Najnowsze wiadomości


Nowe Ogłoszenie

21.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Nabór do grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno–edukacyjnego.


Posiedzenia Komisji Rady

21.06.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 8:00, sala nr 48.
Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 8:30, pokój nr 6.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 9:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Nowe ogłoszenie

21.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa dwóch wozów strażackich.


Dyplomy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.06.2017

W dniu 19 czerwca 2017 r. podczas apelu w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczył dyplomy gratulacyjne najzdolniejszym uczniom ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, którzy w roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią ocen, zostali laureatami w konkursach oraz zwyciężyli w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.
Gratulacje i podziękowania od Burmistrza otrzymali również nauczyciele, którzy wspierali uczniów w osiągnięciu sukcesu.


Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

20.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej.Bezpłatne badania mammograficzne

19.06.2017Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przebudowy drogi Brzozowo - Suchodolina - Sławno - Jałówka.


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.06.2017

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem zadań asystenta rodziny.


Osoby zainteresowane współpracą, spełniające n/w wymagania zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, I piętro budynku Urzędu Miejskiego, pok. 22 (tel. 85 7120363) .

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunkiem niezbędnym przy wykonywaniu zadań jest posiadanie przez kandydata na asystenta rodziny uprawnień do prowadzenia pojazdów, tj. prawo jazdy kat.B


Nowe ogłoszenie

14.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


II Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

13.06.2017

11 czerwca 2017 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyła się II Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Organizatorami wystawy byli Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku wraz z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej. Gminę Dąbrowa Białostocka reprezentowało 9 hodowców z spośród których wyróżnieni zostali: Pan Kazimierz Harasimowicz, Pan Grzegorz Kalisz, Pan Marek Lewkowicz i Pan Piotr Majewski.


Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych powiatu sokólskiego

12.06.2017
Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

12.06.2017
ABC segregacji odpadów, czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien

12.06.2017
II Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

08.06.2017

Konkurs „Ogrody przyjazne przyrodzie”

06.06.2017

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie: „Ogrody przyjazne przyrodzie”.
Jeśli Twój ogród:
– pachnie różnorodnymi kwiatami i ziołami
– ma rodzime gatunki roślin
– rozbrzmiewa śpiewem ptaków
– jest stołówką dla pszczół i innych pożytecznych owadów
– daje schronienie dla płazów, gadów i drobnych ssaków
– istnieje nie tylko dla Ciebie…
Pochwal się nim!
Konkurs jest skierowany do mieszkańców gmin: Wizna, Jedwabne, Radziłów, Grajewo, Trzcianne, Goniądz, Jaświły, Suchowola, Rajgród, Bargłów Kościelny, Sztabin, Dąbrowa Białostocka, Lipsk i Nowy Dwór.
Więcej informacji na stronie:
https://www.biebrza.org.pl/1050,ogrody-przyjazne-przyrodzie.html
Regulamin
Karta zgłoszeniowa


Ogłoszenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

06.06.2017

Na stronie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej został ogłoszony przetarg na wykonanie usługi polegającej na odkrzaczaniu oraz koszeniu bagiennych łąk.
Szczegóły tutaj.


100. rocznica urodzin

05.06.2017

W dniu 1 czerwca 2017 r. setną rocznicę urodzin obchodziła Pani Leonarda Juchniewicz z Jałówki. Z tej okazji Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz przedstawiciele KRUS z Dąbrowy Białostockiej złożyli jubilatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, a także wręczono pamiątkowy grawerton, kwiaty oraz przekazano listy gratulacyjne od Pani Premier i Wojewody Podlaskiego.Informacja

02.06.2017

13 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (I piętro) odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Europejskiego Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii w Białymstoku w ramach prowadzonej rekrutacji uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. NOWY START W ŻYCIE - Aktywna integracja osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w woj. podlaskim.

Szczegóły dotyczące Projektu w zamieszczonych załącznikach. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami firmy UNIBEP S.A.

31.05.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza zainteresowanych mieszkańców Dąbrowy Białostockiej na spotkanie z przedstawicielami firmy UNIBEP S.A., które odbędzie się o godzinie 11, w dniu 05 czerwca 2017r. w kinie Lotos przy ul. Kunawina w Dąbrowie Białostockiej. Firma UNIBEP S.A. realizuje inwestycję pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka”. Spotkanie będzie dotyczyło planowanym przez firmę UNIBEP S.A. uruchomieniem mobilnej wytwórni mas bitumicznych związanej z realizacją w/w inwestycji. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie związane z proponowaną lokalizacją, zasadami funkcjonowania i okresem funkcjonowania wytwórni. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firmy UNIBEP S.A., którzy wyjaśnią kwestie związane z planowaną lokalizacją wytwórni mas bitumicznych.


Rewitalizacja Gminy Dąbrowa Białostocka - Zaproszenie na spacery badawcze

31.05.2017

Nowe ogłoszenie

29.05.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.


Nowe ogłoszenie

27.05.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa dwóch wozów strażackich.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88