Najnowsze wiadomości

Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej

27.12.2016

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29grudnia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

22.12.2016

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu oraz formularz oferty.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Formularz oferty


Spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie

22.12.2016

Dnia 21 grudnia 2016 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki, Zastępca Burmistrza Andrzej Wnukowski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Stanisław Grajewski spotkali się z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Panem Jarosławem Książkiem. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, dotyczyło spaw bieżących oraz możliwości współpracy z Grodnem i Rejonem Grodzieńskim w tym wspólnej realizacji projektów.
Spotkanie opłatkowe

22.12.2016

W dniu 21 grudnia 2016 r. w restauracji „Zajazd Na Skarpie” odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Ks. Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej oraz zaproszeni goście. Zebrani podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia świąteczne i wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu. Uroczystość uświetniły występy Chóru Seniora „Dąbrowianki” oraz Zespołu Wokalnego „Rapsodia”.


Informacja dla producentów rolnych

21.12.2016


Obowiązkowy spis zwierząt gospodarskich

20.12.2016

Przypominamy, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej PODR w Szepietowie.

Druki do wykonania spisu znajdują się w biurach powiatowych ARiMR, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej lub do pobrania tutaj


Życzenia na Boże Narodzenie

20.12.2016
Informacja Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański dotycząca naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020

16.12.2016
Sesja opłatkowa

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetniły występy Chóru Seniora „Dąbrowianki” oraz Zespołu Wokalnego „Rapsodia” z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli Radnym i przybyłym gościom życzenia. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
XXIV Sesja Rady Miejskiej

16.12.2016

15 grudnia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXIV Sesji Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały związane min. ze zmianami w budżecie na rok 2016, współpracą z organizacjami pozarządowymi, utworzeniem odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum, ustanowieniem programu osłonowego w zakresie dożywiania oraz zmianami w statucie Gminy i MOPS.
Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele ARiMR w Sokółce, którzy wyjaśnili sprawy związane z szacowaniem szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania oraz corocznym spisem inwentarza, który powinni prowadzić właściciele gospodarstw. W sesji wziął udział również przedstawiciel Spółdzielni Mleczarskiej z Sokółki, który omówił sytuację Spółdzielni Mleczarskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz perspektywy dalszego funkcjonowania zakładu.
Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. remontu i naprawy nawierzchni drogowych oraz odbioru popiołu odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.


Informacja o zmianie miejsca spotkania opłatkowego w dniu 21.12.2016 r.

15.12.2016

Z uwagi na szerokie zainteresowanie spotkaniem opłatkowym wśród mieszkańców Gminy oraz ograniczone możliwości lokalowe, spotkanie odbędzie się w Zajeździe „Na Skarpie” w Dąbrowie Białostockiej. Termin i godzina spotkania pozostają bez zmian.

Organizatorzy


Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

15.12.2016

Dnia 14.12.2016 r. wybrano skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

Uczniowie szkół z terenu gminy Dąbrowa Białostocka wybrali swoich reprezentantów, wśród których znaleźli się:

- Okręg nr 1- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej:
1. Domin Aleksandra- 60 głosów
2. Łukaszewicz Waleria- 39 głosów
3. Suchocka Amelia- 34 głosy
4. Oszmian Julia- 30 głosów
5. Silwonik Kamila- 28 głosów
6. Godlewska Gabriela- 27 głosów

- Okręg nr 2- Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej:
1. Milewska Magdalena- 27 głosów
2. Zawadzki Miłosz- 22 głosy
3. Czarnecka Sylwia- 19 głosów
4. Raducha Aleksandra- 15 głosów
5. Jasińska Patrycja- 14 głosów
6. Chodziutko Dominika- 14 głosów
7. Wysocka Anna- 13 głosów

- Okręg nr 3- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku:
W związku z tym, że liczba kandydatów zarejestrowanych była równa liczbie radnych w okręgu wyborczym, głosowanie nie odbyło się a radnym został:
1. Łantowski Jacek

- Okręg nr 4- Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku:
1. Szydłowski Damian- 16 głosów


Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

14.12.2016

W szkołach z terenu gminy Dąbrowa Białostocka odbywają się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się w:
- Gimnazjum im. Armii Krajowej w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej- liczba wybieranych radnych 6;
- Zespóle Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej liczba- wybieranych radnych 7;
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1;
- w Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku- liczba wybieranych radnych 1.Informacja o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej

09.12.2016

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

09.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż zakończono nabór kandydatów do obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego
na dzień 15 stycznia 2017 roku.


Spotkanie z Dyrektorem SPZOZ

08.12.2016

Dnia 8.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej i Radnych Rady Miejskiej z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Zebrani dyskutowali nad perspektywą funkcjonowania szpitala w Dąbrowie Białostockiej w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi przekształceń i nowych zasad finansowania szpitali.
Nowe ogłoszenie

08.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku, mogą zgłaszać swoje kandydatury na odpowiednich drukach, które są do pobrania w Urzędzie Miejskim.
Kandydatami do Komisji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Dąbrowa Białostocka. Termin składania oświadczeń upływa 15 grudnia 2016 roku godz. 15:00, liczba miejsc ograniczona.
Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju Nr 19 (Sekretariat I piętro).


Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

07.12.2016
Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka

02.12.2016

Dnia 02.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka w sprawie centralizacji podatku VAT gminy i jej jednostek budżetowych oraz organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych prowadzonej przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.
Bezpłatne badanie mammograficzne

02.12.2016
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

01.12.2016
58 Wszechnica Biebrzańska pn. Mijające krajobrazy

01.12.2016

Do pobrania:
-Program dnia
-mapa dojazdu do miejsca wycieczki terenowej
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30.11.2016
Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów "FLORIANY"

29.11.2016
Pomoc dla producentów rolnych

29.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że producenci rolni poszkodowani w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Wniosek o przyznanie pomocy do pobrania na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2016
1 XII 2016 Światowy Dzień Walki z AIDS

25.11.2016

Poniżej informacja i plakat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o Światowym Dniu Walki z AIDS i założeniach kampanii edukacyjnej „Coś Was łączy ? Zrób test na HIV”.Informacja Dyrektora M-GOK w Dąbrowie Białostockiej

24.11.2016

Dwa numery Echa Gminy dostępne są pod poniższymi linkami:
Echo Gminy Nr 1/2016
Echo Gminy Nr 2/2016


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r.

24.11.2016

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91