Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Spotkanie z sołtysami

30.10.2013

29 października 2013 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej spotkał się z sołtysami. Celem spotkania było omówienie sytuacji prawnej mienia wiejskiego znajdującego się w poszczególnych sołectwach jak również przekazanie informacji o zamiarze zbycia zbędnych działek. Na terenie gminy znajduje się 151 działek mienia wiejskiego o łącznej powierzchni 55,0019 ha. Działki te stanowią: grzebowiska, kopalnie, nieużytki, place postojowe, place szkolne, tereny zielone, wodopoje, żwirownie.

Nowe ogłoszenie

29.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Dąbrowa Białostocka.


Uhonorowano dąbrowską wiejską zabudowę drewnianą

28.10.2013

27 października 2013 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie IX edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Zgłoszonych zostało 36 obiektów z terenu województwa podlaskiego, w tym 5 z terenu gminy Dąbrowa Białostocka. Budynek mieszkalny pani Ireny Krawel z Wesołowa zajął III miejsce, a budynek mieszkalny i stodoła pana Michała Gałeckiego z Grabowa uzyskały wyróżnienie.

Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

24.10.2013W okresie od 9 września do 17 października br. odbyło się trzecie z czterech z przewidzianych do realizacji w 2013 roku szkoleń zawodowych w ramach działań aktywnej integracji. W 155 godzinnym szkoleniu pt. „Spawacz metodą MAG-135” wzięło udział 5 osób. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.


15 października rozpoczął się 98 godzinny kurs zawodowy: „Księgowanie przy pomocy komputera”. W szkoleniu bierze udział 9 (w tym 8 kobiet) beneficjentów Projektu. Do 6 listopada uczestnicy Szkolenia będą zdobywali wiedzę w zakresie obsługi programów księgowych.W trakcie realizacji jest także 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dodatkowo dla 14 beneficjentów Projektu. Do końca listopada uczestnicy kursu przejdą cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

21.10.2013

XXX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 października 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

18.10.2013


Nowe ogłoszenie

18.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursy ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


II Gminne Forum Sportowe

18.10.2013

17 października 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się II Gminne Forum Sportowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego, kierownicy jednostek wspierających sport oraz przedstawiciele władz gminnych. W czasie zebrania zostały zaprezentowane możliwości pozyskiwania środków finansowych na sport, wyniki dąbrowskich szkół w wojewódzkiej rywalizacji sportowej. Przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych przedstawili działalność swoich jednostek oraz zamierzenia na przyszłość. W czasie dyskusji wskazywano na ograniczenia w rozwoju sportu, a także na możliwość rozwoju nowych dyscyplin sportu oraz nowych form aktywności sportowej.
Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

17.10.2013

w związku ze zbliżającym się okresem zimy o placówkach położonych na terenie województwa podlaskiego udzielających schronienia osobom bezdomnym (wykaz placówek tutaj). Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają bliższych informacji i pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w budynku Urzędu Miejskiego, I piętro pokoje nr 25, 26 i 27 oraz pod numerem telefonu 85 7 121 246.


Mniej azbestu na dachach

14.10.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zakończył II edycję odbioru azbestu od mieszkańców gminy. W tym roku azbest został zdjęty z 30 budynków (mieszkalnych i gospodarczych). Zdjęto 4734 m2 azbestu o masie 71,01 t. Wartość zadania wyniosła 33.984,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 18.884,92 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne gminy. Mieszkańcy gminy, którzy planują w roku następnym nieodpłatnie zdjąć azbest ze swoich budynków mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, pok. nr 1 (parter).
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.