Najnowsze wiadomości

Międzypowiatowa Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych

30.07.2008

Burmistrz Suchowoli uprzejmie informuje, że w dniu 17 sierpnia 2008 r. o godz. 13.00 odbędzie się „Międzypowiatowa Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych”. Zainteresowani hodowcy proszone są z ośrodkiem Kultury w Suchowoli (tel. 085 7229 413, e-mail andrzejratkiewicz@op.pl bądź osobiście) do dnia 4 sierpnia 2008 r.
Najbliższe spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 sierpnia 2008 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Ośrodka Kultury, Pl. Kościuszki 13. W wystawie planowany jest udział hodowców z powiatów: sokolskiego, monieckiego, augustowskiego i białostockiego.


Podziękowanie mieszkańców kolonii Nierośna i Sadowa

29.07.2008

Podziękowanie mieszkańców kolonii Nierośna i Sadowa znajdują się w załączeniu.


Wysypisko śmieci

29.07.2008

Corocznie likwidowane jest dzikie wysypisko śmieci na Kolonii Brzozowo.


Parking

29.07.2008

28 lipca br. zakończona została budowa parkingu przy ul Gen. Nikodema Sulika. Powstało 40 miejsc postojowych. Wartość inwestycji wyniosła 118.905,47 zł, a jej wykonawcą była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Przepust na kolonii w Kamiennej Nowej

29.07.2008

Od wielu lat przepust na kolonii w Kamiennej Nowej tzw. „Nowince” był w fatalnym stanie i groził wypadkiem, zwłaszcza że pęknięciu uległo jedno z jego skrzydeł. W lipcu br. przepust został przebudowany i będzie służył rolnikom przez szereg następnych lat.


Remonty żwirówek

29.07.2008

W lipcu br. dokonano remontu żwirowych dróg w sołectwach Jasionówka Kolonie oraz Małyszówka Kolonie.


Biedronka po remoncie

29.07.2008

25 lipca br. oddany został do ponownego użytku przebudowany i wyremontowany sklep „Biedronka”.


Ogłoszenie Starosty Sokólskiego

28.07.2008

Starosta Sokólski ogłasza, że w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów miasta Dąbrowa Białostocka został opracowany projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmujący obręby ewidencyjne: Dabrowa Białostocka, Dąbrowa Białostocka-Małyszówka, Dąbrowa Białostocka-Jasionówka.
Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem klasyfikacji gleboznawczej, który zostanie wyłożony do ich wglądu w dniach od 28 lipca 2008r. do 19 sierpnia 2008r. w godzinach od 8:00 do 15:00, w lokalu nr 39 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, przy ul. Solidarności 1.


Jarmak Żubra

14.07.2008


Dnia 02.08.2008 r. Hajnowski Dom Kultury organizuje imprezę plenerową pt. "Jarmark Żubra" w ramach trwających w tym czasie Dni Hajnówki (01.08. - 03.08.2008 r.).
Zapraszamy wszystkie podmioty związane z kulturą regionu, zainteresowane prezentacją swoich wyrobów, jak również przedstawicieli Gminy do udziału w imprezie zarówno dnia 02.08. br., jak i 03.08.2008r., kiedy to odbędzie się jedno z największych przedsięwzięć pod hasłem "Studio Lato Radia Białystok".
Jarmark będzie okazją do prezentacji, promocji folkloru i kulturowego dziedzictwa woj. podlaskiego oraz obszaru Euroregionu Puszcza Białowieska. Obok siebie będą mogli prezentować się wystawcy polscy i białoruscy: artyści ludowi, rzemieślnicy, drobni wytwórcy produktów regionalnych, osoby prezentujące potrawy kuchni regionalnej. W trakcie Jarmarku przewidziane są liczne atrakcje, m. in. bezpłatne degustacje dla publiczności, konkursy z nagrodami, występy kapel ludowych i blok muzyczno - rozrywkowy na scenie amfiteatru.
Udział w imprezie jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie organizują stoisko wystawowe w miejscu wyznaczonym przez organizatora, po wcześniejszym wysłaniu pisemnego zgłoszenia, tj. do dnia 30.07.2008 r. na adres: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, faxem na nr (085) 682-32-03 (wew. 36) lub e-maiłem: hdk-hainowka@wp.pl. Wzór formularza dostępny jest na stronie www.hdk.hainowka.pl oraz w załączeniu.
O szczegółach związanych z imprezą można dowiadywać się w sekretariacie HDK, pod tel. (085) 682 32 03 (wew. 31).


Ogłoszenie

08.07.2008

Starostwo Powiatowe w Sokółce zawiadamia, że w lokalu nr 39 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, przy ul. Solidarności 1, w terminie od 28 lipca 2008 r. do 19 sierpnia 2008 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej nr 201101_4 Miasto Dąbrowa Białostocka.
Dokumentacja tego projektu składająca się z:
- Rejestru gruntów
- Rejestru budynków
- Rejestru lokali
- Kartoteki budynków
- Kartoteki lokali
- Mapy ewidencyjnej
opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 , art. 20 ust. 1. - 3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zatwierdzenia operatu opisowo kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Janusz Kuderewski
Geodeta Powiatowy


Technik turystyki wiejskiej

08.07.2008

Zespół Szkół Rolniczych w Janowie ogłasza nabór do 2-letniej publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Nauka w szkole trwa dwa lata i jest prowadzona w systemie zaocznym. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://www.zsrjanow.edu.pl.


Badania mammograficzne

04.07.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w dniach 23-24 lipca 2008r. na terenie miasta Dąbrowa Białostocka będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne.
Z badań mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat. Rejestracja pod numerem telefonu: 058 511 34 62. Mammobus będzie ustawiony na placu przy kinie "Lotos".


Przepust drogowy

02.07.2008

Na koloniach wschodnich wsi Nierośno w kierunku Grzebieni, na cieku wodnym, został wykonany przepust drogowy. Dotychczasowa przejezdność drogi była zła, szczególnie po opadach deszczu lub wiosennych roztopach. Obecnie będzie można swobodnie przejeżdżać w każdych warunkach pogodowych.


Wiejskie święto

02.07.2008

27 czerwca 2008 r. wieś Bagny obchodziła swoje doroczne święto. Związane ono jest ze świętem patronki miejscowej kaplicy - Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Po nabożeństwie miał miejsce festyn połączony z uhonorowaniem zasłużonych strażaków, sprzedażą losów, aukcją miejscowych wyrobów, występami uczniów i wspólnym biesiadowaniem. Zebrane w tym dniu pieniądze przeznaczone zostały na budowę placu zabaw przy miejscowej szkole podstawowej.


XV Sesja Rady Miejskiej

27.06.2008

24 czerwca 2008 roku Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XV Sesji (program tutaj). W czasie obrad przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Białostockiej Antoni Morgiewicz wręczył rolnikowi z Małowistej Stanisławowi Juchniewiczowi dyplom i nagrodę za udział wojewódzkim konkursie z zakresu bhp w gospodarstwie wiejskim. Mariusz Siłakowski przedstawił informację nt. tworzenia programu odnowy wsi i jego wykorzystanie przy pozyskiwaniu środków unijnych przez poszczególne sołectwa. Prezes „Somleku” Fryderyk Szubzda przedstawił sytuację OSM i zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Białostockiej po połączeniu się z grajewską Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol.


Rów melioracyjny

27.06.2008

Rolnicy wsi Harasimowicze przy pomocy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odnowili rów melioracyjny biegnący wzdłuż ich łąk od wsi do rzeki Sidra.


Sukcesy piłkarskie

25.06.2008

LKS „DĄB” Dąbrowa Białostocka sezon piłkarski 2007/2008 zakończył licznymi sukcesami. Drużyna seniorów w klasie okręgowej zajęła II miejsce i awansowała do IV ligi. Z kolei najmłodsi piłkarze w kategorii wiekowej „żak” zajęli I miejsce w Finale Wojewódzkim, a w kategorii wiekowej „trampkarz młodszy” III miejsce w Finale Wojewódzkim.


Deklaracja Forum Dębowych Miast i Gmin

20.06.2008

Dąbrowa Białostocka przystąpiła do Forum Dębowych Miast i Gmin. Treść deklaracji znajduje się w załączonym pliku.


"Najlepszy uczeń w Gminie Dąbrowa Białostocka"

20.06.2008

Wykaz uczniów, którzy uzyskali tytuł
„Najlepszy uczeń w Gminie Dąbrowa Białostocka
w roku szkolnym 2007/2008”
oraz Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.


Współpraca Dąbrowa Białostocka-Kalwaria

19.06.2008

18 czerwca 2008 r. w Dąbrowie Białostockiej gościła delegacja samorządu powiatowego (najniższy stopień administracji samorządowej) z Kalwarii na Litwie z merem Jonasem Ščeponisem na czele. Celem wizyty było omówienie możliwości nawiązania partnerskich stosunków. Rozmowy prowadzone były w obszarach: ogólne zasady współpracy, drogi, zdrowie, edukacja, turystyka i promocja, ochrona środowiska. Strony zdeklarowały chęć zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy oboma samorządami.


Ranny bocian

19.06.2008

16 czerwca 2008 r. pani Janina Ciereszko z Sadka znalazła rannego bociana. Miał uszkodzone skrzydło i nie mógł latać. Rana była na tyle poważna, że skrzydło musiało być amputowane. Operację amputacji wykonał dąbrowski lekarz weterynarii pan Marian Waszkiewicz. 17 czerwca ptak został odwieziony do białostockiego Akcentu ZOO, gdzie zamieszkał wraz z innymi bocianami.


Laureaci konkursu plastycznego "Zagrożenia w Gospodarstwie Rolnym w Oczach Dziecka"

11.06.2008

11 czerwca 2008 roku zostali nagrodzeni laureaci gminnego konkursu plastycznego "Zagrożenia w Gospodarstwie Rolnym w Oczach Dziecka". Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz KRUS Placówka Terenowa Dąbrowa Białostocka. Na konkurs nadesłano 93 prace plastyczne z 6 szkół. Oto lista laureatów:

1. Eliza Walenciej – kl. IV SP w Reszkowcach
2. Anna Kirejczyk – kl. IV SP w Kamiennej Nowej
3. Karolina Kozakiewicz – kl. V SP w Zwierzyńcu Wielkim
4. Monika Mańczuk – kl. III SP w Zwierzyńcu Wielkim
5. Wawrzyniec Grabiński – kl. IV SP w Zwierzyńcu Wielkim
6. Piotr Surmacz – kl. I SP w Różanymstoku
7. Klaudia Pietuszyńska – kl. V SP w Reszkowcach
8. Adrian Kłoczko – kl. IV SP w Różanymstoku
9. Urszula Siwicka – kl. VI SP w Różanymstoku
10. Dawid Dudziuk – kl. I SP w Różanymstoku
11. Klaudia Kłoczko – kl. I SP w Różanymstoku
12. Milena Lewko – kl. III Gimnazjum w Różanymstoku


Dąbrowa Białostocka w Warszawie

10.06.2008

8 czerwca 2008 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wraz z twórcami regionalnymi, producentami regionalnych artykułów spożywczych oraz zespołem folklorystycznym „Dębina” wyjechał do Warszawy by promować naszą gminę podczas imprezy festynowo-wystawowo-targowej p.h. „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”. Festyn zorganizował Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.


Euro 2008

09.06.2008

Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej zbiorowo kibicują reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej mężczyzn.


III Piknik Rodzinny

09.06.2008

8 czerwca 2008 r. Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej zorganizowała już po raz trzeci piknik rodzinny, w którym wzięli udział uczniowie ze swoimi rodzicami, a także okoliczni mieszkańcy. Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy wspierali szkołę w jej działaniach. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z wielu atrakcji, a także ze smacznego poczęstunku.


Złote Gody

09.06.2008

7 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce uroczystość wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 20 par małżeńskich zostało uhonorowanych za 50 lat wspólnego pożycia, a 1 para za wspólne przeżycie 65 lat. Życzenia jubilatom złożył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, a zespół „Dębina” przypomniał wszystkim piosenki śpiewane przed laty.


Rekordowy karp

09.06.2008

23.05.2008r. dąbrowski wędkarz Edward Ryszkiewicz w dużym stawie na Kalnie złowił rekordowego karpia o wadze 13 kg. Karpia trzyma sam wędkarz oraz jego syn Robert.


Chodnik

05.06.2008

Zakończony został remont chodnika przy ul. Południowej. Zadanie zostało wykonane ze środków Starostwa Powiatowego w Sokółce, które jest właścicielem tej ulicy.


Działaj Lokalnie VI

03.06.2008

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie VI zorganizowany przez Fundację "Sokólski Fundusz Lokalny" został rozstrzygnięty. Wyniki - http://www.sfl.org.pl


Ambasador USA w Dąbrowie Białostockiej

02.06.2008

2 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej gościł ambasador USA w Polsce Victor Ashe. Gość został zapoznany historią dąbrowskiej gminy jej walorami turystycznymi, rozwojem gospodarczym oraz możliwościami inwestowania.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115