Najnowsze wiadomości

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

07.11.2016


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

03.11.2016
Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim

02.11.2016

Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, a BESTIOS BIAŁYSTOK odbędzie się dnia 2 listopada 2016 r. (środa) o godz. 19:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24.


Informacja o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej

02.11.2016

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 8 listopada 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Informacja

28.10.2016

Informujemy, że projekt złożony wspólnie z samorządami Kalwarii na Litwie i Gminę Sztabin w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Oś Priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej, Cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu na realizację projektu pod nazwą „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” został zatwierdzony do finansowania przez Komitet Monitorujący.


Informacja od Rzecznika Praw Pacjenta

28.10.2016

W związku z prośbą Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczamy link do strony internetowej spotów internetowych, będących częścią kampanii „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Kampania ta powstała ze względu na wielką liczbę osób nie mających świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich spraw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji, dlatego też skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

20.10.2016

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą i telefonem za opłaty pobierane w kasie tutejszego urzędu.

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

18.10.2016

W dniu 27 października 2016 roku w Dąbrowie Białostockiej na Placu przy Kinie, ul. Kunawina 1, (mammobus) firma LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie na:
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 – 69 lat – nie jest wymagane skierowanie lekarskie:
Badanie realizowane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie).
Bezpłatne badania dla Pań w wieku 40 – 49 lat oraz 70 – 75 lat – wymagane jest skierowanie lekarskie !!!
Badanie realizowane jest w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich.
Na powyższe badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub on-line www.mammo.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 20:00, soboty w godzinach od 9:00 – 15:00.

Formularze skierowania lekarskiego przesłane przez firmę LUX MED. Diagnostyka na bezpłatne badania dla Pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, w pokojach Nr 25 – 27 (pracownicy socjalni).
XXII sesja Rady Miejskiej

18.10.2016

18 października 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXII sesji zwołane na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej. Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zawierającą zadania do złożenia projektu do Funduszu Biebrzańskiego i zabezpieczenia środków na ich realizację. Zadania będą dotyczyły: rewitalizacji parku, budowy miejsca rekreacji i integracji z dziećmi niepełnosprawnymi, budowy boiska w Reszkowcach oraz przebudowy świetlicy wiejskiej w Reszkowcach.


Nowe ogłoszenie

17.10.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

17.10.2016

XXII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesja nadzwyczajna odbędzie się dnia 18 października 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przedstawia ofertę złożoną przez Polski Związek Działkowców na wsparcie finansowe zadania.

17.10.2016

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3.
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przedstawia ofertę na wsparcie finansowe zadania o nazwie "Modernizacja składowisk + wizerunek zewnętrzny” złożoną przez Polski Związek Działkowców.
Prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących oferty, jej treść znajduje się pod linkiem:

- Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przedstawia ofertę złożoną przez Polski Związek Działkowców na wsparcie finansowe zadania.Konferencja pt. „Nasze horyzonty”

17.10.2016

14 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Bagnach odbyła się konferencja pt. „Nasze horyzonty” dotycząca współpracy gminy Dąbrowa Białostocka z partnerami z Litwy i Białorusi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu Kalwarii na Litwie, Iwia i Grodna na Białorusi, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz lokalni samorządowcy. Głównym celem konferencji była informacja o pozyskaniu funduszy transgranicznych, w szczególności programu Polska - Białoruś – Ukraina. Brany jest pod uwagę wspólny projekt z Grodnem - na budowę nowego domu kultury. Został już złożony jeden projekt we współpracy z Kalwarią i Sztabinem dotyczący zakupu samochodu strażackiego dla OSP Olsza. Wszystkie projekty mają służyć temu, aby ułatwić nawiązywanie wzajemnych relacji sąsiedzkich między tymi partnerami, którzy są uczestnikami przedsięwzięcia.Mecz szóstej kolejki II ligi piłki ręcznej mężczyzn gr. III

13.10.2016

Mecz szóstej kolejki (IIM3/38) II ligi piłki ręcznej mężczyzn gr. III pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, a AZS UW WARSZAWA odbędzie się dnia 15 października 2016 r. (SOBOTA) o godz. 18:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24.60 Wystawa - Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych

05.10.2016

4 października 2016 r. w Szepietowie odbyła się 60 Wystawa-Sprzedaż Ogierów, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Z gminy Dąbrowa Białostocka dwuletnie ogiery zaprezentowali: Pan Marek Lewkowicz (Dąbrowa Białostocka ul. Jasionówka), Pan Piotr Majewski (Brzozowo Kolonie) i Pan Janusz Jodczyk (Stock). Spośród ogierów biorących udział w wystawie tytuł championa i wicechampiona w kategorii koni zimnokrwistych zdobyły ogiery LUTY i GÓRAL należące do Pana Marka Lewkowicza.


Konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

03.10.2016

30 września 2016 r. w auli Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, na których obecny był Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, oraz pani poseł Bernadeta Krynicka. Wiodącą zasadą w strategii jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów skorzystają wszyscy obywatele. Na konsultacje zostali zaproszeni samorządowcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek oświatowych i mieszkańcy. Zebrani poruszali kwestie dotyczące odnawialnych źródeł energii, szkolnictwa, strefy ekonomicznej, rolnictwa i przejścia granicznego w Chworościanach.
Mecz czwartej kolejki II ligi piłki ręcznej mężczyzn gr. III

30.09.2016

mecz czwartej kolejki (IIM3/25) II ligi piłki ręcznej mężczyzn gr. III pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, a AZS AWF WARSZAWA odbędzie się dnia 5 października 2016 r. (ŚRODA) o godz. 19.30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24.


Nowe ogłoszenie

23.09.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja

23.09.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuję, iż dnia 30 września 2016 r. o godzinie 13:00 na auli w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się spotkanie z Panem Witoldem Słowikiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Tematyką spotkania będzie konsultacja społeczna projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.


Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla posiadaczy trzody chlewnej

22.09.2016

W dniu 15 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla posiadaczy trzody chlewnej oraz osób zainteresowanych w zakresie choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF). Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce, Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Sokółce oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sokółce. Obecne na spotkaniu osoby mogły dowiedzieć się o aktualnej sytuacji rozwoju ASF na terenie Polski, a także o szczegółach programu bioasekuracji, który to ma temu przeciwdziałać. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom identyfikacji i rejestracji trzody chlewnej – jednemu z najważniejszych punktów tego programu. Prowadzący odpowiadali też na pytania uczestników, a po spotkaniu rozdane zostały materiały informacyjne poświęcone omawianym kwestiom.

XXI Sesja Rady Miejskiej

21.09.2016

13 września 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXI sesji. Na sesji przedstawiono informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r., sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał oraz informację o sytuacji szkolnictwa na terenie gminy. Podjęto m.in. uchwały dotyczące zmian w budżecie i dofinansowania dla Powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz powołano dwa organy Młodzieżową Radę Miejską oraz Radę Seniorów nadając im statuty. W obradach sesji uczestniczył Starosta Sokólski Piotr Rećko, który wyjaśnił kwestię odrzucenia złożonego wniosku o dofinansowanie drogi Domuraty – Zwierzyniec. Na wnioski i interpelacje radnych odpowiedzi udzielał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

Nowe ogłoszenie

14.09.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88