Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka działa 13 jednostek OSP.
Jednostki OSP dzielą się na jednostki typu "S" /posiadające samochody gaśnicze/ oraz jednostki typu "M" /posiadające motopompy pożarnicze/. 5 jednostek posiada samochody gaśnicze. Są to jednostki w Olszy, Jacznie, Reszkowcach, Kamiennej Starej oraz w Dąbrowie Białostockiej. Jednostki w Olszy i Reszkowcach są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 8 jednostek posiada motopompy pożarnicze oraz podstawowy sprzęt gaśniczy.Skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej /kadencja 2011-2016/

1. Prezes - Antoni Hrynkiewicz /OSP Dąbrowa Białostocka/
2. Wiceprezes - Andrzej Białomyzy /OSP Jaczno/
3. Komendant Gminny - Stanisław Kirejczyk /OSP Dąbrowa Białostocka/
4. Sekretarz - Tadeusz Pigiel /OSP Dąbrowa Białostocka/
5. Skarbnik - Mirosław Bandziul /OSP Dąbrowa Białostocka/
6. Członek - Stanisław Łapciuk /OSP Bagny/
7. Członek - Eugeniusz Żaworonek /OSP Grzebienie/
8. Członek - Piotr Jankowski /OSP Jałówka/
9. Członek - Karol Karpienia /OSP Kamienna Stara/
10. Członek - Stanisław Krahel /OSP Miedzianowo/
11. Członek - Zbigniew Łozowski /OSP Nowa Wieś/
12. Członek - Mieczysław Stankiewicz /OSP Olsza/
13. Członek - Leon Raducha /OSP Ostrowie/
14. Członek - Jarosław Mańczuk /OSP Małowista/
15. Członek - Romuald Dziełak /OSP Reszkowce/
16. Członek - Jan Szestowicki /OSP Suchodolina/

Wykaz jednostek OSP na terenie gminy Dąbrowa Białostocka
/składy zarządów jednostek/


1. OSP w Dąbrowie Białostockiej
 
 • Prezes - Tadeusz Pigiel
   
 • Naczelnik - Stanisław Kirejczyk
   
 • Z-ca naczelnika - Mirosław Bandziul
   
 • Sekretarz - Piotr Silwonik
   
 • Skarbnik - Stanisław Kirejczyk


  2. OSP w Bagnach
   
 • Prezes - Mieczysław Sawośko
   
 • Naczelnik - Stanisław Lulewicz
   
 • Sekretarz - Mieczysław Fiedorowicz
   
 • Skarbnik - Karol Rusewicz


  3. OSP w Grzebieniach
   
 • Prezes - Wiesław Strankowski
   
 • Naczelnik - Eugeniusz Żaworonek
   
 • Wiceprezes - Władysław Bołkun
   
 • Sekretarz - Jan Kulmacz
   
 • Skarbnik - Stanisław Żaworonek


  4. OSP w Jałówce
   
 • Prezes - Andrzej Głowicki
   
 • Naczelnik - Piotr Jankowski
   
 • Sekretarz - Bernard Białomyzy
   
 • Skarbnik - Tadeusz Jurczak


  5. OSP w Jacznie
   
 • Prezes - Andrzej Białomyzy
   
 • Naczelnik - Daniel Sanik
   
 • Wiceprezes - Tadeusz Mikłosz
   
 • Sekretarz - Beata Kosy
   
 • Skarbnik - Dorota Sanik
   
 • Gospodarz - Danuta Białomyzy


  6. OSP w Kamiennej Starej
   
 • Prezes - Tomasz Kirejczyk
   
 • Naczelnik - Wojciech Czerniawski
   
 • Z-ca Naczelnika - Bogusław Chudecki
   
 • Sekretarz - Michał Boruch
   
 • Skarbnik - Karol Karpienia
   
 • Gospodarz - Karol Karpienia


  7. OSP w Miedzianowie
   
 • Prezes - Jan Dudziuk
   
 • Naczelnik- Stanisław Krahel
   
 • Sekretarz - Andrzej Wałejko
   
 • Skarbnik - Ryszard Mickiewicz
   
 • Gospodarz - Stanisław Kułak


 • 8. OSP w Nowej Wsi
   
 • Prezes - Jan Żdanuk
   
 • Naczelnik - Zbigniew Łozowski
   
 • Sekretarz - Krzysztof Sidor
   
 • Skarbnik - Jarosław Marcińczyk
   
 • Gospodarz - Marian Michałowski


  9. OSP w Olszy
   
 • Prezes - Edward Zdanewicz
   
 • Naczelnik - Leon Stupak
   
 • Z-ca Naczelnika - Krzysztof Antonik
   
 • Sekretarz - Romuald Stupak
   
 • Skarbnik - Mieczysław Stankiewicz


  10. OSP w Ostrowiu
   
 • Prezes - Leon Raducha
   
 • Naczelnik - Jan Sanik
   
 • Sekretarz - Jan Radziewicz
   
 • Skarbnik - Henryk Dylnicki
   
 • Gospodarz - Józef Makowski


  11. OSP w Małowistej
   
 • Prezes - Stanisław Juchniewicz
   
 • Naczelnik - Romuald Zagórski
   
 • Wiceprezes - Eugeniusz Lewicki
   
 • Sekretarz - Grzegorz Zagórski
   
 • Skarbnik - Andrzej Grabiński
   
 • Gospodarz - Romuald Zagórski


  12. OSP w Reszkowcach
   
 • Prezes - Paweł Markowski
   
 • Naczelnik - Marek Dmuchowski
   
 • Wiceprezes - Kazimierz Jarmołowicz
   
 • Z-ca Naczelnika - Marek Brumer
   
 • Sekretarz - Tadeusz Walenciej
   
 • Skarbnik - Andrzej Markowski


  13. OSP w Suchodolinie
   
 • Prezes - Jerzy Hołownia
   
 • Naczelnik - Andrzej Podraza
   
 • Sekretarz - Michał Moniuszko
   
 • Skarbnik - Jan Szestowicki
   
 • Gospodarz - Jan Szestowicki

 • Druhny w OSP Jaczno

  24.01.2011

  15.01.2011 r. w OSP Jaczno miała miejsce uroczysta zbiórka, w czasie której zostali przyjęci nowi członkowie. Ślubowanie złożyło sześć druhen oraz dwaj druhowie. Panie utworzyły pierwszą w gminie Dąbrowa Białostocka żeńską drużynę OSP.
  Przekazanie sprzętu dla OSP

  30.11.2010

  W dniu 30.11.2010 roku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla jednostek OSP z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.
  OSP Olsza otrzymała: pilarkę STIHL do cięcia betonu i stali, 2 radiostacje przenośne MOTOROLA, 10 kominiarek niepalnych, 10 par rękawic ochronnych, 3 szt. węży tłocznych W-52.
  OSP Reszkowce otrzymała: 2 radiostacje przenośne MOTOROLA, 2 kpl. ubrań ochronnych, 4 kpl. ubrań koszarowych, prądownicę wodną, 4 pary butów gumowych specjalnych.
  OSP Grzebienie otrzymała: 2 szt. węży tłocznych W-75, 6 szt. węży tłocznych W-52, 4 kpl. ubrań ochronnych.
  Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego. Uroczystego wręczenia zakupionego sprzętu przedstawicielom jednostek dokonali prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej dh Antoni Hrynkiewicz, burmistrz Dąbrowy Białostockiej dh Tadeusz Ciszkowski oraz komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej dh Stanisław Kirejczyk.
  Remont strażnicy w Jacznie

  25.10.2010

  W dniu 20 października 2010 roku odbyło się oddanie do użytku wyremontowanego garażu w OSP Jaczno.
  W uroczystości uczestniczyli : Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Białostockiej dh Antoni Hrynkiewicz, komendant gminny ZOSP RP dh Stanisław Kirejczyk, proboszcz parafii prawosławnej w Jacznie ks.Sławomir Jakimiuk oraz pracownik UM dh Tadeusz Pigiel.
  Remont garażu obejmował:
  - modernizację instalacji elektrycznej,
  - wymianę wrót garażowych,
  - wymianę okna,
  - wykonanie wyciągu spalin
  - szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu.
  Koszty remontu zostały pokryte z budżetu gminy.
  Wręczenie nagrody za udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

  31.08.2010

  W dniu 31 sierpnia 2010 roku uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących Małgorzata Sutuła za osiągnięte wyniki w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej otrzymała nagrodę ufundowaną przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Białostockiej. Nagrodę wręczyli na sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Antoni Hrynkiewicz, Komendant Gminny ZOSP RP dh Stanisław Kirejczyk oraz Burmistrz Dąbrowy Białostockiej dh Tadeusz Ciszkowski.
  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

  01.06.2010

  W dniach 28-30 maja 2010 roku w Częstochowie odbył się finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom". Nasze województwo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentowała uczennica Zespołu Szkół Ogolnokształcących w Dąbrowie Białostockiej Małgorzata Sutuła. Niestety nie udało jej się wejść do ścisłego finału, ale mimo wszystko gratulujemy osiągniętych wyników.

  Finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


  12.05.2010  W dniu 30 kwietnia 2010 roku odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież zapobiega pożarom".
  Naszą gminę reprezentowali Małgorzata Sutuła w grupie szkół ponadgimnazjalnych i Bartłomiej Sutuła w grupie szkół gimnazjalnych. Małgorzata Sutuła zajęła w swojej grupie wiekowej I miejsce i zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 28-30 maja 2010 roku. Natomiast Bartłomiej Sutuła zajął 7 miejsce w swojej grupie.


  Powiatowe eliminacje Konkursu Wiedzy Pożarniczej

  12.05.2010  W dniu 25 marca 2010 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce odbyły się powiatowe eliminacje Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Eliminacje przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: młodzieży szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), młodzieży szkół gimnazjalnych (II kategoria wiekowa) oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa). Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z 20 pytań dotyczących zapobiegania pożarom, sposobom ich likwidacji i zachowania się w przypadku powstania, historii i działalności państwowych i ochotniczych straży. W eliminacjach wzięli udział przedstawiciele gmin Kuźnica, Szudziałowo, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Korycin, Janów oraz Sidra. Po bardzo zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:
  o Szkoły Podstawowe
  o I miejsce - Aleksandra Szejda - NSP w Lipinie, gm. Sokółka,
  o II miejsce - Szymon Woronowicz - SP w Babikach, gm. Szudziałowo,
  o III miejsce - Anna Szuflicka - SP w Białousach, gm. Janów.
  o Gimnazja
  o I miejsce - Bartłomiej Sutuła - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej,
  o II miejsce - Michał Łoszczyk - Gimnazjum w Kuźnicy,
  o III miejsce - Michał Białomyzy - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.
  o Szkoły Ponadgimnazjalne
  o I miejsce - Małgorzata Sutuła - Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej,
  o II miejsce - Kinga Skomin - Liceum Ogólnokształcące w Sokółce,
  o III miejsce - Szymon Kowalewski - Liceum Ogólnokształcące w Sokółce.
  Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom konkursu wręczył Starosta Sokólski - Pan Franciszek Budrowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Sokółce - bryg. Wacław Greś. Fundatorami upominków było Starostwo Powiatowe w Sokółce, PSS "Społem" Sokółka, Bank PKO BP w Sokółce, Metal Fach Sp. o.o. w Sokółce oraz S.P.H. "Krynka" w Krynkach. Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej reprezentować będą powiat w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 30 kwietnia br. w Dubiczach Cerkiewnych (powiat hajnowski).

  Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


  12.05.2010


  Dnia 05.03.2010 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie wzięło udział 17 uczniów ze szkół podstawowych, 13 uczniów z gimnazjów, oraz 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsza trójka z poszczególnych kategorii wiekowych zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

  Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:

  A) Szkoły podstawowe:
  1. Kamila Sićko - SP Różanystok
  2. Kamil Kiejko - SP Różanystok
  3. Łukasz Smarżewski - SP Zwierzyniec Wielki

  B) Gimnazja:
  1. Michał Białomyzy - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  2. Bartłomiej Sutuła - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  3. Marta Kulmbacz - Gimnazjum w Różanymstoku

  C) Szkoły ponadgimnazjalne:
  1. Justyna Wałejko - ZS w Dąbrowie Białostockiej
  2. Justyna Pigiel - ZS w Dąbrowie Białostockiej
  3. Małgorzata Sutuła - ZS w Dąbrowie Białostockiej

  Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

  28.04.2009

  26 lutego 2009 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem W dniu 31 marca 2009 roku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Z terenu naszej gminy brało udział 9 osób.
  W kategorii gimnazjum 4 miejsce zajęła Katarzyna Snarska z gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.
  W kategorii szkół średnich 1 miejsce zajęła Justyna Wałejko, 2 miejsce zajęła Małgorzata Sutuła, 3 miejsce zajęła Milena Lewko - wszystkie z LO w Dąbrowie Białostockiej. Justyna Wałecko i Małgorzata Sutuła będą reprezentować nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich.
  Konkurs wiedzy ppoż.

  02.03.2009

  26 lutego 2009 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych i 15 uczniów z gimnazjów. Najlepsza trójka z każdej kategorii wiekowej została zakwalifikowana do eliminacji powiatowych.
  Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
  A) szkoły podstawowe:
  1. Kamil Kiejko - SP w Różanymstoku
  2. Alicja Abramowicz - SP w Różanymstoku
  3. Karol Skibicki - SP w Zwierzyńcu Wielkim
  4. Amanda Danilewicz - SP w Nierośnie
  5. Dawid Kopańko - SP w Zwierzyńcu Wielki
  6. Robert Marcińczyk - SP w Kamiennej Nowej

  B) gimnazja
  1. Katarzyna Snarska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  2. Justyna Pigiel - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  3. Jakub Boruch - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  4. Hubert Kalinowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  5. Mateusz Adaszczyk - Gimnazjum w Różanymstoku
  6. Gabriela Hukałowicz - Gimnazjum w Różanymstoku

  Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.


  "Ognisty ratownik - gorąca krew"

  W dniu 4 grudnia 2008 roku w siedzibie PCK w Białymstoku odbyło się podsumowanie 3 edycji akcji honorowego krwiodawstwa strażaków pod hasłem "Ognisty ratownik - gorąca krew" organizowanej przez PCK, Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku i Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku.
  W czasie akcji trwającej od marca do listopada 2008 roku strażacy z terenu gminy Dąbrowa Białostocka oddali 15,3 litra krwi.
  W akcji brali udział strażacy z OSP Reszkowce -13 strażaków,OSP Jaczno - 2 strażaków oraz 1 strażak z OSP Dąbrowa Białostocka.
  Strażacy z OSP Reszkowce zajęli 3 miejsce wśród najaktywniejszych jednostek OSP na terenie województwa podlaskiego oddając 12,6 litra krwi. W dniu 30 grudnia 2008 roku w czasie sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej przedstawiciele jednostki OSP Reszkowce odebrali pamiątkowy puchar i dyplom ufundowany przez organizatorów akcji.


  Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


  12.05.2010


  Dnia 06.03.2015 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie wzięło udział 12 uczniów ze szkół podstawowych oraz 7 uczniów z gimnazjów. Najlepsza trójka z poszczególnych kategorii wiekowych zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych.

  Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:

  A) Szkoły podstawowe:
  1. Błażej Mozolewski - SP Zwierzyniec Wielki
  2. Piotr Sienkiewicz - SP w Dąbrowie Białostockiej
  3. Urszula Toczko - SP Kamienna Nowa

  B) Gimnazja:
  1. Weronika Kiejko - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  2. Dominika Sutuła - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  3. Mateusz Czarkowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej