżdżającym pojazdom.


Szkolenie "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r."

11.03.2008

W dniu 06.03.2008 roku w kinie "Lotos" odbyło się szkolenie pt: "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r." zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce. W szkoleniu udział wzięło 217 osób.


Nowe zarządzenia

06.03.2008

Informujemy, iż w BIPie zostały umieszczone:
- Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 03.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 04.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i integracji osób niepełnosprawnych w 2008 roku.
- Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 05.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

27.02.2008

W dniu 25 lutego 2008 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs miał na celu rozpowszechnienie wśród uczącej się młodzieży wiedzy z zakresu wiedzy przeciwpożarowej, w tym zasad zapobiegania i zwalczania pożarów, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad udzielania pomocy poszkodowanym w pożarach i wypadkach, oraz zasad funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji do konkursu powiatowego zakwalifikowały się następujące osoby:

W kategorii szkół podstawowych
1. Kalinowski Hubert - SP w Dąbrowie Białostockiej - 20 pkt
2. Kopańko Dawid - SP w Zwierzyńcu Wielkim - 19 pkt
2. Hanczaruk Jakub - SP w Dąbrowie Białostockiej - 19 pkt

W kategorii szkół gimnazjalnych
1. Snarska Katarzyna - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 26,5 pkt
2. Boruch Jakub - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 23 pkt
3. Jezierkowska Natalia - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 20,5 pkt

Nagrody i dyplomy laureatom ufundował Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski.


Szkolenie "Agroturystyka - Szansą Rolników"

25.02.2008

W dniu 20.02.2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie „Agroturystyka – Szansą Rolników” prowadzone przez Pana Andrzeja Chilickiego i Pana Eugeniusza Wiśniewskiego. W szkoleniu wzięło udział 35 osób. Szkolenie zrealizowano w ramach Pilotażowego programu Leader i Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” realizowanego we współpracy MR i RW, FAPA i Fundacji Biebrzańskiej.


Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

18.02.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 14.02.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nowy numer Głosu Dąbrowy

14.02.2008

Ukazał się nowy numer Głosu Dąbrowy nr 2(127) z lutego 2008. W numerze zostały zamieszczone materiały: sprawozdanie z XII Sesji Rady Miejskiej oraz ze spotkania z Zarządem Powiatu i Starostą Powiatu Sokólskiego, wywiad z zastępcą Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Franciszkiem Toczyłowskim, podziękowanie za pomoc dąbrowskiemu szpitalowi, ogłoszenie o przetargu nieruchomości na Kalnie, życzenia złotym jubilatom, badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci, „Byliśmy wczoraj, jesteśmy dziś, chcemy być jutro” – o gimnazjum w Różanymstoku, „W dziewięć dni po Europie” – o półkoloniach w dąbrowskiej podstawówce, imprezy integracyjne w SP w Kamiennej Nowej, święty Mikołaj w Dąbrowie, gminny finał WOŚP, imprezy sportowe, wyróżnione prace literackie w konkursie im. M.Samojlika, kącik literacki, autorska wystawa plastyczna Michała Natunewicza, „Nie do śmiechu” – o tym co kupujemy.


Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2008

Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej doceniając dorobek pokoleń strażaków w naszej gminie przez okres 100 lat pragnie ufundować w 2008 r. sztandar dla Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Jednocześnie doceniamy bezinteresowne poświęcenie, odwagę wszystkich druhów strażaków ich heroizm w walce z żywiołami i innymi zagrożeniami codziennego życia. Aby ten społeczny trud naszych poprzedników i obecnych druhów strażaków został doceniony przez całe nasze społeczeństwo ziemi
dąbrowskiej stwarzamy taką możliwość i jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dobrowolne wsparcie finansowe na ten zacny cel.
Niech ten gest dobrej woli będzie podziękowaniem za pracę wielu pokoleń strażaków.
W celu ułatwienia i realizacji waszych decyzji podajemy numer konta, na które można dokonać wpłat:

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Dąbrowie Białostockiej
Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Dąbrowie Białostockiej
Nr konta 09809300000030911620000010 Z dopiskiem "Sztandar"

Przewidywany termin przekazania sztandaru Zarządowi - maj 2008 roku.
My druhowie strażacy za ten gest społecznego zaufania i wiary w podejmowane nasze działania składamy serdeczne podziękowanie i deklarujemy idąc wzorem naszych przodków, iż dalej będziemy Służyć Bogu na Chwałę a Ludziom na pożytek.

Ze strażackim pozdrowieniem

Komendant Gminny Związku OSP RP
w Dąbrowie Białostockiej
Stanisław Kirejczyk

Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP
w Dąbrowie Białostockiej
Antoni Hrynkiewicz


Ogłoszenie dla rolników z terenu gminy

07.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że dnia 21.01.2008r. została zawarta umowa z "Struga" S.A. na usuwanie, odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, z której wynikają następujące stawki opłat:

Producent rolny ryczałtowy:
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - bezpłatnie
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 43,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 13,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 13,08 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 7,19 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 3,26 zł, - szt. do 20 kg - 0,65 zł,

Producent rolny - płatnik VAT
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - 18,85' zł,
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 59,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 23,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 22,29 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 12,26 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 5,57 zł, - szt. do 20 kg - 1,11 zł.

Odbiór padłych zwierząt ftrma gwarantuje w ciągu 24 godz. od zgłoszenia, odbiór odpadów natępować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod numer tel. 602 728 987.


Artykuł z gazety "Chłopska Droga"

07.02.2008

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Oskubani z ONW" z gazety rolniczej "Chłopska Droga".
- Oskubani z ONW


Zbiórka zużytego sprzętu oraz baterii

04.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego, baterii, świetlówek (problemowych) i akumulatorów.
Zbiórka jest nieodpłatna. Sprzęt jest odbierany na terenie zakładu PGKiM przy ul. Gen. Sulika 1 w każdy dzień roboczy od godz 8:00 do 14:00.
Ponadto prowadzona jest nieodpłatna zbiórka zużytych baterii. Baterie można składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które znajdują się w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej, Przedszkolu w Dąbrowie Białostockiej, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, oraz na parterze Urzędu Miejskiego.


Akcje pobierania krwi

04.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku będzie prowadziło w 2008 roku akcje pobierania krwi na terenie naszej gminy.
Specjalistyczny ambulans będzie ustawiony na placu przed kinem „Lotos” w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca (najbliższy termin to 02.12). Prosimy mieszkańców gminy o oddawanie krwi.


Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/

04.02.2008

Urząd Miejski informuje, iż w BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/.


XII sesja Rady Miejskiej

29.01.2008

29 stycznia 2008 radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XII sesji. Po czynnościach proceduralnych Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac organu wykonawczego, a w szczególności z realizacji uchwał Rady za IV kwartał 2007 roku. Następnie radni zostali zapoznani z zasadami zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2008 – 2013,
b) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej,
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami), dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Białostocka,
d) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka,
e) określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawani w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Białostocka,
f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
g) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy rzeczowej ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska Gminy Dąbrowa Białostocka dla osób fizycznych, budujących przydomową oczyszczalnię ścieków,
h) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka we wsi Stock, Nierośno, Sadowo, Jałówka, Zwierzyniec Wielki...
i) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za wprowadzone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych w Różanymstoku eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej.
Sesja została zakończona zapytaniami i interpelacjami radnych
Po sesji o godz. 14.00 radni spotkali się ze Starostą i Zarządem Powiatu Sokólskiego. W czasie spotkania poruszone zostały następujące problemy:
1. Perspektywa funkcjonowania jednostek powiatowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka:
2. Perspektywy funkcjonowania stanowisk pracy Starostwa Powiatowego Sokółce mieszczących się w Dąbrowie Białostockiej.
3. Możliwość przywrócenia w Dąbrowie stanowiska pracy Wydziału Komunikacji i Dróg.
4. Organizacja dożynek powiatowych w Dąbrowie Białostockiej w roku 2008
5. Plany inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w roku 2008.
6. Zamierzenia inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w czasie obecnej kadencji Rady Powiatu.Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

29.01.2008

W związku z dużą ilością kontroli i bardzo licznymi nieprawidłowościami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina, iż zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przebywające w gospodarstwie bydło (powyżej 7 dnia od urodzenia) winno:
- posiadać 2 kolczyki w uszach,
- posiadać paszport,
- być wpisane do księgi rejestracji stada (wszelkie ubycia należy odnotowywać na bieżąco),
- być zgloszone do rejestru (liczba zwierząt w wykazie zgodna z liczbą w gospodarstwie, pozostałe zwierzęta muszą być natychmiast wyjaśnione).

Za stwierdzone uchybienia w czasie kontroli siedziby stada będą:
- nakładane mandaty karne,
- cofnięta decyzja o zdrowotności stada,
- cofnięte zaświadczenie (atest na mleko).
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112