Najnowsze wiadomości

Życzenia wielkanocne

20.03.2008

Pełnych spokoju i miłości świąt wielkanocnych,
smacznego święconego w rodzinnym gronie,
uśmiechu i szczęścia, wiosennej radości każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności
życzą


Przewodniczący Rady Miejskiej                 Burmistrz
            w Dąbrowie Białostockiej            Dąbrowy Białostockiej
                 Antoni Hrynkiewicz                  Tadeusz Ciszkowski
Zebranie hodowców koni

19.03.2008

18 marca 2008 r. na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sprawozdawcze Terenowego Koła Hodowców Koni. Koło skupia około 100 hodowców z gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola.
Sprzedaż dąbrowskiego „Ośrodka Maszynowego”

17.03.2008

14 marca 2008 r. Komornik Sądu Rejonowego w Sokółce sprzedał na drodze licytacji dąbrowskie PPHU „Ośrodek Maszynowy” Spółka z o.o. w likwidacji. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 553.800,00 zł. Licytację wygrał mieszkaniec Suwałk kwotą 620.000,00zł.


Kolejny numer „Głosu Dąbrowy”

17.03.2008

Ukazał się kolejny numer „Głosu Dąbrowy” z marca 2008, nr 3(128).


Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej

17.03.2008

Od kwietnia 2007 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka działają trzy Wiejskie Ośrodki Edukacji Przedszkolnej. Uczęszcza do nich przeszło 30 dzieci w wieku 3-5 lat. Ośrodki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, a wspierane przez UM w Dąbrowie Białostockiej. Będą czynne do końca czerwca br.

Czyn społeczny mieszkańców Krugła

17.03.2008

W dniach 11-12 marca 2008 r. mieszkańcy kolonii Krugło, zorganizowani przez sołtysa Janusza Franciszkiewicza, w czynie społecznym żwirowali swoje kolonijne drogi. Materiał pozyskali z wiejskiej żwirowni, a koparkę do załadunku pospółki udostępnił Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.


Niszczycielska działalność bobrów

17.03.2008

Bobry zniszczyły drogę dojazdową do łąk na kolonii Osmołowszczyzna. W kilku miejscach wykopały w poprzek drogi kanały, które zagrażają przejeżdżającym pojazdom.


Szkolenie "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r."

11.03.2008

W dniu 06.03.2008 roku w kinie "Lotos" odbyło się szkolenie pt: "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r." zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce. W szkoleniu udział wzięło 217 osób.


Nowe zarządzenia

06.03.2008

Informujemy, iż w BIPie zostały umieszczone:
- Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 03.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 04.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i integracji osób niepełnosprawnych w 2008 roku.
- Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 05.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

27.02.2008

W dniu 25 lutego 2008 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs miał na celu rozpowszechnienie wśród uczącej się młodzieży wiedzy z zakresu wiedzy przeciwpożarowej, w tym zasad zapobiegania i zwalczania pożarów, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad udzielania pomocy poszkodowanym w pożarach i wypadkach, oraz zasad funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji do konkursu powiatowego zakwalifikowały się następujące osoby:

W kategorii szkół podstawowych
1. Kalinowski Hubert - SP w Dąbrowie Białostockiej - 20 pkt
2. Kopańko Dawid - SP w Zwierzyńcu Wielkim - 19 pkt
2. Hanczaruk Jakub - SP w Dąbrowie Białostockiej - 19 pkt

W kategorii szkół gimnazjalnych
1. Snarska Katarzyna - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 26,5 pkt
2. Boruch Jakub - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 23 pkt
3. Jezierkowska Natalia - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 20,5 pkt

Nagrody i dyplomy laureatom ufundował Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski.


Szkolenie "Agroturystyka - Szansą Rolników"

25.02.2008

W dniu 20.02.2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie „Agroturystyka – Szansą Rolników” prowadzone przez Pana Andrzeja Chilickiego i Pana Eugeniusza Wiśniewskiego. W szkoleniu wzięło udział 35 osób. Szkolenie zrealizowano w ramach Pilotażowego programu Leader i Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” realizowanego we współpracy MR i RW, FAPA i Fundacji Biebrzańskiej.


Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

18.02.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 14.02.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Nowy numer Głosu Dąbrowy

14.02.2008

Ukazał się nowy numer Głosu Dąbrowy nr 2(127) z lutego 2008. W numerze zostały zamieszczone materiały: sprawozdanie z XII Sesji Rady Miejskiej oraz ze spotkania z Zarządem Powiatu i Starostą Powiatu Sokólskiego, wywiad z zastępcą Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Franciszkiem Toczyłowskim, podziękowanie za pomoc dąbrowskiemu szpitalowi, ogłoszenie o przetargu nieruchomości na Kalnie, życzenia złotym jubilatom, badania przesiewowe słuchu i głosu u dzieci, „Byliśmy wczoraj, jesteśmy dziś, chcemy być jutro” – o gimnazjum w Różanymstoku, „W dziewięć dni po Europie” – o półkoloniach w dąbrowskiej podstawówce, imprezy integracyjne w SP w Kamiennej Nowej, święty Mikołaj w Dąbrowie, gminny finał WOŚP, imprezy sportowe, wyróżnione prace literackie w konkursie im. M.Samojlika, kącik literacki, autorska wystawa plastyczna Michała Natunewicza, „Nie do śmiechu” – o tym co kupujemy.


Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2008

Zarząd Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej doceniając dorobek pokoleń strażaków w naszej gminie przez okres 100 lat pragnie ufundować w 2008 r. sztandar dla Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Jednocześnie doceniamy bezinteresowne poświęcenie, odwagę wszystkich druhów strażaków ich heroizm w walce z żywiołami i innymi zagrożeniami codziennego życia. Aby ten społeczny trud naszych poprzedników i obecnych druhów strażaków został doceniony przez całe nasze społeczeństwo ziemi
dąbrowskiej stwarzamy taką możliwość i jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dobrowolne wsparcie finansowe na ten zacny cel.
Niech ten gest dobrej woli będzie podziękowaniem za pracę wielu pokoleń strażaków.
W celu ułatwienia i realizacji waszych decyzji podajemy numer konta, na które można dokonać wpłat:

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Dąbrowie Białostockiej
Bank Spółdzielczy w Sokółce Oddział w Dąbrowie Białostockiej
Nr konta 09809300000030911620000010 Z dopiskiem "Sztandar"

Przewidywany termin przekazania sztandaru Zarządowi - maj 2008 roku.
My druhowie strażacy za ten gest społecznego zaufania i wiary w podejmowane nasze działania składamy serdeczne podziękowanie i deklarujemy idąc wzorem naszych przodków, iż dalej będziemy Służyć Bogu na Chwałę a Ludziom na pożytek.

Ze strażackim pozdrowieniem

Komendant Gminny Związku OSP RP
w Dąbrowie Białostockiej
Stanisław Kirejczyk

Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP
w Dąbrowie Białostockiej
Antoni Hrynkiewicz


Ogłoszenie dla rolników z terenu gminy

07.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że dnia 21.01.2008r. została zawarta umowa z "Struga" S.A. na usuwanie, odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, z której wynikają następujące stawki opłat:

Producent rolny ryczałtowy:
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - bezpłatnie
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 43,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 13,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 13,08 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 7,19 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 3,26 zł, - szt. do 20 kg - 0,65 zł,

Producent rolny - płatnik VAT
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - 18,85' zł,
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 59,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 23,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 22,29 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 12,26 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 5,57 zł, - szt. do 20 kg - 1,11 zł.

Odbiór padłych zwierząt ftrma gwarantuje w ciągu 24 godz. od zgłoszenia, odbiór odpadów natępować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod numer tel. 602 728 987.


Artykuł z gazety "Chłopska Droga"

07.02.2008

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Oskubani z ONW" z gazety rolniczej "Chłopska Droga".
- Oskubani z ONW


Zbiórka zużytego sprzętu oraz baterii

04.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego, baterii, świetlówek (problemowych) i akumulatorów.
Zbiórka jest nieodpłatna. Sprzęt jest odbierany na terenie zakładu PGKiM przy ul. Gen. Sulika 1 w każdy dzień roboczy od godz 8:00 do 14:00.
Ponadto prowadzona jest nieodpłatna zbiórka zużytych baterii. Baterie można składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które znajdują się w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej, Przedszkolu w Dąbrowie Białostockiej, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, oraz na parterze Urzędu Miejskiego.


Akcje pobierania krwi

04.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku będzie prowadziło w 2008 roku akcje pobierania krwi na terenie naszej gminy.
Specjalistyczny ambulans będzie ustawiony na placu przed kinem „Lotos” w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca (najbliższy termin to 02.12). Prosimy mieszkańców gminy o oddawanie krwi.


Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/

04.02.2008

Urząd Miejski informuje, iż w BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/.


XII sesja Rady Miejskiej

29.01.2008

29 stycznia 2008 radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XII sesji. Po czynnościach proceduralnych Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac organu wykonawczego, a w szczególności z realizacji uchwał Rady za IV kwartał 2007 roku. Następnie radni zostali zapoznani z zasadami zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2008 – 2013,
b) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej,
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami), dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Białostocka,
d) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka,
e) określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawani w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Białostocka,
f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
g) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy rzeczowej ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska Gminy Dąbrowa Białostocka dla osób fizycznych, budujących przydomową oczyszczalnię ścieków,
h) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka we wsi Stock, Nierośno, Sadowo, Jałówka, Zwierzyniec Wielki...
i) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za wprowadzone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych w Różanymstoku eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej.
Sesja została zakończona zapytaniami i interpelacjami radnych
Po sesji o godz. 14.00 radni spotkali się ze Starostą i Zarządem Powiatu Sokólskiego. W czasie spotkania poruszone zostały następujące problemy:
1. Perspektywa funkcjonowania jednostek powiatowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka:
2. Perspektywy funkcjonowania stanowisk pracy Starostwa Powiatowego Sokółce mieszczących się w Dąbrowie Białostockiej.
3. Możliwość przywrócenia w Dąbrowie stanowiska pracy Wydziału Komunikacji i Dróg.
4. Organizacja dożynek powiatowych w Dąbrowie Białostockiej w roku 2008
5. Plany inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w roku 2008.
6. Zamierzenia inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w czasie obecnej kadencji Rady Powiatu.Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

29.01.2008

W związku z dużą ilością kontroli i bardzo licznymi nieprawidłowościami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina, iż zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przebywające w gospodarstwie bydło (powyżej 7 dnia od urodzenia) winno:
- posiadać 2 kolczyki w uszach,
- posiadać paszport,
- być wpisane do księgi rejestracji stada (wszelkie ubycia należy odnotowywać na bieżąco),
- być zgloszone do rejestru (liczba zwierząt w wykazie zgodna z liczbą w gospodarstwie, pozostałe zwierzęta muszą być natychmiast wyjaśnione).

Za stwierdzone uchybienia w czasie kontroli siedziby stada będą:
- nakładane mandaty karne,
- cofnięta decyzja o zdrowotności stada,
- cofnięte zaświadczenie (atest na mleko).


Ogłoszenie - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

29.01.2008

Informacja w formie pliku dostępna jest w załączeniu.


Apel Wojewody Podlaskiego

23.01.2008

W załączeniu znajduje się apel Wojewody Podlaskiego w sprawie przekazywania 1% ze swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

11.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.01.2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.


Spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego

11.01.2008

11 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego na drodze Dąbrowa-Lipsk, który dokładnie miesiąc wcześniej był miejsce tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęły trzy osiemnastoletnie mieszkanki naszej gminy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Komendy Wojewódzkiej Policji, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, którzy równiej dokonali wizji lokalnej przejazdu. Zebrani zdecydowali, że w trybie natychmiastowym zostanie ograniczona szybkość pociągów na tym odcinku do 50 km/h, na drodze zostanie ustawione dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze, zebrana zostanie część skarpy po prawej stronie jadąc w kierunku Lipska w celu poprawienia kąta widoczności. Podpisano również intencyjne porozumienie co do wspólnego finansowania budowy pełnego zabezpieczenia przejazdu (oznakowanie świetlne i dźwiękowe, półrogatka, oświetlenie przejazdu i poprawa jego nawierzchni). Zadanie możliwe będzie do wykonania w latach 2009-2010, a jego szacunkowa wartość wyniesie ok. 1 mln zł.


Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 07.01.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Pożar w Łozowie

07.01.2008

7 stycznia 2008 r. o godzinie 3 w nocy spłonął drewniany dom mieszkalny Państwa Sepko na kolonii Łozowo. Gospodarze utracili wszystkie sprzęty domowe i ubrania.


Szkolenie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego

07.01.2008

W dniu 04 stycznia 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbywały się szkolenia prowadzone przez ekspertów z konsorcjum w składzie AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego. Szkolenia realizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet – „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3. „Szkolenia”.XI sesja Rady Miejskiej

03.01.2008

28 grudnia 2007 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XI sesji. Na początku radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. W kolejnym punkcie obrad omawiali budżet gminy na rok 2008. W celu zapoznania się z problemami proceduralnymi związanymi z uchwaleniem budżetu radni ogłosili 15-minutową przerwę. Po powrocie na salę obrad przyjęli budżet gminy na 2008 rok, dokonali zmian w budżecie roku 2007, zatwierdzili wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007, uchwalili szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W następnym punkcie Burmistrz przedstawił informację o perspektywie istnienia placówek oświatowo-wychowaczych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Następnie radni przyjęli plany pracy Komisji Rady i Rady Miejskiej na rok 2008. Sesja została zakończona interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami na nie.


Informacja dla rolników produkujących ziemniaki

27.12.2007

W załączeniu dostępna jest informacja o możliwości współpracy w zakresie produkcji i dostawy ziemniaków z przeznaczeniem na produkcję skrobi.
- Plik 1
- Plik 2
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115