Najnowsze wiadomości

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

12.01.2017
Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum

09.01.2017

Informacja o składzie obwodowych komisji ds. referendum jest dostępna tutaj.


Spotkanie informacyjne w sprawie drogi S-19

09.01.2017
Zaproszenie

09.01.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowego z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w kinie LOTOS w Dąbrowie Białostockiej w dniu 13 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00. Po spotkaniu będą prowadzone zapisy osób zainteresowanych przystąpieniem do programu.
Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy.


Nowe ogłoszenie

09.01.2017

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Do Spraw Referendum w Sokółce jest dostępna tutaj.


Nowe ogłoszenie

05.01.2017

Starostwo Powiatowe w Sokółce informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. na terenie powiatu sokólskiego uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj.:
1) w Sokółce - w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 - porad prawnych udzielać będą radcy prawni;
2) w Dąbrowie Białostockiej - w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000- lecia P.P. 24 - porad prawnych udzielać będą adwokaci;
3) w Suchowoli - w budynku Przychodni Rejonowej w Suchowoli, ul. Goniądzka 21 - porad prawnych udzielać będą adwokaci oraz absolwent wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu, wymagających wiedzy prawniczej, czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w ww. punktach, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godz. dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 - 13:00;
2) we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 - 17:00.


Akcja Charytatywna Gramy Dla Zuzi

05.01.2017
Życzenia Świąteczne Wyznawcom Prawosławia

05.01.2017
XXV Sesja Rady Miejskiej

03.01.2017

29 grudnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminnego programu przeciwdziałania przemocy. Rada i Komisje Rady przedstawiły swoje plany pracy na 2017 rok.


Kampania Informacyjna Związku Banków Polskich dot. Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

03.01.2017
Nowe ogłoszenie

03.01.2017

Uchwała Nr 5/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku wraz załącznikami. Informacja jest dostępna tutaj.


Nowe ogłoszenie

30.12.2016

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w dniu 03.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, o godz. 11:00 (sala konferencyjna), odbędzie się spotkanie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka.
W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o przybycie.


Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej

27.12.2016

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29grudnia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

22.12.2016

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu oraz formularz oferty.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Formularz oferty


Spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

22.12.2016

Dnia 21 grudnia 2016 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki, Zastępca Burmistrza Andrzej Wnukowski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Stanisław Grajewski spotkali się z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Panem Jarosławem Książkiem. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, dotyczyło spaw bieżących oraz możliwości współpracy z Grodnem i Rejonem Grodzieńskim w tym wspólnej realizacji projektów.
Spotkanie opłatkowe

22.12.2016

W dniu 21 grudnia 2016 r. w restauracji „Zajazd Na Skarpie” odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Ks. Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej oraz zaproszeni goście. Zebrani podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia świąteczne i wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu. Uroczystość uświetniły występy Chóru Seniora „Dąbrowianki” oraz Zespołu Wokalnego „Rapsodia”.


Informacja dla producentów rolnych

21.12.2016


Obowiązkowy spis zwierząt gospodarskich

20.12.2016

Przypominamy, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej PODR w Szepietowie.

Druki do wykonania spisu znajdują się w biurach powiatowych ARiMR, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej lub do pobrania tutaj


Życzenia na Boże Narodzenie

20.12.2016
Informacja Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański dotycząca naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

16.12.2016
Sesja opłatkowa

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetniły występy Chóru Seniora „Dąbrowianki” oraz Zespołu Wokalnego „Rapsodia” z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli Radnym i przybyłym gościom życzenia. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
XXIV Sesja Rady Miejskiej

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXIV Sesji Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały związane min. ze zmianami w budżecie na rok 2016, współpracą z organizacjami pozarządowymi, utworzeniem odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum, ustanowieniem programu osłonowego w zakresie dożywiania oraz zmianami w statucie Gminy i MOPS.
Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele ARiMR w Sokółce, którzy wyjaśnili sprawy związane z szacowaniem szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania oraz corocznym spisem inwentarza, który powinni prowadzić właściciele gospodarstw. W sesji wziął udział również przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej z Sokółki, który omówił sytuację Spółdzielni Mleczarskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz perspektywy dalszego funkcjonowania zakładu.
Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. remontu i naprawy nawierzchni drogowych oraz odbioru popiołu odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.


Informacja o zmianie miejsca spotkania opłatkowego w dniu 21.12.2016 r.

15.12.2016

Z uwagi na szerokie zainteresowanie spotkaniem opłatkowym wśród mieszkańców Gminy oraz ograniczone możliwości lokalowe, spotkanie odbędzie się w Zajeździe „Na Skarpie” w Dąbrowie Białostockiej. Termin i godzina spotkania pozostają bez zmian.

Organizatorzy


Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

15.12.2016

Dnia 14.12.2016 r. wybrano skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

Uczniowie szkół z terenu gminy Dąbrowa Białostocka wybrali swoich reprezentantów, wśród których znaleźli się:

- Okręg nr 1- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej:
1. Domin Aleksandra- 60 głosów
2. Łukaszewicz Waleria- 39 głosów
3. Suchocka Amelia- 34 głosy
4. Oszmian Julia- 30 głosów
5. Silwonik Kamila- 28 głosów
6. Godlewska Gabriela- 27 głosów

- Okręg nr 2- Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej:
1. Milewska Magdalena- 27 głosów
2. Zawadzki Miłosz- 22 głosy
3. Czarnecka Sylwia- 19 głosów
4. Raducha Aleksandra- 15 głosów
5. Jasińska Patrycja- 14 głosów
6. Chodziutko Dominika- 14 głosów
7. Wysocka Anna- 13 głosów

- Okręg nr 3- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku:
W związku z tym, że liczba kandydatów zarejestrowanych była równa liczbie radnych w okręgu wyborczym, głosowanie nie odbyło się a radnym został:
1. Łantowski Jacek

- Okręg nr 4- Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku:
1. Szydłowski Damian- 16 głosów


Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

14.12.2016

W szkołach z terenu gminy Dąbrowa Białostocka odbywają się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się w:
- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej- liczba wybieranych radnych 6;
- Zespóle Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej liczba- wybieranych radnych 7;
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1;
- w Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1."Paczka dla seniora"

12.12.2016Informacja o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej

09.12.2016

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

09.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż zakończono nabór kandydatów do obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego
na dzień 15 stycznia 2017 roku.


Spotkanie z Dyrektorem SPZOZ

08.12.2016

Dnia 8.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej i Radnych Rady Miejskiej z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Zebrani dyskutowali nad perspektywą funkcjonowania szpitala w Dąbrowie Białostockiej w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi przekształceń i nowych zasad finansowania szpitali.


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88