Najnowsze wiadomości

Zaproszenie na szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców

23.11.2016

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 19)

Do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Wizyta przedstawicieli miasta Brasław

22.11.2016

22 listopada 2016 r. Gminę Dąbrowa Białostocka odwiedziła delegacja miasta Brasław na Białorusi. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej poruszono tematy inwestycji proekologicznych, źródeł finansowania inwestycji oraz funkcjonowania urządzeń ekologicznych.
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2016
Wystawa fotograficzna "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć"

18.11.2016

Wystawa Biebrzańskiego Parku Narodowego pn. "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć", która odbywa się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, skierowana jest między innymi do młodzieży szkolnej. Uczniowie, którzy odwiedzili Urząd, mieli możliwość zapoznania się z bogactwem flory i fauny oraz krajobrazu i dawnej architektury doliny Biebrzy przedstawionych na fotografiach.
Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego.


Zaproszenie dla rolników

17.11.2016

Poniżej zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze CRT 2016 w Nadarzynie pod Warszawą

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do poniedziałku (21 listopada) do godz. 12:00 do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pok. 16.
W przypadku zebrania grupy osób chętnych na wyjazd, Burmistrz zorganizuje transport.
Wyjazd planowany jest na dzień 26 listopada 2016 r. z parkingu pod Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

PROGRAM CENTRALNYCH TARGÓW ROLNICZYCH NA SOBOTĘ 26 LISTOPADA 2016 r.

10.00-15.00 Europejskie Forum Młodych Rolników organizator Centrum Narodowe Młodych Rolników przy współpracy z Europejską Radą Młodych Rolników (CEJA)
10.00-12.00 Konferencja „Potencjał eksportowy polskiego sadownictwa” organizator Związek Sadowników RP
10.00-16.00 III Forum sektora wołowiny – dzień drugi, organizator Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
10.00-11.00 Zjazd członków Mazowieckiej Izby Rolniczej (posiedzenie zamknięte)
11.00-14.30 Konferencja „Innowacje dla Rolnictwa” organizator Krajowa Rada Izb Rolniczych przy współpracy z Instytutami Naukowo-Badawczymi
11.30-15.00 Forum branży drobiarskiej, organizator Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
12.00-15.00 Konferencja „Aktualna wartość dietetyczne wieprzowiny” organizator Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
15.00-17.00 Festiwal Disco Polo

W trakcie godzin otwarcia ekspozycji: degustacje, prezentacje stołów bożonarodzeniowych oraz koncerty zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Współpraca Dąbrowy Białostockiej z Grodnem

16.11.2016

We czwartek 10 listopada 2016 r. delegacja władz samorządowych Dąbrowy Białostockiej gościła w Grodnie na Białorusi. Celem spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie współpracy związanej z realizacją projektów transgranicznych. Umowę podpisali mer Grodna Mieczysław Goj i Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki.
Samorządy Dąbrowy Białostockiej i Grodna w pierwszej kolejności podejmą współpracę w zakresie realizacji projektu, którego celem będzie budowa Centrum Edukacji, Kultury i Turystyki w Dąbrowie Białostockiej."PACZKA DLA SENIORA"

16.11.2016
Wystawa fotograficzna "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć"

16.11.2016
Informacja

15.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że prowadzone są wstępne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa, odnośnie ustalenia zapotrzebowania na gaz ziemny LNG na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka i ewentualnej możliwości budowy gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
Szacunkowe koszty wykonania przyłącza gazowego podane są w ankiecie.
W związku z powyższym Polska Spółka Gazownictwa zaprasza osoby prywatne, instytucje i podmioty gospodarcze zainteresowane przyłączeniem do wspomnianej sieci do wypełnienia ankiety mającej na celu zbadanie zapotrzebowania na gaz ziemny LNG i ewentualną możliwość gazyfikacji miasta Dąbrowa Białostocka.

Dodatkowe informacje związane z realizacją powyższego zadania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, pok. 2 w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 85 712 11 00 (wew.137).

Wypełnioną ankietę należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pok. nr 2 do 30 listopada 2016 r.

Ankieta w wersji papierowej do pobrania w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej lub tutaj.


Informacja Fundacji Gama

15.11.2016
Nowe ogłoszenie

14.11.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"


XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

09.11.2016

8 listopada 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazło się min. sprawozdanie z realizacji uchwał, informacja oświatowa, określenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podjęcie współpracy z samorządem Iwia i Grodna w Republice Białoruś. Przyjęto zmiany do budżetu gminy polegające na zabezpieczeniu środków na wykonanie dokumentacji na projekty składane do Funduszu Biebrzańskiego. Na sesji Burmistrz wręczył stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom oraz nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Święto Niepodległości

09.11.2016
Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Poszczególne czynności wyborcze określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie wraz załącznikami dostępne tutaj.


Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej o pracach zmierzających do wyłonienia członków Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 roku


Działając na podstawie art. 10 ust. 2 Statutu Rady Seniorów podjętej uchwałą Nr XXI/128/16 z dnia 13 września 2016 r. podaję do publicznej wiadomości, iż zainteresowane osoby spełniające jedno z kryteriów:
- bycie emerytem,
- posiadanie wieku powyżej 60 lat,
- reprezentowanie podmiotu działającego na rzecz osób starszych,
mogą składać pisemne deklaracje wyrażenia zgody na wzięcie udziału w pracach zmierzających do wyłonienia Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.
Deklaracje są do pobrania i złożenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej (pokój Nr 1 Pani Aleksandra Szczerba) oraz w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pokój nr 19 – Sekretariat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 85 7121 109.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

07.11.2016


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

03.11.2016
Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim

02.11.2016

Mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim pomiędzy zespołami KS SZCZYPIORNIAK DĄBROWA BIAŁOSTOCKA, a BESTIOS BIAŁYSTOK odbędzie się dnia 2 listopada 2016 r. (środa) o godz. 19:30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24.


Informacja o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej

02.11.2016

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 8 listopada 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Informacja

28.10.2016

Informujemy, że projekt złożony wspólnie z samorządami Kalwarii na Litwie i Gminę Sztabin w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Oś Priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej, Cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu na realizację projektu pod nazwą „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” został zatwierdzony do finansowania przez Komitet Monitorujący.


Informacja od Rzecznika Praw Pacjenta

28.10.2016

W związku z prośbą Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczamy link do strony internetowej spotów internetowych, będących częścią kampanii „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Kampania ta powstała ze względu na wielką liczbę osób nie mających świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich spraw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji, dlatego też skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

20.10.2016

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej istnieje możliwość płacenia kartą płatniczą i telefonem za opłaty pobierane w kasie tutejszego urzędu.

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

18.10.2016

W dniu 27 października 2016 roku w Dąbrowie Białostockiej na Placu przy Kinie, ul. Kunawina 1, (mammobus) firma LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie na:
BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 – 69 lat – nie jest wymagane skierowanie lekarskie:
Badanie realizowane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie).
Bezpłatne badania dla Pań w wieku 40 – 49 lat oraz 70 – 75 lat – wymagane jest skierowanie lekarskie !!!
Badanie realizowane jest w ramach projektu finansowanego z Funduszy Norweskich.
Na powyższe badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub on-line www.mammo.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 20:00, soboty w godzinach od 9:00 – 15:00.

Formularze skierowania lekarskiego przesłane przez firmę LUX MED. Diagnostyka na bezpłatne badania dla Pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, w pokojach Nr 25 – 27 (pracownicy socjalni).
XXII sesja Rady Miejskiej

18.10.2016

18 października 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXII sesji zwołane na wniosek Burmistrza Dąbrowy Białostockiej. Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok zawierającą zadania do złożenia projektu do Funduszu Biebrzańskiego i zabezpieczenia środków na ich realizację. Zadania będą dotyczyły: rewitalizacji parku, budowy miejsca rekreacji i integracji z dziećmi niepełnosprawnymi, budowy boiska w Reszkowcach oraz przebudowy świetlicy wiejskiej w Reszkowcach.


Nowe ogłoszenie

17.10.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

17.10.2016

XXII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesja nadzwyczajna odbędzie się dnia 18 października 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91