Najnowsze wiadomości

Życzenia Wielkanocne

24.03.2016
Biebrzański Park Narodowy - Informacja

24.03.2016
Sprzedaż produktów żywnościowych bez działalności gospodarczej - Debata

22.03.2016

W styczniu br. weszły zmiany w przepisach. Rolnicy mają możliwość ryczałtowego opodatkowania przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Samorząd Województwa Podlaskiego w dniu 23 marca 2016 r. organizuje debatę, której celem będzie omówienie praktycznych aspektów stosowania nowych regulacji.

Debata odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Dostępna będzie również video debata. Wszyscy zainteresowani powinni zgłosić się 23 marca 2016 r. do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które organizują wspólne oglądanie debaty z możliwością zadawania pytań.

Udział w debacie należy zgłosić telefonicznie do właściwych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego lub dzwoniąc do PODR w Szepietowie:
• Bożena Pruszyńska - tel. 86 275 89 28
• Joanna Czarkowska – tel. 86 275 89 38
• Ryszard Żochowski – tel. 86 275 89 24
Osoby odpowiedzialne za rekrutację w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w powiecie sokólskim:
• Katarzyna Hojnik- Horczak – tel. 667 737 748
• Karolina Dereszkiewicz – tel. 667 112 874


Program "Aktywny samorząd"

15.03.2016
"Tu mieszkam, tu zmieniam"

14.03.2016
SIŁUJEMY SIĘ O SIŁOWNIĘ POD CHMURKĄ - WYNIKI GŁOSOWANIA

14.03.2016

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos.
Na podstawie uzyskanych wyników głosowania internetowego dotyczącego lokalizacji, tzw. „siłowni pod chmurką”, miejsce aktywnej rekreacji powstanie na Stadionie Miejskim.
Opłaty środowiskowe - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

14.03.2016
Nowe ogłoszenie

14.03.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Białostockiej.


XV Sesja Rady Miejskiej

11.03.2016

11 marca 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XV sesji. Radni podjeli uchwały związane z budżetem i finansami, przyjęciem Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2020 i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020 oraz zmiany regulaminu i deklaracji za gospodarowanie odpadami.
Na sesji poszczególne Komisje i Przewodniczący Rady przedstawili sprawozdania z realizacji planu pracy za 2015 rok.


Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

10.03.2016

dzień sołtysa


Zmiany w zgłaszaniu przemieszczeń świń

10.03.2016

Każdy rolnik, który zamierza hodować nawet jedną świnię na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada w biurze powiatowym ARiMR. Ponadto od 25 lutego 2016 r. obowiązują zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących przemieszczeń trzody chlewnej.

Zgodnie z decyzją Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski uchylono odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną sztukę trzody chlewnej. Zgodnie ze zmianami w przypadku przemieszczenia świń dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) w ciągu 30 dni musi zgłosić to zdarzenie do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

Zarówno rejestracji siedziby stada oraz zgłoszenia przemieszczenia świń należy dokonać na odpowiednim druku w biurze powiatowym ARiMR. Przemieszczenie można zgłosić listownie lub za pomocą Internetu. Dokonanie przemieszczenia przez Internet jest możliwe dopiero po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.


Program "500 plus"

09.03.2016

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus”


Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” na okres obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2016 r.

Osoby, które złożą wniosek w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymają wypłatę świadczenia „500 plus”
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016r.Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” można uzyskać pod nr tel. 85 7121 153 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24).


Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

09.03.2016

W dniu 8 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Komisja rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał zgłoszone na XV sesję Rady Miejskiej.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej

07.03.2016

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 11 marca 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 12:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

04.03.2016

W dniu 4 marca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku przeprowadzonego testu wyłoniono laureatów w kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy będą reprezentować Gminę Dąbrowa Białostocka w eliminacjach powiatowych.
Laureaci w kategorii szkoły podstawowej:
I miejsce – Bartosz Karpienia – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
II miejsce - Ewa Kirejczyk – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
III miejsce – Błażej Mozolewski – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim
Laureaci w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Mateusz Czarkowski – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce – Piotr Sienkiewicz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce – Weronika Kiejko – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

04.03.2016
Biała niedziela

01.03.2016
Nowe ogłoszenia

01.03.2016

Do BIPu zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Program Rodzina 500+
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy SpołecznejKonsultacje społeczne

24.02.2016

24 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się konsultacje społeczne zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce i jego funkcjonariuszy dot. „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Na początku Komendant omówił stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, a następnie przystąpiono do dyskusji podczas, której zebrane osoby przekazały funkcjonariuszom policji informację o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach występujących na terenie gminy. Wszystkie informacje zebrane podczas konsultacji posłużą do budowy „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” powiatu Sokólskiego.
Zdjęcia dzięki uprzejmości MGOK.

Opłaty środowiskowe - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

24.02.2016
TAK dla pracy - kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok

24.02.2016

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.
Spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.02.2016

W dniu 22 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Podczas spotkania ustalono i określono zadania, które zostaną ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2016 – 2020. Zadania dotyczą min. Budowy ścieżek rowerowych, rewitalizacji parku i lasku szpitalnego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, przebudowy i remontu dróg.


Ogłoszenie

22.02.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 8 marca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2015.
Urząd Skarbowy prosi o zabranie przychodu za 2014 rok, w celu złożenia zeznania podatkowego.


Konsultacje społeczne

17.02.2016
„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

16.02.2016

W dniu 16 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biebrzański Park Narodowy w ramach projektu „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”. Podczas spotkania odmówiono zagadnienia związane z regulacją stosunków wodnych.
Nowe ogłoszenie

15.02.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


Winter Orchestra Workshop 2016

15.02.2016

14 lutego 2016 r. w Sali Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego odbył się Koncert Galowy muzyków uczestniczących w Zimowych Warsztatach Zimowych WOW 2016. Koncert poprowadził włoski dyrygent i klarnecista Andreo Lossa. Orkiestra zaprezentowała utwory muzyki klasycznej i filmowej, publiczność usłyszała słynny utwór Hansa Zimmera z filmu „Piraci z Karaibów: Na Krańcu Świata”, czy Johna Wiliamsa z „Gwiezdnych Wojen”. Wśród zaproszonych gości uczestniczących w koncercie byli Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz władze z gmin sąsiednich.
Zdjęcia dzięki uprzejmości MGOK.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

11.02.2016

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach poddziałania - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 będzie można składać od 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Ze wsparcia skorzystać mogą rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, których działki położone są w części lub w całości na obszarach OSN wyznaczonych na lata 2012-2016, dla których został wprowadzony „Program działań” mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Na co może być przyznana pomoc ?
Pomoc w ramach „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” przyznaje się na realizacji inwestycji zapewniającej:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
– pasz soczystych (może realizować tylko młody rolnik),
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym realizacja takiej inwestycji jest możliwa, jeśli operacja obejmuje również co najmniej jedną z inwestycji dotyczących dostosowania gospodarstwa do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych;

Koszty inwestycji kwalifikujące się do wsparcia to:
• budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki, płyt do gromadzenia i przechowywania obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
• rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
• zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe, doglebowe talerzowe, węże wleczone, zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w pkt 3, zakupu rozrzutników obornika i kompostu z określonymi adapterami:
• koszty ogólne do 10% kosztów kwalifikowalnych,

Wysokość wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł przy czym: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodego rolnika, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników, utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP) oraz te których inwestycje dotyczyły będą przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” na stronie ARiMR oraz u doradców PODR.


Zwrot podatku akcyzowego - można składać wnioski

11.02.2016

Producenci rolni od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wnioski należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury bądź ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l.

W przypadku złożenia wniosku w terminie pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84